top of page

THUISKOMEN BIJ JEZELF        JUNI 2012

Het is de nacht van donderdag 14 op vrijdag 15 juni, 3.33 uur. 

Dochter Annika, nét geslaagd, komt thuis van het uitgaan en ik ben ineens klaarwakker. 20 minuten later malen mijn gedachten nog steeds zo rond in mijn hoofd, dat ik besluit om te gaan zitten en te beginnen aan deze channeling, overdag was het er nog niet van gekomen.

Dat is apart, in zo’n doodstil huis, het roept herinneringen op aan lang geleden, toen ik het zo bijzonder vond om ’s nachts nachtvoeding te geven aan de kinderen, heerlijk vond ik het, even alleen met het kindje op de wereld, in een oorverdovende stilte genieten van elk moment samen.

Ik ben 6 dagen geleden thuisgekomen van een heel bijzondere week in Jericho, de al eerder genoemde Healing Conference van Ton van der Kroon. Waar zou deze channeling over gaan? Net kwam de tekst voor de titel al op in mijn hoofd: ‘Thuiskomen bij jezelf’, ik ben benieuwd!

Ik: Mr. Kuthumi, het is lang geleden dat ik er om déze tijd klaar voor zat, kunt U mij nu iets doorgeven?

K./I.H.R: De bevestiging die jij in Jericho hebt gekregen is niet alleen heel belangrijk voor jou persoonlijk, maar door het hier te delen zullen veel meer mensen voelen wat de bedoeling is en hoe het creeëren van een wereld, een nieuwe wereld vol verbindingen van licht en liefde in zijn werk gaat.

Ik: Dat zou zo mooi zijn, maar hoe gaan we dit verwoorden? Het is zo subtiel, zo verfijnd, zo teer en nieuw allemaal…

K./I.H.R.: Je bent op reis gegaan met je vriendin Mirjam, je volgde je hart, zonder een invulling van tevoren hoe dingen zouden gaan verlopen. Je stond er helemaal open in, vol verwachting van het onverwachte, vol verwondering, als een kind: open en kijkend van moment tot moment wat er zich aandiende.

Dit was het juiste gevoel: door niet te willen sturen, door niets van tevoren vast te leggen ontstond er ruimte, een grote ruimte van creatie.

Daarin konden zich vrijelijk gebeurtenissen opbouwen en ontvouwen. Daarin ontstond de verwondering, het gevoel van verbinding, daarin konden onverwachte ontmoetingen plaatsvinden, juist in de leegte, in de ruimte van het moment.

Foto: ontmoeting met Koreaanse nonnen in 'the Chapel of Ascencion' op de Olijfberg in Jeruzalem

Ik: We kregen ook steeds meer het gevoel dat we telkens nét op het juiste moment op de juiste plaats waren, zonder dat we dat ooit van tevoren hadden kunnen bedenken. Ik luisterde naar wat mijn gevoel me ingaf en dan gebeurde het. Ik voel me ook zo gesterkt in het vertrouwen op mijn intuïtie. Dit leek in de loop van de week alleen maar sterker te worden, net alsof de verbinding met de, voor mij onzichtbare wereld, steeds sterker werd, steeds vanzelfsprekender…

K./I.H.R.: Eén van de gouden regels van de ‘open space methode’ die werd gehanteerd is:

Expect the unexpected. En dat is wat er in de leegte, de volkomen openheid van het moment ook kon gebeuren. Als de tijdsdruk, het eeuwige ‘moeten’ wegvalt, ontstaat er ruimte voor iets moois, iets van hoop, van groei, van ontroering.

Ik: Ontroering … pakjes zakdoeken zijn er doorheen gegaan, kippenvel en tranen, en energiegolven door me heen…dan wist ik: er gebeurt nu iets heel bijzonders, soms wist ik niet eens te benoemen wát, maar het ging bij ons vooral om de ontmoeting, om het zien van de ander, in zijn pijn, in zijn onzekerheid, maar ook in zijn vreugde, zijn blije onbevangenheid, zijn liefde…

K./I.H.R.: Er is gedeeld, en door het delen van intieme momenten van vreugde, van leed, van verbondenheid in de verwondering, ontstond er een band die zo voelbaar was dat het de ander raakte en dat harten werden geopend. Ongeacht afkomst, ras, geloof, leeftijd konden jullie voelen dat jullie in essentie één zijn, dat de ander je zó kon raken als ware hij je beste vriend, je dierbare…

In het kostbare moment van verbinding van twee zielen op aarde was voelbaar waar het om gaat, het besef dat wij allen één zijn, dat de verschillen tussen mensen er niet zijn, dat een ieder in essentie eigenlijk alleen maar op zoek is naar de bevestiging, naar de ontmoeting, naar het werkelijk zien van elkaar, en daarbij ontstaat het werkelijk zien van jezelf in de ander.

Op zielsniveau ontmoet je in de ander jezelf, de verschillen vallen weg, er stroomt alleen licht en liefde en een diepe verbondenheid wordt zichtbaar, voelbaar.

Ik: Dat was zó voelbaar, mijn hart leek af en toe zo open te gaan, stroomde zo over van liefde, dat ik alleen maar door naar de ander te kijken volschoot en mijn zakdoek weer nodig had. Het was maar goed dat de zon scheen en dat ik me soms even kon verschuilen achter mijn zonnebril!

foto: ontmoeting met een groep uit Indonesië, we kwamen hen bij het afdalen van de Olijfberg drie keer tegen, zelfs de hoofdtooi werd uitgewisseld

U heeft het aan het begin over nieuwe verbindingen van Licht en Liefde, kunt U hier iets meer over vertellen?

