De weg van het Licht

Herinner je wie je werkelijk bent


Privacyverklaring De weg van het Licht



De weg van het Licht, Marit Karssens, gevestigd te Moseik 18, Best is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Functionaris voor de gegevensbescherming is Marit Karssens van De weg van het Licht. Zij is te bereiken via [email protected] of [email protected]


Persoonsgegevens die ik verwerk:

De weg van het Licht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan De weg van het Licht (heeft) verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die De weg van het Licht verwerkt:

 • Geslacht;
 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres

De manier waarop ik gegevens verzamel:

De weg van het Licht verzamelt uw gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier of het volgen van een workshop. De weg van het Licht verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door u is gegeven, een overeenkomst die u met De weg van het Licht heeft gesloten of op grond van een wettelijke plicht.


Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk:

De weg van het Licht verwerkt uw persoonsgegevens om de dienstverlening van De weg van het Licht uit te kunnen voeren, waaronder onder andere verstaan het geven van persoonlijke sessies en workshops. De weg van het Licht verwerkt voorts uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om uw betaling af te kunnen handelen;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om aan u nieuwsbrieven te kunnen verzenden;
 • Deze nieuwsbrieven verstuur ik via Mailchimp, onderaan staat aangegeven dat u zich per direct kunt afmelden indien u dit wenst.
 • Om u te informeren over wijzigingen van diensten en producten


Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
De weg van het Licht bewaart uw persoonsgegevens om u op de hoogte van haar activiteiten te kunnen houden, er is geen einddatum.


Delen van persoonsgegevens met derden:

De weg van het Licht verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

De weg van het Licht gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

De volgende rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens:

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De weg van het Licht
 • U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat u bij De weg van het Licht een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die De weg van het Licht van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar De weg van het Licht, [email protected]

of [email protected] reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek.


Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

De weg van het Licht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Marit Karssens via mail: [email protected]