top of page

TWIJFEL JE NOG?          JULI 2010

Ik: Mr. Kuthumi, ik zit klaar, buiten op het terras om uw boodschap te noteren, bent u daar?

(het begint ineens te waaien, terwijl het al die tijd windstil was)

K.: Ik ben er, wij zijn er allen

Ik: Wat mag ik voor u noteren?

K./I.H.R.: Dit is een oproep aan alle mensen die nog in twijfel zijn, die nog niet voor de volle 100% weten waar hun hart naar uitgaat, die niet weten waar hun ziel naar verlangt.

Aan hen die wel verlangen, maar nog niet durven, die dat wat er gebeurt, dat wat zich aandient nog in twijfel trekken…

Voor hen is deze boodschap, en ook voor jullie, de Lichtwerkers die vaak zo’n moeite hebben om zich ‘verstaanbaar’ te maken, zich zo uit te drukken dat anderen de Boodschap kunnen volgen en in zich op kunnen nemen.

Weet dat het moment zal komen dat iedereen aangeraakt zal worden door het ‘weten’, dat datgene wat staat te gebeuren niet meer ontkend kan worden of in twijfel getrokken kan worden.

Maar zo ver is het nog niet en hier ligt een taak voor jullie, werkers van de Lichtwereld.

Mensen moeten bekend worden gemaakt met het feit dat de aarde binnenkort de overgang zal maken van de derde naar de vijfde dimensie.

Sommigen van jullie zijn hiermee al gestart, maar velen zijn zelf nog aan het twijfelen. En zolang jullie zelf hier niet achter kunnen staan, zal de Boodschap ook niet overgebracht kunnen worden. Hoe groot de steun uit de Lichtwereld ook is, zonder jullie hulp krijgen wij het hier op aarde niet gedaan.

Tijdens jullie incarnatie hebben velen onder jullie aangegeven dat jullie voor deze taak beschikbaar zijn en in dit leven aan deze afspraak herinnerd willen worden.

De tijd is nu gekomen, herinner je wat je taak is op de aarde en maak een begin, liever vandaag dan morgen.

Ik: Hoe kan een mens zich dit herinneren? Hebt U daar een ‘advies’ voor. Ik werd letterlijk ‘geroepen’, maar niet iedereen staat er direct voor open als er een ‘appèl’ op je wordt gedaan.

Een mens is ook maar een mens met zoveel afleiding in zijn leven, in zijn werk. De tijd gaat sneller en de gebeurtenissen volgen elkaar steeds sneller op, ik vind ’t zelfs soms moeilijk om de rust en de tijd te vinden om voor u aan de slag te gaan.

K./I.H.R.: Je hebt helemaal gelijk, maar toch willen we jullie er met klem aan herinneren dat jullie goddelijke wezens zijn, vol kracht, vol ongekende vermogens die in de stilte liggen te wachten op de kans om aan de oppervlakte te komen.

En daar ligt een taak, verschillend per individu, om ondanks het drukke leven, ondanks het ego dat veel aandacht vraagt, het gezinsleven, het werk, sociale contacten….tóch elke dag een moment te creëren voor jezelf, in de stilte, in de rust om de zoektocht naar binnen te beginnen.

In de stilte van je ‘zijn’, daar waar je in contact komt met je ‘Ik Ben’, met je goddelijke Zelf, dáár zul je de antwoorden vinden waar je naar op zoek bent.

Dit zal je zoveel opleveren, dat je een ander mens zult worden, een mens in verbinding met de Bron, evenwichtiger, meer tevreden, met een uitstraling van licht die anderen op zal vallen.

Ik: Zal dan het contact met de Lichtwereld ook gemakkelijker zijn? Zal een mens die zichzelf vindt, of op zoek gaat naar de Bron, ook voelen dat hij hierin gesteund wordt?

Hoe sterker je deze steun ervaart, hoe gemakkelijker de weg naar het Licht verloopt, tenminste, als ik voor mezelf spreek.

I.H.R./K.: Een mens hoeft dit ook niet alleen te doen. Richt je tot ons, tot de Herrezen Meesters, tot de Engelen, tot wie je maar wilt in de Lichtwereld en vraag ons om je te steunen.

Wij staan klaar om jullie, op welke manier dan ook, op jullie weg te leiden en te begeleiden.

Of je onze hulp ook daadwerkelijk zult ervaren, is aan de mens zelf. Niet iedereen staat zo ‘open’ dat wij hem direct kunnen laten voelen dat wij met hem bezig zijn.

Maar in de loop van de tijd, zal ieder mens onze aanwezigheid ‘voelen’ en zich gesteund weten.

Ik: Het is inmiddels meer dan een week later, ik heb nog wel veel ‘gechanneld’ voor mensen persoonlijk, nu is het tijd om verder te gaan.

K/I.H.R.: ieder mens komt in zijn leven op een moment waarop hij weet:

Hier gaat het om, dit is waar het allemaal om draait. Ineens ziet hij zijn leven binnen het grotere geheel, beseft hij dat alles met elkaar in verband staat.

