top of page

VOOR ALLEN DIE NOG TWIJFELEN             MEI 2012

Ik: Het is zondagavond 6 mei 2012. Over een maand, op 6 juni zit ik in Jeruzalem om de Venus transit op die krachtplaats mee te maken. Ik kan het me nog niet voorstellen, ik heb nog 3 weken om me erop voor te bereiden, het is de hoogste tijd voor een nieuwe channeling, ik hoop op een waardevolle boodschap vol hoop, vol licht, troost en bemoediging…

K/IHR: 2012 is een jaar waarin veel staat te gebeuren, waarin al veel gaande is in de wereld. Velen voelen de verandering in hun lichaam, of zij worden het zich bewust via hun dromen. Anderen weten dat er iets staat te gebeuren, zij vertrouwen op hun innerlijk weten, en sommigen zijn hier totaal niet mee bezig.

Het is moeilijk om in de dagelijkse wereld waarin alles gewoon doorgaat, aandacht te geven aan de innerlijke stem die niet gehoord kan worden als er geen rust, geen stilte wordt gecreëerd. Dit is een voorwaarde voor verdere verdieping, voor een dieper begrip van wat er zich aandient in je leven. De gebeurtenissen die zich nu opvolgen in je leven zijn er niet voor niets, het zijn wakker-schud momenten voor mensen die al zo op weg zijn, maar die toch nog in de laatste, stevig vastzittende patronen blijven hangen. Neem de tijd die je nodig hebt, deze is essentieel voor je groei, voor het vervolgen van je weg. Jullie hebben al zo hard gewerkt, maar zelfs deze laatste loodjes gaan niet vanzelf, worden niet automatisch opgelost. Er is wederom werk aan de winkel voordat je je volledige zielspotentieel hier op aarde zult kunnen neerzetten.

Het gaat hier wéér om voelen, letterlijk te voelen wat de gegeven situaties met je doen:

Waarom voel je je verongelijkt, verdrietig, afgewezen, niet gezien? Word je wérkelijk niet gezien of is dit slechts jouw perceptie, voortkomend uit een oeroud patroon van leven na leven ‘niet gezien’ worden in je volledige potentieel?

Nu is je kans om hier definitief iets mee te doen, om hier uit te breken, om wérkelijk voor de volledige 100% voor jezelf te gaan staan, in je krácht te gaan staan met alles wat je bent, met wat je voelt, met wat je doet!

Wees niet bang voor de consequenties, wij zijn met je, wij hebben jouw potentieel al lang gezien en met ons velen die jou kennen. Het is nu aan jou om hier nu ook werkelijk voor te gaan staan:

Ga voelen wat jij wilt, wat wil deze situatie (deze situaties misschien) je leren? Waarom wacht je op bevestiging, op waardering: ga je anders niet door met waar je mee bezig bent?

Ben je werkelijk afhankelijk van het oordeel, van de waardering van de ander, of doe je jouw ding gewoon omdat jij voelt dat je het moet doen, op jouw manier, omdat het goed is zoals jij het wilt doen?

Weet dan dat twijfelen aan jezelf heel vaak voorkomt, en ook heel logisch is in de wereld waarin jullie leven, de wereld waarin je wordt gevoed met voorbeelden van mensen die het perfect lijken te doen, die nooit lijken te twijfelen, waarbij alles van een leien dakje lijkt te gaan.

Pas hiermee op, vergelijk je niet met anderen, ieder heeft zijn eigen weg te gaan en niemand kan in het hart, in het gevoel van de ander kijken. Heel belangrijk is het om nu te beseffen dat je genoeg getwijfeld hebt, dat je datgene wat je al stoer roept om te gaan doen, nu echt gaat doen, nu écht met volle overtuiging ten uitvoer gaat brengen.

Dán gaat het stromen, dán vallen dingen op hun plaats, dán zal het zelfvertrouwen groeien.

Wij hebben jullie nodig, lieve mensen: ga in je kracht staan, voel wie je werkelijk bent, jullie zijn zo belangrijk in dit proces. Zonder jullie lichtkracht, zonder jullie samenwerking en het elkaar zien en waarderen, loopt het proces vertraging op.

Wij hebben jullie nodig, jullie hebben elkaar nodig, ieder vanuit zijn eigen lichtkracht. Niemand is meer of beter dan de ander.

Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel: Wij gaan voor een ketting met enkel sterke, stevige schakels, en die schakels dat zijn jullie!

Ik: Dank U Mr. Kuthumi, het sluit mooi aan bij mijn droom van afgelopen week waarin ik antwoord gaf op de vraag wat voor mij het allerbelangrijkste was op dit moment in mijn leven. In mijn droom zei ik tot de 2 vrouwen die mij deze vraag stelden:

‘Verlangen…. verlangen naar Heel zijn in mijZelf’

En toen raakte ik zo ontroerd in mijn droom dat ik er wakker van werd.

Dit is denk ik zoiets essentieels: Heel zijn in jezelf.

Ook voor het bovengenoemde proces, maar hoe doe je dat, als je toch al ‘even’ bezig bent met je proces, met jezelf. Soms lijkt het of je op een punt bent beland waar op je even niet meer weet hoe je nu verder mag groeien, welke acties daarvoor nodig zijn...

K/IHR: Zijn er wel ‘acties’ voor nodig, of gaat het hier meer om acceptatie van, van het je niet langer verzetten tegen, van overgave aan… ja, aan wat?

Dat heeft weer te maken met het vertrouwen dat je gedragen wordt, dat je het niet allemaal zelf hoeft uit te zoeken, maar dat je in die overgave de steun, de kracht en de innerlijke leiding zult ervaren die je verder zal helpen, die je over dit punt van stagnatie van groei heen zal helpen.

