top of page

ZIELSVERLANGEN           OKTOBER 2013

Het is heel stil in huis, geen kinderen die binnen komen vallen, geen auto’s in de straat. De poezen zitten stil in de vensterbank naar buiten te kijken, de verwarming tikt zachtjes, het wordt herfst!

Ik heb een heel bijzondere reis achter de rug: in september ben ik met mijn zus Sigrid naar Israël geweest, met een groep van 18 personen o.l.v. Nanco Immanuel. Er is zoveel gebeurd, er zijn eigenlijk geen woorden voor, maar ik voel en merk dat ik nog steeds aan het ‘landen’ en aan het verwerken ben. Ik wil al zo lang weer schrijven, nu heb ik eindelijk rust en tijd…

Kijkend naar de poezen besef ik dat het 4 oktober is:

Dierendag, de ‘dag van’ Franciscus van Assisi, één van de incarnaties van Mr. Kuthumi, bijzonder!

Mr. K./I.H.R.: Stel je vraag maar …

Ik: Ja, iets wat mij bezighoudt: Er gebeurt zo veel, en het is zo groot en veel- nee állesomvattend, dat het soms lijkt of je mensen niet meer kúnt uitleggen waar je mee bezig bent. Dan schieten woorden tekort, dan verval je in vage beschrijvingen. Ik voel dat er veel bewustzijn is en ook de wil tot groei en begrip, maar soms voel ik me net alsof ik van een andere planeet kom (tja ... logisch!). 

Mr. K./I.H.R.: Het is nooit de bedoeling geweest dat iedereen zo'n mate van bewustzijn zou vergaren in deze tijden, dat alles voor allen te bevatten zou zijn.

Iedereen heeft daarin zijn eigen weg te gaan, en daar is ook niets mis mee.

Wij begrijpen dat het voor diegenen die er bewust voor hebben gekozen om tot een dieper bewustzijnsniveau door te dringen soms moeilijk is om datgene wat zij ervaren in de andere sferen, in andere dimensies onder woorden te brengen.

Er zijn door jullie keuzes gemaakt, een ieder die voelt dat hij in deze tijdspanne, waarin de overgang naar de vijfde dimensie een grote rol speelt, is geïncarneerd om een bewuste bijdrage te leveren aan de opgang van de aarde, aan het bewustwordingsproces van grotere groepen mensen, zal weten wat zijn opdracht, zijn bijdrage is.

En dat kan variëren van het werken met kinderen, van het maken van kunstwerken tot het oprichten van nieuwe scholen, het schrijven van boeken, het doorgeven van wijsheden en bemoedigende teksten uit de Lichtwereld tot het onder de aandacht brengen van het buitenaardse gebeuren dat meer en meer de aandacht vraagt, en ga zo maar door. Er is zoveel mogelijk en alles wat mag gebeuren is zo waardevol! Denk niet dat jouw bijdrage maar gering is: elke inzet telt, is onbetaalbaar, is niet in woorden uit te drukken. Het ene is niet meer waardevol dan het andere.

Het is in deze tijd heel belangrijk dat een mens gaat voelen waar nu echt zijn passie, zijn verlangen, zijn zielsverlangen naar uitgaat. Versnipper je aandacht niet, maar richt je, als het gaat om het grotere Plan, op jouw zelfgekozen zielsopdracht op Aarde, op de verlangens voelbaar in je hart: Voelbaar als warmte, als gloeiende inspiratie, als bijna tastbare emotie. Jij weet wat daar verscholen ligt, daar diep van binnen in jouw Zijn. Een schat aan kennis, aan informatie, aan inspiratie, aan te delen verlangen. Te delen met je omgeving, met je naasten of in groter verband, te delen met de wereld, met allen die hier ook blij van zouden worden!

Al lezend voel je al waar het hier om gaat: vaak richt de aandacht van een mens zich juist op alles eromheen, op de dagelijkse realiteit, op de routine, op de gemakkelijke weg. Maar weet dat jouw Ziel pas echt gaat sprankelen van vreugde als je juist datgene gaat leven, gaat uitdragen waar al zo lang je verlangen naar uit gaat, maar wat onmogelijk lijkt, waar je nog onzeker over bent.

Datgene waarbij je wel voelt dat het goed voor je is om het in de wereld te brengen, maar waar je jezelf nog tegenhoudt. Uit angst? Angst voor het onbekende, voor reacties van de buitenwereld? Angst om jezelf zichtbaar te maken, om jezelf niet langer in te laten dammen door dat kleine stemmetje in je hoofd dat je constant ongevraagd van advies dient:

Doe het niet! Wie denk je wel dat je bent? Wat zullen de mensen wel niet van je denken! Dat kán jij toch helemaal niet!

Leg deze stemmetjes voor eens en voor altijd het zwijgen op door (bijvoorbeeld tijdens een meditatie) helemaal stil te worden en je te richten op de gevoelens in je hart. Voel eens wat daar is, wat zich daar afspeelt? Voel je daar berusting? Of voel je daar een onderdrukt verlangen? Voel je daar stagnatie? Of voel je daar verwachting, blijheid, vrolijkheid om alle mogelijkheden die daar voor jou voor het oprapen liggen?

Kijk dan eens waar jij blij van wordt: welke gedachte komt er nu het eerste bij je op, een gedachte die je vervult met trots, met warmte, met vastberadenheid, met zekerheid:

Dit ben ik! Dit is mijn weten, dit is mijn bijdrage, dit kan ik goed, hier ga ik mee de wereld in! Hier word ik zo blij van dat ik het wil delen met iedereen die het maar wil zien – horen – voelen! 

