top of page

ER MOET NOG VEEL GEBEUREN                  25 MAART 2010

LET OP: Deze channeling hoeft niet ieders Waarheid te zijn, misschien is

jouw Waarheid nog niet toe aan onderstaande boodschap. Deze

gaat een stapje verder op het spirituele vlak, als je voelt hier nog

niet aan toe te zijn, sla deze channeling dan nog even over tot de

tijd er rijp voor is.... Ikzelf heb, nu 7 jaar later, ook veel meer het gevoel dat

wij de Waarheid in onszelf mogen zoeken, dat daar de sleutel naar Vrede ligt, in ieders hart.

Toch wil ik deze channeling hier vermelden, want dit is wat ik destijds te 'horen' kreeg.  

Donderdagmorgen 25 maart 2010, 4.00 uur

K/I.H.R.: Wereldwijd zijn mensen, net zoals jij, aan het schrijven, ze krijgen onze gedachten binnen.

Ik: Wat is hiervan de bedoeling?

K/I.H.R.: De bedoeling is dat jullie onze boodschap gaan uitdragen:

Ik: Welke boodschap precies?

K/I.H.R.: De Mensheid moet geïnformeerd worden over datgene dat komen gaat. Over niet al te lange tijd zal er een grote verandering plaatsvinden op de aarde. Vanuit het trillingsveld in de derde dimensie zal de aarde opgetild worden naar het veel hogere trillingsveld van de vijfde dimensie.

Ik: Die poort naar de vijfde dimensie is afgelopen zaterdagavond 20 maart 2010 toch opengegaan?

K/I.H.R.: Jazeker, dit is de eerste aanzet geweest tot de opgang van de aarde naar de sferen van de vijfde dimensie.Dit zal echter niet zonder slag of stoot verlopen.

Wereldwijd is inmiddels grote onrust aan het ontstaan bij de betrokken bij de Interne Regering, zij die de opgang van de aarde koste wat kost willen dwarsbomen. Zij weten dat zij deze opgang niet mee zullen gaan maken.

Ik: Wat is hun bedoeling dan; waarom kunnen zij niet mee gaan met deze opgang? Ik begrijp het niet.

K/I.H.R.: Alleen zij die zuiver van hart zijn en geen bijbedoelingen hebben, zullen op zodanige hoogte trillen op het moment van de opgang, dat zij mee op kunnen stijgen met de aarde.

De anderen: zij die zijn blijven hangen op een laag trillingsniveau door vrije keuze; door een besluit reeds voor de reïncarnatie genomen; zij die door onrustgevoelens, door angst, op een laag trillingsgetal zijn blijven steken zullen de opgang van de aarde niet mee kunnen maken. Daarbij horen ook al diegenen met kwade bedoelingen als daar zijn: De interne Regeringen, de donkere heersers, niet verlichte sterrenbestuurders geïncarneerd als aardebewoners en nog veel meer andere werkers van het duister, afvalligen van het Licht.

Ik: Waar blijven zij dan?

K/I.H.R.: Zij weten dat ze zullen verdwijnen, terugkeren naar de andere kant om later nogmaals in een 3D realiteit te reïncarneren.

Ik: Hier heb ik al iets over gelezen, ik geloof dat Mr. Kuthumi iets dergelijks heeft geschreven in het boek : De ziel in de meesterjaren 2012 van Ute Kretzschmar, ik ga het opzoeken (dit is inderdaad het geval).

K/I.H.R. Hier veel over lezen is goed, verrijk je kennis en doe er je voordeel mee. Over dit onderwerp zijn al decennia lang vele boeken geschreven. Het moeilijke is echter dat dit onderwerp nu onder de aandacht moet worden gebracht van de onwetende mensheid en dat zijn er velen wereldwijd.

En ook diegenen die hier al veel over weten, over gelezen hebben, moeten er nu van worden doordrongen dat dit geen verzonnen boekentaal is, maar binnenkort de harde, maar ook zo prachtige realiteit. Iedereen moet wakker worden geschud, maar dit moet op zo’n manier gebeuren, dat mensen echt bereikt worden. Verhalen over het einde van de wereld doen al eeuwen de ronde en mensen die dit verkondigen worden al snel meewarig aangekeken en men wendt zich van hen af. Dit willen wij koste wat kost voorkomen en daarom zoeken wij nu met velen contact. De boodschap moet helder en duidelijk gebracht worden, zonder angst te creëren maar wel op een manier die bij de grote massa aankomt.

