top of page

STRALEND!

NERJA, augustus 2019

Luisterbestand klik hier: STRALEND!

Het is zondag 28 juli 2019, we zijn in de cyclus na de dag buiten de tijd, 26 juli. Ik ben in Spanje, in Nerga en zit om exact 17.17 uur in een klein schriftje te schrijven. Ik ben de kerk van Nerga binnen gegaan en heb me verbaasd over de prachtige heiligenbeelden, ik blijf aan het fotograferen! Zo ga ik op zoek naar een leuk restaurantje, maar nu wil ik kijken of ik even in de stilte hier kan zijn. Alleen met mijn gedachten en misschien licht-ingevingen.

Ik ben twee weken alleen in Spanje, heel onverwacht heb ik besloten om deze vakantie niet naar Oostenrijk af te reizen, maar om toch (voor het eerst sinds anderhalf jaar) een keer te gaan vliegen, het schuldgevoel dat ik toch een beetje heb, heb ik ‘afgekocht’ met CO2 compensatie. Voor mijn rug is het in ieder geval beter dan 2 dagen sjouwen met mijn koffer trein in trein uit.

Het is zeker niet koel in deze kerk, buiten is het immers boven de 30 graden, maar ik heb het inmiddels bloedheet.

Het valt me, terwijl ik hier rond kijk ineens op, dat meer beelden in deze kerk een uitreikende beweging maken. Uitreiken in de zin van ‘de verbinding zoeken met de ander’. Ik ben hier vandaag al voor de tweede keer, de Spaanse vrouw die bij de ingang zit met een mandje herkent me als ik weer naar binnen ga. Ze blijft ‘gracias’ tegen me zetten, ook zij zoekt echt contact, herinnerde zich dat ik eerder die dag wat geld in haar mandje deed.

Op het witte ondergewaad van het Christusbeeld is op de plek van het hart een rood, levensecht hart te zien. Het hart heeft rode engelenvleugels en het eindigt bovenaan in een kruis. Waarom zit ik hier?

Jeshua: Je bent hier om te schrijven, om een boodschap van liefde door te geven aan de mensen. Ik reik naar jullie uit, juist nu, is een ieder van jullie in staat om terug te gaan naar de Bron in zichzelf. Deze dagen brengen een dusdanige energie met zich mee, dat wereldwijd grote stappen kunnen worden gezet. En dit is nodig, de periode van rustig wakker worden ligt achter jullie. Je wordt nu uitgenodigd om te gaan staan voor wie jij bent. Ieder uniek persoon op Aarde mag dit horen, mag dit aan voelen als Waarheid, diep in zijn hart.

De sluiers naar de ongeziene wereld worden dunner, de drang die leidt tot de zoektocht in jezelf wordt sterker. Het is bijna niet meer mogelijk om de gevoelens en aanwijzingen die je krijgt te negeren. Het borrelt en bruist, het wringt en dringt. Blijf je je onzekerheid voelen of besluit je tot de mooiste stap die je ooit zult kunnen zetten: de stap op de weg die leidt naar je hart. De stap die leidt naar verzachting, naar verlichting van je zorgen, naar een verfijning in je bestaan. Naar meer verbinding, naar de ontmoeting. Eerst de ontmoeting met jezelf, met de grotere Jij die altijd al daar was, maar die nu een grotere rol gaat spelen in je leven. Je Hogere Zelf zal doorklinken in alles wie je bent, in alles wat je doet.

Ik ben inmiddels heerlijk alleen in dit prachtige witte kerkje, op het grote plein van Nerja.

De koelte in mij is teruggekeerd en ik schrijf vol innerlijke verwondering verder. Komt de boodschap deze keer echt van Jeshua Ben Joseph? Het voelt zo fijn. Ik besluit om even alleen maar te voelen of het klopt, dan pas schrijf ik verder! Ik wacht op … een teken?

In een flits begin ik in mijn hoofd een heel oud kinderliedje van de zondagschool te zingen. Van heel diep uit mijn geheugen vis ik de woorden op: eerst meer melodie dan woorden, maar dan komt de bijna volledige tekst tot mij door:

‘Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht,

Dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht

Schijnend in het duister ……

Jij in jouw klein hoekje, en ik in ’t mijn’.

Meteen voel ik de ontroering in mijn hart en vullen mijn ogen zich met tranen. Dit liedje, als ik het me goed herinner, flarden klinken in mijn hoofd, dit liedje gaat precies over dat waar ik nu over schrijf! Dit is wat ik even nodig had, wat is het toch mooi hoe dit gaat!

