top of page

VRAGEN VAN LICHTWERKERS        MEI 2011

Vorige week heb ik via Mr. Kuthumi persoonlijke levensvragen van lichtwerkers beantwoord tijdens een mooie bijeenkomst. In overleg met deze mensen mag ik hun vragen en antwoorden gebruiken voor deze nieuwe channeling, in de hoop dat velen er iets aan hebben of iets van kunnen leren. Binnenkort volgt weer een 'normale' channeling...

Vraag: Wie en wat ben ik?

Mr. Kuthumi: Op de vragen die je ons stelt, zul je niet het precieze antwoord krijgen dat je zou verwachten. Liever openen wij je ogen en je oren voor wat je zelf schrijft en vraagt: Wie ben ik en wat is mijn rol in deze tijdspanne?

Je weet al heel veel van je vroegere levens en ervaringen, maar ga bij jezelf te rade wat deze kennis, dit weten je heeft opgeleverd.

Het gaat er in deze tijd van verandering niet om wie je was, wie je ooit bent geweest, maar over wie je NU bent, en wat je neerzet vanuit je hart, vanuit je gevoel.

En dat is wat wij jullie allen vanavond willen meegeven:

Ga voelen, dieper voelen, voelen wat jou op dit moment hier heeft gebracht, nu, in deze prachtige overgangstijd.

Voelen en weten, vanuit je hart, dat jij met jouw capaciteiten, die je nú tot je beschikking hebt, een rol speelt in het grote spel dat leven op aarde heet.

Kijk om je heen, het gaat om samenwerking, om het samenbundelen van krachten, om het bijeenbrengen van mensen met verschillende capaciteiten en vermogens, talenten, inspiratie met het doel de overgang van de aarde van de derde naar de vijfde dimensie te begeleiden en te verlichten.

Vanuit een gigantisch hartsbewustzijn zijn jullie allen nodig om jullie persoonlijke rol hierin te spelen!

Wie en wat jij bent, zal zich in de loop van de komende tijd verfijnen en uitkristalliseren. Weet dat jij hier komt om jouw taken te vervullen, uit eigen vrije keuze. Voel je kracht, voel je bestemming en kies ervoor te gronden en je kracht neer te zetten vanuit de verbinding met Gaia Moeder Aarde, de kosmos en vele lichtwerkers om jou heen, in samenwerking, leidend tot co-creatie en manifestatie.

Vraag: Zijn er op aarde nog meer wezens zoals ik? En ga ik hen nog ontmoeten hier?

Mr. K.: Je bent op aarde geïncarneerd in een menselijke belichaming, hier op aarde ben je mens, uit eigen vrije keuze. Er zijn zeer zeker mensen op aarde die een soortgelijke achtergrond hebben zoals jij. Als het de bedoeling is dat er samenwerking ontstaat, zullen deze mensen op je pad komen, misschien heb je inmiddels al mensen ontmoet waarin je de herkenning voelt.

Deze ontmoetingen hebben jullie dan voor de incarnatie met elkaar afgesproken. Hoe en wanneer dit staat te gebeuren, of deels al gebeurd is, is afhankelijk van velerlei factoren. Ieder ontwikkelt zich in zijn eigen tempo, op zijn eigen gebied. Wanneer de paden elkaar gaan kruisen is een instabiele factor.

Ga door met jezelf te ontwikkelen en te groeien en vertrouw erop dat datgene zal gebeuren, waar jij klaar voor bent, op het tijdstip dat overeenkomt met de fase in jouw levensweg waar de ontmoeting met deze persoon betrekking op heeft.

Ieder mens gaat door verschillende ontwikkelingsfasen heen in zijn leven. Stukje bij beetje ontvouwt zich het levensplan van elk persoon.

Soms is er al het ‘weten’ dat er meer is dan de capaciteiten, het ‘weten’ waar de mens beschikking over heeft. Dan ontstaat een situatie van afwachten. Het is soms heel frustrerend om te voelen en te weten dat er zoveel meer aanwezig is, dan waartoe deze persoon de beschikking heeft.

Laat je hierdoor niet terneerslaan, laat het verlangen los dat deze mogelijkheden tot je beschikking staan.

