top of page

NIETS IS WAT HET LIJKT       MAART 2013

Het is twee uur ´s middags op 5 maart, ik zit aan een klein houten tafeltje binnen in de zon, heerlijk! Buiten giert de wind om het huis, alle kristallen die ik op vakantie heb meegenomen staan bij me op tafel. De zwarte drakenschedel van obsidiaan kijkt me aan met een blik van: ‘Vooruit, komt er nog wat van!´.

Op de wind en een geluid van een klapperend luik na, is het stil in huis. Tijd voor een channeling: Ik staar naar de bergen aan de andere kant van het dal, de witbesneeuwde toppen schitteren in het zonlicht, wat is het hier prachtig!

Ja … en toen ging de bel en was het uit met de rust ….

Twee dagen later is het weer stil in huis. Buiten schijnt de zon zo fel dat ik toch maar weer binnen ben gaan zitten. De wolken in de prachtig blauwe lucht hadden een zweem van roze en groen in zich, opgelicht door de zon, de kleuren van het hartchakra....

Ik heb de afgelopen mand voor een aantal mensen een persoonlijke channeling geschreven, het viel me op dat er juist nu nog zoveel onrust is, twijfel, wanhoop, terwijl wij allen toch hoopten dat 2013 rust zou brengen. Licht, hoop, liefde en vrede. Voor velen voelt het nog lang niet zo. Ook op het terrein van de brandhaarden in de wereld lijkt de situatie eerder te verergeren: wat kunnen wij doen, is er een algemene boodschap uit af te leiden?

Mr. Kuthumi/I.H.R.: ‘Niet is wat het lijkt’    

Achter de ervaringsfacade van wanhoop, verdriet, uitzichtloosheid, donkerte en twijfel, gloort licht aan de horizon. Voor ons is dit reeds zeer duidelijk zichtbaar. Er voltrekken zich momenteel grote veranderingen, veranderingen ten goede. Vanuit een periode van stilstand en verstarring is nu de stroming op gang gekomen. Zie het als de lente na een lange koude winter. Op het moment dat niemand er meer in gelooft dat de zon ooit nog zal gaan schijnen, dat het groen ooit nog zal ontluiken, is daar totaal onverwacht de eerste lentedag. Een dag vol frisheid, vol van belofte, vol licht, sprankelende schittering, hoop en vertrouwen....

Zie wat er gebeurt: veel lichtwerkers hebben zo hard gewerkt, hebben alle hoop gevestigd op de grote omwenteling, op de grote verandering. Sommigen hebben inderdaad grootse ervaringen opgedaan, maar bij anderen waren de verwachtingen misschien te hoog gespannen. Er is wel heel veel gebeurd, maar vanuit het menselijk oogpunt bezien, lijkt wat er zich op aarde afspeelt niet aan de verwachtingen te voldoen.

Als jullie het echter vanuit ons perspectief zouden kunnen bezien, zouden jullie er heel anders over denken. Dan zouden jullie met ons zien dat er wel degelijk grootse veranderingen gaande zijn, op persoonlijk vlak, maar vooral ook in het wereldgebeuren, op energetisch niveau, op universeel niveau...

Wij zien licht, steeds meer licht, een steeds groter bewustzijn, minder angst voor het onbekende, een groter vertrouwen om te doen wat je hart je ingeeft, wat goed voelt.

Om je uit te spreken, ongeacht de consequenties, gewoon omdat je niet langer je mond kunt houden. En we zien meer begrip, minder veroordeling, het open gaan van harten, in onvoorwaardelijke liefde.

Wij zien erbarmen, medeleven, in compassie.

We zien een bewuster omgaan met de natuur, met dieren, een gezondere kijk op het eten en drinken in jullie consumptiemaatschappij.

We zien prachtige initiatieven van mensen die luisteren naar de roep van hun hart. Die zich verenigen in ego-loze samenwerkingsverbanden. Die wat leeft in hun hart willen delen met anderen. Sommigen voelen de roep om te gaan reizen, om zich te verbinden met heilige plaatsen, om daar hun werk te doen, dat wat zij zich hadden voorgenomen te doen bij hun komst naar de aarde.

Anderen verbinden zich, leven mee, reizen mee in gedachten en zijn zo de reizenden tot grote steun. Denk niet dat het er niet toe doet, als je thuis mediteert, als je je verbindt met een prachtig initiatief waar je hart van overstroomt. Juist dan ben je tot steun, kun je echt je bijdrage leveren. Een positieve intentie is zo sterk, en zal de komende tijd alleen maar sterker worden. Jullie zullen merken dat het afstemmen steeds sneller en eenvoudiger zal zijn, diepgaande veranderingen die reeds in gang zijn gezet, zullen zo verankerd kunnen worden in de aarde. Grote veranderingsprocessen zullen zo eindelijk naar een goed, vreedzaam nieuw begin kunnen worden gebracht.

Wanhoop dus niet maar vertrouw op je waarnemingsvermogen, ga voelen, neem de tijd en de rust om bij jezelf te komen. Dit wordt de komende tijd nóg belangrijker.

Om beslissingen te kunnen nemen vanuit je hart, is de diepe stilte nodig, de rust, het afwezig zijn van prikkels van buitenaf. Gaia, Moeder Aarde verwelkomt jullie, is er voor jullie allen.