Nu ben je in contact gekomen met je Zielsopdracht. Je Hoger Zelf heeft je nu, rechtstreeks uit de Bron laten voelen waar het voor jou om gaat. Wat voor jou belangrijk is, waar jij je vanaf nu op kunt gaan richten.  

Weet als je je passie kunt gaan leven, er deuren voor je open zullen gaan die eerst gesloten leken.

Weet dat een mens die zijn passie leeft harten opent, verbindingen tot stand brengt. 

Dat is waar het hier om gaat: Als je een ander kunt raken met je woorden, met je handelen, je schrijven, je aanraking, met je Zijn, dan breng je energetisch een verbinding tot stand. Je raakt de ander even aan op het niveau van zijn zielsverlangen, waardoor deze ‘ontmoeting’ leidt tot zelfonderzoek. Zo wordt de kring van harten die zich openen, van Zielen die zich verbinden groter en groter. En dit is waar het om gaat, de pure liefde, het licht wat dan gaat stromen zal zorgen voor een energetisch veld van hogere trilling dat een positieve vibratie af zal geven aan de omgeving. Zo wordt er veel meer aangeraakt dan je ooit had durven denken.

Ik: Het individuele bewustwordingsproces is dus heel belangrijk, en dan vooral ook het durven zien van die delen van jezelf die ‘donker’ zijn, die tot nu toe weggestopt zijn, verborgen in het onderbewuste.

Mr. K/I.H.R.: Het is geen verplichting om tijdens een bewustwordingsproces de niet verlichte delen van jezelf te voelen en te ervaren, maar iemand die echt verder wil komen en een bewuste persoonlijke groei wil doormaken, zal op een gegeven moment op een punt komen waarop hij beseft: het is niet alleen licht wat ik uitstraal, ik ben niet alleen het goede geweest, maar delen van mij, deelaspecten van mijn totale Zijn hebben ook het duister willen ervaren, op werelds en kosmisch niveau.

Deze deelaspecten vragen er ook om door jou gezien te worden, doorvoeld te worden, bestaansrecht te krijgen. Alleen dan kan heling optreden, alleen dan zal een mens uiteindelijk heel zijn, met al zijn lichte en donkere aspecten geïntegreerd in één persoon hier op aarde. Vanuit deze Heelheid is het ook zoveel gemakkelijker om ego-loos naar anderen te kijken, vanuit onvoorwaardelijke liefde, vanuit een liefde voor jezelf die zo groot is dat deze het licht én het donker in jezelf kan bevatten en omarmen.

Weet dat wij jullie bezien in jullie totale Zijn, wij weten van donkere én lichte aspecten die samen één geheel vormen. Daar wordt ook geen oordeel over uitgesproken. Het Is, jij Bent, jullie Zijn …

Om als mens al je deelaspecten, delen van je Ziel, van jouw totale Zijn te kunnen leven, te kunnen aarden in een menselijk lichaam binnen de aardse 3D realiteit is moed nodig, grote moed. Jullie zijn dan ook verzekerd van grote bewondering en steun voor jullie individuele proces vanuit de Lichtwereld.

Wij weten wat jullie doormaken, wij weten hoe moeilijk het is om als mens op aarde, zonder het bewustzijn op het grotere geheel te blijven geloven in je grootsheid, te blijven voelen, jezelf niet te veroordelen als er zich wéér een te doorleven donker stuk aandient. Houd moed, verlies jezelf niet in negatieve gedachten, houd je vast aan het weten dat jij in essentie al Heel bent, en dat jouw weg op aarde zo mooi en moedig is, dat de Lichtwereld je aanmoedigt vanaf de zijlijn. 

Houd moed, lief mens op aarde

Weet dat je Heel bent

Al lijkt het op aarde een onbegonnen taak

Weet dat het Licht en het Donker in jou samenkomen

Dat alles begint bij jezelf

Dat je diep van binnen alle antwoorden al in je draagt

Ga op zoek naar deze Heelheid

Vertrouw op je keuzes, op de weg die jij gaat

Blijf voelen en ervaren wat anderen je spiegelen

Blijf vol verwondering als deelaspecten van jou zich aandienen

Deelaspecten die je niet had verwacht

Ook zij maken deel uit van wie jij bent

Ook zij willen gezien worden, geheeld worden

Ook zij dragen bij aan jouw kennis en weten

Word zo een completer mens

Leer te werken en te leven vanuit de onvoorwaardelijke liefde

De liefde voor jezelf en daaruit voortvloeiend de liefde voor anderen

Blijf lachen, blijf genieten, blijf vertrouwen op wat er al is

Wij moedigen je aan, zijn trots op elke uitdaging die jij durft aan te gaan

Voel onze steun, vertrouw op je innerlijk kracht

Jij bent zoveel meer dan je denkt te zijn

Voel dit als een weten in je hart

Groots zijn zij die verandering niet schuwen

Die niet bang zijn om het diepe in te duiken

Lief mens ga in vrede

Ga de weg die zich voor je ogen ontvouwt

Misschien een andere weg dan je dacht te gaan

Maar voel dat je leeft, dat je werkt, dat je groeit

Trots zijn wij, op elke stap voorwaarts

Mr. Kuthumi en de Intergalactische Hoge Raad

door Marit Karssens

bottom of page