top of page

WEES NIET BANG     KERSTBOODSCHAP

                 DECEMBER 2012

Channeling 20 december 2012

Ik wil graag een begin te maken met de Kerstboodschap: voor de derde keer een boodschap uit de Lichtwereld in de donkerste tijd van het jaar, waarin velen op zoek zijn naar het licht.

Morgen is het 21 december 2012, een heel bijzondere datum volgens velen. Op internet, via mail, in tijdschriften…

Iedereen heeft wel een mening over wat er morgen zal gaan gebeuren. Er is veel angst voelbaar bij mensen, of juist onverschilligheid t.a.v. deze datum. Ook zie ik intense vreugde over wat er al gaande en voelbaar is. Ik zelf zit denk ik bij de mensen die het allemaal rustig afwachten, die zich zeker niet angstig voelen, maar die wel een blij gevoel over zich hebben, een soort van afwachting, blije afwachting op iets wat al gaande is en wat steeds duidelijker wordt: de hartsverbinding tussen mensen.

Ik wil graag weten wat de Lichtwereld nog wil toevoegen aan alles wat al gezegd, geschreven en voorspeld is, daarom wacht ik op de woorden die komen:

K/I.H.R.:

Wees niet bang voor wat komen gaat, 21 december 2012 is een bijzondere datum, dat is een vaststaand feit, maar de op angst gebaseerde voorspellingen zijn niet dat wat de Lichtwereld wil uitdragen voor deze prachtige tijd. Niet een eind-tijd in de zin van het ophouden van het bestaan van de aarde, maar een einde aan een tijdperk van onbewust Zijn naar een nieuw, gouden tijdperk van een bewust, hartgedragen Zijn…een verbonden Zijn, een Zijn vol licht, liefde in verbinding met elkaar.

Een Zijn zoals het ooit bedoeld was op aarde, in verbinding met de sterrenvolkeren en met de andere lagen van bewustzijn. Een Zijn waarin een ieder voelt en weet dat hij niet alleen is, maar deel uitmaakt van een groter geheel.

Dat alles één is, en zijn oorsprong vindt in de Ene, in Al dat Is. Als dit bewustzijn voelbaar wordt op aarde, zal het de weg openen naar vrede, naar co-existentie van volkeren die elkaar nu het leven betwisten.

Op dit moment zijn er al zeer velen op aarde die zich steeds bewuster worden van de grootsheid van wat staat te gebeuren. Men beseft dat men deel uitmaakt van een grote groep mensen die werken aan een nieuwe wereld vol licht, vrede en liefde. De energie die op dit moment van deze mensen uitstraalt is zo zichtbaar voor ons, het stemt ons vol vreugde.

Hoe meer de mensheid zich verbindt, des te groter het veld van licht op aarde wordt, en des te gemakkelijker het zal zijn om de nieuwe energieën die momenteel indalen op aarde een bedding te geven.

Er is zoveel gaande, dit is ook wat velen onder jullie voelen, de emoties wisselen elkaar in hoog tempo af.

De fysieke lichamen worden door de steeds hoger wordende trillingsvelden die indalen op de proef gesteld. Voel je emoties, weet dat dit een turbulente tijd is, blijf bij jezelf en voel in je hart wat deze stemmingswisselingen met je doen. Zie je een patroon? Kun je er liefdevol naar kijken en er misschien zelfs om lachen? Bekijk jezelf soms even vanuit een groter perspectief en zie je groei, zie hoe je al worstelend toch maar stééds weer een stapje vooruit komt!

Veroordeel jezelf niet, maar richt je steeds meer naar de positieve uitkomst, naar het licht, naar de zon. Voel de vreugde opborrelen vanuit je diepste wezen en laat je erdoor meevoeren:

Uit je vreugde, dans, zing, spring, leef je uit!

Er is zoveel om blij mee te zijn, ondanks het donker dat steeds weer de aandacht vraagt, is er steeds meer licht te ontdekken. Zelfs het kleinste sprankje hoop, het kleinste vonkje licht is voldoende om uit te groeien tot een feest, tot een blije gebeurtenis, als je er zelf maar helemaal voor gaat en erin kunt geloven, ondanks alle tegenwerking, ondanks alle duisternis om je heen.

Wees niet bevreesd, maar verheug je op de komende tijd. Een tijd waarin veel zal veranderen. Niet van het ene op het andere moment, maar meer en meer zal zichtbaar worden wat al door velen in de oudheid werd voorspeld. Voor de lichtwerkers onder jullie zal het steeds gemakkelijker worden om de boodschap van Licht en Liefde uit te dragen. 

