top of page

VRAGEN EN ANTWOORDEN

OVER DE 5DE DIMENSIE MEI 2010

Het is vroeg in de avond en heerlijk stil in huis, er is niemand thuis, en ik installeer me boven op bed om te schrijven, boven zullen de poezen en hond me niet af kunnen leiden.

Op mijn vraag of er iemand is om iets aan mij door te geven krijg ik meteen door: wij zijn er allen.

Ik: Okee, dat is fijn, dan kunnen we weer beginnen!

K/IHR: Voor de bewuste mensen is het op dit moment soms moeilijk om bij te houden wat er allemaal gebeurt, wat er zich allemaal afspeelt in de drie-dimensionale werkelijkheid en daarbuiten.

Wij kunnen ons dit goed voorstellen. De gebeurtenissen volgen elkaar momenteel zo snel op, dat het voor een ‘gewone’ sterveling bijna niet meer bij te benen is.

En toch voelt het bij jullie aan alsof jullie het allemaal al wisten, of alles jullie vertrouwd voorkomt. Dit is omdat jullie er vanuit de Lichtwereld voor gekozen hebben om de opgang van de aarde mee te maken en te begeleiden.

Jullie zijn je er onbewust van bewust dat bepaalde processen plaats moeten vinden om de opgang van de aarde in gang te zetten. Het weten zorgt in jullie leven voor de zekerheid die je nu zo nodig hebt.

Met dit ‘weten’ kunnen jullie anderen, die in onzekerheid verkeren, ook helpen en bijstaan in deze moeilijke, maar ook zo mooie tijden.

Weet dat een prachtige toekomst in het verschiet ligt, weet dat de opgang naar de vijfde dimensie een feit is en elke dag dichterbij komt.

Ik: Wat gaat er nu precies gebeuren, als de aarde werkelijk overgaat van de derde naar de vijfde dimensie?

K/IHR: Ten eerste zal het trillingsniveau op de aarde wederom sterk toenemen. Zij die hierop voorbereid zijn, zullen hier geen hinder van ondervinden. Beetje bij beetje worden de mensen op aarde nu al vertrouwd gemaakt met een hoger trillingsveld, omdat Gaia zelf haar trillingveld aan het verhogen is.

Als de overgang naar de vijfde dimensie werkelijk een feit is, zal dit voor velen een overgangsfase betekenen. Men zal moeten wennen aan de veel hogere trilling in de vijfde dimensie en dit zal voor sommigen enige tijd kosten om zich hier op aan te passen.

Ik: Kunnen mensen hier dan bijv. ziek van worden?

K/IHR: Dat is zeer zeker mogelijk, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid zijn allen verschijnselen die dan tijdelijk op zouden kunnen treden.

Ik: Dit zijn lichamelijke aspecten, hoe zit het met de menselijke psyche, als de overgang naar de vijfde dimensie een feit is?

K/IHR: Ook hier zullen veranderingen optreden: mensen die de overgang van de aarde naar de vijfde dimensie meemaken, zullen zich vrolijker voelen, meer thuis bij wie ze zelf zijn, vertrouwder met zichzelf en met hun leefomgeving. De gevoelens voor de aarde, voor de natuur zullen intenser zijn. De zintuigen zullen optimaal werken. Gevoelens van liefde, blijdschap en geluk zullen in het dagelijks leven meer en meer hun intrede doen. Zelfs bij de dagelijkse werkzaamheden zal meer en meer een gevoel van één zijn met Al dat Is voelbaar zijn.

Dit zorgt voor evenwichtiger, gelukkiger mensen, meer tevreden en niet langer op jacht naar bezit. Het kleine zal weer gewaardeerd worden en daar zullen de aarde, het milieu, de natuur en de dieren wel bij varen.

(Ik zet even een kop koffie, wat is het fijn dat het nu ’s avonds in een heel stil huis óók lukt om boodschappen binnen te krijgen! Wel bevorderlijk voor mijn nachtrust….

