top of page

DE DERDE NAAR DE VIJFDE DIMENSIE           APRIL 2010

Het is donderdag 22 april 2010 3.30 uur ‘s morgens

Ik heb onrustig geslapen, voelde dat er weer contact zou zijn, ik heb gisteravond alvast een paar vragen opgeschreven.

K/I.H.R.: De tijd is gekomen waarop zo velen al zo lang hebben gewacht.

Eindelijk zal datgene gebeuren dat al besproken werd in de aloude Bijbelverhalen.

Het duister zal wijken, de eeuwenlange nacht zal veranderen in een stralend nieuwe dag. Een leven in de vijfde dimensie zal voortaan mogelijk zijn. De opgang van de aarde zal niet lang meer op zich laten wachten. De gebeden zullen worden verhoord. De smeekbeden om voor eens en voor altijd iets te doen aan de eeuwenoude onderdrukking op jullie planeet zullen worden verhoord.

Voortaan zal de liefde regeren in plaats van de haat en het eigenbelang. Alles zal veranderen ten goede, ten gunste van Al dat Is:

Saamhorigheid, samenwerking, eenheid, vrede en vrijheid zullen de sleutelwoorden zijn in dit nieuwe bestaan.

Een nieuw bestaan, dat niet gerealiseerd kon worden onder de condities van de drie-dimensionale werkelijkheid, zal nu mogelijk blijken te zijn binnen de vijf-dimensionale realiteit. Moeiteloos zal de aarde veranderen in een liefdevolle planeet, waar eigenbelang, eigendunk en liefdeloosheid ver te zoeken zijn. 

Ik: Ik hoor het allemaal aan en schrijf alles netjes op, maar binnen in mijn hoofd buitelen de gedachten en vragen door elkaar heen. Mag ik ze stellen?

K/.I.H.R. : Jazeker, dat is juist de bedoeling.

Ik: Wát gaat er nou gebeuren, van 3 D naar 5 D, gaat dat ineens, of is dit een geleidelijk proces en wat merken wij er nou precies van?

K/I.H.R. : Het is een proces dat al in gang is gezet. Het is eigenlijk al begonnen toen Gaia (Moeder Aarde) begon met het beetje bij beetje verhogen van haar eigen trillingsveld. Gaia, een wezen met bewustzijn, is zich al veel langer aan het voorbereiden op haar opgang, op haar opstijgingsproces naar de vijfde dimensie.

Samen met de zon, die haar hierin zal ondersteunen, worden al tijdenlang voorbereidingen getroffen om deze opgang zo soepel mogelijk te doen verlopen.

De mensen op de aarde merken dit zeer zeker: velen zijn zich er echter niet van bewust dat hun innerlijke gevoelens hiermee te maken hebben.

Zeer veel verschijnselen waar de Mensheid momenteel mee te maken heeft zijn direct gerelateerd aan de voorbereidingen van Moeder Aarde voor de opgang naar de vijfde dimensie.

Ik: Zoals daar zijn? Kunt u deze kenmerken aub nogmaals noemen?

K/I.H.R.: Zoals daar zijn: klachten als onrustgevoelens, depressie-gevoeligheid, angstgevoelens, innerlijk ontwaken, bewustzijnsprocessen, momenten van helderziendheid, heldervoelendheid, gevoelens van blijdschap, verwachting, euforie, maar ook van druk, onrust, onzekerheid.

Alles is mogelijk binnen het grote scala van menselijke gevoelens: positieve, maar ook negatieve gevoelens.

Het gevoel dat alles steeds sneller gaat, dat problemen elkaar sneller opvolgen, dat er maar geen einde lijkt te komen aan alle ellende op de aarde….

Gaia roert zich, is zich al langer aan het roeren, maar nu begint het toch wel echt op te vallen:

aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, droogtes, natuurrampen… er gebeurt zoveel op deze aarde dat het voor de mensen nauwelijks meer bij te benen is. Men wordt er angstig van, de vertrouwde wereld staat op zijn grondvesten te schudden. Het lijkt wel of alles aan verandering onderhevig is, zelfs de eigen vertrouwde leefomgeving lijkt te veranderen.

Mensen verzetten zich tegen veranderingen, komen hiertegen in opstand, hetgeen weer heftige reacties uitlokt als ruzies, discussies, onenigheid, onrust, onzekerheid.