Dit is een overweldigend gevoel, een gevoel van de grootsheid van elke mens, en tegelijkertijd ook het besef van nietigheid, één mens ten opzichte van het hele heelal, het complete universum, waar blijf je dan met je problemen en je aardse zorgen.

De kunst is dan om met beide benen op de grond te blijven staan, om vanuit een goed gegrond zijn, het grotere geheel te bekijken en te voelen hoe jij hier tegenover staat.

Voel je je klein en nietig, of voel je je juist heerlijk vrij, onbezorgd, en één met alles om je heen, één met het universum, één met het Al.

Dat gevoel is juist groots, oneindig, alles vervullend, en jij bent en blijft dezelfde persoon, het is alleen aan jou hoe je hiermee omgaat.

Ik: Hoe kunnen mensen zo’n groots moment beleven? Heeft u hier tips of ideeën over?

K/I.H.R.: Zoals wij jullie al vertelden, probeer elke dag tijd vrij te maken voor jezelf, om de stilte op te zoeken en je diepste ‘ik ‘ te verkennen.

Tijdens zo’n stilte, zo’n meditatief moment zou dit besef kunnen optreden, maar vooral ook buiten, in de natuur, tijdens een wandeling, bij een rustpauze kijkend naar de wolken; in de bergen, genietend van prachtige vergezichten; ‘s nachts, kijkend naar de maan en de immense sterrenhemel.

Je ziet, momenten te over….. maar je kunt dit gevoel natuurlijk niet per commando over je afroepen. Je kunt er wel meer en meer voor openstaan en toelaten dat het zou kunnen gebeuren.

De ruimte scheppen voor jezelf, dat is een eerste vereiste:

stil worden in je hoofd, je lijf voelen en waarderen, genieten van de kleine, mooie momenten in een mensenleven, waarderen wat je hebt en wat er op je pad komt. Verwachtingen loslaten en open en onbevangen kijken naar de toekomst.

Beseffen dat ook jij er toe doet, dat ook jij belangrijk bent in het proces:

Hoe steviger jij staat, hoe meer je aankunt en hoe zekerder je zult zijn over dat wat je voelt, meemaakt, hoort en leest.

Je zult alle informatie op waarheid weten te toetsen omdat je diep in je hart, in verbinding met je ‘Ik Ben’, weet wat Waarheid is.

Als je dan begint te beseffen hoe bijzonder een mens is en hoe ieder mens verweven is met het grotere geheel, kun je jouw overtuigingen en opvattingen voorzichtig beginnen uit te dragen.

Laat anderen de boeken lezen waar jij jouw waarheid in gevonden hebt, praat hierover, maak mensen nieuwsgierig naar hoe jij nu in het leven staat en waarom.

Vertel over de weg die jij gaat, de weg van Liefde en Licht, in verbinding met het grotere geheel.

Ik: Toch merk ik persoonlijk wel dat, hoe geïnteresseerd sommige mensen soms ook zijn, het vaak toch blijft bij die ene voorzichtige kennismaking met spiritualiteit. Ik hoop dan altijd maar dat er toch een klein vonkje overgesprongen is, maar vaak betwijfel ik dat. Dan word ik denk ik toch stiekem als ‘zweverikje’ aangezien (zo word ik hier in huis wel eens genoemd), nou ja, jammer dan…, maar toch…

I.H.R./K.: De aanhouder wint, zullen we maar zeggen. Maar niet iedereen, lang niet iedereen wíl ook aangeraakt worden door die goddelijke vonk, velen beseffen niet wat het voor hen zou kunnen betekenen als zij die deur voor jou, en voor anderen met een soortgelijke boodschap, zouden openzetten.

Blijf het voorzichtig proberen, geef de moed nooit op!

Ik: Mag ik dan nu uw slotboodschap? 

I.H.R./K.: Lieve mensen, lieve werkers van het Licht:

Vertrouw op jezelf, vertrouw op wie je bent, voel onze steun en probeer onze Boodschap uit te dragen.

Het is zo belangrijk! Iedereen mag weten van hetgeen er gaande is, de boodschap van Licht en Liefde mag uitgedragen worden.

Iedereen moet de kans krijgen hiermee in aanraking te komen.

Wat men dan met deze kennis doet, is aan de persoon in kwestie, maar elk vonkje, waar een vleugje wind bij komt, kan zo worden aangewakkerd tot een laaiend innerlijk vuur.

Wij helpen jullie hierbij, sta open voor onze steun, zie en voel de openingen die je geboden worden en ga hiermee aan de gang.

Ga jullie weg, in licht en liefde, met onze niet aflatende steun, letterlijk gevoeld als steunende handen op jullie rug.

Wij zijn blij met jullie, wij kunnen dit niet alleen:

Alleen samen zullen wij tot grote hoogte stijgen…

Wees gegroet, kinderen van het Licht

Mr. Kuthumi en de Intergalactische Hoge Raad

door Marit Karssens

bottom of page