top of page

ZUIVERHEID

channeling 9 februari 2020

Het is zondagmiddag, voordat ik begin met schrijven kijk ik toevallig even op mijn telefoon, het is 14.14 uur. Ik heb net even kort gemediteerd en ben nu helemaal klaar om een nieuwe channeling te schrijven. Het stormt om het huis, ik hoop dat het mee zal vallen, er is zo’n harde wind voorspeld! Af en toe is het even windstil, en dan komt er weer een enorme windvlaag! De poezen zijn bij me in de kamer, Jopie ligt naast me op een eetkamerstoel en Kiki heeft een plekje op de stoel bij het raam gevonden. Voor me ligt een hele uitstalling aan kristallen, schedeltjes, kaarsen enz. Ik had zo het gevoel dat ik ze er allemaal bij wilde hebben vanmiddag! De hele week was drukbezet, ik heb mijn verjaardag goed gevierd, maar op de achtergrond voelde ik: het is tijd om te schrijven. 

Nu is het dan eindelijk zover, een heerlijk lange middag en avond liggen voor me, zonder afleiding. Ik hoop op inspiratie en inzichten. Dan ga ik de stilte in en wacht af. Een prettig, licht gespannen verwachting is voelbaar, dit is het mooiste moment besef ik nu …

Ik: Eerst wilde ik graag een persoonlijke vraag van een vriend stellen: Hoe kan je als man/vrouw zonder relatie het beste omgaan met een potentieel nieuwe relatie? Hoe ga je om met de angst die dan bij sommigen intens op komt, een angst die zo heftig is, dat de nieuwe relatie eigenlijk geen kans krijgt om te gaan groeien.

K./I.H.R.: Dat is een mooie vraag, waar veel mensen op hun zoektocht naar liefde mee te maken krijgen in hun leven. Er is al veel over geschreven, maar ook wij laten hier graag ons licht over schijnen:

Een mens zoekt graag de verbinding. Of je nu jong bent of al wat ouder, het verlangen naar het samen zijn met de ander blijft. Samen groeien aan elkaar, samen leren van elkaar en vooral veel liefde, warmte en intimiteit voelen en ervaren bij elkaar. In essentie ben je heel, ben je al compleet, is er een diep innerlijk weten dat je deel uitmaakt van een groter geheel, waaruit jij bent voortgekomen, de eenheid in je dragend.

Dit onbewuste gevoel van compleet ‘zijn’ kan er soms voor zorgen dat de gedachte aan een liefdesverbinding met een partner ineens een beangstigend gevoel oproept. Alsof je je eigenheid, jouw één zijn in jezelf op zou geven als je een relatie aan gaat met een liefdespartner.

Niets is minder waar. De mens mág juist verbinden. Daar waar één en één bij elkaar zijn in liefde, ontstaat er meer. Groeien jullie beiden, in liefde, in licht, in bewustzijn.

Jullie leren van elkaar, groeien, delen, worden voor je gevoel dan juist vaak de ‘betere’ versie van jezelf. Alsof je jezelf, diegene die je altijd al was, uitpakt en vanaf een afstand naar jezelf kijkt: Ben ik dat? Ben ik zo mooi? Zo bijzonder? Hoe kan het dat ik dat nog nooit zo heb gezien?

Dat raakt de ander in jou aan! Een prachtige liefdesrelatie werkt opbouwend, niet afbrekend, is vol licht, stroomt en laat jou stromen.

Angst hebben om een relatie aan te gaan is eigenlijk angst om jezelf te zien door de liefdevolle ogen van de ander. Angst om jezelf te ontdekken in je puurheid, je open-zijn, in je kwetsbaarheid.

Er is altijd groei in een liefdevolle relatie, en zelfs als jullie verbinding niet tot in eeuwigheid duurt, m.a.w. als jullie er uiteindelijk toch voor kiezen om uit elkaar te gaan: ook dan kun je terugkijken op innerlijke groei, op meer wijsheid, op mooie inzichten. Dan kun je weer verder, nog meer geworden wie je altijd al was.

Ik: Nóg een reden om voor de liefde te gaan!

Dan het woord dat momenteel als een rode draad door mijn leven loopt: Zuiverheid, ‘zuiver’ zijn.

Wat kan ik hiermee? Op het moment voelt het soms als een beperking. Het voelt niet zuiver om mijzelf te promoten, om dat wat ik doe onder de aandacht te brengen, hoewel er zoveel moois gebeurt!

