top of page

SAMEN OP WEG         JANUARI 2013

Het is zondagmiddag, 27 januari 2013. De sneeuw smelt weg, veel sneller dan ik had verwacht. De witte winterwonderwereld is alweer bijna verdwenen. Ik zit beneden op de bank, het is éven rustig in de kamer, het enige geluid is dat van de open (gas)haard.

Ik ben benieuwd naar wat ik zo ga schrijven, ik heb niet echt een vraag waar ik mee loop, dus ik probeer zoveel mogelijk de stilte in mezelf te zoeken zodat ik open sta voor woorden, zinnen…ik voel me blij en vol verwachting …

K./I.H.R.: De afgelopen maanden zijn voor velen een aaneenschakeling geweest van hoop, verwachting, euforie… van teleurstelling, verbittering, het loslaten van verwachting … van het opnieuw uitkijken naar vernieuwing, verandering, van blijheid maar ook van somberheid …

De gemoedswisselingen zorgden voor veel onrust, de stabiliteit was soms ver te zoeken. Dit ligt niet in de laatste plaats aan de enorme verhoging van de trillingsvelden die de aarde de afgelopen tijd hebben bereikt. De verhoging van trilling heeft niemand onberoerd gelaten, of je je er nu bewust van bent of niet: de gevoeligheid van velen is danig toegenomen en de daarmee gepaard gaande bewustwordingsprocessen ook.

Dit is aan de ene kant een prachtig proces: inzicht te krijgen in je Zelf, in je proces, in je ontwikkeling. Inzicht in datgene wat jou belemmert te zijn wie je werkelijk bent, een mooie ontwikkeling!

Aan de andere kant komt alles wat je dácht te zijn misschien ineens op losse schroeven te staan, je ziet de wereld om je heen met andere ogen, je begrijpt jezelf soms niet meer. Je twijfelt aan je gevoel, je verwijt jezelf misschien gebrek aan stabiliteit, je ziet nog niet in hoe je je voordeel zou kunnen doen met dat wat zich aan jou openbaart. Je gaat alleen maar meer twijfelen en het jezelf veroordelen wordt eerder meer dan minder. Ook dit is een logisch gevolg van de verruiming van inzichten door het groter worden van je bewustzijn.

Het allerbelangrijkste wat wij, vanuit de Lichtwereld bezien, jullie kunnen zeggen is:

Stop met het veroordelen van jezelf. Accepteer de situatie zoals deze op dit moment is. Het is goed, jij bent goed zoals je bent. Kijk eens met een liefdevolle blik naar jezelf, houd van jezelf zoals een moeder onvoorwaardelijk van haar kind houdt.

Besef dat een verruiming van je bewustzijn, van je bewustzijnsvelden ertoe kan leiden dat je nog gemakkelijker de weg naar je innerlijk Zijn, naar wie je werkelijk bent kunt vinden.

Besef dat je gevoel je nooit in de steek laat, ga dus nog méér voelen: Elke situatie, elke gebeurtenis die zich voordoet in je leven geeft je de mogelijkheid om diep van binnen te voelen wat jíj wilt, hoe jíj hiermee om wilt gaan. Alleen jij weet wat het beste is voor jou, voor wie jij bent … werkelijk bent … Jouw zielsverlangen zal zich zo meer en meer aan je openbaren. 

De onzekerheid waarin je soms verkeert biedt je ook kansen om werkelijk te kiezen vanuit je hart, in verbinding met je Hoger Zelf. De keuzes die je nu maakt liggen misschien niet direct voor de hand, maar zijn een weer-spiegeling van jouw diepste innerlijk weten. 

Een keuze, in alle rust, in diepe verbondenheid met je hart genomen, is misschien niet een voor iedereen begrijpelijke keuze, maar in een gesprek van hart tot hart zal de ander zien in je ogen, horen in je woorden, waarom je tot deze keuze gekomen bent. Dat het is wat jij ten diepste voelt, wenst of verlangt.

Deze tijd nodigt de ander ook uit om zich te verbinden, om onbevooroordeeld te kijken, te luisteren, te bezien. Om een ander de ruimte te geven te doen, te zeggen wat hem ten diepste beweegt. In die ruimte ontstaat de verbinding, de co-creatie, de wérkelijke communicatie. De tijd is rijp om te groeien, om te accepteren dat iedereen anders is, dat iedereen zijn eigen weg gaat, dat we samen op weg zijn, náást elkaar, in gelijkheid.

Blijf niet hangen in oude overtuigingen, stammend uit de tijd waarin je werd veroordeeld als je ging leven naar je hart. Laat dat wat je beperkt los en voel waar jij je nog laat beperken, waar jij je nog in laat dammen.

Voel waar jij je nog verzoent met keuzes die vóór jou gemaakt worden, in plaats van dóór jou zelf, vanuit je hartsverbinding.