Dit zal alleen meer frustratie opleveren. Misschien is de tijd nog niet rijp om over alles wat er is te beschikken, om hier bewustzijn op te krijgen.

Je kunt je afvragen of er misschien nog een hindernis is die je kunt nemen alvorens je gereed bent om te beschikken over en te kunnen werken met de jou al van oudsher bekende vermogens.

Voel in je hart of je gereed bent, of je nog obstakels kunt opruimen waardoor de mist optrekt en je helder zult zien en voelen dat alles er al is, en dat je er vrijelijk en in alle zuiverheid over zult kunnen beschikken.

Vraag: Een vraag over het werken met kristallen, als je het gevoel hebt dat je er iets mee zou willen/kunnen doen:

Mr. K: Voordat een lichtwerker gaat werken met kristallen is het heel belangrijk om terdege te beseffen dat er ten tijde van Atlantis op grote schaal misbruik is gemaakt van de kracht van de kristallen daar aanwezig. Voor veel mensen die nu geïncarneerd zijn op aarde, is werken met kristallen een ultieme test om te beseffen dat zuiverheid een eerste vereiste is om te mogen werken met deze krachten.

Waak voor de zuiverheid van mensen met wie je zou willen samenwerken. Negatieve beïnvloeding heeft een diep effect op het kristal, en op de mensen die vervolgens met het kristal in aanraking komen. Een kristal dat positief geladen is, positief beïnvloed is, zal daarentegen een zeer positief, inzichtverruimend en verbindend effect hebben op diegene die ermee werkt en diegene die ermee in aanraking komt.

Vraag: Vaak bemerkt men, al dan niet tijdens een sessie, dat er beïnvloeding plaatsvindt door buitenaardse entiteiten, daar gaat het volgende antwoord over:

Mr. K.: Dit wezen, waar je bewustzijn op hebt gekregen, maakt deel uit van een groep buitenaardse entiteiten, lager in trilling maar met hoge intelligentie en manifestatie/manipulatiekracht, die op zoek zijn naar het licht en nog niet voldoende bewustzijn hebben ontwikkeld om de weg naar het licht in zichzelf te vinden.

Zolang jij twijfelt aan je kunnen, zolang jij niet in je kracht gaat staan, vanuit de volle overtuiging vanuit je hart en in verbinding met jouw Lichtkracht, zal deze entiteit altijd een opening zien om een hernieuwde poging te doen zich met jou te verbinden en zich met jouw lichtkracht te vullen.

Elk zwak moment van angst, twijfel en onzekerheid, is als het ware een uitnodiging om bij jou binnen te sluipen.

Wat jij krijgt is stevigheid, kracht, schijnbare zekerheid, hier heb jij ooit zelf afspraken over gemaakt.

Deze entiteiten kunnen ook op weg worden geholpen naar het licht, alleen wanneer zij dit met de volle overtuiging willen en dit aan jou of de therapeut kenbaar kunnen maken.

Het feit dat dit buitenaards wezen zich manifesteert in jouw keelgebied, nodigt jou uit met aandacht te kijken naar datgene wat jij voor je houdt, dat wat je niet uitspreekt, wat je door de eeuwen heen, vele levens lang niet hebt kunnen en durven uiten.

Laat jij je nog langer klein maken? Of neem jij vanaf nu de ruimte in zoals die voor jou bedoeld is?

Het bewustzijn is er: ga nu je eigen kracht voelen en daarmee het vertrouwen en het fundament waarop jij je plaats in kunt gaan nemen in je leven.

Het vereist een stap, een overwinning van je angst, je onzekerheid om dátgene te gaan doen waarvoor je hier bent gekomen:

Jouw licht, helemaal, zónder beperkingen uit te dragen naar je omgeving, naar de mensen om je heen, naar Gaia…

Voel wat jij nu écht wilt, vanuit je hart, vanuit de volle overtuiging dat je je niet langer wilt laten beperken, beknotten, dat jij in je volle Lichtkracht wilt gaan staan, met de wetenschap dat, als je dit doet.... hoe spannend het ook lijkt, kracht, uitstraling, positiviteit en je leiderschap je deel zullen zijn.

In deze lichtverbinding kun je zijn wie je bent en doen wat jij wilt, wat goed voor jou voelt, of het nu werken volgens de Healing Arts methode, magnetiseren, channelen, coachen of een combinatie van al deze vaardigheden zal zijn.