Aangezien de sluiers van het ongeziene steeds transparanter zullen worden, zullen ook zij die nu de weg naar ‘binnen’ niet wensen te gaan, worden aangeraakt. Dat wat niet verklaard kan worden en voor veel onrust kan zorgen, zal door de lichtwerkers uitgelegd kunnen worden. Zo kan onrust en angst worden weggenomen. Steeds meer mensen zullen de zoektocht naar wat er nog meer is buiten de driedimensionale wereld gaan maken en er in ieder geval voor openstaan.

Wees dus bereid om rustig en vanuit het eigen hartcentrum mensen te woord te staan die angstig en onrustig zijn. Jullie zijn er klaar voor, de woorden zullen je gegeven worden. Blijf bij jezelf en doe niet mee aan het creëren van angstvoorspellingen. De lagere trilling die dit met zich meebrengt staat de komst van de nieuwe energieën in de weg.

Voel in je hart dat je er klaar voor bent, dat je ondanks je eigen twijfels over je kunnen, over je weten, klaar bent om de confrontatie met anders-denkenden aan te gaan.

Blijf liefdevol, oordeel niet, blijf gecentered, blijf jezelf: dan zal de ander je woorden op waarde weten te schatten en de waarheid ervan voelen in zijn hart.

Dank dat je deze weg met ons bent gegaan, of je nu net pas bewust met je persoonlijke ontwikkeling bezig bent, of dat je al jaren van bewustzijnsverdieping achter je hebt liggen: voor de Lichtwereld maakt het niet uit.

Wij danken je voor je Zijn op aarde, op deze prachtige planeet, voor je komst in deze tijdspanne.

Wij danken je voor je moed om wéér het avontuur aan te gaan: als lichtwezen van zeer hoge trilling af te dalen naar de aardse belichaming. Wij zijn trots op jullie en laten je onze trots en liefde ook voelen, nu, terwijl je deze woorden leest…

Neem wat tijd voor jezelf, ondanks alle drukte in deze dagen: probeer je lichaam bewust te voelen, stem je af op de hogere trillingsvelden en voel wat deze in je lichaam doen. Neem je rust, probeer wat tijd vrij te maken om te mediteren, maak een wandeling, spreek met gelijkgestemden.

Open je hart voor de ander, laat de mensen die je omringen voelen waar je mee bezig bent, geef de hogere energie door in je woorden, in je blik, in de stilte, in je zijn …

Laat de ander je raken, wees niet bang voor emoties, toon je kwetsbaarheid, voel je kracht.

Ontmoet de ander op zielsniveau, sluit je niet af maar stel jezelf open, onbevooroordeeld, vol van onvoorwaardelijke liefde.

Zie de schoonheid in de ogen van je medemens, de ogen zijn de spiegels van de ziel zegt men:

Jij kunt de ander écht ontmoeten, voel wat dit contact met je doet, kijk de mens aan, ontwijk de blik van de ander niet.

Steeds vaker zal je zo gaan voelen en ontdekken dat de vijfde dimensie op aarde al voelbaar is, dat dit proces van hart-gedragen bewustzijn al volop aanwezig is.

Verheug je hierover, net zoals wij en laat je liefde stromen, liefde kun je geven zoveel als je wilt, het raakt nooit op, want de bron van waaruit jij het laat stromen is onuitputtelijk.

Ga dan in vrede

Zonder angst, vol vertrouwen

Het pad op naar een leven vol vreugde

Naar het Gouden tijdperk op aarde.

Als de sluiers gaan vervagen

Zal de schoonheid zich onthullen

Van al wat onzichtbaar was

Stel je hart open en ontmoet

Voel je liefde voor je medemens

Voor Moeder Aarde, voor de planten en de dieren

Voel je liefde voor alles wat verborgen was

Voor het onverwachte dat aan het licht mag komen

Veroordeel niet, maar verwelkom het onverwachte

Alles is één, afkomstig uit dezelfde bron

Alles is één, ontstaan uit Al dat Is

Verwelkom delen van jezelf die je vergat

Laat jezelf helen, wordt één met het onbekende

Herinner je diep in je hart wie je werkelijk bent

Jij bent een deel van zovele delen

Samen sta je sterk, ben je compleet

Verwelkom jezelf in de ander

Verheug je over wat onmogelijk leek

Wees als een kind, vol verwachting,

Met open hart …

Wij zijn met jullie allen

Een prachtige Kersttijd toegewenst

Ga in licht, liefde en vrede

Mr. Kuthumi en de Intergalactische Hoge Raad

door Marit Karssens

bottom of page