top of page

STAAN VOOR WIE JE BENT                   JUNI 2013

Ik zit ondanks het zonnige zomerse weer boven op bed. Ik heb net een kaart getrokken uit de Gaia Orakelkaarten van Toni Carmine Salerno. Mijn vraag was om een kaart te trekken die een aanknooppunt zou vormen voor deze channeling. De kaart die tijdens het schudden uit de stapel valt is de allerlaatste kaart :

Evolutie: Veranderingen van de aarde, van het klimaat, transformatie.

Mr. Kuthumi/I.H.R.: De wereld is aan verandering onderhevig. Dit proces van eeuwigdurende groei maakt dat niets blijft zoals het is. In het grotere verband, op universeel niveau is alles in beweging en doet ook de aarde mee in groei, in trillingsverhoging, in veranderende omstandigheden, naar menselijke maatstaven niet te vatten in beredeneringen of berekeningen. De aarde groeit, ook in haar bewustzijn, in haar licht, in haar ‘weten’.

Er is zo veel waar de mens nog geen bewustzijn op heeft, en als er al inzichten in Gaia’s processen zijn, door reizen van mensen naar de ‘inner earth’ worden deze even zo vrolijk naar het rijk der fabelen verwezen.

De wereld lijkt nog niet klaar voor het besef dat Gaia een levend wezen is dat met respect en eerbied behandeld dient te worden. De aarde verandert, neemt soms terug wat van haar genomen is, huilt om wat mensen de natuur aandoen…. is vol vreugde als er begrip en eerbied is voor haar natuur, haar overweldigende schoonheid, haar opbrengsten, haar weelde.

Ze juicht als ze vrucht mag dragen, als er gezaaid en geoogst wordt, niet vanuit het misbruiken van haar bronnen, maar vanuit in liefde delen, koesteren en gebruiken, met een diep gevoel van eerbied voor haar, de Aarde die ons dit geeft en mogelijk maakt. Ondanks alle negatieve berichten omtrent manipulatie, restricties, misbruik van gronden, illegale praktijken, zien wij dat de Mensheid zich meer en meer bewust wordt van de gevolgen van decennialang roekeloos gedrag: de aarde geeft en neemt terug wat van haar genomen is.

Meer en meer komt het besef dat het anders moet gaan, en dat het anders kan! Wij zien deze ontwikkelingen met vreugde. Weet dat Gaia zich hier ook terdege van bewust is.

Een kind dat geboren wordt, is van nature verbonden met de aarde, met de natuur. Koester deze verbinding, trek erop uit met de kinderen, vermaak je in de bossen, buiten waar de seizoenen elkaar afwisselen,waar het fris is en nat, of juist warm, zoet en geurig.

Leer de kinderen spelen met wat er is, stimuleer hun fantasie, prikkel hun verwondering die bij hen nog zo puur en zuiver is. De verwondering van een kind is goud waard. Leer hen over de dieren, de insecten, de planten en bomen. Over het elfenrijk, de deva’s, de natuurwezens. Een kind dat opgroeit met deze verbinding gekoesterd en gevoed, zal opgroeien tot een bewuster mens, die mens en dier, plant en boom respecteert, het goede, nee het allerbeste toewenst.

Kinderen voelen nog zo de eenheid in alles, en zullen zo zichzelf ook respecteren en eren, als zijnde een heel belangrijk deel van dit geheel (Op dit moment kijkt poes Kiki die naast me op bed ligt, me ineens smekend aan en mauwt me totaal onverwacht heel hard toe, het raakt me).

Ik: Ik weet zeker dat iemand die opgroeit en deze verbinding behoudt, al dan niet bewust, een goed mens zal zijn die een ander niets aan zal doen, die respectvol omgaat met het milieu, die ook dieren geen kwaad doet…Waarom is nou niet iedereen zo, zó moeilijk is dat toch niet!

Waarom is er zoveel onbegrip, zoveel leed, ellende, misbruik van mens en dier, van de natuur …

het zou toch zo mooi kunnen zijn … 

K./I.H.R.: Er is hoop, een ieder heeft de kans om te veranderen, om mee te gaan in de groei naar een groter bewustzijn op de gevolgen van zijn manier van leven voor de Aarde, voor de mensen om hem heen. Voor een ieder komt het moment van wakker geschud worden, van ontwaken, van zien, wérkelijk zien wat er gaande is.

Sommigen krijgen kans na kans om het veranderingsproces aan te gaan, aan het werk te gaan, maar ook velen luisteren niet naar hun innerlijke raadgever, slaan alle signalen die ze krijgen in de wind, gaan door met hun leven zoals het is. En zo is het. Ieder maakt hierin zijn eigen keuze en dat is goed. Weet dat je de kans krijgt om inzichten te krijgen, om te kiezen voor een ander leven, met meer compassie voor de mensen om je heen, voor de dieren, voor de natuur, voor het voedsel dat je eet, de energie die je verbruikt of tot dan toe misschien wel misbruikt.

Ik: Is dat niet enorm frustrerend om dat allemaal zo aan te zien vanuit de Lichtwereld?

K./I.H.R.: Hier is geen oordeel, het is... Wij juichen positieve veranderingen en bewustzijnsprocessen toe, het vervult ons met vreugde, maar er is geen veroordeling als het in het leven van iemand juist anders loopt, door andere keuzes. Ook dat is een leerweg, en ook dan ontstaat er op enig moment groei naar een groter begrip, of dit nu tijdens of na het leven is …

Ik: Even iets heel anders, tenminste … de afgelopen dagen heb ik al een paar keer de woorden: ‘het oppakken van je Meesterschap’ gehoord.