K: maar je hebt ook goed geoefend!)

Ik: Daar ben ik weer, met de volgende vraag: Wat zullen dieren van de overgang merken?

K/IHR: Dieren staan al zo in contact met hun ‘zijn’, zij zijn niet belast met een ego dat soms in de weg staat. Zij gaan mee met de trillingsverhoging van de aarde en zullen zich moeiteloos aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Voor hen zullen er veranderingen ten goede komen. De bio-industrie zal t.z.t. verdwijnen omdat mensen dit soort vlees uit vleesfabrieken niet meer willen eten .

De omgang met dieren zal gemakkelijker verlopen omdat het aan/invoelings-vermogen van de mensen sterk zal verbeteren.

Communicatie op geestelijk niveau/telepathie zal steeds vaker voorkomen en daar zullen de dieren wel bij varen. 

Ik: Zullen er in de vijfde dimensie dan ook minder natuurrampen zijn, minder aardbevingen, vulkaanuitbarstingen e.d.?

Is Gaia zich dan minder aan het ‘roeren’?

K/IHR: Gaia, een wezen met bewustzijn, verheugt zich over de opgang naar de vijfde dimensie. Voor haar zal er zeer veel veranderen. Zij zal meer en meer voelen dat er compassie voor haar is, dat er zorgvuldiger met de aarde wordt omgegaan en dat wij al het mooie dat zij ons dag na dag geeft, weten te waarderen en op waarde te schatten.

Er zal een steeds grotere wisselwerking zijn tussen haar krachten die naar ons toevloeien en onze liefde naar haar toe.

Zij is zich al jaren aan het verdiepen in de Course in Miracles/Cursus in Wonderen en zij stelde mij hierover enkele vragen op 28 mei toen ik bij haar op bezoek was. Ik stelde de vragen meteen aan Mr. Kuthumi en kreeg de volgende antwoorden die voor velen interessant kunnen zijn:

I.: Kent U de Course in Miracles? Wie heeft dit werk op de aarde gebracht? Wat is de rol van de Cursus in Wonderen op de aarde?

Is het een instrument om tot Verlichting te komen? Voor wie is deze cursus geschikt?

Ik zit aan de tuintafel, en schrijf haar vragen op, meteen als het antwoord doorkomt, komt er een grote, donkerblauwe libelle precies op de plek zitten waar ik wil schrijven, ik schrijf er dus maar een regel of wat omheen, bijzonder…

Mr. Kuthumi: Ja natuurlijk kennen wij de Cursus in Wonderen.

Het betreft gechannelde informatie die via Jezus op de aarde is gebracht.

De Cursus in Wonderen is in de vorige eeuw op de aarde gebracht om de Mensheid bekend te maken met Al dat Is. Om de verbinding van de Mens met zijn Hogere Zelf te initiëren. Eeuwenlang is de mens op zoek geweest naar het Goddelijke buiten hemzelf en de tijd werd nu rijp om wereldwijd een beweging te doen ontstaan die de mensheid uitnodigde om op zoek te gaan naar het Licht in zichzelf. Zeer velen hebben deze cursus opgepakt en zijn met de cursus en met zichzelf aan de slag gegaan.

Eeuwenoude wijsheid werd zo toegankelijk voor grote groepen mensen. Wijsheid die vroeger alleen bereikbaar was als mensen inwijdingsscholen bezochten, maar die nu in de openbaarheid kwam voor grote groepen mensen.

Een mens die de cursus in wonderen aangaat en werkelijk op zoek gaat naar zichzelf opent de deur naar wijsheid in verlichting, toegankelijk via het Hoger Zelf. De verbinding met het grotere geheel zal meer en meer duidelijk worden voor deze mens.