Ik: Lang leve het leven op de aarde in 3 D!

We worden er zo niet vrolijker van! Hoe lang gaat dit nog zo door? Hebben wij hier zelf ook nog iets over te zeggen, in te brengen?

K/I.H.R. : Jazeker! Natuurlijk kunnen mensen hier iets aan bijdragen. In negatieve zin maar zeker ook in positieve zin!

Als mensen hun onrustgevoelens serieus nemen en er serieus naar gaan kijken, komen ze al snel uit bij hun innerlijke vonk, bij het Licht dat er altijd al was, diep verscholen in ieder mens, maar ook zo toegankelijk dat het bijna onbegrijpelijk is, dat bij zo velen deze vonk nog steeds niet ontdekt is, nog steeds niet de mogelijkheid heeft gekregen aan de oppervlakte te komen.

Op allerlei manieren wordt aan ieder mens duidelijk gemaakt dat het noodzakelijk is te ontwaken, op zoek te gaan naar het innerlijk licht, dat aangesloten is op de Bron van Al dat Is, op de Universele Goddelijke Bron. Om vanuit dit weten het leven op aarde te begrijpen, het grotere geheel te zien.

In te zien waarom de gebeurtenissen plaatsvinden in een leven: dat achter alles een diepere bedoeling schuilt, die er uiteindelijk voor moet zorgen dat een mens ontwaakt, wakker wordt uit de slaap der vergetelheid.

Nu is de tijd gekomen, de kans wordt jullie nu geboden om bewust een keuze te maken voor een leven waarin zelfreflectie een grote rol speelt. Als een mens in contact staat met zijn innerlijke Bron, zijn Hoger Zelf, met de Goddelijke Vonk, dan zal deze mens voelen wat goed is om te doen.

Deze mens zal het Licht uitdragen, zal willen bijdragen aan een betere wereld, zal willen samenwerken, egoloos; met samenwerking en samenbundeling van krachten als het hoogste goed verankerd in zijn Zijn.

Zo ontstaat als vanzelf een betere wereld. Elke mens die ontwaakt verspreidt zijn Licht en straalt zijn Licht weer uit naar anderen, die op hun beurt, aangeraakt door het Licht, de weg in zullen slaan naar de ontdekking van hun eigen goddelijke vonk.

Het werkt als een magneet:

Mensen worden aangetrokken door het Licht, gaan op zoek naar het Licht in zichzelf en steken, als ze het gevonden hebben, met hun uitstraling anderen weer aan om hetzelfde te doen.

Dit is wat er nu wereldwijd aan de gang is: de kring van Lichtwerkers wordt steeds groter. Om hen heen breiden de kringen van verlichte personen zich meer en meer uit. De duisternis gaat wijken, het Licht krijgt meer en meer de overhand.

Ik: Maar die overgang naar 5 D, wordt die zo vergemakkelijkt? Gaan op den duur alle ‘verlichte’ personen dan mee over naar de 5 D realiteit?

K/I.H.R.: Als de opstijging van de aarde een feit is, gaan allen mee die aangeraakt zijn door het Goddelijk Licht. Zodra een persoon ontwaakt, bewust of onbewust… Sommigen zijn al op aarde geboren met de goddelijke vonk aan de oppervlakte van hun wezen.

Zij Zijn…

Het hoeft niet altijd een lange, persoonlijke zoektocht naar het Licht te zijn.

Het is dus ook niet zo dat alleen zeer spiritueel ingestelde mensen mee over zullen gaan. Hier heeft het niets mee te maken. Zoals al eerder gezegd: een puur en liefdevol mens heeft misschien altijd al geleefd vanuit de verbinding met de Goddelijke Vonk.

Onbewust was een dergelijk persoon al hoog genoeg in trilling om de opgang mee te kunnen maken.

Ik: En bijvoorbeeld geestelijk gehandicapte mensen dan?

K/I.H.R.: Ook zij zijn van nature al kinderen van het Licht, zij kunnen de bewuste keuze immers ook niet maken. Dit ligt in hun aard besloten.

Ik: En wat gebeurt er dan met mensen die maar niet wakker willen worden, die bewust alles ontkennen, in negativiteit, trillingsverlagende emoties blijven hangen, die het kwade willen, daar waar het ego de overhand heeft?