K./I.H.R.: Het opbouwen en het herstellen van het lichtraster dat de aarde omgeeft is van groot belang voor het overgaan van de aarde van de derde naar de vijfde dimensie.

Hoe meer mensen zich met dit lichtraster verbinden, des te dieper dit lichtraster zijn werk zal kunnen doen: dit gebeurt via de aarding van de mensen, via hun eigen lichtverbinding met het kristal van Moeder Aarde. Zo boven, zo beneden, luidt de eeuwenoude wijsheid. Ieder mens die voor zichzelf de verbinding maakt met zijn eigen Licht, zijn Hoger zelf en dit grondt tot in de allerdiepste lagen van de aarde, zal een grote bijdrage leveren aan het grotere geheel. Iedereen doet ertoe, iedereen is belangrijk.

Het thuiskomen bij jezelf, het waarlijk voelen dat jij er toe doet, dat jij van groot belang bent voor het voortbestaan van de aarde is essentieel.

Als jij dit als waarheid kunt voelen in je hart en hiernaar kunt leven: blij met wie je bent, gelukkig met jouw verbinding met de Lichtwereld, vertrouwend op je intuïtie en levend naar je hart, dan zul je een belangrijk lichtpunt zijn in het raster om de aarde.

Via jou zullen weer nieuwe verbindingen tot stand worden gebracht, via jou zullen anderen geraakt worden tot diep in hun hart, zal hun licht mogen gaan stralen.

Besef wat een belangrijke schakel je bent in het grote geheel als jij helemaal in je kracht gaat staan, zijnde een Lichtwezen op aarde, ditmaal in een aardse belichaming. Omdat het raster alleen via een gegronde aarding tot stand kan worden gebracht. Mensen die alleen bezig zijn met hun licht en het duister in zichzelf niet kunnen schouwen, zullen het ongegronde licht in zich dragen en niet de bijdrage kunnen leveren waar zij zozeer naar verlangen.

Ik: Kan daar bewustzijn op verkregen worden?

K./I.H.R.: Een ieder draagt het Licht en het Duister in zich. Zonder het donker zou het licht immers niet kunnen zijn. Vaak wil het donker in jezelf alleen maar erkend worden, gezien worden, niet afgewezen worden als niet behorend tot wie deze persoon is. Door levens te hebben geleefd in het duister én in het licht, op aarde en ver daarbuiten, heeft de ziel zich gevormd tot wie hij nu is, ook de schaduwzijden willen nu, in deze tijd gezien en doorvoeld worden, zodat ongegrond licht eindelijk volledig gegrond kan worden.

foto: tien seconden nadat ik deze foto nam, werden door een priester alle kaarsjes met één beweging gedoofd .... soms volgt het donker het licht wel heel snel op!

foto: Venus Transit Zonsopgang 6-6-2012 Moses Tombe Jericho

Ik: Dank U, zou U willen afsluiten met een mooie slotboodschap, een gebed?

K./I.H.R.:

Kom thuis, wees welkom, lief mensenkind

Drager van Licht, overvloeiend van liefde

Kom thuis bij jezelf, in jezelf

Voel wie je bent

Herinner je wie je werkelijk bent

Zoveel groter dan je ooit zou vermoeden

Zoveel belangrijker dan je zou durven denken

Kom thuis, in Moeder Aarde

Verbind je met het diepst van haar Wezen

Voel haar kracht, haar Zijn overvloeien in jouw lichaam

Sterk jezelf in de verbinding met deze liefdevolle energie

Zij kan niet zonder jou, jij kunt niet zonder haar

Voel en versterk de band die er al is

Bevestig je diepe gevoel van worteling in haar Wezen

Straal je liefde uit naar haar diepste Zijn

En veranker je licht in haar kristallijne aanwezigheid

Besef dat alles bezield is, mens, dier, plant en steen

Respecteer zo elk levend wezen op aarde

Ga met de natuur om als ware zij je liefste bezit

Koester de aarde, het water, het leven

Verbind jouw licht met haar stralende aanwezigheid

En draag zo bij aan de Nieuwe Aarde

Alleen via jou zal de ascensie geschieden

Alleen via jou zal het tij worden gekeerd

Spin een web van licht rondom de aarde

Verbind jezelf met het heilige in de ander

Zie in de ander wie hij werkelijk is

En sla een brug tussen rassen, rangen en standen

In het licht van de Nieuwe Wereld zijn allen één

Besef deze waarheid en voel dit in je hart 

Alleen samen, in de verbinding, zullen wonderen geschieden

Los van het ego, maar vanuit onvoorwaardelijke liefde

Sta in je kracht, voel je gesterkt, sta open voor verbinding

Wij hebben jullie nodig, in deze bijzondere tijd

Ga in vrede en verspreid het Licht, jouw Licht, ons Licht

Wij zijn één, komend uit dezelfde Bron

Verbind je met de ander van hart tot hart

Wij danken jullie voor het prachtige werk

Wij danken jullie voor je overgave, je verwondering

Je verbinding met het Al

Wij zijn en blijven met jullie allen

Voel dit en koester dit weten in je hart

Mr. Kuthumi en de Intergalactische Hoge Raad

door Marit Karssens

foto: uitzicht op Jeruzalem vanaf de Olijfberg

bottom of page