Ik: Krijgen wij hiervan een soort draaiboek met voorgeschreven teksten, gedicteerd door de Hoge Raad, net zoiets als waar ik nu mee bezig ben?

K/I.H.R. : We zullen jullie zoveel mogelijk informatie geven, zodat je voorbereid bent op alle vragen die gesteld zullen gaan worden. En dat zullen er veel zijn. Als dit in de openbaarheid wordt gebracht zal er een stortvloed aan vragen komen van ongeruste mensen.

Deze moeten snel en vakkundig gerust worden gesteld. De angst mag worden weggenomen. Vanuit een rustige en zelfverzekerde houding moet dit mogelijk zijn.

Het antwoord zal kort en krachtig zijn en degene die de vraag stelt zal voelen dat het klopt. Zijn angsten zullen worden weggenomen, waarop de trillingsvelden om hem heen niet verder in getal zullen zakken.

Want dat is waar de ondermijners van de wereldorde, de tegenstanders van de opgang van de aarde op uit zijn: Het trillingsgetal van zeer grote hoeveelheden mensen zodanig te verlagen en te beïnvloeden, dat het aantal verlichten eerder af dan toe zal nemen.

Ik: Hoe willen ze dat dan doen? Daar zijn we immers toch zelf bij?

Mijn zus S. had het over mentale projectie, klopt dit?

K/I.H.R. : Dit is een zéér waar gegeven:

Door middel van mentale projectie zal de Interne Regering proberen voet aan de grond te krijgen in het opstijgingsproces. Hoe meer mensen door hen worden beïnvloed door hun trillingsveld te verlagen, hoe minder snel de aarde zich naar de vijfde dimensie zal kunnen bewegen...

Ik: Maar hoe gaat dat dan in zijn werk?

K/I.H.R.: Een lager trillingsgetal wordt gecreëerd door de mensen angstig, bezorgd, onrustig, misschien zelfs psychotisch te maken, beïnvloedbaar voor de angstpropaganda van de Interne Regering die er op haar beurt weer voor zal zorgen dat de trilling door informatie die zij gaat geven nóg verder verlaagt.

Ik: Wat voor soort informatie gaat er dan voor zorgen dat mensen angstig, bezorgd, psychotisch worden?

K/I.H.R.: Valse informatie die de Interne Regering wil gaan verspreiden zoals: berichten over UFO waarnemingen die voor onrust gaan zorgen.

Ik: Maar daar had u het toch ook al over?

K/I.H.R.: Ja, maar dan in gunstige zin, buitenaardsen uit verre zonnestelsels die nu in het openbaar hun opwachting op de aarde gaan maken met goede bedoelingen, zouden door de aardebewoners verwelkomd moeten worden.

En dat is nou net wat de aanhangers van het donker, de interne regeringen persé niet willen. Zij willen bereiken dat de onwetende mensenmassa angstig wordt, in paniek raakt, hun trilling verlaagt, door chaos te creëren.

Ik: Maar hoe willen ze dat dan doen?

K/I.H.R.: Dan komen we op die mentale projectie. Alles kan door hen in ‘scene’ worden gezet. Als zij hun systemen ter beïnvloeding van het menselijk brein in werking stellen, kunnen zij de onwetenden, lager in trilling dan de wetenden direct beïnvloeden.

Ik: Geeft u alstublieft eens een voorbeeld van wat er dan zou kunnen gaan gebeuren. Mijn zus S. vertelde me hier gisteravond iets over, maar ik begreep het niet helemaal, of liever gezegd: helemaal niet.

K/I.H.R.: Zij zijn erop uit om massa’s mensen met zich mee te krijgen in een neerwaartse spiraal. Zo denken zij de opgang van de aarde tegen te kunnen houden. Men zal wijsgemaakt worden dat de buitenaardsen géén goede bedoelingen hebben, dat het zal gaan om een invasie van aliëns die uit zijn op het bezit van de aarde. Iets waar zij zelf al eeuwenlang op uit zijn.

Alle mensen die worden beïnvloed zullen vol angst zijn voor hun toekomst en angst is de hoogste trillingsverlager die er bestaat.

Ik: het klinkt heel somber. Is het ook waar dat ze door middel van mentale projectie bijvoorbeeld nepfiguren kunnen laten opdraven als redders van de aarde, terwijl dat juist mensen met slechte bedoelingen zijn?

