top of page

ZONDER VERANDERING IS ER GEEN GROEI

AUGUSTUS 2010

15 augustus 2010: 6.25 uur

Ik zit momenteel in Bryce Canyon, véél te vroeg wakker, al gedoucht en aangekleed op bed omdat de wekker een uur te vroeg is afgelopen (foutje met instellen). Het positieve is dat ik klaarwakker ben en nu éindelijk even tijd heb om me tot Mr. Kuthumi en de IHR te richten! Tijdens deze rondreis is er nauwelijks tijd om te schrijven.

Ik: Mr. Kuthumi, heeft u een boodschap om aan mij door te geven, ik heb minstens een half uur om te schrijven. Mag ik u trouwens iets vragen?

K/IHR: Ja natuurlijk, vragen staat vrij….

Ik: Wij hebben eergisteren de tempel van de Mormonen in Salt Lake City bezocht, zeer indrukwekkend. Veel van wat zij vertelden over profetieën, openbaringen, geschriften op goudplaten die later verdwenen kwam me op de één of andere manier bekend voor. St. Germain heeft het in het boek van Godrey J. King ook over bergplaatsen in gebergten in Amerika waar belangrijke informatie ligt opgeslagen, buiten het bereik van de mensen.

Wat mij tegen de borst stuitte was het feit dat zij er zo vast van overtuigd zijn dat alleen zij hun overleden dierbaren na de dood nog zullen ontmoeten. Alles is daarop gebaseerd: hun huwelijk met de belofte van trouw tot in de eeuwigheid (i.p.v. tot de dood ons scheidt) enz.

Kunt u hier iets over zeggen, over deze godsdienst en hun overtuigingen dat eigenlijk iedereen bekeerd zou moeten worden?

K/IHR: Het Mormoonse geloof is een overtuiging waarbij de mensen ook veel goeds teweegbrengen. Denk maar aan de orkaan Kathrina, de Mormonen waren daar als eerste ter plaatse om hulp te verlenen. Dit geloof biedt heel veel mensen (14 miljoen wereldwijd) zekerheid en hoop op de toekomst.

Doordat in het Mormoonse geloof het leven is vastgelegd in allerlei regels en overtuigingen, zien de gelovigen niet de kans om zelf initiatieven te ontplooien.

Het hele leven is gericht op het doel: hereniging met familieleden en andere leden van het Mormoonse geloof in de hemel na de dood.

Het is voor hen een taboe om oprecht te geloven dat elke mens, ongeacht welke godsdienst of overtuiging, zélfs de meest overtuigde atheïst, na de dood herenigd zal worden met familie en bekenden die hem reeds zijn voorgegaan.

Dat het leven op aarde, elk leven dat op aarde geleefd wordt, een leerproces is met de mogelijkheid om weer een stapje verder te komen in het hele proces van geboorte en wedergeboorte.

Reïncarnatie en de diepere betekenis daarachter zijn zaken die misschien in eerste instantie moeilijk te begrijpen zijn. Als men zich erin verdiept en zijn hart hiervoor openstelt, zal een mens die op zoek is naar zichzelf veel tegenkomen dat bekend en vertrouwd voor hem is. Het wordt dan niet meer een plausibele factor maar een vaststaand feit, een gevoel als Waarheid in iemands hart.

Dus nogmaals, de Mormonen doen veel goeds, maar het zou prachtig zijn als zij meer zouden openstaan voor andere overtuigingen, dat zou hun groei naar het licht ten goede komen.

Na hun overlijden zullen ze beseffen dat het toch iets anders ligt dan zij altijd dachten.

Ik: Kan hun leider hier dan niet eens een ‘openbaring’ over krijgen? Dan verandert hun geloof op 1 dag!

K/IHR: Ik vrees dat een openbaring van één van ons (lees: Herrezen Meesters) als vals gezien zou worden.

Ik: Dankuwel voor uw uitleg.

K/IHR: Het is nu tijd voor verandering, kijk maar om je heen en je ziet dat de wereld aan het veranderen is. Er worden andere, nieuwe afspraken gemaakt. Heel veel mensen zijn bezig met aanpassing, verbetering van de manier waarop met de aarde en haar grondstoffen wordt omgegaan. Er komen nieuwe inzichten in de behandelmethodes van ziektes, het zogenaamde ‘alternatieve’ circuit wordt door het reguliere gezondheidscircuit niet meer angstvallig gemeden, maar er vindt zelfs acceptatie van en verwijzing naar plaats.

Er is veel aan het veranderen, ook in de omgang met de zgn. ‘moeilijke’ nieuwetijdskinderen. Het besef ontwaakt dat juist zij het voorbeeld gaan geven hoe het er in de toekomst uit zal gaan zien.

Van hun frisse, onbevangen kijk op het leven kunnen de mensen nog veel leren. Zij beseffen waar het werkelijk om gaat.

Gelukkig zijn er steeds meer ouders,begeleiders, onderwijzers die inspelen op de natuurlijke leerbehoeftes van deze kinderen.

Dat er veel gaat veranderen en al aan het veranderen is, is zeker.

Nu moet het besef nog bij de gemiddelde mens doordringen dat deze veranderingen zeker tot verbetering van het leven op aarde zullen gaan leiden. Van nature zijn veel mensen bang voor verandering, bang dat er iets omgegooid zal gaan worden in hun veilige leventje.

Maar zonder verandering is er geen groei! Als de mensheid wil doorgroeien naar de Ascentie van de Aarde naar de vijfde dimensie, is het onvermijdelijk dat er veranderingen op zullen gaan treden.

