top of page

WOORDEN VAN LICHT FEBRUARI 2014

Ik ben begonnen met een vraag voor mijzelf, iets dat ik eigenlijk nooit doe maar ik wilde graag meer inzicht in mijn (zelf gekozen) opdracht. En dan gaat het ineens over het buitenaardse stuk, waar ook ik zo mee verbonden ben, ik zal daarom een stukje van mijn persoonlijke doorgeving ook hier delen.

K/IHR: ……en ook jij hebt je woord gegeven, om jouw bijdrage te leveren, jij hebt je zielsverlangen hieraan verbonden. Je bent al ver gevorderd in het directe contact met buitenaardsen, alleen je bewustzijn hierop mag nog groeien.

Ik: Wat kan ik doen? Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik de angst van mensen voor buitenaardsen zou kunnen wegnemen door mijn liefde, onvoorwaardelijk en zonder angst. Dat is een innerlijk weten, al van lang voor mijn spirituele ontwikkeling.

K/IHR: Jouw rust schept vertrouwen, zal angst kunnen wegnemen.

Ik: Maar is het dan werkelijk de bedoeling dat buitenaardsen hier op aarde hun opwachting komen maken?

K/IHR: Ze zijn er al, alleen niet in een gedaante die door jullie als buitenaards aangezien zou worden. Meer en meer zullen ook niet aards uitziende rassen zich op aarde manifest maken.

Ik: Dit klinkt als iets van op zeer korte termijn …

K/IHR: De tijd is er nu rijp voor, de nood is groot. Zeer velen beseffen dat het zo niet langer kan, dat er iets moet gaan gebeuren, niet op kleine schaal, maar op zeer grote schaal. De vervuiling, de aantasting van het leefklimaat door allerlei factoren heeft zo’n hoogtepunt bereikt dat jullie er als mensen alleen niet uitkomen. Het is tijd voor samensmelting met volkeren die behulpzaam kunnen zijn met hun zeer hoge technologische kennis.

Ik: Heeft dit te maken met de overgang naar de vijfde dimensie? Waar deze channelings allemaal mee begonnen zijn?

K/IHR: Het gaat om het creëren van de Nieuwe Aarde, van een wereld waarin het ego geen uitgangspunt meer is, maar waarin samengewerkt wordt met als belangrijkste inzet: het tot zijn recht laten komen van de talenten van ieder mens. Ieders kwaliteiten mogen worden ingezet en zijn van het allerhoogste belang. Dit inzien, dit ook voelen, hiermee werken en leven zorgt voor grote voldoening bij ieder individu afzonderlijk, maar ook in het grotere geheel. Samen stijgen tot grote hoogte, in co-creatie, dit zal deuren openen die tot nu toe gesloten leken.

Ik: en dan niet alleen in samenwerking tussen mensen, maar ook met buitenaardsen, dan voelt het nog specialer!

Ik: Soms denk ik: is alles al niet eens gezegd? Wat moet ik nu nog schrijven … en dan lees ik een channeling van een jaar eerder en word ik geraakt door de woorden die ik me niet eens meer herinner… en dan voel ik dat ook diepere lagen in mijzelf worden aangeraakt. Dat het niet zomaar wat woorden op papier zijn, maar dat ze bij mij, en bij anderen die de woorden lezen iets in gang zetten, dat het in me gaat stromen. Ik voel dan de energie door me heen golven en denk: zal ik dan toch maar weer … (met een glimlach…).

K/IHR: Natuurlijk ga je weer schrijven, elke channeling raakt weer een diepere laag van bewustzijn aan. Op deze manier kunnen wij lichtcoderingen aan je doorgeven via de geschreven tekst. Deze coderingen vol lichtinformatie helpen jullie bij de persoonlijke groei en zullen ook velen die ervoor open staan raken.

Ik: (om 16.16 uur zie ik op mijn mobieltje) Wat doen deze lichtcoderingen met je? Kunt U dit uitleggen?