De Cursus in Wonderen is bedoeld voor ieder mens die in zichzelf voelt dat voor hem/haar de tijd is aangebroken om gehoor te geven aan de innerlijke stem die roept vanuit het hart. Het zielsverlangen dat gehoord wil worden, dat gevoed wil worden, dat de aansluiting met de Bron weer wil voelen.

De cursus in Wonderen komt op je pad als je eraan toe bent. Of je ook werkelijk aan de slag gaat met deze kostbare informatie is aan jou zelf.

Vaak stribbelt het Ego nog enige tijd tegen, vaak is het zielsverlangen, de roep van het hart nog niet sterk genoeg, maar áls er gekozen wordt voor de weg naar het Licht, zal The Course een prachtige invulling zijn van het verlangen naar de Verbinding.

Ik: Heeft u een boodschap voor diegenen die de Course in Miracles doen?

K.: Ga jullie weg, volg het pad naar het Licht, zet door, wat voor obstakels je onderweg ook tegen zult komen.

De weg naar het Licht is vaak geen gemakkelijke weg, maar zeer zeker de moeite waard. Onderweg, gaande de cursus, zal jullie meer en meer duidelijk worden met welke prachtige informatie jullie in aanraking komen. Dit zal je met vreugde vervullen en steunen en sterken in het voortgaan op dit pad. Wij zijn en blijven met jullie allen en verheugen ons over elk mens die op weg gaat naar het Licht, op welke manier dan ook.

En dan nu de Slotboodschap:

Lieve mensen, werkers van het Licht, jullie zijn je bewust geworden van de taak die je te wachten staat, een taak waarvoor jullie zelf gekozen hebben, vanuit de Lichtwereld, toen jullie besloten Gaia’s opgang op aarde zelf mee te maken.

Wij zeggen het nogmaals:

We zijn vereerd dat wij met jullie mogen samenwerken, wij zijn één,, wij zijn jullie gelijken met dezelfde prachtige taak.

Binnenkort zal het jullie allemaal duidelijk worden, wat jullie taak is binnen het grotere geheel, welke rol jullie gaan spelen in het proces.

Samenwerking, het samenbundelen van jullie krachten zal voor onvoorstelbare verhoging van energieën leiden.

Grootse resultaten zullen op deze manier worden geboekt, samen staan jullie sterk: ieder vanuit zijn capaciteit en vermogens, in aanvulling op elkaar.

De ego’s kunnen aan de kant worden gezet in dit proces. Dit zal niet altijd gemakkelijk zijn, maar het is wel noodzakelijk om te kunnen werken met de krachten die nu op de aarde komen.

Zuiverheid, compassie, aanpassingsvermogen, elkaars mogelijkheden en talenten zien,

waarderen en de kans geven om deze te uiten, zijn een eerste vereiste om tot een goed resultaat te komen.

Iedereen die zich hiervoor in wil zetten is belangrijk, ieder op zijn eigen manier.

Niemand is méér of beter dan de ander (!) jullie kunnen niet zonder elkaar.

Jullie hebben elkaar nodig om dit proces tot een goed einde te kunnen brengen.

Vertrouw op jezelf, vertrouw op je gevoel, zet gevoelens van angst, twijfel en onzekerheid aan de kant.

Jíj mag er zijn, jij bent voor ons van groot belang!!!

Wees gecenterd, sta in je kracht, wankel niet, voel je gesteund door ons,

de Lichtwereld die achter jullie staat en jullie bijstaat in het proces van de opgang van de aarde.

Doe wat je gevoel je ingeeft, vertrouw op je intuïtie en vraag ons om hulp, om inzichten.

Stel ons je vragen, aarzel niet, wij kijken nergens van op.

Vertel wat je bezighoudt, wat je twijfels zijn en wij zullen je geruststellen.

Ga in liefde, ga in vrede de weg naar het Licht,

wees gegroet, Mr. Kuthumi en de Intergalactische Hoge Raad

door Marit Karssens

bottom of page