top of page

VRAGEN OVER HYBRIDE KINDEREN

februari 2013

Hybride kinderen:

Hybride kinderen zijn kinderen die gecreeërd zijn door genetisch materiaal van mensen en genen van buitenaardsen samen te laten smelten. hierdoor ontstaan wezens die zowel menselijke als buitenaardse kenmerken en kwaliteiten hebben. Zij hebben hun thuis in andere dimensies, door hun verhoogde trilling kunnen wij hen niet met onze fysieke ogen waarnemen.

Zie voor meer informatie de site van mijn zus Sigrid:

www.praktijksigridkarssens.nl

Op haar verzoek heb ik vragen gesteld aan Mr. Kuthumi: 

Channeling met Mr. Kuthumi 7 februari 2013

Vragen over Hybride kinderen:

Sigrid: Kunt U iets zeggen over het veld van de hybride kinderen, en hoe zij zich voelen?

Het waarom, hun doel? Hoe gaan de contacten zich ontvouwen?

Waarom wordt er in channelings nooit over hen gesproken?

Mr. Kuthumi:

Wij staan open voor jullie vragen en zullen niet schromen deze keer dieper op de aspecten van het veld van de hybride kinderen in te gaan. Er komt steeds meer bewustzijn op deze velden, er is steeds minder weerstand bij hen die er qua bewustzijnsniveau wel aan toe zijn om bestaansrecht te geven aan dit veld, maar die hier tot voor kort nog zeer negatief tegenover stonden.

Dit is het proces dat nu al enige tijd gaande is en waar sommigen echt voorlopers in zijn, uit vrije keuze, reeds voor de geboorte op aarde gemaakt.

Het veld van de hybride kinderen is een voor mensen moeilijk te bevatten veld. Het in contact staan met Herrezen Meesters, met engelen, met overleden dierbaren is meer en meer bespreekbaar geworden en is uit de taboesfeer gehaald. Maar nu spreken we over een veld dat meer vraagt van de mens die groeit in bewustzijn:

Buitenaardsen, banden met buitenaardsen doordat zij een deelaspect van jou als mens op aarde zijn en dan ook nog kinderen, hybride kinderen, deels mens, deels buitenaards: dit is iets waar het laatste woord nog niet over gezegd is, en waar nog veel weerstand op gevoeld wordt.

Toch zal het veld van de hybride kinderen de komende tijd een steeds grotere rol gaan spelen in het leven van zeer velen. Het is een belangrijk veld, het is een overbruggingsveld van liefde naar de mensheid, van verbondenheid met hen waarvan velen het bestaan nooit hadden vermoed.

De hybride kinderen roepen vertedering op. In de zeldzame afbeeldingen die gemaakt zijn door hen die de kinderen in de droomsfeer of tijdens uittredingen met waakbewustzijn ontmoeten, zie je kinderen met een afwijkend uiterlijk, niet zoals mensenkinderen maar wél aandoenlijk, aanraakbaar en zeker niet afschrikwekkend.

Met hun grote ogen en kinderlijke uitstraling zullen velen van hen in staat zijn de brug te slaan van mens-zijn op aarde naar afwijkende vormen van ‘zijn’ op andere planeten, in andere dimensies, in andere sterrenstelsels.

Zo zal via het veld van de hybride kinderen een grote stap gemaakt kunnen worden naar het eenheidsbewustzijn, niet alleen van de mensen op aarde, maar in een nog veel en veel groter verband:

Het één zijn met alles wat bezield is en leeft in andere vormen op andere planeten, maar óók

één is met het Al.

Marit: Hoe voelen zij zich nu? Ik droom al maanden van ontmoetingen met kinderen, met wezens met afwijkend uiterlijk, rare grote dieren, vaak honden, katten maar dan afschrikwekkender.

En toch stel ik in mijn droom mijn hart en armen open en komen ze bij me, koester ik hen…

Voel en vertrouw ik dat mij niets zal gebeuren, dat het goed is zo.

En bij het ontwaken weet ik: Dít was weer een toenadering. Klopt dit, mijn gevoel?

Kuthumi: De hybride kinderen zijn heel hard aan het werk om contact te maken met hun ouders, hun familie, met jullie. Zij doen dit o.a. in de droomsfeer. Ze verlangen zo naar het contact, naar het ‘gezien worden’, zij willen niet langer afgewezen worden. Ze weten dat dit de tijd is dat stappen gezet kunnen worden.

Het vraagt van jullie een open hart, een open houding, het vraagt om je angst voor het onbekende los te laten, er vanuit het diepste weten op te vertrouwen dat zij het goede met je voor hebben en dat zij jullie steun en liefde zo nodig hebben om de komende stap: het contact in de fysieke sfeer te kunnen realiseren. Eerst zal een bedding van liefde voor deze kinderen gecreëerd dienen te worden, als zij dit vertrouwen niet voelen zal van diepere toenadering geen sprake kunnen zijn.

Marit: Wat kunnen wij doen om hen te helpen?

Kuthumi: Stel je hart voor hen open, voel en weet dat zij er zijn. Maak contact, richt je tot de kinderen en vraag hen bij je te komen in je dromen. Je intentie zal door hen worden ‘gehoord’.

Wijs jezelf niet af als je niet direct toenadering voelt. Ook zij hebben tijd nodig om het vertrouwen op te bouwen. Laat je liefde stromen en voel de warme, veilige bedding van liefde voor deze delen van jou, met jou verbonden, in je hart.

Zie ook de channelings met Ezekiël Bashar, waarin veel verteld wordt over deze hybride kinderen.

bottom of page