top of page

WIJ ROEPEN JE OP           JANUARI 2012

De wind giert om het huis, ik ben boven op de slaapkamer op bed gaan zitten met een dikke plaid om me heen. Beneden is de open haard gezellig aan, maar ik wil stilte en rust, anders gaat het channelen niet lukken. Mijn kristallen schedeltjes liggen bij mij, ik ben vol verwachting: wat zal deze channeling voor boodschap brengen? Er gebeurt zoveel op zoveel lagen, op zoveel fronten… 2012 is begonnen, en hoe! 

K/IHR: Wat zou er gebeuren als je (lees: de mens) écht zou gaan luisteren naar de stem van je hart?

De stem die tot je spreekt, die je wel hoort ook al zeg je van niet…

De stem die je raad geeft, die je aanraadt te gaan luisteren naar je gevoel, om de antwoorden op je vragen te vinden.

Wat zou er gebeuren als je daadwerkelijk zou gaan luisteren? Als je jezelf open zou stellen voor je innerlijke stem? Als je het niet altijd zelf beter zou weten, als je de wijze gedachtes die in je opkomen niet af zou doen met de woorden: ‘ja, als ik dáár naar zou luisteren….’

Nou….? Wat zou er dan gebeuren? Zou je leven veranderen? Zou je blijer worden? Gelukkiger? Zou je meer begrijpen van het leven en van jezelf? Van jouw rol hier op aarde? Zou je terecht komen in een neerwaartse spiraal of zou het luisteren naar je innerlijke stem je juist iets positiefs op kunnen leveren?

En hoe hard moet deze stem roepen, moet hij misschien schreeuwen? Om jou te overstemmen?

Kun je hem wel horen? Hij die tot jou spreekt vanuit het diepst van je hart….of ben je zo druk dat je geen tijd neemt om te luisteren, om even stil te zijn en om in die stilte de antwoorden te krijgen, de antwoorden waar je zo naar verlangt en waar je om hebt gevraagd? 

Het is geen barse stem die je tot de orde roept, waar je wel naar moet luisteren. Het is geen gezang dat weerklinkt in je oren, nee, het lijken je eigen gedachtes die zoals altijd rondmalen in je hoofd. Maar let op: deze gedachtes zijn constructief, opbouwend, altijd liefdevol, en ze vertegenwoordigen de Waarheid, de waarheid waar jij misschien bang voor bent, waar jij misschien niet naar wilt luisteren, omdat jij in je dagelijkse leven jouw waarheid hebt aangepast, hebt laten vervormen, hebt laten verworden tot een waarheid die de jouwe niet meer is, maar voelt als de weg van iemand anders?

Waar ben jij?

Wat wil jij?

Wat zoek jij nu eigenlijk heel diep van binnen?

Is het mogelijk dat jij weer op zoek wilt gaan naar jouw essentie? Naar wat jou ten diepste beweegt?

Is het misschien mogelijk dat je altijd op zoek bent geweest naar iets dat zich al die tijd al aan je bekend probeerde te maken: je Hoger Zelf, dat er altijd al was, maar dat overschaduwd werd door het ego, door de omstandigheden, door ongeloof, door 1001 andere redenen?

Voor zeer veel mensen is nu de tijd aangebroken dat de stem van hun hart zich zo luid en duidelijk zal laten horen, zal laten voelen, dat het onmogelijk wordt om niet te horen, om niet te luisteren. Op alle mogelijke manieren roept de innerlijke stem je op te ontwaken en te gaan luisteren naar je Zelf:

Ineens is er geen ontkomen meer aan, ineens word je met je neus op de feiten gedrukt, kun je er niet meer omheen: je luistert en in je hart voel je de ontroering bij het weten dat de Waarheid van je hart, de Waarheid van je Wezen zich nu eindelijk aan je kenbaar maakt, deze keer sta je er wel voor open. Deze keer stem je je af en luister je naar de wijsheid die weerklinkt in je gedachten, die je voelt als Waarheid in je Wezen.