Er is iets in mij aangeraakt, een stille bevestiging voor mijn eeuwige twijfel is gegeven.

Jeshua: Als jij je Hogere Zelf uitnodigt om met jou te versmelten, niet alleen tijdens een meditatie, op een retraite, maar juist ook in je dagelijkse leven, zal er een grote, stille verandering plaats hebben in jouw Zijn in de wereld. Je gaat jouw innerlijke verbinding met de Bron aarden in het leven van alledag en juist dáár ben jij zo nodig! Moeder Aarde zal worden gevoed door jouw aanwezigheid, niet alleen in woorden, maar vooral ook door jouw daden.

De innerlijke kracht, het innerlijke vuur dat oplaait door jouw lichtverbinding, zal zorgen voor daadkracht, voor het uiten van jouw mening, gefundeerd en komend vanuit je hart. Je zult werkelijk gaan staan voor wie jij besloot te zijn, alvorens je je leven op aarde begon. Het is tijd nu, tijd om op te staan, tijd om te gaan stralen, om jouw licht door te geven. Om anderen te raken met jouw passie, jouw woorden, bezield door een innerlijk licht dat in alles wat je doet, in alles wie jij bent door zal stralen en je pad zal verlichten.

Jouw voetstappen zullen een afdruk van licht achterlaten, waar je ook loopt, welke weg je ook bewandelt.

Ga dan, in vrede, ontvang het innerlijk licht in je hart.

Stel je open voor al wat je verwondert

Voed je geest met muziek en kunst

Zing, straal en BEN als nooit tevoren.

Jullie zijn zó nodig

NU, niet later

Neem nu je taak op en laat jezelf niet in de steek

Wij houden van jullie,

De hele lichtwereld kijkt ademloos toe hoe zo velen opstaan

en hun weg in het licht gaan lopen

of hun weg vervolgen met nóg meer passie,

Vol geloof en vertrouwen in hun kunnen

Ga dan, wij zijn met jullie allen,

Jeshua

Maar er kwam nog een vervolg:

Op 8 augustus, de leeuwenpoortdag, die door velen als een heel bijzondere dag werd gezien, was ik lang in een kerk in Malaga. Pas thuis in Nerja besefte ik dat dit een dag was waarop heel velen gezamenlijk mediteerden, samen kwamen. Ik had er niet bij stil gestaan. Ik zat daar in een kathedraal, stil te genieten van al het moois. Er was zelfs een compleet altaar gewijd aan de Heilige Franciscus van Assisi, één van de incarnaties van Mr. Kuthumi. Op een bijschrift bij zijn altaar stond over hem geschreven: spiritualiteit, omkijken naar de medemens en een groot hart voor de natuur en de dieren. En weer komen als vanzelf de woorden terwijl ik in het stille kerkje in Nerja op hetzelfde bankje zit:

Lief mens op Aarde,

De energie zal jullie dragen de komende tijd, om die stappen te zetten die nodig zijn om helemaal alle capaciteiten die jij belichaamt te gaan aarden tot in de materie, te concretiseren, te verwerkelijken. Jouw zielsverlangen is té mooi, té krachtig en te groot om te blijven resoneren in de sferen. Het mag aan de wereld getoond worden.

Jouw missie. Jouw verlangen.

Jouw grootsheid mag gezien, en zal wórden gezien door velen.

Precies zo dat het klopt met jouw stoutste verlangens.

Ja, je mag groot denken!

Ja, je mag blij worden van binnen!

Ja, je mag helemaal gaan stralen,

uitstralen dat wat jij hier belichaamt,

als wezen van licht, neergedaald op Aarde.

Al zovele levens verlang je naar dit moment en alhoewel je het misschien nog niet helemaal kunt bevatten of kunt geloven: de energieën stromen en raken alles wat nog vast zit, wat nog stil staat aan. Je mag in beweging komen.

Ga dansen, spelen, zingen, creëren,

laat in jouw uitingen een stukje van de hemel,

van het licht dat jij in je draagt zichtbaar worden.

Jij loopt niet langer weg voor jouw licht!

Geloof in jezelf zoals wij geloven in jou.

Zoek de stilte op en ga daarna delen en leven.

Wij houden van jou,

In liefde

Jeshua

bottom of page