Grote veranderingsprocessen zijn immers al in gang gezet: kijk maar eens naar recente maatschappelijke ontwikkelingen. Er vinden nu omwentelingen plaats waar jullie enige decennia geleden niet van hadden durven dromen.

De kunst is nu voor de mensheid om het vertrouwen te krijgen en ook in het hart te voelen dat dergelijke veranderingsprocessen ook in jullie leven hun intrede kunnen doen.

Velen willen diep in hun hart de opgang van de aarde graag meemaken, maar hopen stilletjes dat het e.e.a. voor hen geruisloos zal verlopen en dat alles, maar dan ook alles voor hen bij het oude zal blijven. En dit lieve mensen, is natuurlijk onmogelijk. Al in de voorbereidingsfase van de opgang van de aarde naar de vijfde dimensie, zijn er dingen aan het veranderen, vallen heilige huisjes omver, zullen mensen waarvan je het nooit verwacht had, zich ontplooien tot spiritueel leraar, tot initatiefnemer, tot voorloper, tot verrichter van baanbrekend werk!

En hier, lieve mensen, Werkers van het Licht, zou zelfs een taak voor júllie weggelegd kunnen zijn…

Maakt je dit angstig? Voel je je ongemakkelijk bij deze gedachte? Of denk je bij jezelf: het zou zomaar kunnen dat ik boven mijzelf uit ga stijgen de komende tijd. Dat ik onvoorziene vermogens zal blijken te hebben die ik uit vrije wil in zal willen zetten in het belang van de opgang van de aarde.

Denk hier eens over na, voel de waarheid van deze woorden in je hart resoneren en weet, hier wordt gesproken over mij! Dit betreft een kant van mijzelf die ik nog niet heb ontdekt, die nog niet in mij het licht heeft gezien…

Voel de waarheid van deze woorden en stel je open voor je Zijn, voor jouw Waarheid. Wees niet bang voor verandering, het zal een verandering ten goede zijn als je je geroepen voelt door deze woorden om het pad naar het Licht in te slaan.

Voor diegenen die de waarheid van deze woorden wel voelen, maar voor zichzelf weten dat dit niet de weg is die ze willen gaan: stel je open voor hen die wel geroepen zijn en steun hen met al jullie kracht. Zonder jullie steun vanuit het hart, welgemeend en vol overtuiging, kunnen zij hun taak op aarde niet vervullen.

Ieder is gelijk, niemand is beter dan de ander, wij zijn allen één:

één in Wijsheid, één in Goddelijkheid, één in Weten, één in Liefde.

Voel dit en draag deze Boodschap uit. Ga de weg van eenheid en vrede, de weg van het Licht, de enige weg die er is.

De komende tijd zal deze boodschap jullie steeds weer bereiken, indringender, op zielsniveau. Het zal jullie raken, de woorden zullen je treffen en verblijden.

Verheug je over wat komen gaat, eindelijk zal het Gouden tijdperk aanbreken waar al zovelen zolang op wachten.

Wacht niet langer, richt je tot ons, stel je open voor de Boodschap van Licht en Liefde.

Zie het mooie dat er al is, in de natuur, in de verwondering van een spelend kind, in de ogen van een medemens, in de hoop op betere tijden.

Dit is een overgangsfase, Gaia is zich aan het roeren.

Voel dit niet als een verwijt aan jezelf, ook het bewustzijn van Moeder Aarde bevindt zich in een overgangstijd, met alle turbulentie die dit met zich meebrengt.

Er zal een nieuw evenwicht ontstaan in wat Gaia geeft en wat de mens van haar neemt.

Dit evenwicht is nu al tijdenlang verstoort, de mens neemt en neemt, tot vernietiging en uitroeiing van Gaia’s zegeningen toe.

Dit proces zal tot stilstand worden gebracht. In het diepste wezen van elke mens die de weg gaat naar de vijfde dimensie zal het besef ontwaken dat ook hier verandering en aanpassing nodig is. Momenteel zijn al velen hiermee bezig: er lopen programma’s tegen ontbossing, intensieve veehouderij wordt kritisch bekeken, uitputting van grondstoffen wordt aan banden gelegd. Dit alles uit eigen inzicht, vanuit een diep besef dat het zo niet langer kan.

Wij vragen jullie om ook in jullie eigen kleine kringetje hiermee aan de gang te gaan, stel je open voor deze nieuwe inzichten en leef meer en meer in harmonie met de natuur.

Tot slot willen we jullie nog het volgende meegeven:

Sla de weg in die voor jullie open ligt, de weg naar Vrede, Licht en Liefde:

vaak niet de gemakkelijkste weg, want de weg naar het Licht, al eeuwenlang bewandeld door velen die op zoek waren naar het Licht in zichzelf, bleek vaak een weg met kronkels, hobbels en obstakels.

Maar weet, wij zijn bij jullie om je te steunen:

Stilstand betekent: geen vooruitgang, dus ook geen verandering die jullie zorgen baart, maar ook een situatie van stilstand kan zeer onbevredigend zijn.

Stel je open voor het Licht in jezelf, laat al je angsten los en ga voor een nieuwe toekomst, vol Licht en Liefde.

Ga met de aarde de prachtige weg naar Ascentie, de weg naar de vijfde dimensie.

Onderweg zul je ervaren dat je dit niet alleen hoeft te doen, wij zijn met jullie allen.

Leg je zorgen in onze handen, spreek je twijfels en angsten uit, wij zullen de weg samen met jullie gaan, op weg naar een prachtige toekomst waar er voor iedereen ruimte zal zijn om in Licht en Liefde te leven, met elkaar, met de natuur, met ons allen,

Wees gegroet lieve vrienden,

Mr. Kuthumi en de Intergalactische Hoge Raad

door Marit Karssens

bottom of page