top of page

VRAGEN OVER ZELFDODING

NOVEMBER 2010

Ik: Mr. Kuthumi, het is 23.30 uur op 22 november, ben u nog wakker genoeg om mij het begin van een nieuwe ‘lezing’ door te geven?

K.: Ik wel, en jij?

Ik: Klaarwakker! Mag ik U een vraag stellen?

Er zijn hier op dit moment zo veel zelfmoordpogingen, de afgelopen weken 2 mensen uit deze woonplaats, een paar maanden geleden mijn zwager. Bij de Nederlandse Spoorwegen zeggen ze dat het aantal zelfdodingen nog nooit zo hoog is geweest als dit jaar. Kunt U hier een verklaring of uitleg voor geven?

K/IHR: Het is moeilijk om hier een antwoord in het algemeen op te geven, want elke zelfdoding is een geval op zich, met een trieste voorgeschiedenis en persoonlijk opgelopen trauma’s.

Het is wel zo dat sommige mensen, gevoelig als ze zijn, min of meer onbewust toch de onrustgevoelens van Gaia opmerken en zich eigen maken.

Gaia (Moeder Aarde) zit momenteel in een zeer turbulente overgangsfase van de derde naar de vijfde dimensie. Dit hebben wij al vaker besproken. De aarde roert zich, verandert, verhoogt zich in trillingsfrequentie en de mensen kunnen niet anders dan hierin meegaan.

Depressie-gevoelige mensen zullen, als ze Gaia’s strijd ongemerkt aanvoelen, nog heftiger hierop reageren dan anders het geval zou zijn geweest. Hun al aanwezige onrustgevoelens zullen hierdoor eerder toe- dan afnemen.

Ik: Hoe kunnen zij dan geholpen worden? Het klinkt zo somber en uitzichtloos voor hen, er moet toch ook hoop zijn voor hun toekomst?

K./IHR: Natuurlijk is er hoop, er ligt juist een prachtige tijd voor hen in het verschiet, maar voordat het zover is, zullen mensen met dergelijke onrustgevoelens zich eerst moeten openstellen voor de nieuwe energieën die momenteel op aarde zijn.

Zich openstellen betekent: ga mee in de verandering, blijf niet vastzitten in onwrikbare patronen, geef je over aan het proces, laat de nieuwe energie bij je binnenkomen. Stel je hart open voor de nieuwe trillingsfrequenties. Ga voelen wat dit met je doet.

Nodig deze nieuwe energie uit om deel uit te gaan maken van je leven, stel je open, geef je er aan over, blokker niet, ga mee met de stroom van het leven.

Ga veel naar buiten. Voel de natuur, voel de oerkracht van Moeder Aarde, ga mee in haar proces zonder angst, zonder twijfel...

Vertrouw op jezelf, op je gevoel, voel met je hart, dan zul je weten of je de juiste weg bewandelt.

Ik: En mensen die al te ver ‘heen’ zijn, die wij (vrienden, familie, psychologen enz.) niet meer kunnen bereiken, wat gebeurt er met hen?

K/IHR: Zoals al eerder doorgegeven:

Er zullen ook mensen zijn die er, voor hun incarnatie, bewust voor gekozen hebben om de overgang naar de vijfde dimensie vanaf de kant van de Lichtwereld mee te maken. Vaak zullen zij hun plan, ondanks alle steun van hun omgeving, tóch ten uitvoer brengen.

Ik: Maar dit is toch niet de bedoeling? Je zou toch denk ik hier op aarde moeten proberen je taken te volbrengen? Hoe zien jullie dat vanuit de Lichtwereld? 

K/IHR: Dat zouden wij ook liever zien, dat mensen zich bewust worden van de taak die ze toen ze naar de aarde kwamen op zich genomen hebben. En die taak hoeft helemaal niet iets hoogdravends te zijn, maar kan gewoon ook bestaan uit het eenvoudig ZIJN van een goede vader, moeder, het scholen van leerlingen, het goed uitvoeren van een vak, het geven van bewegingsleer enz.

Als iemand zo wanhopig is dat hij/zij voor zijn gevoel niet langer een rol kan spelen in het grote spel op aarde dat ‘leven’ heet, en besluit zelf de overgang in te zetten naar de Lichtwereld, dan zijn wij er om hem te helpen in deze eenzame strijd. Want dat is wat vaak vergeten wordt, de eenzame wanhopige strijd voordat het zover is.

Als een persoon dan door eigen toedoen is overgegaan, zullen wij er alles aandoen om hem bewust te maken van datgene dat hij voornemens was te volbrengen op aarde. De groei die hij op aarde had willen doormaken, zal nu gedeeltelijk in de sferen plaatsvinden. Maar onthoud goed: niemand is ooit verloren, ook niet iemand die tot zelfdoding overgaat, onze steun blijft altijd aanwezig.

Ik: Dat vind ik prachtig om te horen, ik weet dat het zo is, maar de weg na zelfdoding is niet gemakkelijk, er is dan veel op te lossen en te verwerken.

Ik probeer op dit moment iemand te helpen die op bovenstaande wijze is overgegaan:

Met druppels van de lichtfrequenties van Healing Arts heb ik het gevoel dat ik iets kan bijdragen aan het vergemakkelijken of verduidelijken van het proces aan gene zijde.

De frequentie van de druppels gaat met elke toediening omhoog en ook het lichtwezen dat hij/zij nu is groeit mee, het lijkt wel letterlijk, voor mijn gevoel dan. Ik moet er al bijna een krukje bijpakken om de druppels energetisch toe te dienen op het voorhoofd bijvoorbeeld.