K./I.H.R.: Een lichtcodering is van een heel hoge trilling en bevat informatie, een weten dat tot dan toe voor de persoon in kwestie niet toegankelijk was. Als deze persoon zich hiervoor openstelt en deze informatie van hoge trilling kan ontvangen, zal er op het niveau van DNA structuur een reconnectie plaatsvinden, een zogenaamd her-verbinden met kennis en weten waar tot dan toe geen verbinding mee gemaakt kon worden.

 Dit beslaat een weten dat veel verder gaat dan het aardse bewustzijnsniveau. Het behelst gevoelsvelden, liefdesvelden en zet op energetisch gebied een proces van versnelde bewustwording in gang.

Ik: Kunt U ons nog wat meer vertellen over de opstijging van de aarde naar de vijfde dimensie, en waarom dat zo belangrijk voor ons is:

er zijn hele boeken over geschreven, maar een uitleg in begrijpelijke taal zou fijn zijn.

Er is zoveel angst onder de mensen, als je alleen al op Facebook de berichten leest… Vaak denk ik al bij de aanhef boven een stukje (ik lees heel bewust alleen die berichten die niet op sensatie belust geschreven zijn) … wat een negativiteit, wat een angst en dus … wat een lage trilling … angstwekkend verlagend … zo komen we niet verder denk ik! Mensen raken ondergesneeuwd door al deze nare berichten en conspiracy theorieën…

K/I.H.R.: Het is terecht dat je dit opmerkt en het is ook niet voor niets dat mensen zich zorgen maken. Er is zoveel waarover je je op kunt winden, zoveel dat je raakt, zoveel ellende dat je bijna zou vergeten dat er naast deze berichten ook zoveel moois gebeurt. De aarde is bezig zich zo in trilling te verhogen dat de vijfde dimensie al voelbaar en soms zichtbaar is.

Voelbaar in situaties, in mooie initiatieven die echt al plaats vinden. Voelbaar in de verhoudingen tussen mensen, zichtbaar in de natuur, in de houding van mensen…. Er is steeds meer licht voelbaar in de harten van mensen.

Wij vragen jullie niet om de negatieve aspecten in de wereld zoals jullie die kennen te negeren, maar voel of het vanuit je diepste innerlijk weten vanuit een positieve insteek benaderd kan worden. Benadruk de lichtpuntjes, focus minder op het donkere, op het negatieve.

Ik: Gisteren las ik zoiets moois: Als je in een pikdonkere kamer het venster naar het licht kunt openen, zal het schijnsel de gehele kamer verlichten…

Ik hoop zo dat er nu snel mooie gebeurtenissen plaats zullen vinden, dat er echt positieve ontwikkelingen zullen zijn, de mensheid heeft dit zo nodig!

K/I.H.R.: en vergeet niet dat in ieder mens een grote kracht schuilt, dat het werkelijk geloven in die kracht die diep in jou aanwezig is, wonderen kan verrichten, kan scheppen, creëren, hoe bijzonder dat sommigen ook in de oren zal klinken.

Je bent niet voor niets op aarde gekomen in deze bijzondere tijd: jij wilt jouw bijdrage leveren aan het opstijgingsproces van de aarde. Met hulp van vele ‘ontwaakte’ zielen zal de aarde overgaan naar de hogere trillings- lichtsfeer van de vijfde dimensie.

Ik: Wat is hiervoor nodig?

Mr. K/IHR: Jullie zijn hiervoor nodig! Een ieder die dit leest en die voelt dat deze woorden resoneren in zijn hart.

Het proces is in gang gezet, er is al heel veel gebeurd. Elke positieve bijdrage van licht, liefde en toewijding zal door Gaia, Moeder Aarde, gevoeld en gewaardeerd worden.

Open je ogen, kijk om je heen en zie, voel waar jij nodig bent: Op welk gebied mag jij jouw liefdevolle bijdrage leveren?