Een ieder is uniek, ieder gaat zijn eigen weg, in vrijheid. Ieder maakt daarin zijn eigen keuzes, al dan niet geaccepteerd door de omgeving. Als jij je weg durft te gaan, als jij je durft te laten leiden door je hart, door je gevoel, zal je een voorbeeld zijn voor velen. Zélfs voor hen die nog vastzitten in beperkende overtuigingen. Je raakt altijd iets in de ander aan, al is het diens frustratie, diens veroordeling, diens aversie tegen alles wat ook maar riekt naar verandering.

De allerlichtste trilling, de minste aanraking, zal zo toch iets in gang zetten, al lijkt het of er in eerste instantie niets gebeurt. Als jij laat zien hoe jij jouw leven leidt, zal dit een spiegel zijn voor de ander, hoe dan ook: er komt iets van beweging in een verstard patroon.

Deze tijd is een tijd van verandering, van vernieuwing, vol met positieve gedachten. Al is de verwachte omwenteling voor velen misschien minder spectaculair verlopen dan verwacht, er ís een nieuwe tijd aangebroken.

De nieuwe wereld ligt aan jullie voeten, als je ervoor openstaat zal deze zich de komende tijd aan je openbaren. Elke groei, iedere stap in je bewustzijn is een stap vooruit op de weg van het licht. De nieuwe wereld maak je samen.

Voel je hoe de verandering ‘in de lucht’ zit? Voel je hoe mensen meer en meer openstaan voor jouw verhaal, voor jouw verwondering, voor jouw blijdschap?

Koester dit en deel dat wat jou bezighoudt met je medemens, met een vreemde, die je toevallig ontmoet in je dagelijkse leven. Dit is van zo groot belang. 

Blijf niet in je veilige kringetje van zielsverwanten, maar doe soms ook een stap uit je comfortzone en deel je bevindingen met zomaar iemand, naast je, op een bankje in de trein, op je werk. Voel of je de ander zou kunnen raken en deel dat wat jou ten diepste bezighoudt, zo komen de prachtigste hartsverbindingen tot stand.

Wees niet langer bang voor veroordeling, jij mag zijn wie je bent, je bent een prachtig mooi mens hier op aarde, hard werkend aan je groei, openstaand voor mooie ervaringen, niet bang voor verandering. Wij zijn blij met jou en helpen je op je weg. Voel dat we met je zijn, zie de aanwijzingen die je krijgt.

Sta open voor het contact met de Lichtwereld, hoe subtiel ook. Vertrouw op je waarneming, ga niet te snel voorbij aan ingevingen, aan opkomende gedachten. Juist de kleinste, subtiele aanwijzingen kunnen je helpen op je weg. Wees vol verwondering, en toets alles waarover je nog twijfelt in je hart:

Voel je je blij worden? Borrelt er een gevoel van vreugde op diep van binnen, word je geraakt, ontroerd?

Dan ben je in verbinding, dán voel je de waarheid in je hart, dan weet je het antwoord op je vragen.

Voel je je ongemakkelijk? Word je vaag misselijk, onrustig, kun je de blijdschap ineens niet meer vinden van binnen?

Ga dan bij jezelf te rade of je beslissing van dat moment, de gedachten waar je je mee bezig hield, de oplossing die je had bedacht, wel de juiste is. Wacht liever even af en bekijk het nog eens van de andere kant.

Vraag ons om hulp, vraag om verheldering in je dromen, wend je tot mensen die je vertrouwt, waarvan je voelt dat ze je kunnen raden in je vertwijfeling. Je hoeft het niet alleen te doen, wij zijn met jullie allen. Je ontmoet ons ook in mensen met een open hart, in mensen om je heen:

De ene mens is soms een engel voor de ander: op onverwachte momenten kan ook jij die engel tegenkomen, of die engel voor een ander zijn. Geniet van deze wonderen die zich ook voor zullen doen in jouw leven!

Samen op weg

Naast elkaar, als gelijken

Samen op weg

Naar een toekomst vol licht, liefde en vrede

Wanhoop niet, zie het licht aan de einder

Ook al lijkt het nog zo donker,

zo troosteloos, zo hard en koud

De zachtheid is voelbaar in de harten van mensen

De puurheid is zichtbaar in de ogen van een kind

De zuiverheid is tastbaar in de wereld om je heen

Laat je raken door de natuur

Zie de schoonheid van het leven

In een boom: de takken reikend naar de hemel...

In de gouden dauwdruppels op het gras in de morgenzon

In de onbevangenheid van spelende kinderen

In de troost van een hand die naar de ander reikt

In het samen stil zijn als het moeilijk is

In de stilte van de nacht als alles tot rust gekomen is

Bij het aanbreken van de dag is er weer een kans op een nieuw begin

Een nieuwe kans om te leven, te stralen, te zijn…

Te zijn wie je bent, in je Licht, in je liefde

Voel je waarde te zijn op deze aarde

En bezie jezelf zoals wij je zien

Lach en straal je liefde uit

Speel en geniet, het leven is té mooi

Ook al zijn er donkere momenten

Altijd weer komt er een nieuwe dag

Met jullie allen

Mr. Kuthumi en de I.H.R

door Marit Karssens

bottom of page