K/I.H.R. : Zij maken de bewuste keuze om achter te blijven in een drie-dimensionale realiteit. Vaak hebben ze dit besluit al genomen vóór hun reïncarnatie. Zoals al eerder gezegd zullen zij teruggaan en later opnieuw een bestaan in een 3 D realiteit aangaan. 

Ik: Teruggaan betekent in een 3 D realiteit, hier op aarde dus gewoon: sterven, overgaan naar daar waar je vandaan kwam?

K/I.H.R.: Wij willen jullie geen angst aanjagen, maar zo zou je het inderdaad mogen stellen. Vanuit een bewuste keuze hebben deze personen ervoor gezorgd dat zij een herkansing krijgen in een 3 D realiteit.

Ik: En wij dan? Ik ga er voor het gemak maar even van uit dat ik, en velen met mij, over zouden mogen gaan naar de vijfde dimensie, naar een nieuwe aarde, naar een soort paradijs?

K/I.H.R.: Je bent wel nieuwsgierig hè!

Ik: Ja, nou heb ik de kans om het e.e.a. eindelijk eens helder en duidelijk te krijgen, en ik ben kláárwakker! (4.40 uur).

K/I.H.R.: Hier kunnen wij jullie nog geen informatie over geven, maar het zal jullie over niet al te lange tijd allemaal duidelijk worden.

Ik: Moeten wij dan bang zijn?

Ja…hier weet ik het antwoord eigenlijk ook al op: nee dus, natuurlijk niet, want angst werkt trillingsverlagend, hèhè….

K/I.H.R.: Je begint het al te begrijpen….

Nee, jullie hoeven absoluut niet bang te zijn!

Het gaat juist om een vreugdevolle gebeurtenis, waar velen al eeuwenlang naar hebben uitgekeken. Jullie zijn in de bevoorrechte positie dat jullie deze opgang mee zullen mogen maken.

Binnenkort zullen wij hier meer duidelijkheid over kunnen geven.

Ik: Dan kunnen we voor vandaag weer afsluiten? Graag uw slotboodschap voor vandaag (ik hoop op prachtige, opwekkende woorden….)

K/I.H.R.: Vanuit de Lichtwereld kijken wij toe naar een aarde die in snel tempo aan het veranderen is. Een aarde die, vanuit ons standpunt bezien langzaam verandert van een planeet vol duisternis en ellende naar een planeet met een uitstraling van prachtig licht. Jullie zijn er nog niet, maar grote stappen op weg naar het Licht, op weg naar het Goede, worden gezet.

De kring van Lichtwerkers breidt zich momenteel zo snel uit, dat er hier in de Lichtwereld vreugde is om datgene wat door jullie in gang wordt gezet.

Eeuwenlang is hieraan voorbereidend werk verricht en jullie zijn het die nu eindelijk mogen gaan oogsten.

Vreugde, blijdschap, gezang en hoop klinken in de Lichtwereld als steun voor jullie werk.

Vol liefde worden jullie vanuit hier begeleid in jullie taken:

Het brengen van de boodschap van Liefde en Licht op aarde.

Jullie kunnen nu voelen dat onze steun er altijd is, het zal ook steeds duidelijker worden voor de mensen om jullie heen:

Dat jullie gedragen worden en dat ook zij gedragen zullen worden als ze ‘ja’ zeggen tegen de Goddelijke Vonk, aanwezig in ieder mens, en ‘ja’ zeggen tegen de hulp vanuit de Lichtwereld, die maar al te graag wordt aangeboden.

Ga verder op jullie weg, ontvang onze steun en kracht en sta voor de goede zaak.

Wij zijn met jullie, voor eeuwig en altijd.

Als wij met jullie mogen samenwerken, zorgt dit voor een wederzijds gevoel van vreugde:

Ga jullie weg van Licht en Liefde

Ontvang onze steun Vertrouw op jezelf

Doe het Goede Voel je kracht

Wees zeker van wat je doet en zegt, je staat in verbinding met de Allerhoogste, Schepper van Al dat Is,

Jullie zijn wezens van Licht, draag dit uit:

Wees Liefde, wees Licht, wees Jezelf

Gegroet,

Mr. Kuthumi en de Intergalactische Hoge Raad

Zij die jullie bijstaan, ook in moeilijke tijden

En jullie steun en kracht geven op de weg van Licht en Liefde

door Marit Karssens

bottom of page