K/I.H.R.: Je wilt niet weten wat er allemaal mogelijk is met mentale projectie. Alles kan worden gerealiseerd en gevisualiseerd waardoor grote massa’s mensen op het verkeerde been kunnen worden gezet.

Ik: Hoe kunnen wij/jullie dit tegengaan?

K/I.H.R. Door de mensen tijdig te informeren over de plannen van de afvalligen en de Interne Regering. Hoe sneller aan de onwetende Mensheid duidelijk kan worden gemaakt wat er mogelijk is op het gebied van de mentale projectie, hoe groter de kans is dat er nog tijdig een tegengestelde beweging in gang kan worden gezet. Een beweging van tegenstanders, uit het gewone volk, tégen de Interne Regering die hen vragen gaat stellen en gaat confronteren met hun tijdig doorziene toekomstplannen. Er zal geen angst worden gecreëerd, maar strijdbaarheid, positivisme, optimistisch denken, hoop op een mooie toekomst, verlangen naar een prachtige opgang van de aarde die zeer velen zullen mogen meemaken. Dit creëert een hoog trillingsveld. Plannen van de Interne Regeringen zullen zo worden doorzien nog vóór ze ten uitvoer kunnen worden gebracht. Zo zullen de systemen langzaam in elkaar zakken en afbrokkelen. Het is uit met de macht van het Duister. Het Licht zal voortaan de overhand voeren.

Ik: wanneer gaan wij hiermee de ‘straat’op? Kunt U een termijn noemen? Is dit een kwestie van weken, maanden, misschien wel jaren?

K/I.H.R.: Nee, er is geen tijd te verliezen. Het zal eerder een kwestie van weken of maanden zijn.

Ik: Okee, dan weet ik waar ik me op voor kan bereiden, het is toch allemaal wel heel apart hoor, dat de boeken zó waar zouden worden op zo’n korte termijn, dat had ik nog niet bedacht!

K/I.H.R.: En velen met jou hadden dit niet bedacht, daarom zijn wij gekomen, om jullie tijdig wakker te schudden.

Ik: Létterlijk ja! (grapje) Waarom dicteren jullie eigenlijk ’s nachts? Is er dan minder ruis of zo in de atmosfeer? Het is hier nu wel lekker stil ’s nachts…

K/I.H.R.: ’s Nachts kunnen wij jou beter bereiken, maar we kunnen het ook overdag proberen hoor.

Ik: Hebben jullie nog een mooie boodschap waar ik voor vandaag mee af kan sluiten? Ik heb nog zóveel vragen, maar dat kan toch niet allemaal vanmorgen vroeg behandeld worden. Iets pósitiefs alstublieft!

K/I.H.R. De Mensheid gaat een prachtige tijd tegemoet, vol eenheid, samenwerking, broederschap. De tijd van oorlog, ellende, ontberingen, elkaar het licht in de ogen niet gunnen, jaloezie, strijd zal binnenkort voorbij zin. Dat waar men al eeuwenlang naar verlangt, het paradijs op aarde, zal met de gang van Gaia (Moeder Aarde) naar de vijfde dimensie een feit worden. Wereldwijd zal het Licht zich verspreiden, het positieve denken worden vergroot, de hoop worden bevestigd.

De vreugde om wat gaat gebeuren zal toenemen, het besef: nu of nooit zal wereldwijd zorgen voor gevoelens van euforie, diepe, intense vreugde, met een heel hoog trillingsniveau. Dát is hetgene waar men nu met man en macht aan zal moeten gaan werken.

De goede boodschap van de overwinning van het Licht zal wereldwijd verkondigd moeten gaan worden.

We sturen jullie op pad maar, zoals al eerder gezegd, jullie staan er niet alleen voor. Je zult de steun krijgen van allen die de aarde een warm hart toedragen: de Engelenwereld, de Verlichte Meesters, Priesteressen van het Licht, Jezus, Maria, Maria Magdalena, Boeddha, Shiva enz. enz., alle namen die jullie op aarde kennen van verlichte personen en ook velen uit ons goedgezinde buitenaardse sterrenstelsels. Zij zullen jullie vanuit de Lichtwereld bijstaan en ondersteunen in dit prachtige werk.

Dit was het voor vandaag,

Groet van de Intergalactische Hoge Raad,

Zij die jullie met raad en daad zullen bijstaan

bij dit prachtige werk.

Ik: En om 5.15 uur lag ik weer in mijn bed en warempel, ik viel nog snel in slaap ook, in tegenstelling tot de voorafgaande nachtelijke onderbrekingen..

bottom of page