Ik zie het anderen wel doen en kan er vaak zonder oordeel naar kijken, maar voor mijzelf! Ik hoor dan weer: ‘zuiver’ blijven en dan keer ik weer terug bij mijzelf, in de rust. Het voelt als de storm van vandaag: om mij heen veel turbulentie en ik sta in het midden, in de stilte, in het oog van de storm.

Maar, hoe goed en gecentreerd dat ook voelt, het voelt ook een beetje als lui zijn, als gemakzuchtig, als … saai! Ik ben nog lang niet klaar met wat ik met de wereld mag delen, bij lange na niet! Hoe blijf ik in de zuiverheid en kan ik toch mijn boodschap, dat wat ik wil delen met de wereld uitdragen?

K./I.H.R. Het antwoord dat wij geven is niet alleen een antwoord op jouw vraag, maar het raakt een veel groter veld aan: van sluimerende, ontwakende krachten, die nog deels aan het oog onttrokken wachten om zichzelf aan de wereld te tonen. Om hun unieke gave met de wereld te delen.

Weet dat jullie niet alleen zijn. Er zijn zovelen die op dit moment zoeken naar een ingang, die diep in hun hart voelen en weten dat datgene wat zij de wereld komen brengen bij zal dragen aan het helen van de Aarde, van haar bewoners, mens en dier.

Het stormachtige weer van vandaag is symbolisch voor de tijd waarin jullie nu leven. Zo vol met turbulentie, stormachtige ontwikkelingen op alle niveaus van het leven. Veel staat op zijn kop, dat wat altijd al zo was, staat nu op zijn grondvesten te trillen.

Zoveel veranderingen, niet altijd ten goede. Er is veel te doen en zo velen kunnen nu, júist nu, bijdragen aan het creëren van een Nieuwe Wereld die zuiver is, mooi, vol compassie en liefde.

De storm blaast alles schoon, er is een periode van turbulentie nodig om de wereld wakker te schudden, dit is nu gaande. Dat wat

jullie de wereld te brengen hebben, mag aan de oppervlakte komen. De zaden zijn gezaaid, de tijd van groei en oogsten is aangebroken.

Ook vanuit zuiverheid kunnen grote stappen gezet worden. Juist dán zal je zo voelen wat klopt voor jou en wat niet! Wat goed is voor jou, voor jouw proces en wat niet! Een ieder gaat zijn weg op zijn eigen manier. En altijd zullen er mensen zijn die aangesproken worden door een artikel, die iemand gaan ‘volgen’ die hen raakt.

Het is fijn als velen worden geraakt door de bijdrage die jij (lezer) levert, maar besef dat ieder mens die zijn licht deelt met de wereld en een ander mag raken geslaagd is in zijn missie! Niet de hoeveelheid telt, maar de boodschap. Hij/zij die zich wil laten raken, zal diegene vinden die voor hem/haar de juiste trilling in de woorden weet te vatten.

Wees dan trots op wie je bent. Wij zijn trots op een ieder die gaat staan voor wie hij is. Die zijn licht gaat uitstralen naar de wereld. In groter of kleiner verband.

Blijf de zuiverheid voelen. Blijf waarachtig en oprecht. Doe het goede en oordeel niet.

Laat een ander diens proces, laat de ander zijn eigen weg lopen. Wie weet komen jullie elkaar op de kruising van de wegen weer een keer tegen.

Blijf in liefde, voel de innerlijke verbinding met jouw licht, met de liefdeskracht die door jullie heen stroomt in een onuitputtelijke stroom.

Vertrouw op de stoom van het leven. Blijf niet stilstaan, maar beweeg mee, rustig, vanuit een warm en open hart.

Vanuit het oog van de storm, jouw vertrekpunt, daar waar jij de rust en de stilte vindt, mag je de wereld tegemoet treden.

Houd jezelf niet langer tegen, maar zet je stappen: vastberaden, met stevige tred.

Je wordt niet omver geblazen, je wordt beschermd.

Zuiver en zacht, krachtig en sterk als een vogel mag je uitvliegen, uit je kooi breken en de wind onder je vleugels voelen.

Sla je vleugels uit, laat je dragen en bestrijk met je vleugelslag de hele wereld zonder angst, vol vertrouwen.

Vol licht en liefde

Vanuit zuiverheid

Mr. Kuthumi en de I. H. Raad

Door Marit Karssens

foto's Unsplash: Daniel Pascoa-Kseniia Rastvorova-Anita Austvika-Claire Marlow-Mathew Schwarz-Fuu-Frank McKenna

bottom of page