Ik begrijp wat er bedoeld wordt, maar zou u hier wat meer over kunnen vertellen?

K./I.H.R.: Dit komt niet voor niets onder je aandacht. Dit is de tijd om het Meesterschap op te pakken. Op aarde te gaan doen, te gaan neerzetten, ‘gronden’ waarvoor je hier gekomen bent. Zeer velen zijn momenteel bezig met een enorme innerlijke groei, sommigen al jaren, anderen vrij recentelijk, maar één ding is zeker: Ze voelen diep in hun hart de Waarheid van de woorden die hier geschreven worden. Velen zijn nog onzeker over hun kunnen, over hun weten, voelen zich nog niet klaar voor hun taak. En wat is deze taak, ook daar komt maar geen uitsluitsel over.

Ze zoeken, studeren, volgen opleiding na opleiding, bezoeken lezing na lezing om antwoorden te krijgen, antwoorden die soms zo voor de hand liggend zijn dat ze zelf niet durven vertrouwen dat het antwoord er al is, voelbaar, als een ‘weten’ in hun hart.

Liever dan te verstillen, en te luisteren naar hun innerlijke stem, wachten ze op een wonder, op iets dat hun toevalt, op een openbaring. Maar vaak komt het weten niet tot je op deze manier. Het is meestal subtieler, achter de hectische wereld waarin jullie leven verborgen, versluierd. Maar het ís er al en je weet diep van binnen dat het zo is. Maar om bij deze bron te komen word je teruggeworpen bij jezelf, bij wie jij bent, in al je vertwijfeling, angst en verdriet om wat niet is, wat maar niet komt.

Kunnen jullie ons volgen als wij zeggen dat jullie grootsheid al zo zichtbaar is, voor ons, voor de Lichtwereld? Dat jullie stralende Zijn staat te popelen om door te dringen tot diep in jullie lichaam op aarde, om het licht te aarden, een lijf en handen en voeten te geven? Kunnen jullie ons geloven als wij zeggen dat je je angst, verdriet, wantrouwen in jezelf, in je Zijn mag loslaten … mag laten gaan … mag laten wegvloeien als de illusie die het altijd al geweest is?

De weg die je hebt afgelegd was lang, de levens die je hebt geleefd waren lang niet altijd gemakkelijk, maar dit alles heeft je gemaakt tot wie je nu bent, nu, hier op deze prachtige aarde, die zo’n behoefte heeft aan jullie geloof in jezelf, aan jullie licht, kracht en moed. Kun je ons geloven als wij je vertellen dat je mag gaan staan, staan voor wie je bent, een lichtwerker, een lichtbrenger, een liefdesboodschapper, een Meester van Zijn, Weten, Licht, en onvoorwaardelijke Liefde?

Voel of deze woorden je raken, voel hoe je diep van binnen gaat bruisen, gaat vonken, gaat stralen in het grote Weten: zo is het, ik bén Liefde, Licht en Weten.

Ik sta direct in verbinding met mijn Hoger Zelf, met mijn kern, met het grootste stralende lichtwezen dat ik me maar kan voorstellen: Dit ben Ik, onbevooroordeeld, vol compassie, overvloeiend van liefde en vertrouwen, bron van weten, van rust en stilte, van genot, plezier en medemenselijkheid.

Dit ben ik, een Meester op aarde, klaar voor de taak die ik aan mijzelf had toebedacht toen ik hier op aarde kwam. Nu is de tijd om te stralen, te verlichten, te zijn, de energie te aarden, te gronden:

Om te delen, om blij en verrukt te zijn en vol verwondering te kijken naar de kansen die het leven je biedt.

Zie ook de anderen om je heen die gaan staan voor wie zij zijn, in al hun grootsheid, anders dan jij, maar niet minder mooi, puttend vanuit dezelfde bron. Ga dan in liefde samenwerken, co-creëren, voel het plezier als krachten gebundeld worden, als een ieder ego-loos zijn prachtige inbreng mag geven…

Ga dan in vrede

Voel je gesteund en gesterkt door de Lichtwereld die jou al ziet in wie jij bent:

Zoveel groter dan je dacht

Zoveel lichter en mooier dan je hoopte

Wij zien je Grootsheid, je licht, je liefde

Jij mag gaan stralen

Elke dag opnieuw

Deel je liefde, geef je vertrouwen

Verspreid je licht over deze planeet

En voel je verbonden met de Bron

Voel hoe groots je bent, hoe mooi

Gebruik je aardse lichaam om hier te zijn

In vertrouwen, je kwam hier zelf naartoe

Je koos ervoor, voel je bewuste keuze

Voel je verlangen en geef het de ruimte

Besef wat jij de aarde komt geven:

Jouw Zijn, jouw Weten, jouw Liefde, jouw Licht

Verblijd velen met je komst

Kies ervoor je hartsverlangen te aarden

Te gronden op deze prachtige planeet

Zo mag je verder groeien naar jouw Meesterschap

Zet de eerste stap, vol overgave, vol vertrouwen

De eerste stap naar het zijn in wie jij bent

Wérkelijk bent, los van ego-krachten

Wie je bent in je werkelijke hartsverbonden Zijn

Dan zal je stralen, lichten, verlichten

Dan zal vertrouwen je deelgenoot zijn

In verbinding zullen jullie co-creëren

Scheppend leven, in overvloed

Laat de liefde stromen

Vertrouw op je Zelf

Wees jeZelf

Ik ben mezelf

Ik Ben

Wees gegroet

Ga in liefde en vrede

Ontmoet ons in je hart

Mr. Kuthumi en de Intergalactische Hoge Raad

door Marit Karssens

bottom of page