top of page

WOORDEN VOL LIEFDE

13 maart 2020

Wat een berichten, wat zijn veel mensen angstig... Wat mag ik schrijven als inspirerende, opbeurende bijdrage aan de heel bijzondere tijd waarin wij nu leven? Ik hoop op een meditatie, waarin we de rust in onszelf leren voelen en ons helende licht mogen ervaren. Als een soort tegenhanger voor alle turbulentie om ons heen. Niet de ogen sluiten voor wat er gaande is, maar vanuit een innerlijk voelbaar vertrouwen de rust in onszelf bewaren, waardoor wij onze trilling verhogen i.p.v. verlagen, zodat ons immuunsysteem zich zal versterken en wij ook kracht en positiviteit de wereld in mogen stralen.

Ik word stil in mijzelf en wacht op woorden.

K./I.H.R.: Fijn dat je de roep van je hart volgt om hier tijd voor vrij te maken. Wij willen jullie graag een hart onder de riem steken. Deze tijd daagt jullie uit om datgene waar al jaren over geschreven wordt in praktijk te brengen. Op jullie weg naar het creëren van de hemel op Aarde, naar een Hoger Bewustzijn dat toegankelijk is voor een ieder die zichzelf toestemming geeft om dieper te gaan, om het innerlijke spirituele pad te volgen, komen er regelmatig ervaringen op jullie pad die jullie uitdagen tot bewustwording, tot groei.

Deze crisis die nu een groot deel van de wereld raakt, is een zeer grote uitdaging voor velen. De vertrouwde werkelijkheid blijkt ineens wankelbaar. De schijnbaar stevige fundamenten van de wereldeconomie staan op hun grondvesten te trillen. Deze tijd nodigt uit tot omkijken naar elkaar, tot delen, tot samenwerken. De maakbare wereld van alledag vertoont ineens barsten en kraters. Niets is meer wat het lijkt, al het vertrouwde blijkt aan verandering onderhevig.

Wat als je alles wat er gebeurt kunt ervaren vanuit jouw stevige, innerlijke fundament, vanuit jouw verbinding met het Grotere Geheel? Ook al lijkt de wereld in crisis, vanuit jouw innerlijke kern weet je, geloof je, voel je dat alles deel uitmaakt van het Hogere plan.

Ik: Ik weet het, ik voel het, maar ik vind het zo moeilijk dit te ‘verkopen’ aan alle mensen die nu zo in angst zitten, die zich zorgen maken om hun geliefden, om hun werk, om alles wat nu geraakt wordt door deze crisis. Het raakt werkelijk iedereen!

K./I.H.R.: Dit zal ook niemand ontkennen. Wij voelen en delen jullie bezorgdheid en staan voor een ieder van jullie klaar. Om zorgen te verlichten, om angsten weg te nemen, om rust te brengen in een ongerust hart. Zie deze tijd als een mogelijkheid voor een nieuw begin. Naarmate de wereld om je heen ‘kleiner’ wordt door beperkingen, het afsluiten van gebieden, zelfs van landen, word je uitgenodigd om naar je innerlijke kern te keren, om te voelen dat ondanks de nare omstandigheden er ook een positieve energie voelbaar is op Aarde. Er is nu al aantoonbaar minder luchtvervuiling, er wordt veel minder gevlogen, de uitstoot van schadelijke gassen daalt, er ontstaat rust in normaal drukke steden. Het virus is tijdelijk, het zal voorbij gaan, maar als het zover is: gaat de wereld dan weer ‘back to normal’ of is er bewustzijn gecreëerd op: het kan dus echt anders, beter! Wat kunnen we verbeteren, aanpassen zodat de wereld er echt blijvend beter van wordt? Moeder Aarde heeft al meermalen aangegeven dat de grens is bereikt. Nu is de tijd om haar roep om hulp ter harte te nemen.

Angst is een slechte raadgever. Geef ons woorden waardoor wij hoog in trilling komen en waarbij wij voelen dat hulp om ons heen is. En dat wij gezamenlijk in meditatie werkelijk een verschil kunnen maken voor onszelf en voor anderen die het moeilijk hebben in deze tijd.

GELEIDE MEDITATIE:

(als je liever luistert, klik hier)

Neem even de tijd voor jezelf, zorg voor rust, warmte om je heen. Sluit dan je ogen en luister naar de volgende lichtmeditatie.

Je kunt deze meditatie zo vaak beluisteren als je wilt. Je bekrachtigt telkens het zelf-herstellend vermogen van je lichaam, je laadt jezelf op met lichtkracht en verhoogt je trilling waardoor negatieve emotievelden minder vat op je hebben.