Word nog vaker stil in jezelf, ga voelen wat er dan gebeurt, let op de kleinste aanwijzingen die je krijgt, juist die gedachtenflitsen waar je eigenlijk normaal gesproken geen aandacht aan zou geven zijn misschien net die aanwijzingen die je nodig hebt. Zet je zintuigen op scherp en zie, voel en ervaar de hulp waar het hier om gaat en die ook jou geboden wordt.

Komen er vaak bepaalde gedachten in je op, is er een lijn in te ontdekken:

Doe er iets mee als het goed voelt en als je een nieuwe uitdaging ziet zitten: ga de uitdaging aan!

Wat niet goed voelt, wat niet stroomt, waar je niet langer blij van wordt … zeg het af, steek niet langer je energie in bijzaken maar ga voor je doel, recht vooruit, vol goede moed.

Ik: Grappig, ik trok nét voor het schrijven van deze channeling een (Herrezen Meester) kaart, met mijn vraag wat nu te doen in gedachten:

Al schuddend viel de kaart ‘leraar’ uit de stapel.

Er werd o.a. in geschreven:

…..je huidige situatie geeft je vele gelegenheden voor spirituele groei en leert je enkele belangrijke levenslessen. Op het moment dat je deze lessen begrijpt en accepteert, zullen oude patronen wegvallen en vervangen worden door prachtige nieuwe ervaringen ….

Dit is waar ik, en met mij velen denk ik, zo op hopen: dat er weer een stroming ontstaat, een groei naar meer, naar anders, naar beter, naar samen, naar één – zijn. Niet alleen in jezelf, maar ook met elkaar. Heel erg 2012 voor mijn gevoel. Maar het gaat niet vanzelf …

K/IHR: Van stil zitten en afwachten word je waarschijnlijk ook niet vrolijk. Als een mens beseft dat hij keer op keer vastloopt op een bepaald patroon in zijn leven, dat er toch elke keer weer, ondanks de innerlijke groei, een stagnatie is te voelen, dan kun je twee dingen doen:

Wachten op betere tijden, waarin je waarschijnlijk hetzelfde patroon op weer een ander level uit gaat werken,

of in alle openheid en eerlijkheid naar jezelf nu de confrontatie aangaan.

Vaak gaat het om een zó diep verankerd patroon dat het ook niet van het ene op het andere moment opgelost kón worden, hier ben je al heel lang mee bezig geweest, op allerlei niveaus, in vele levens. Maar nu is wel de tijd om eindelijk schoon schip te maken: je bent nodig, vol in je kracht, zonder negatieve bijgedachten, beperkende gedachten, jezelf wegcijferende krachten! Ga dus nú de confrontatie aan:

Voel en doorleef nog éénmaal dit oude patroon en laat het dan van je wegvloeien, laat het van je afstromen, verbrand het ritueel, zet het in het licht, je hebt het nu niet meer nodig.

Angst voor afwijzing, niet gezien te worden is ook iets waarachter je je kunt verschuilen om net níet dat te doen wat je eigenlijk zou willen doen, voor de volledige 100% ondersteund door wie jij bent, door jouw lichtkracht.

Houd jezelf niet langer tegen, sla je vleugels uit, vertrouw op de wind die op zal steken waardoor je blijft zweven…

Nogmaals, ook JIJ bent nodig, nu, in dit proces dat gaande is op deze wereld en ver daarbuiten.

Jij, zoals je bent, Jij als prachtig mensenkind, als Wezen van Licht en Liefde!

Ik: Nou …. hier kunnen we wat mee! Heerlijk, uw bemoediging…. Te voelen dat de tijd daar is voor iedereen om in zijn kracht te gaan staan.

Mag ik dan nu Uw slotwoord?

K/IHR: Wij wachten op jullie

Op de lichtkracht die in een ieder van jullie besloten ligt

Op jullie inzet, overgave, creativiteit

Op de samenwerking, het er voor elkaar zijn

Op het openstaan voor veranderingen

In je leven, in jezelf, in de wereld om je heen

Bouw mee aan een betere wereld

Een wereld die er met jullie hulp zal komen

Een nieuwe wereld die al in aantocht is

Sta open voor al het moois dat het leven je biedt

Deel je liefde, je geluk met anderen

Straal je licht uit, waar je ook bent

Bij alles wat je doet

Raak de ander met je blik, met je woorden, met je Zijn

Zie het goede in de ander, ook al leeft hij niet zoals jij

Verbind je met de ander en laat zo de kring van Licht groter en groter worden

Als jij in je kracht gaat staan, trek je anderen aan die je hierin zullen volgen

Wees vaker in de stilte en hoor je innerlijke stem

Luister naar je ‘weten’ en hoor wat goed voor je is

Ga jouw eigen weg, spiegel je niet aan de ander

Ieder doet het goed, op zijn eigen manier

Wees als een engel voor elkaar

Draag elkaar als het nodig is

Bemoedig de ander, heb onvoorwaardelijk lief

Met ons aan je zijde kun je bergen verzetten

Vertrouw op je kracht, weet dat wij met je zijn

Nu, in het uur van je wanhoop, altijd en overal

Voed je met positieve gedachten

Verbind je met het lichtraster dat sterker en sterker wordt

Put hier kracht uit om te zijn wie jij bent

Een prachtig Lichtwezen op aarde

Een stralend mensenkind

Een zoon, dochter van God

Rechtstreeks met de Bron verbonden

Houd moed, lief mens en vertrouw op je innerlijke kracht

Deze is onverwoestbaar en krachtig als de zon

Wees het Licht voor elkaar en voor jezelf

Ga in vrede op weg naar de nieuwe aarde

Samen, daarin ligt de kracht ….

Mr. Kuthumi en de I.H.R.

door Marit Karssens

bottom of page