En weet: alles wat vanuit een goed hart gebeurt, levert een positieve bijdrage aan het geheel. De toewijding van een moeder die haar kinderen ziet en waardeert, stimuleert. Het schrijven van inspirerende boeken, het produceren van prachtige producten met respect voor het milieu, de natuur, de dieren gemaakt. Alles is belangrijk! 

Cijfer jezelf niet weg, denk niet dat jij er niet toe doet! Alleen al je wil, je positieve intentie is van onschatbare waarde. Jullie beseffen nog niet hoe groot jullie gedachtenkracht werkelijk is!

In meditatie, bij groepsbijeenkomsten zal de som der delen zo groot zijn, dat effecten voelbaar, meetbaar zijn. Neem het initiatief, laat je inspireren door deze woorden en sla de handen ineen: ga co-creëren, sluit anderen niet buiten. Voel de waarde van ieder mens, elke bijdrage telt, ieders persoonlijke aanvulling is uniek en onvervangbaar.

Ik: Mooi!

K/IHR: En ook al zijn er misschien dagen dat je even het gevoel hebt dat het niet loopt zoals je graag zou willen, dat je verdrietig bent, soms zonder echt aanwijsbare reden, dat je het gevoel hebt dat je de focus, je einddoel niet duidelijk hebt:

Wanhoop niet! Deze dagen, uren horen erbij, ze hebben te maken met oude patronen die nog opspelen, die telkens op een dieper niveau worden aangeraakt en mogen worden losgelaten. Je bent aan het groeien: in lichtkracht, in bewustzijn, in weten.

Voel de rust diep van binnen in jou, dát ben je Zelf, daar is geen wanhoop, verdriet of angst. Daar is het weten, het volste vertrouwen op de loop van je leven. Het anker van waaruit jij de weg op aarde mag gaan. Diep in verbinding, vanuit vreugde.

Voel dat jij er mag zijn, dat dit de bedoeling is, dat je je weg zo goed gaat! Soms met vallen en opstaan, maar alleen zo kan een leven op aarde, in de dualiteit geleefd worden. 

Zie je leven als één groot spel, een speelplaats waar vele andere zielen zijn die ook hun weg zoeken, elk op zijn eigen manier. De één meer in de schaduwkant van het leven, de ander volop in de zon. Maar vergeet niet dat het licht niet zonder het duister kan, en andersom. Zie het licht in de ander en werk samen, maak van de aarde één groot speelterrein, van co-creatie, van het samengaan van ieders kwaliteiten, van scheppingskracht!

Wees niet bang

Zie wat er speelt

Voel wat er zich in jou aandient

Geef het bestaansrecht, erken het

En laat het zijn....

Zodat je weer verder kunt

Veroordeel jezelf niet om minder positieve gedachten

Maar voel daarachter de kracht van het licht

Jouw licht, jouw schijnen, vanuit jouw kern

Laat het stralen door je lichaam

Naar buiten, waar het anderen mag raken

In jouw licht zal jij de ander zien

In zijn Zijn, zijn ware ik

Verheug je over zo veel moois

Voel de kracht van het pure Zijns-licht

Weerspiegeld vanuit het hart van de ander

en ga samen op weg

Geef je licht door aan Moeder Aarde

Dat waar de mens zo naar verlangt ...

het is mogelijk, het is zo dichtbij ...

Een aarde vol vrede en licht

een aarde die gelukkig is

Leef jouw leven en draag hieraan bij

Jouw schakel is van het grootste belang

Besef dit, voel dit, weet dit

Jij bent van belang!

Wij houden van jou

Ga je weg, wij lopen naast je…met je mee

Ga lief kind en speel in het leven

Geniet, dans, leef, lach, huil en wees jeZelf

Mr. Kuthumi en de Intergalactische Hoge Raad

Door Marit Karssens

bottom of page