top of page

LUISTER NAAR DE STEM VAN JE HART

SEPTEMBER 2010

Ik: Heeft u een boodschap die u en de I.H.R. aan mij door willen geven?

K./I.H.R.: De zomer is alweer bijna voorbij. Voor velen onder jullie voelt het of de herfst zijn intrede al heeft gedaan. Somberheid, weinig lichtpuntjes zien, een bezwaard gevoel, geen bevlogenheid…dit zijn gevoelens die nu bij sommige mensen meer en meer de kop opsteken in het dagelijkse leven.

Weet dat dit te maken heeft met wederom een sterk verhoogde trillingsfrequentie van moeder Aarde. Veel mensen voelen de verandering in trilling als onrust, als rusteloosheid, kleine of grotere ergernissen spelen weer op. Weet dat alles in beweging is, weet dat de aarde werkt aan haar opgang en dat jullie daar een grote rol in spelen. Hoe beter jullie zien en onderkennen waar het hier om gaat, hoe sneller jullie weer stabieler en gecenterd zullen zijn. En daarmee helpen jullie moeder Aarde. Er is een wisselwerking tussen jullie bewustzijn en het hare.

Ik: Inmiddels is het een week later, ik heb het even heel druk gehad en kon ook niet de rust vinden die nodig is om te channelen. Ik ben wel bezig met een eigen website, waar ik alle channelings vanaf maart 2010 op wil zetten, leesbaar voor iedereen. Als het gevoel bij Niburu is, dat de mensen hier nog niet aan toe zijn, ga ik daar voor mijn gevoel nu dwars tegen in! Volgens mij is het nú de tijd en moet iedereen de kans krijgen uw bemoedigende boodschappen te lezen. Hopelijk gaat het lukken, ik ben niet zo’n whizz-kid jammer genoeg (maar het is inmiddels gelukt!!!)

K./I.H.R. : Het gaat je zeker lukken, vertrouw maar op de synchroniciteit in je leven.

De mensen moeten zich er bewust van worden dat alle positieve gedachten over de aarde een positieve uitwerking zullen hebben naar de mensen toe.

Ik: Kunt U dit uitleggen of hier een voorbeeld van geven?

K./I.H.R.: Een voorbeeld: een groep mensen ziet bijvoorbeeld dat het niet langer zo kan zijn dat prachtige oerwouden worden vernietigd, de consequenties op de langere termijn zijn bekend, en nóg gaat de ontbossing in hoog tempo door.

Velen hebben gevoelens van compassie naar de aarde en haar prachtige natuur en doen er alles aan de ontbossing tegen te gaan. Deze gevoelens van compassie worden door Gaia gevoeld en opgemerkt. Het bewustzijn van de aarde voedt zich met deze positieve trillingsverhogende emoties, vol positiviteit, meedenken, meeleven.

De aarde op haar beurt zorgt ervoor dat negativiteit, gevoelens van onmacht, onrust omgebogen worden tot positieve emoties. De pracht en kracht die Gaia uitstraalt bereikt momenteel meer mensen dan ooit op aarde. Zij zien, naast alle ellende, vernietiging, vervuiling wel het mooie dat er is en altijd al was.

Steeds meer mensen zoeken hun rust en ontspanning in de natuur, in de bossen, aan de zeeën, daar waar de natuur nog ongerept is en waar je in contact kunt komen met je essentie, met je ‘Ik Ben’, daar waar alleen jij bent, en de overweldigende kracht van de aarde, de natuur en alles wat zij is, wat zij ademt, wat zij leeft....

Ik: Raad U mensen ook aan er op uit te trekken, de natuur in, te vóelen dat alles leeft en groeit en ademt om je heen…

K./I.H.R.: De natuur is een krachtige katalysator van levensenergie, van kracht, van aarding, van verbinding. Blijf niet binnen tussen vier muren zitten, maar trek erop uit, voel je één, voel van binnen de kracht van wie jij bent, maak een verbinding met de aarde en nodig de liefdevolle aarde-energie uit om naar binnen te stromen en je te vullen met kracht, licht en liefde. Adem het leven in en straal het leven uit.

Ik: Het is weer een paar dagen later, ik ben er weer klaar voor: net 2 opleidings- dagen achter de rug en helemaal opgeladen, de Kabbala gelopen en ik heb het gevoel dat ik de hele wereld aan kan, dat het nu maar moet gebeuren, ik sta open voor alles wat er op mijn pad komt en hoop op vele prachtige woorden van U en de Intergalactische Hoge Raad, en op vele mooie ontmoetingen, het voelt zó goed!

K./I.H.R.: Dat is fijn, je bent weer een stap verder gekomen in de richting die je wilt gaan. Wij verheugen ons erop onze woorden in de openbaarheid te brengen, nu is de tijd. De Boodschap mag naar buiten gebracht worden, steeds meer mensen zullen hiervoor open staan. Vele lichtwerkers op de hele wereld zijn op dit moment bezig met het voorbereidende werk voor de opgang van de aarde naar de vijfde dimensie. Ieder op zijn eigen manier, ieder op zijn eigen vlak.

