top of page

VERANDERING    MEI 2010

Het is zaterdag 1 mei 2010, 8.00 uur

Mr. Kuthumi bevestigt dat hij er is, en dat ook de I.H.R. me kan bereiken. Ik mag mijn vragen stellen. Dit bericht lijkt korter dan anders, maar dat komt doordat ik enkele zeer persoonlijke vragen van mijzelf en mijn zus S. heb gesteld.

K./I.H.R.: De tijden zijn in snel tempo aan het veranderen. Jullie zien dit in alles om jullie heen. Veel mensen zijn heel snel aan het veranderen, staan ineens wel open voor jullie boodschap. Hierin kunnen jullie zien dat de aarde haar trilling nu zo snel aan het verhogen is, dat steeds meer mensen hierin meegaan.

Nieuwe uitdagingen worden aangepakt, er is steeds meer aandacht voor samenwerking, respect voor het milieu, andere manieren van bedrijfsvoering, meer gericht op het welbevinden van de mens. Er verandert heel veel in korte tijd.

De boodschap is: verzet je hier niet tegen, ga mee met de stroom, probeer zelf ook met initiatieven te komen, in je werk, op school, in je dagelijkse omgeving. Hoe meer mensen positief zijn en zich inzetten voor het goede werk, hoe groter de kring van Lichtwerkers wordt op aarde.

Ik: Hoe kunnen wij ons ego hierin omzeilen?

K/I.H.R.: De mens heeft het ego eeuwenlang nodig gehad om te kunnen overleven, om zich staande te kunnen houden in deze wereld in 3D. Nu we overgaan naar de vijfde dimensie, zal het ego meer en meer naar de achtergrond verdwijnen. Het is er nog wel, maar je zult er niet meer zo’n last van hebben. Het wordt gemakkelijker om mee te gaan in de stroom van andersdenkenden, om je over te geven aan de veranderingen die de nieuwe tijd met zich mee zal brengen, zonder dat het ego je elke keer opnieuw pas op de plaats zal laten maken.

Samenwerking, het onbevooroordeeld zien van elkaars kwaliteiten, zonder afgunst kijken naar ieders capaciteiten en daar in de samenwerking respectvol mee omgaan, dat is wat er in de vijfde dimensie zal gebeuren.

Dit zal er dan voor gaan zorgen dat de wereld er anders uit zal gaan zien:

Er komt meer overleg, iederéén wil het goede, misschien niet op dezelfde manier, maar hier zal dan weer over gesproken kunnen worden op een open, niet veroordelende manier. Zo zullen resultaten kunnen worden geboekt op projecten waar nu al jarenlang geen beslissing over genomen kon worden.

Hier zal de aarde wel bij varen: de natuur, de dieren, het milieu, er zal aandacht voor zijn en er zullen zeer sterke verbeteringen op gaan treden.

Maar zover is het nog niet, er is nog een lange weg te gaan, maar de goede weg is al wel ingeslagen. Met de voorbereidingen voor de opgang van de aarde naar de vijfde dimensie zijn we al begonnen, de tijdsversnelling wordt al door velen gevoeld en binnenkort kan niemand er meer omheen.

Ik: Wat gebeurt er met mensen in ontwikkelingslanden? Met mensen die nog verwikkeld zijn in stammenoorlogen, waar de levensstandaard nog heel laag is, waar honger en nood is? Hoe gaan zij de opgang van de aarde meemaken?

K/I.H.R.: Ook zij zullen de veranderingen die op aarde aan de gang zijn voelen. Zij staan vaak juist dichterbij de natuur dan jullie in de ontwikkelde landen. De tekenen worden door hen ook opgepakt en met heilig ontzag bekeken.

Ook daar zijn mensen, zoals jullie hier, die kunnen uitleggen wat er gebeurt. Wereldwijd worden nu mensen benaderd om de Goede Boodschap uit te dragen, ook in die landen die qua ontwikkeling nog niet zover zijn als jullie.

Ook dáár zullen mensen ontwaken en meegaan op de weg naar het Licht.

Diegenen die dat niet willen, daar hebben we het al eerder over gehad. Die blijven, vanuit een bewuste keuze, achter in de 3D realiteit op de langere termijn.

Lieve mensen,

Binnenkort gaat alles veranderen ten goede.

Ga mee op weg naar een nieuwe wereld,

een wereld waarin het goed leven is.

Jullie groeien er langzamerhand naar toe,

jullie beginnen al wat te wennen aan het idee.

Geef je over aan wat er gebeurt, zie er het mooie van in,

stel je open voor alles wat op je pad komt.

Veranderingen zijn nodig om het Goede bereikbaar te maken.

Wij helpen jullie op jullie weg en zijn er om jullie te steunen.

Vraag om onze hulp en we zullen jullie hulp geven.

Kijk om je heen naar wat er al gaande is, praat hierover,

wees niet bang om deze zaken bespreekbaar te maken.

Wees verwonderd om al het goede dat al begonnen is,

om veranderingen die al zijn ingezet.

Kijk en zie dat steeds meer mensen beginnen te ontwaken.

Spreek erover, draag de boodschap van Licht en Liefde uit.

Geniet van elke dag op deze prachtige aarde,

wees ontroerd, voel met je hart,

laat de energie van de aarde en van de zon bij je binnenstromen.

Verbind je met de aarde, sta stevig op de grond

en voel de Waarheid, de Liefde en het Leven verankerd in je Zijn.

Voel jezelf, voel je kracht, vertrouw erop dat je zó sterk en krachtig bent als je nooit voor mogelijk had gehouden.

Jullie zijn kinderen van het Licht, liefdevol omarmd door ons,

gesteund door ons.

Wij zien jullie vol vreugde jullie eerste passen zetten

op weg naar een leven in Licht en Liefde.

Wees zeker van jezelf, vertrouw op het Goede,

stel ons je vragen, leg ons je onzekerheden voor.

Wij zijn er om jullie te helpen het één en ander duidelijk te krijgen.

Blijft niet hangen in angst en onzekerheid,

maar voel de blijdschap en de Liefde in je ontwaken. 

Een mens vol licht is de meest prachtige mens die er bestaat,

in verbinding met zijn Ik Ben, met zijn Zijn, met zijn Wezen:

Een mens zoals hij bedoeld is te zijn, klaar voor het werk hier op aarde

Geniet van weer een prachtige dag,

Voel je gesteund door ons, door de aarde, door de zon.

Wees Licht en Liefde, adem de levenskracht en vertrouw op het Goede,

Wees gegroet,

Mr. Kuthumi en de Intergalactische Hoge Raad

Zij die jullie de weg naar het Licht zullen aanwijzen

door Marit Karssens

bottom of page