Stemt het je blij? Word je vrolijk van het besef dat jouw levensweg zich hier voor je ogen ontvouwt? Misschien is het je nog niet helemaal duidelijk, misschien roept je gevoel weer andere vragen bij je op, maar voel je dat het hierom gaat? Dat hier de essentie van jouw bestaan hier op aarde te voelen, te ervaren is?

Klopt dit gevoel, dit innerlijk weten met jouw gedachtes, jouw invulling en verloop van jouw levensweg? Vertrouw dan op dit gevoel, weet dat het belangrijk is dat je deze stem serieus neemt, dat je dit weten niet gaat bagatelliseren. Het is zo gemakkelijk om ook deze ervaring, dit weten weer af te doen met de gedachte: ik zal het me wel verbeelden, ik heb dit wel gevoeld, maar de bedoeling is vast iets anders….

Weet dat de stem zal blijven spreken, op onverwachte momenten, dat je hem zult horen tussen je gedachtenflitsen door. Weet dat de herhaling je zal bevestigen in je weten. En besef dat de ontkenning van deze wijze woorden je niets op zal leveren. Hooguit meer vertraging op het pad dat je zelf hebt uitgekozen.

Jij hebt erop vertrouwd dat je ‘wakker’ zou worden in dit leven, dat je Hoger Zelf tot je zou gaan spreken in een bepaalde levensfase en dat je zou luisteren en je weg zou gaan, je zelfgekozen taak vol enthousiasme zou oppakken. Weet dat het soms zó moeilijk is om tot een mens door te dringen. Daarom vestigen wij er nogmaals de aandacht op dat het zo belangrijk is om stil te worden, om te wandelen, om in de natuur te zijn, om te mediteren. In de stilte, als gedachten stilvallen of vertragen, heeft de innerlijke stem meer kans om gehoord te worden.

Ik: Waarom is het zo belangrijk dat mensen, die nog niet ‘ontwaakt’ zijn, of die nog twijfelen juist nú de weg naar ‘binnen’ gaan, speelt juist deze tijd, 2012, hierin een rol?

K/IHR: Jazeker: zeer velen onder jullie zijn juist nú, in deze overgangstijd, op aarde om hun taak te vervullen en hun rol te spelen. Juist nú is het zo belangrijk, dat zij die ervoor gekozen hebben om mee te werken aan de opgang van de aarde nu in hun kracht gaan staan en de verbinding met hun innerlijke bron maken, zodat zij voelen wat de bedoeling is, hoe zij hun kracht het allerbeste kunnen inzetten, in samenwerking met anderen.

Iedere lichtwerker heeft zijn eigen persoonlijke taak, toegespitst op diens capaciteiten en talenten.

In de samenbundeling van al deze krachten ligt de schoonheid van deze overgangsfase verscholen:

Als alle lichtwerkers samenwerken en zich egoloos inspannen om te komen tot één veld van lichtkracht, dan zal het wonder geschieden en zal er een veld van licht en liefde ontstaan dat zijn weerga niet kent en dat ieders verwachtingen zal overtreffen.

Het is aan jou, lief mens, of de aarde de verenigde liefdesvelden zal kunnen voelen. Jij bent belangrijk in dit grootse gebeuren. Jij maakt deel uit van een groter geheel en jij bent onmisbaar!

Elk mens is zo van belang, jij denkt misschien dat jouw bijdrage er niet toe doet, maar ieder mens telt, besef dat goed!

Neem je verantwoordelijkheid en ga voelen, ga luisteren, stem je af op je Hoger Zelf. De woorden zullen komen, luister naar je gevoel:

Voel je ontroering? Voel je tranen omhoog wellen? Dan weet je dat je in verbinding bent en dat je kunt vertrouwen op je gevoel.

Ga dan je weg, jouw eigen weg, op weg naar het licht.

Neem de beslissingen die nodig zijn, zet de verandering in gang waar je misschien nog over twijfelde.

Stemt dit je blij? Geeft dit je energie?

Als je handelen in overeenstemming is met je gevoel, ben je op de goede weg.

Ik: Kunt U nog iets zeggen over het lichtwerk dat door grotere groepen mensen kan worden gedaan en dat heel belangrijk is voor de aarde, voor de vrede, voor de overgang van de derde naar de vijfde dimensie?