Steeds beter zal een ieder voelen en weten wat voor hem/haar de bedoeling is, dit zal zich meer en meer voelbaar maken in hun hart totdat men er niet langer meer omheen kan en beseft:

‘Dit is de weg die ik moet gaan: vanuit het diepste zielsverlangen en wetend, voelend dat dit hetgene is dat ik toen ik op aarde kwam neer wilde gaan zetten’

Via allerlei omwegen wordt het uiteindelijk duidelijk en voel je welke richting jouw richting is. Op allerlei fronten zal dan de bevestiging komen, vanuit je diepste wezen, vanuit mensen die je tegenkomt en die je in je kunnen bevestigen. Vanuit de Lichtwereld zul je voelen dat je gesteund wordt in de weg die je wilt gaan. Maar ook in de gebeurtenissen die zich voor zullen doen in je leven. Je zult voelen en weten dat de weg die je gaat, het pad dat je bewandelt, het juiste voor jou is.

Geniet ervan, laat je verrassen, sta open voor al het nieuwe dat zich aandient, wees niet bang voor verandering. Groei gaat zoals eerder gezegd niet gepaard met stilstand, er komt beweging in jou en in alles om je heen. Je zult mensen aanraken met jouw proces, het zal niet onopgemerkt aan je omgeving voorbijgaan, je zult anderen meenemen in je groei, nieuwsgierig maken, tot innerlijke contemplatie aanzetten en zo zal de kring van mensen, aangeraakt door het Licht, groter en groter worden.

Iedereen gaat daarin zijn eigen weg, op zijn eigen tempo, ieder maakt daarin zijn eigen keuzes.

Daarin is de mens ook vrij: of je de weg gaat in een ander tempo dan iemand anders, is niet belangrijk, hier mag geen oordeel aan verbonden worden. Elke groei, elk mens is belangrijk, wees je hiervan bewust. Wij zien jullie worsteling, jullie bewustwording en vanuit de Lichtwereld bezien wij jullie als trotse ouders, trots op elk stapje dat wordt gezet op de weg naar het Licht. Of het een grote stap is of maar een heel klein stapje, voor ons maakt dit niet uit, wij houden van jullie allen en beseffen dat elke mens zijn eigen proces gaat. Wij willen dat jullie dit terdege beseffen en dat jullie jezelf niet veroordelen of naar beneden halen als het even niet zo gaat als je graag zou willen.

Blijf positief, negatief denken zorgt voor een verlaging van trilling en voor een vertraging van het opgangsproces.

Ik: Heeft U voor ons nog bemoedigende woorden om mee af te sluiten?

K./I.H.R.: In deze veranderende tijden is het soms moeilijk om bij jezelf te blijven, om de verbinding met de Bron te voelen. Er is altijd wel iets dat je afleidt van het proces dat je eigenlijk zou willen gaan. Diep van binnen, diep in je hart voel je wat je eigenlijk wilt, waar je ziel naar verlangt. Maar in de praktijk komt er vaak zo bitter weinig terecht van je goede voornemens om meer rust te nemen, meer in de natuur te zijn, meer te mediteren, meer spirituele boeken te lezen.

In het leven van alledag vervaagt de stem van je hart, voert de stem van het ego weer de boventoon. Natuurlijk, zonder ego kan een mens zich niet handhaven op aarde, maar probeer, ondanks alles, tóch die verbinding met je Zijn te maken. Luister in de stilte naar wat je ziel je te vertellen heeft. Luister en oordeel niet, Luister en ontvang, stel je open en wees dankbaar voor de wijsheid van je hart.

Daar, in de stilte zul je voelen waar het werkelijk om gaat:

Om de verbinding, om het één zijn met het Al, om de vreugde, de Lichtheid, de Eenheid met de Bron.

Als een mens openstaat voor deze verbinding zal er meer vreugde en licht in zijn leven zijn. Het positieve zal de bovenhand voeren. Negatieve gebeurtenissen, indrukken, gevoelens zullen beschouwd kunnen worden als iets wat je overkomt, waar je naar kijkt, waar ij betrokken bent, wat je raakt, maar het besef dat jij deze gevoelens hebt maar niet bent zal de boventoon voeren. Het glas is dan halfvol, je zult in je kracht kunnen blijven en leren van alles wat op je pad komt: van positieve, maar ook van negatieve gebeurtenissen.

Wij willen jullie op het hart drukken dat jullie hier niet alleen in staan, wij zijn bij jullie, met jullie, alle dagen van het leven. Wij helpen waar we kunnen, vráág onze hulp, sta open voor alles wat zich aandient:

In elke gebeurtenis kun je een teken van onze hulp zien of ervaren.

Of je dit ook zo voelt, of je hierdoor geraakt wordt, hangt af van velerlei factoren, maar één ding is zeker:

Niemand hoeft het alleen te doen. Wij zijn bij je in je dromen, als je verdrietig bent, voel onze steun en put kracht uit deze gedachte.

Wij voelen ons met jullie verbonden en wij verheugen ons op de weg die jullie gaan:

Ieders persoonlijke zoektocht naar het Licht, in elk van jullie al aanwezig als een Goddelijke vonk.

Ga je weg in vrede en blijheid, je hoeft het niet alleen te doen, voel ons licht, voel onze nabijheid,

Wij zijn en blijven met jullie allen,

Wees gegroet, kinderen van het Licht,

Mr. Kuthumi en de Intergalactische Hoge Raad

bottom of page