top of page

 VOLG JE HART    DE 40 STE CHANNELING

NOVEMBER 2012

Het is zondagavond, na negenen ’s avonds. Ik zit boven op mijn bed, de rest van de familie zit gezellig beneden een film te kijken, maar ik zit klaar voor de 40 ste channeling op mijn site!

De poezen liggen naast me op bed. Jopie, de grote witte kater kijkt heel verstoord de kamer rond, wat ziet hij toch?

Dit wordt een jubileum-uitgave! Dat belooft wat! Ik wacht tot ik voel dat ik kan gaan schrijven ….

K./I.H.R.: toen je in maart 2010 begon met het schrijven van deze boodschappen, toegankelijk voor iedereen die oprecht bezig is met de zoektocht naar zichZelf, had je vast niet verwacht dat zoveel woorden zouden volgen.

Ik: Nee, daar dacht ik toen echt helemaal niet over na, ik was in blijde afwachting, als een kind en eigenlijk ben ik dat nog steeds …

K./I.H.R.: Zovele woorden vol bemoediging, vol verlangen onzerzijds naar verbinding, herverbinding van jullie Hoger Zelf met jullie mens-zijn hier op aarde. Zoveel vragen, zoveel antwoorden … 

De zoektocht van een mens naar het Licht in zichzelf is vaak geen eenvoudige tocht, de omwegen die gemaakt worden, de obstakels die bedwongen worden dwingen het respect af van de Lichtwereld.

Een mens te zijn op aarde lijkt vanuit de Lichtwereld bezien een eenvoudige keuze. Gezien vanuit het Licht, in verbinding met het Weten, lijkt de gekozen leerweg op aarde een gemakkelijke taak. Vol verlangen staat de ziel te trappelen van ongeduld om de taak aan te gaan en tot volle glorie en tevredenheid uit te voeren. Zij die achterblijven bezien de gang van een ziel naar de aarde vol compassie, vol mededogen. Zij staan klaar om waar mogelijk hulp te bieden en de ziel bij te staan in het volbrengen van de taak op aarde. 

Het is zo belangrijk dat de ziel ontwaakt en zich gaat herinneren waarom deze ervoor heeft gekozen een leertraject op aarde aan te gaan. De aarde is zo belangrijk als het gaat om het neerzetten in een driedimensionale realiteit van de liefdeskracht, het manifestatie-vermogen, de creatiekracht, de co-creatie, de verbinding, de gevoelsvelden en nog zo veel meer. En dit zijn geen geringe taken.

De enorme velden die op dit moment de aarde bereiken, en voor de mensen beschikbaar zijn, kunnen slechts geaard worden als deze mens een enorme groei in bewustzijn heeft doorgemaakt en ten volle beseft wat het belang is van het neerzetten in 3D van hetgeen voor hem beschikbaar komt vanuit de meerdimensionale velden.

Het fysieke lichaam van de mens heeft hierin ook een grote weg te gaan: velen reageren op het constant in trilling verhogende aanbod van bewustzijnsvelden met fysieke klachten als hartkloppingen, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn, slapeloosheid of juist extreme behoefte aan slaap enz.

Weet dat deze klachten vaak van tijdelijke aard zijn en besef dat een lichaam zich zal gaan aanpassen aan deze veranderende frequenties. Neem daarom je rust, trek de natuur in, ga wat verder dan gebruikelijk in het creëren van ruimte en tijd voor jezelf, voor je persoonlijke groei. Niemand is erbij gebaat als je maar door gaat ondanks fysieke klachten, zeker jij zelf niet!

Leer steeds beter te luisteren naar jezelf, naar dat diepe weten, naar de stem in jezelf die puur is en zuiver, die vol liefde tot je spreekt en je laat voelen wat goed is voor jou en daardoor ook voor diegenen die je dierbaar zijn.

Als je in verbinding staat met dit innerlijk weten, zul je bij elke vraag, bij elk dilemma waar je voor staat en waar je een oprecht antwoord voor verlangt vanuit je diepste Zelf weten wat goed is voor jou. Dat wat voor jou aanvoelt als zó vanzelfsprekend, als hartverwarmend, als goed en liefdevol, als blijheid oproepend, als ‘zo is het goed’ betekent dat je handelt naar je diepste innerlijk weten. Als je op deze manier kunt leven en je beslissingen zult nemen, zal er ook geen spijt zijn nadien over eventuele gevolgen die je op dat moment nog niet kon overzien. Je zult weten en voelen dat de weg die zich dán aan je openbaart, de weg is die jij als ziel, toen je besloot naar de aarde te gaan, wilde bewandelen.