K/IHR: Eén mens kan het verschil maken!

Als grotere groepen lichtwerkers hun krachten bundelen bijvoorbeeld tijdens een meditatie, kunnen grote gebeurtenissen plaatsvinden. Het jaar 2012 is een jaar waarin veel staat te gebeuren, in het wereldgebeuren, op energetisch gebied.

Op vele plaatsen op aarde zullen tijdens ceremonieën eeuwenlange energieën, die opgeslagen zijn in krachtplaatsen, vrijkomen zodat er veranderingen ten goede op kunnen gaan treden. Hoe meer mensen hierbij betrokken zijn, hoe meer mensen hun lichtkracht in gebed, tijdens een meditatie inzetten, des te groter de kans zal zijn dat deze prachtige energieën eindelijk weer vrij mogen komen om hun positieve bijdrage te leveren aan de opgang van de aarde.

foto: Inwijdingsgrot Kartharen Z.Fr.

Ik: Hoe kunnen wij hieraan een bijdrage leveren? 

K/IHR: Door je af te stemmen op deze krachtplekken, door erheen te reizen en ter plekke te mediteren, ceremonieën uit te voeren. Door samen met anderen positieve lichtenergie naar deze plaatsen te sturen. Hoe meer mensen hier weet van hebben, des te groter het effect op de aarde en haar heilige krachtplaatsen zal zijn.

(zie ook: www.tonvanderkroon.nl )

Blijf geloven in het positieve effect van gedachtenkracht. Besef dat ook jouw intentie ertoe doet.

Voel tijdens de meditatie de verbinding, voel de afstemming, laat je raken door wat er gebeurt. Je zult weten dat jouw moeite er toe doet!

Ik: Heeft U nog bemoedigende woorden voor ons, twijfelend, dolend over de kronkelende paden van de weg, leidend naar het licht, dat voor velen soms zó ver lijkt te zijn?

Voel je niet langer onzeker, wankelend over je levenspad.

Twijfel niet langer aan jezelf, aan je kunnen, aan je weten.

Stel niet langer uit wat je al zolang wilt doen, waarvan je voelt dat dit is waarvoor je hier gekomen bent.

Twijfel niet langer of je gevoel je wel naar de juiste beslissing leidt.

Luister naar je innerlijk weten en vertrouw op alle kleine bevestigingen die je van buitenaf krijgt.

Je innerlijke stem wordt vaak bevestigd op allerlei manieren :

Hoeveel bevestiging heb jij nodig om zeker te zijn van je

zaak? 

Vraag ook de Engelen en de Meesters om hulp

Ook zij staan klaar om je te helpen,

om je te laten voelen wat de weg is die jij wilt gaan

De weg die jij zelf hebt uitgekozen

De weg die jij al eeuwenlang hebt voorbereid

De weg die zich nú voor je ogen ontvouwt

Een prachtige weg, van hoop, van vervulling van oude profetieën:

DE WEG VAN HET LICHT

HERINNER JE WIE JE WERKELIJK BENT

JIJ, een Wezen van Licht, een kind van God

Herinner je grootsheid, je verbinding met het Al

Herinner je vleugels en sla ze uit

Nu is de tijd, nu mag je gaan

Sla je vleugels uit en vlieg

In je vlucht zul je ons ontmoeten

Voel de vrijheid, het licht, de ruimte

Neem de ruimte om je te ontplooien

Om uit te groeien tot wie jij werkelijk bent

Maak jezelf niet langer klein, maar voel je kracht

Jij bent nu nodig hier op aarde, LAAT JE ZIEN!

Straal als nooit tevoren

Verenig je met het Licht van de anderen

Word tot één veld van stralend licht

Samen de aarde tot steun

Ga in vrede, Ga in het Licht, Word Licht

Wees gegroet,

Mr. Kuthumi en de Intergalactische Hoge Raad

Toen ik klaar was met de channeling keek ik meteen op mijn wekker hoe laat het was, het was op 22-1-2012 22.22 uur 

bottom of page