In haar warme omarming, in haar bedding van rust en stilte, zal de stem van je hart, verbonden met Al dat Is, hoorbaar zijn … voelbaar zijn …

Trek de natuur in, leg je lichaam te rusten op het mos, in de wei, ga zitten bij een boom, word stil en luister, observeer, oordeel niet, laat je gedachten gaan, word één met de natuur. Dit zal je helpen de rust te vinden, de rust die zó nodig is om te weten wat jouw weg is, wat goed is voor jou, en daardoor voor je groei.

En als jij jezelf kunt zijn, meer en meer die persoon zult zijn die je in werkelijkheid bent, zal je meer en meer je licht gaan uitstralen. Dan zal je liefde voelbaar zijn, zo zichtbaar en voelbaar dat je mensen zult aanraken met jouw liefdesveld.

Als een ander zich door jou laat raken, zet dit hoe dan ook iets bij deze persoon in gang. Dit hoeft niet altijd meteen een heel positief effect te hebben. Het positieve is: er wordt iets in gang gezet. Het oordeel is misschien: het wordt er niet gemakkelijker op. Maar weet dat een groeiproces nooit zonder vallen en opstaan verloopt, hoe zou je immers kunnen leren als er geen fouten gemaakt mogen worden?

Bezie jezelf en je medemens in de grotere uitstraling: voel de grootsheid van jezelf, van de ander….misschien nog verstopt achter een opgetrokken facade, achter een masker …

Kijk door dit masker heen en zie de mens in al zijn pracht, als lichtwezen hier op aarde, hard werkend, al dan niet bewust, aan zijn groei.

Als je jezelf zo kunt bezien, als je ieder ander mens zo kunt waarnemen, dan ben je werkelijk hard aan het groeien in je lichtbewustzijn. Dan zal je wonderen kunnen verrichten, niet alleen in je naaste omgeving, door je Zijn, door je aanwezigheid, door je uitstraling, maar ook in een veel groter verband.

Door je met je uitgesproken intentie te verbinden aan het grotere geheel, zal de som der delen oneindig groot zijn en bergen kunnen verzetten.

Voel waar je aandacht naar toe gaat, versnipper je aandacht niet, maar verbind je met datgene waarvan jij weet/voelt: dit hoort bij mij, hier word ik zo blij van, hier gaat mijn verlangen naar uit.

Blijf bij jezelf, voel dat jouw pad ook echt het pad is dat jij wilt lopen, niemand kan de weg van een ander gaan. Jouw komst naar de aarde betekende jouw, uit vrije keuze gekozen weg, een unieke weg, te betreden door jou alleen. Ga dan deze weg en voel gaandeweg dat het klopt, dat je ondanks alle minder fijne ervaringen aan het worden bent wie jij wilt zijn, jij, een uniek persoon op aarde met zijn eigen unieke bijdrage aan het grotere geheel. Voel de waarde van deze woorden en maak jezelf niet langer klein. Ga staan voor wie je bent, niet vanuit het ego dat zich graag laat zien, maar vanuit je hartverbinding, vanuit de verbinding met je Zijn, met je Ik Ben, vanuit je eigen grootsheid.

Denk niet: ‘wie ben ik dan wel niet ….’ Maar ga voelen en kom bij de blijdschap diep in je hart: dát ben jij, een prachtig mens, van waarde, van belang, maak je zichtbaar en zet jouw bijdrage neer op aarde.

Wat van groot belang is: Alles wat jij, vanuit jouw unieke kwaliteit hier komt brengen, kan slechts zijn vruchten afwerpen, als je volledig op aarde gegrond bent.

Net zoals het zaad een vruchtbare bodem, bedding nodig heeft waarin het kan ontspruiten, is het noodzakelijk dat jij je lichaam geheel en al bewoont en aardt in de verbinding met Gaia. Voel of je volledig geland, geaard bent en weet dan dat jouw bijdrage zo vrucht zal mogen dragen.

Ga dan je weg

Jouw unieke weg

Met jouw unieke, eigen bijdrage

Voel je voeten stevig op de grond

Veranker je wortels in de aarde

Verbind je met het kernkristal van Moeder Aarde

Voel de energetische verbinding die zo tot stand wordt gebracht

Voel je sterker worden, krachtiger

Als een boom met haar takken omhoog gericht

Reikend naar de stralen van de zon

Genietend van de streling van de wind

Stevig gegrond in de aarde

Verankerd in de liefdevolle bedding van Gaia

Vanuit een stabiele basis reikend naar buiten

Stralend als de zon

Liefdevol …. Als een kind zo puur

Onvoorwaardelijk, onbevooroordeeld

Zuiver, vol creatiekracht, vol stroming

Laat de levenssappen stromen

Houd je energiestroom niet tegen

Maar ga mee met de stroming van het leven

Heb geen angst voor verandering

Maar laat je gaan

Vertrouw op het leven

Vertrouw op je Weten

Verbind je met je Zelf, steeds opnieuw

Zoek de rust, zoek de stilte

En straal als nooit tevoren

Jij, prachtig mens op aarde

Twijfel niet langer aan jezelf

Maar bezie je zoals wij je zien

Vol licht, liefde en creatiekracht

Ga je weg, creëer, vertrouw

Ga in vrede

Mr. Kuthumi en de Intergalactische Hoge Raad

Door Marit Karssens

bottom of page