Je ligt of zit nu rustig. Adem dan eens diep in door je neus en blaas je adem dan langzaam uit door je mond en voel hoe bij elke inademing je buik opbolt en bij elke uitademing veert je buik weer terug. Ga daar maar even rustig mee door. Adem rustig in, in de richting van je buik, en adem rustig uit. Ga dan over tot de normale buikademhaling.

Stel je dan voor: je loopt op een weg. De weg is bedekt met een fijn, wit glinsterend zand, soms hele kleine steentjes die geen pijn doen onder je voeten. En deze weg nodigt je uit om een stukje te gaan lopen. En rustig, stap voor stap loop je over deze weg.

Als je om je heen kijkt zie je in de verte bergtoppen, met de eeuwige sneeuw glinsterend in de zon. De hemel is van een prachtig hemels donkerblauw, je hoort vogeltjes zingen en er staan bomen aan de kant van de weg, allerlei soorten bomen in allerlei kleuren, al volop in het blad. Je loopt over deze weg, moeiteloos en rustig. Je tempo is laag.

Na een tijdje lopen zie je dat er in de verte, terwijl de weg iets omhoog gaat, een prachtig gebouwtje staat, het lijkt wel een soort tempel van lichte steen, glinsterend in het zonlicht. Je ziet vanaf de buitenkant dat bovenop de tempel een koepeltje is van een soort glas. De tempel is aan de buitenkant eenvoudig maar mooi versierd. De weg leidt je ernaar toe.

Terwijl je daar loopt heb je ook het gevoel dat je daar niet alleen loopt. Misschien zie je ze, misschien voel je ze of weet je het, maar jouw begeleiders zijn bij je. En verheugd dat ze bij je zijn vervolg je je weg in de richting van de tempel. Als je daar aangekomen bent zie je dat de toegangspoort, de toegangsdeur, of hoe het zich ook voor jou toont wijd open staat voor jou. En je besluit om naar binnen te gaan. En voordat je de tempel betreedt word je uitgenodigd om je even af te spoelen in een bad wat daar voor jou klaarstaat. Met heerlijk water, met in het water bloemen drijvend in prachtige kleuren. Je helpers begeleiden je in het bad zodat je daar even heerlijk rustig kunt liggen en al je vermoeienissen, al je gedachten van je weg kunt laten stromen in het water.

Het geluid van de vogels is ook hoorbaar in de tempel. En als je klaar bent met je bad, ga je rustig weer het water uit en je begeleiders hullen je dan in een prachtig lichtblauw kleed, gewaad, met hele kleine zilveren draadjes erdoorheen geweven. En dan ga je samen met hen naar het midden van de tempel, waar onder de koepel een zeer felle lichtstroom zichtbaar is. Je begeleiders blijven nu staan en jij loopt alleen door naar voren en gaat daar staan in het midden van de tempel. Op de vloer waarin je een prachtig patroon kunt ontdekken. En midden het patroon in de vorm van een ster die straalt naar alle kanten ga jij staan en je voelt dat de warmte van het licht dat van boven door de koepel stroomt jou verwarmt.

Als je daar dan staat zie je dat er naast jouw begeleiders nog iemand in de ruimte aanwezig is. Dat is degene die jou nu helpt om je angst los te laten en om je helemaal over te geven aan de heling van dit moment. Wie het ook is, hij komt nu naar jou toe, jouw helper uit de lichtwereld en hij/zij kijkt je aan met de meest lieve ogen die je ooit hebt gezien, met een glimlach die je zo vertrouwt voorkomt dat je je helemaal overgeeft aan het moment.

Hij strekt zijn handen naar je uit, en als het een vrouw is strekt ze haar handen naar je uit en jij legt jouw handen in zijn of haar handen en zo staan jullie samen in de lichtstroom die vanuit de koepel op jou neerdaalt en dan zie je dat de stroom van lichtdeeltjes om jou heen verandert. Het gaat bewegen, het gaat dwarrelen en draaien in allerlei fonkelende kristalachtige vormen.

De geometrie van zuiverheid daalt op jou neer. En jij besluit op dit moment om je helemaal over te geven tot op celniveau aan deze heling die op jou neerdaalt. En het voelt goed en vertrouwd want nog steeds kijk je in de prachtige, liefdevolle ogen van jouw begeleider die jou helpt bij jouw heling, bij jouw genezing. Je ademt de genezende kracht in je op. Bij elke ademteug voel je frisheid in je longen. Stel je maar voor dat je adem naar binnen toe een gouden spoor trekt van lichtdeeltjes, genezende lichtdeeltjes in jouw lijf, in jouw lichaam. En dat je longen ook sterk en krachtig worden en helen in dit licht, zichzelf beschermen in dit licht. 