In het zijn liggen al jouw capaciteiten al besloten.

Wees hiervan overtuigd en ga jouw weg, het is tijd.

En vergeet niet de entititeit te danken voor het feit dat hij dit in jouw bewustzijn heeft gebracht, het geeft jou de mogelijkheid tot groei en zelfstandigheid.

Vraag: Deze vraag gaat over onzekerheid, over twijfel: aan jezelf, aan de weg die je gaat, twijfel aan je capaciteiten.

Kuthumi: Er zijn momenteel heel veel therapeuten, lichtwerkers die aanlopen tegen onzekerheid, twijfel, slecht lopende healing-praktijken enz. Weten dat alles er al is, voelen dat je de capaciteiten al hebt en erover kunt beschikken, maar gevangen zitten, voor je gevoel, achter de sluiers der onwetendheid.

En dit is de illusie van de 3D-wereld: Denken dat er heel wat moet gebeuren, willen de nevelen optrekken en zicht geven op alles wat er al is, en wat per direct tot je beschikking staat. Vele levens lang heb je vaardigheden aangeleerd, verfijnd, uitgediept. Ben je afgedaald tot in de diepste, donkerste spelonken van alles wie jij bent, het donker en het licht, alle aspecten van het Zijn. Daardoor ben je gegroeid, enorm gegroeid, en heb je een ontwikkeling doorgemaakt die nu, in deze tijd, tot de volle ontplooiing wil komen.

Nu hier te zijn op aarde is de grootste wens van velen, momenteel geïncarneerd in deze overgangstijd. Nu je stempel neer gaan zetten, je voetdruk achterlaten, is de bekroning van alle levens die je tot nu toe hebt geleid, door eonen, eeuwen heen, op aarde en in vele verre sterrenstelsels.

Besef dat je er nu klaar voor bent, maak contact met je essentie, met je Wezen, je Weten dat alles er al is, dat JIJ diegene bent die het hier nú gaat aarden, gaat neerzetten, in samenwerking en co-creatie met vele andere lichtwerkers, die, net als jij, momenteel stoeien met de laatste stap die nog gezet moet worden: een eenvoudige stap:

Van eerlijk naar jezelf kijken, loslaten van oude, hardnekkige patronen die je nog gevangen houden in het web van twijfels, angst voor verandering en je ervan weerhouden te groeien, te geloven, te vertrouwen en te stijgen ‘tot grote hoogtes’.

Geef jezelf over aan het weten, jouw innerlijk weten dat je zo mooi hebt omschreven:

Alles staat er al, voel nu dat het de Waarheid is die je beschreven hebt. Dat het hier niet gaat om een illusie in 3D maar om dat wat er al is, de essentie van jouw Zijn hier op aarde.

En als je dan durft te voelen, écht voelen, vanuit het diepst van je hart, in de stilte, in de nacht, tijdens een meditatie: dan zul je weten en ervaren dat het klopt, dan zal het vertrouwen in wie jij bent gaan stromen door je hart, door je lichaam, door je Zijn en je zult beseffen wie je bent:

Een prachtig Lichtwezen hier op aarde, in een menselijke belichaming, stoeiend met alle beperkingen van het aardse bestaan, maar zoveel groter dan hij/zij denkt dat hij/zij is…

Zo oneindig veel groter en wijzer. En als je dat gevoel kunt toestaan, als je je dáár aan over zult kunnen geven, dan openen zich de sluiers, dan trekt de mist op, want alles wat er voor jouw gevoel verborgen voor je is geweest was er al, is er al die tijd al geweest, de sluiers, de mist, de nevel was slechts een illusie.

Hoe snel dit proces van het werkelijk ontwaken zal verlopen is niet van tevoren te voorspellen:

Neem je tijd, sta jezelf toe te voelen en erin te groeien. Veroordeel jezelf niet, je bent al zo op de goede weg.

De Lichtwereld staat achter jullie allen. Nodig hen uit om jullie te helpen en bij te staan in dit proces. Het zal jullie weg naar het Licht vergemakkelijken. Zoals gezegd, je bent al op de goede weg, je hebt al prachtig omschreven en gevoeld wat jouw invulling is van je verblijf hier op aarde:

Leef hiernaar en sta voor wie jij bent, in je kracht, in volle verbinding.