Dit is niet altijd de weg die jij als mens, kijkend naar je leven, in je gedachten had. Als je het grotere plan zou kunnen overzien, dan was er vrede in je hart. Besef ten volle dat leven vanuit je hart, leven naar je zielsverlangen betekent.

Sta dan open voor verandering, maak je los van verstarde overtuigingen, van trillings-verlagende negatieve omgevingsfactoren. Wees niet bang om nu de stappen te zetten die gaan leiden tot een leven zonder angst, zonder beperkingen die voelen als zijnde gecreëerd door je omgeving. Een leven in liefde en vol licht, omdat het donker gezien is en geaccepteerd is als een deel van jou zelf.

Weet dat als je écht naar jeZelf gaat luisteren, er deuren voor je open zullen gaan. Meer en meer zul je beseffen dat je het niet alleen hoeft te doen, dat je oprechte geloof in de weg die je inslaat jou zal herverbinden met aspecten van jezelf die je zullen verrijken en steunen op je weg. Je bent zoveel groter, zoveel meer dan je denkt te zijn. Hoe meer je gelooft in je eigen kracht, komende vanuit je diepste Zijn, des te groter het gevoel van ‘gedragen zijn’ zal worden.

Vertrouwen, overgave en pure vreugde zullen steeds vaker te zien zijn in je mens zijn op aarde. En dit zal niet onopgemerkt blijven. Jouw gang ‘naar binnen’, je verbinding met je zielsverlangen zal aanstekelijk werken. Steeds vaker zul je merken dat je mensen raakt met je woorden, met je blik, met je compassie, met je pure zijn.

Je hoeft er steeds minder voor te doen om gezien te worden. Jouw licht blijft niet onopgemerkt, jouw licht werkt aanstekelijk en zal zich verspreiden in je directe omgeving. Wees je hiervan bewust en wees als een kind.

Als een kind zo vrij en blij in de verbinding naar andere mensen. Het gaat vanzelf, je hoeft er niet eens je best voor te doen, in tegendeel. Juist in je pure zijn wek je ontroering, aandacht en respect af en dit vraagt om navolging.

Zo zet je dingen in gang, soms onbewust, soms terwijl je in verwondering beseft wat er gaande is.

Wij zijn jullie allen dankbaar dat je de gang naar de aarde in deze tijdspanne hebben gemaakt. In deze bijzondere tijden staat de aarde te springen om mensen die ontwaken, die gaan leven naar hun plan, die hun taken met grote vreugde zullen gaan uitvoeren.

Voel wie je bent, maak jezelf niet klein. 

Denk niet dat jij er niet toe doet, ook jij hebt je verbonden met anderen, ook jij wilt nu hier zijn om te gaan doen waarvoor je hier gekomen bent. Denk niet dat wij je niet zullen helpen, dat wij er niet ook voor jou zouden zijn. Vraag om steun, weet dat wij achter jullie staan. Het is in ieders belang dat nu de boodschap van Licht, Liefde en Compassie op aarde verspreid gaat worden.

Daarom:

Voel onze steun

Voel je verlangen, diep van binnen om te gaan doen waarvoor je kwam...

om te gaan leven zoals jij dat wilde...

om te brengen dat wat in jou besloten ligt....

Voel je innerlijke kracht

die gloeit in je diepste Zijn

De kracht die ervoor zorgt dat jij je weg zult gaan,

vertrouwend op je kunnen, blij met wie je bent...

Voel het licht, het licht dat groeit,

dat sterker wordt dag na dag

Het licht dat anderen aanraakt

en in hen iets wakker maakt,

zodat ook hun licht zal gaan schijnen

en zich zal verspreiden in de mensen om hen heen

Kijk in verwondering om je heen en zie de verandering die zich voltrekt

Verbind je met de ander en wees als een kind

vol vertrouwen, vol vreugde, zie het licht

Laat je twijfels varen en ga voor een nieuw begin

Je hoeft het niet alleen te doen

Wij zijn met jullie en vergezellen je op je pad

Ga in vrede

Mr. Kuthumi en de I.H.R.

door Marit Karssens

bottom of page