K./IHR: Dit is ook inderdaad het geval. In het contact dat je maakt met diegene die is overgegaan, ontstaat een directe verbinding. Als jij dan op energetisch gebied de druppels letterlijk toedient, zal dit een direct effect hebben. Binnen deze dimensie is er immers geen afstand of tijdsverschil. Jullie zijn op dat moment samen en de hogere trillingsfrequentie kan deze overgegane persoon per direct bereiken en ervoor zorgen dat het persoonlijke groeiproces van deze overgegane persoon ondersteund wordt.

Ik: Ik vind dit een prachtige gedachte, bij het overlijden van mijn zwager hebben we dit voor het eerst geprobeerd, en nu dan opnieuw. Ik heb even geen vragen meer, heeft u nog iets dat u aan ons door wilt geven?

K./IHR: Lieve mensen, Werkers van het Licht:

Wij hopen dat jullie tijdens jullie verblijf hier op aarde zullen ‘ontwaken’ en zullen beseffen wat voor prachtige wezens jullie zijn:

Vol bewustzijn, met een eigen wil, met eigen persoonlijke manifestatiekracht die, mits ten goede aangewend, zulke prachtige processen in gang kan zetten dat dankzij jullie de gang van de aarde van de derde naar de vijfde dimensie onvermijdelijk en onafwendbaar is. 

Wij zijn jullie voorgegaan op deze weg naar het Licht. Eeuw na eeuw zijn wij met jullie en bij jullie geweest en wij hebben vol ontroering en soms verbazing gekeken hoe jullie allen persoonlijk jullie eigen weg zijn gegaan, en nog gaan.

Het is niet altijd gemakkelijk geweest, velen onder jullie dragen nog de sporen in zich mee van opgelopen trauma’s uit een ver of minder verleden. Dit is nu niet meer nodig.

Het is tijd om schoon schip te maken en alle beperkingen en aanwezige opgeslagen trauma’s te lijf te gaan, te doorvoelen, te doorleven en te laten gaan, in Licht en Liefde.  

Het is nu de tijd voor iets nieuws, voor een liefdevolle, vreugdevolle aanwezigheid hier op aarde.

Laat je beperkende gedachtes los, verlies je niet in het gevoel niet goed genoeg te zijn, niet voldoende voorbereid te zijn…Alles is er al, ín jou! Het is nu de tijd om jezelf te ontplooien, vol overgave, vol verwachting, vol vertrouwen…

Het universum is met jullie, er is zo ontzettend veel steun aanwezig.

De Lichtwereld gaat met jullie deze nieuwe weg, vol vertrouwen op de goede afloop. Open jezelf voor het nieuwe, laat de trillingsverhoging van Gaia vrij bij je binnenkomen. Vertrouw op de wetten van synchroniciteit in je leven.

Laat los, laat je gaan, neem de stappen die je wilt zetten vanuit je hart, vanuit je gevoel. Vraag ons je hierbij te helpen. Wees niet bang, maar wees vol vertrouwen. Dan zul je je kracht en je verbinding voelen. Vanuit de overgave aan het Licht komt de stroom van liefde, van energie, van trilling op gang die voor jou persoonlijk betekent dat je jouw weg naar het Licht kunt vervolgen met de liefdevolle ondersteuning van hen die je bijstaan vanuit de Lichtwereld aan je zijde.

Doe datgene waar je hart naar uitgaat, help anderen op hun weg naar het Licht. Vertel over wat je bezighoudt, waar je passie ligt, waar je zo naar verlangt…

In dit gesprek, in deze ontmoeting zul je de ander raken. De stroom van liefdevolle hartsenergie komt op gang en zal alles in beweging zetten.

Niets blijft onaangeroerd, vroeger of later komt de boodschap binnen. Soms is hier wat geduld en berusting voor nodig, maar vrees niet: Woorden vanuit je hart gesproken, komen binnen op zielsniveau en zullen nooit tegen je gebruikt mogen worden.

Ik: Wat mooi, Mr. Kuthumi, ik ben zo blij met uw woorden, mag ik nu uw slotboodschap?

K./IHR: Ga je weg in vrede en vol verwachting en overgave, vol vertrouwen op de toekomst.

De Lichtwereld is met jullie in deze belangrijke fase van de overgang van de aarde.

Vol blijdschap en vreugde bezien wij jullie groei, jullie bewustwording, jullie blijheid.

Het besef dat alles wat jullie hebben meegemaakt bijgedragen heeft aan de groei die jullie hebben doorgemaakt. De groei die jullie heeft gebracht tot wie jullie nu zijn:

Lichtwerkers in hart en ziel, vol vertrouwen dat jullie datgene kunnen gaan neerzetten hier op de aarde, waarvoor jullie hier gekomen zijn!

Als je hier nog geen duidelijkheid over hebt: vraag erom, vraag om uitleg, via je dromen, kijk naar de gebeurtenissen in je leven, let op de tekenen die je krijgt.

Je zult weldra voelen en weten wat de weg is die je wilt gaan.

Het zal aan je geopenbaard worden. Vertrouw op je kracht en op je kunnen:

Je bent zoveel groter dan je denkt!

Wij wensen jullie veel kracht, liefde en vertrouwen toe op je weg naar Licht en Liefde.

Ga deze weg in vrede, samen met ons,

Wees gegroet, kinderen van het Licht,

Mr. Kuthumi en de Intergalactische Hoge Raad

door Marit Karssens

bottom of page