Als je nóg sterker gaat staan voor jouw stuk, in jouw lichtkracht, straal je dit uit naar je omgeving.

Er zal direct een verandering worden opgemerkt. Je veld zal dan nog sterker worden en de mensen die je aantrekt zullen ook in hun lichtkracht kunnen gaan staan. De uitwisseling van energieën zal dan beter in balans zijn.

Twijfel niet meer, ga staan, rechtop, in verbinding met de Bron, jij mag en kan het nu gaan neerzetten hier op aarde!

Vraag: Soms staan mensen voor een groot dilemma, bijvoorbeeld: gaan we verhuizen en elders in het land een nieuw bestaan opbouwen, met alle veranderingen die dit met zich meebrengt, of is het beter om af te wachten?

Mr. K.: Dit is een heel concrete vraag, waarop de Lichtwereld nooit een eenduidig antwoord zal kunnen geven. Alles in het aardse bestaan is immers gebaseerd op een vrije keuze, ongeacht of deze goed, minder goed of slecht uitvalt. Uit elke beslissing vloeien consequenties voort die ook bij kunnen dragen aan de leerweg van deze persoon.

Wat wij wel kunnen doen is je aandacht nogmaals vestigen op het feit dat jij intuïtief al aanvoelt hoe jij jouw weg wilt gaan.

Er zijn ‘toevalligheden’, noem het ‘tekens’ waaruit je iets zou kunnen opmaken. Hoe jij deze toevalligheden opvat, oppakt, wat jij ermee doet, welk belang je eraan hecht, is aan jou.

Zet alle voors en tegens eens voor jezelf op een rijtje en ga dan voelen, met alle informatie die je inmiddels hebt gekregen, met de woorden die deze avond zijn gesproken, en voel wat jij nu wérkelijk zou willen, wat jij vanuit het diepst van je hart neer zou willen zetten. En verbindt dit gevoel dan aan datgene wat je hebt opgeschreven. De uitkomst zal voor jou duidelijker zijn.

Elke verandering brengt spanningen met zich mee:

Doe ik het wel goed, is dit de juiste beslissing voor mij, voor mijn gezin?

Een beslissing genomen vanuit het hart, in verbinding met je Zijn, met jouw zielsverlangen, zal een beslissing zijn waar jij ten volle achter staat en waar je ook voor de volle 100% voor zult kunnen gaan.

En dat feit alleen al zorgt ervoor dat het voor jullie de juiste beslissing zal zijn.

Volg je hart, luister naar je intuïtie, en groei, ga je licht verspreiden vanuit een stevig fundament, vanuit jouw verbinding.

Vraag: Er werd een vraag gesteld over een meisje dat angstig is en heel gevoelig:

Mr. K.: Dit kind is heel gevoelig, een ‘sterrenkind’ dat grote moeite heeft zich hier op aarde aan te passen aan het lagere trillingsgevoel, aan de compacte atmosfeer die hier heerst. Ze heeft zichzelf nu aangeleerd zich terug te trekken, ze probeert minder te ‘voelen’ maar daardoor blokkeert ze zichzelf enorm en voelt ze zich minder goed.

Prachtige kinderen als zij moeten leren dat ze hier op aarde zichzelf kunnen zijn, zonder enige terughoudendheid of aanpassingen, maar dat dit wel enige oefening en flink wat vertrouwen nodig heeft. Wat zij nodig heeft, naast de veilige bedding thuis, is het helemaal aarden van haar lichtlichaam in haar fysieke lichaam. Zodra ze ‘wegschiet’ zal ze zich hier niet kunnen handhaven, neerzetten, zal het moeilijker voor haar zijn.

Als ze geheel haar lichaam gaat bewonen, gaat aarden, gronden, zal zij sterker, letterlijk sterker in haar schoenen staan en zal zij het feit dat ze soms anders is dan andere kinderen meer als een voordeel dan als een nadeel gaan zien.

Als zij sterker in haar schoenen staat, zal zij dit ook gaan uitstralen naar haar omgeving. Mensen kunnen dan niet meer om haar heen, zien haar staan en bewonderen het kind om wie zij is, zoals ze zich laat zien:

In alle kwetsbaarheid en gevoeligheid, dit wordt dan tot kracht verheven.