Je voelt hoe het licht vanuit de koepel boven je hoofd via je zevende chakra, je kruinchakra naar binnen komt. Je voelt het langs de achterkant van je ruggengraat naar binnen stromen tot aan je stuitje, het helende, zuivere licht, in je lichaam en je voelt hoe het ook weer opstijgt aan de voorkant van je ruggengraat en dat het je helemaal vult met het zuivere licht. Als je kijkt om je heen zijn er niets dan lichtkristallen, zuiver licht. En bij elke inademing adem je het licht in en via je kruin daalt het licht op je neer.

Zo sta je en het getsjilp en het gezang van de vogels hult de ruimte in een prachtige sfeer. Je voelt hoe je hart opspringt in je borst van vreugde, je voelt de lente om je heen, je voelt de zon, je voelt het verlangen naar de nieuwe tijd, naar genezing, naar kracht en je weet ook dat als je zo in trilling wordt verhoogt op dit moment, dat dit jou zal beschermen. En dat je zo beter opgewassen bent voor alles wat er gebeurt in de wereld om je heen.

Terwijl je daar staat geeft jouw begeleider jou een woord, hij zegt één woord tegen jou. Een woord dat je mag opnemen in elke vezel van je lijf en een plekje mag geven in je hart. Het is een woord vol liefde, vol bemoediging, en kracht speciaal voor jou.

Als je kijkt achter je zie je jouw begeleiders staan en ook zij staan in het stralende licht en ook zij geven jou steun en kracht. Voel maar hoe je staat, daar op die prachtige ster, die afbeelding op de grond onder de koepel met het Hemelse licht. Voel hoe krachtig je bent. Voel hoe je lichaam helemaal doorstraalt wordt met lichtkracht, helemaal opgeladen wordt met licht, met een hele, hele hoge frequentie die ervoor zal zorgen dat jij beter opgewassen bent voor je taak die wacht in de wereld. Dat je vol compassie kunt kijken naar je medemens, hoe je niets liever wilt dan delen, dan geven, dan helen.

Jouw liefde is voelbaar, niet alleen nu, maar ook als je weer terug komt in de wereld van alledag.

Elke keer dat jij je weer herinnert aan je innerlijk licht dat nu zo stevig en krachtig is, elke keer mag jij daarvan delen. Denk dan nu ook aan datgene waar nu zoveel mensen angst voor hebben, het virus dat rondwaart. Jij mag jouw licht ook naar het virus sturen en zeggen dat het nu klaar is, dat het terug mag gaan naar de plek waar het geen kwaad meer kan aanrichten. Dat het klaar is nu en dat jij beschermd bent. Stel je dan voor dat heel veel mensen zo in de wereld staan, dat heel veel mensen zullen voelen dat jouw licht, dat jullie licht de wereld mag raken. Stel je maar één groot veld van licht voor, jij verbonden met al die anderen die ook hun eigen lichtkracht neerzetten in de wereld. Stel je dat veld voor van licht, als één groot web, een web van bescherming. En voedt dat web elke dag door te mediteren, door in rust te zijn en door je op te laden met jouw innerlijk licht.

Als je voelt dat het genoeg is, dat je helemaal vervuld bent met het licht vanuit de allerhoogste bron, de Goddelijke bron, de Bron van Eenheid, dan kijk je nog even in de liefdevolle ogen van de begeleider die voor je staat, jouw helper uit de lichtwereld. Je mag hem of haar bedanken. Het woord dat je gekregen hebt zal je altijd herinneren aan dit moment. Hij of zij trekt zich nu terug. De stroom van lichtdeeltjes om je heen trekt zich ook weer terug. De lichtbundel straalt als vanouds en jij draait je om naar jouw begeleiders en samen verlaten jullie nu de tempel. 

Jouw tred is nu veerkrachtiger, sterker, je bent nog meer geaard. Je voelt bij elke pas de verbinding met Moeder Aarde en je weet: in het dagelijks leven ben ik nu opgewassen voor de taak die mij daar wacht. Als je dan zover bent neem je afscheid van je begeleiders, je weet het, ze zijn altijd bij je, om je heen. Dan loop je het lange pad over het lichte zand weer terug naar daar waar je reis begon en als je zover bent kom je weer terug in het hier en nu.

Dank jullie wel

Deze meditatie is ingesproken op 13 maart 2020 door Marit Karssens van De weg van het Licht in verbinding met Mr. Kuthumi.

OM TE LUISTEREN NAAR DE MEDITATIE KLIK HIER

bottom of page