Als zij het effect op haar omgeving merkt, zal zij er zelf ook van overtuigd raken dat zij er mag zijn, hier mag zijn, op deze prachtige aarde, met haar eigen persoonlijke liefdesveld, dat zij mag uitstralen naar de mensen en de omgeving om haar heen.

Doordat ze zo gevoelig is, kan ze direct een beroep doen op de Lichtwereld (net zoals iedereen, maar voor haar zal dit misschien eerder ‘voelbaar’ en ‘zichtbaar’ zijn) om haar in moeilijke situaties, waarin ze zichzelf dreigt te verliezen, te steunen.

Sterk aardend werken: in de natuur aanwezig zijn, spelen, rennen, wroeten in de aarde. Het hebben van dieren, met hun onvoorwaardelijke liefde, waar ze haar vertrouwen kan leren terug te vinden.

Vraag: Hoe kan ik ons zoontje het beste ondersteunen op emotioneel vlak:

Hij geeft zelf aan moeite te hebben met zijn boosheid en angsten.

Mr. K.: Ook hij is een gevoelig kind, dat af en toe geen raad weet met zijn gevoelens.

Hij moet leren om zichzelf beter te beschermen tegen alle invloeden van buiten af. Hij wil het zo graag goed doen, dat hij negatieve beïnvloeding, energieën van andere mensen in zijn systeem opneemt als een spons. Hij kan er niets mee, begrijpt niet wat er gebeurt en uit zijn onmacht in boosheid.

Zijn angst om niet begrepen, niet gezien te worden heeft er vaker voor gezorgd dat hij op een negatieve manier de aandacht vraagt en krijgt. Ondersteun hem in zijn Zijn. Dat hij goed is zoals hij is, leer hem zichzelf te beschermen, hij mag zelf bepalen wat hij ‘binnen laat’ en wat niet. Voor gevoelige kinderen werkt het oefenen met een ‘ bel ‘ van licht om zich heen vaak heel goed.

En laat ook hem aarden, nog meer zijn lichaam bewonen, vóelen dat hij hier is en wil zijn!

Vraag: Een vraag over nieuwe initiatieven, veel mensen bruisen van de ideeën en weten niet goed of ze hun gedachten in daden om moeten gaan zetten:

Mr. K.: In deze tijd zullen mensen nog véél vaker de drang van binnen uit voelen om iets nieuws neer te gaan zetten in de wereld. Omdat zij voelen dat de tijd nú rijp is, dat zij er nú de energie en de tijd in willen steken die nodig is om een dergelijk project leven in te blazen. Als het goed voelt voor jou, als de drang om te creëren er is, volg dan je hart en manifesteer datgene dat jij voor ogen hebt en gerealiseerd wil zien. Van binnenuit voel je de kracht die nodig is, en mogelijke obstakels of belemmeringen, vooroordelen van de buitenwereld zullen je dan niet meer deren. Volg je hart in deze en zet het neer…

Iemand stelde een vraag over zelf channelen: Kan ik zelf ook meer contact krijgen dan nu het geval is…?

Mr. K.: ……(lachend)…hoe kun je weten of je meer contact zou kunnen krijgen als je het nog nooit geprobeerd hebt. Marit is ook gewoon gaan zitten en heeft de verbinding gezocht. Als jij voelt dat het jouw tijd is om te gaan schrijven, zoek dan de rust en begin, wat er komt zal altijd een verrassing zijn.

Hoe geaarder en rustiger jij bent, hoe meer je jezelf kunt openstellen, des te gemakkelijker het zal gaan. Het is een kwestie van oefenen. In principe kan iederéén deze verbinding aangaan en channelen. Het is niet iets dat is voorbehouden aan weinige uitverkorenen. Maak het niet mooier dan het is. Alles zit al in jullie, jullie geven er alleen de vorm en invulling aan die bij je past…

Dit waren alle vragen, heb jij zelf ook een vraag? Je mag deze gerust stellen, is het een algemene vraag, dan kan ik deze stellen tijdens een channeling. Is het iets persoonlijks, kijk dan even op: 'Wat doe ik' daar vind je het tarief voor een persoonlijke channeling.

bottom of page