top of page

LOSLATEN             FEBRUARI 2012

De vogels fluiten buiten, het klinkt al zo lenteachtig, de vorst is verdwenen en alles begint te ontwaken.

Het nieuwe leven hangt in de lucht, ik heb tijd voor een nieuwe channeling! Het is zaterdagmorgen 8.45 uur en het is nog stil in huis. Poes Kiki ligt dicht tegen me aan, ik zit in bed met een stel grote kussens achter mijn rug, ik kan beginnen:

ik had gehoopt op een bijzondere droom vannacht, waar ik in de channeling op voort zou kunnen borduren, maar ik kan me de droom niet goed herinneren, jammer! Gisteren en eergisteren toen ik met mijn dochter in Antwerpen was, droomde ik wel heel bijzonder: een kleine baby met de gave om voor mensen te bidden kroop bij mij op schoot en sprak een heel bijzonder gebed uit.

En gisternacht droomde ik over reusachtige bolvormige voorwerpen in de lucht, net zichtbaar tussen de wolken, zo groot als planeten met geometrische afbeeldingen in de cirkel….

Mr. Kuthumi, even een vraag: is de I.H.R. er eigenlijk nog wel bij als wij ‘praten’?

K.: Ik vertegenwoordig de I.H.R. als wij spreken, zij zijn op de achtergrond aanwezig en vertegenwoordigen het veld van informatie waar ik mee in verbinding sta.

Ik: Zó jammer dat ik jullie niet kan zien! Ik voel nu wel een golf energie door me heen stromen, zo voelbaar in mijn lichaam dat de slapende poes haar ogen open doet en geluidjes maakt.

Waar gaat het vandaag over?

K./I.H.R.: Laten we beginnen met je eerste droom: de baby kwam je de bevestiging geven die je nodig had: om door te gaan op de ingeslagen weg en erop te vertrouwen dat het goed is wat je doet, dat je mag blijven doorgaan met datgene waar je mee bezig bent en dat je pas hoeft te stoppen als het niet meer nodig is.

Ik: in mijn droom voelde het een beetje als: ’je zult ermee ophouden als je dood gaat’ en dat vond ik nou niet zo’n fijn idee, nú nog niet in ieder geval, deze uitleg voelt beter….

En die tweede droom, die was heel bijzonder, ik zie die grote cirkels in de lucht nog zó voor me…

K./I.H.R.: de tweede droom duidt erop dat de buitenaardsen zich meer en meer zichtbaar zullen maken in jullie drie-dimensionale wereld. Jij zag hun aanwezigheid, aan jou kenbaar gemaakt in de vorm van een planeet, een ronde etherische geometrische verschijningsvorm. In je droom konden de mensen die bij je waren het niet zien (Ik: nou ja…ze wilden niet eens komen kijken, en ik dacht: laat dan ook maar. Later was er een vrouw bij mij die het ook zag).

K./I.H.R.: Als de sluiers wegvallen zal hun aanwezigheid niet meer onopgemerkt kunnen blijven. Nu reeds zijn er steeds meer mensen die hun aanwezigheid kunnen voelen, soms zelfs zien, mensen die contact met hen kunnen maken.

Ik: het is zo jammer dat hier nog zo lacherig over wordt gedaan, dat je als een halve gare wordt aangezien als je serieus over Buitenaardsen spreekt. Wat kunnen wij doen om de mensen nog beter op hun komst, op hun zichtbaarheid, hun aanwezigheid voor te bereiden? 

Wat komen zij ons brengen, wat is de uiteindelijke bedoeling van het wederzijdse contact?

K./I.H.R.: Achter de schermen is er al heel veel gebeurd, is er al heel veel contact geweest tijdens dromen, uittredingen, sessies, klankhelingen enz. De meesten uit de grote groep buitenaardsen die met jullie communiceren bevinden zich in een vier- of vijfdimensionale realiteit.

Hoe verder de aarde zich in het overgangsproces van de derde naar de vijfde dimensie bevindt, des te gemakkelijker het zal zijn om direct in verbinding te komen met buitenaardse energieën. Wat nu nog op zeer kleine schaal gebeurt, zal dan gemeengoed worden.

Zaak is om tijdig de angst voor het onbekende bij de mensen weg te nemen, openheid van zaken te geven, te vertellen over buitenaardse ervaringen, kennis te delen.

Nu is de tijd waarin het taboe op samenwerking met niet-aardse energieën aangepakt kan worden. Gezien het hogere trillingsveld waarin de aarde zich momenteel bevindt, zal het bereiken van een grotere groep mensen die openstaan voor verandering, samenwerking, onbevooroordeeld kennis nemen van ervaringen met buitenaardsen steeds gemakkelijker gaan.

De uiteindelijke bedoeling van het contact met B.A. is wederzijdse samenwerking, het in elkaar overvloeien van liefdesvelden, het leren van elkaars levenssituatie, het uitwisselen van kennis. En dit alles vanuit een open houding van wederzijds vertrouwen, openstaan zonder angst voor elkaars ideeën, levenswijze, kennisniveau, omgaan met de natuur, opvoeding, scholingssituatie, voedingspatronen, bewerking van gewassen enz. enz.

Er is zoveel te leren en te delen en dit alles zal Gaia, Moeder Aarde, zeer ten goede komen.

Ik: Mijn zus Sigrid heeft op 12 februari tijdens een uittreding zoiets bijzonders meegemaakt, het ultieme bewijs van wederzijds vertrouwen: zij mocht een buitenaards kindje in haar armen houden, waar de moeder bij stond. Zoiets doe je alleen maar als de onderlinge band van vertrouwen heel goed is. Voor mijn zus was dit zo bijzonder, ze vergeleek de impact die deze gebeurtenis naderhand op haar had met de impact die haar Maria-verschijning een paar jaar geleden op haar gehad heeft.

K./I.H.R.: het is ook bijzonder! Het is heel mooi als het taboe dat heerst op het praten over buitenaardse verschijningen wordt opgeheven. Hierover open en eerlijk spreken opent harten en maakt de weg vrij naar samenwerking en samen zijn.

Ik: Daarom wilde ik het hier ook benoemen, velen krijgen deze tekst onder ogen en ik vind het ook wel weer eens leuk een controversieel onderwerp aan te snijden en op de site te zetten. Waarom zouden we bang zijn?

Ik heb hier nooit angst voor gekend, ik ben ‘banger’ voor de reacties van mensen op een dergelijk onderwerp.

K./I.H.R.: maar zoals altijd geldt ook hier weer de gouden regel: Lees de woorden en laat ze binnenkomen op hartsniveau, schakel het ego, de gedachten even uit en voel wat deze woorden met je doen. Daarna mag je dat wat niet bij je hoort naast je neer leggen. Even goede vrienden…

Ik: de laatste weken speelt het thema ‘loslaten’ bij mij, in mijn omgeving, tijdens sessies, op bijeenkomsten een grote rol. Is dit een thema dat juist nu belangrijk is en hoe kunnen wij hiermee omgaan? Loslaten wordt soms gezien als onverschilligheid, desinteresse…

K./I.H.R.: Het is in deze tijd belangrijk om de gehechtheid aan materiële en immateriële zaken los te laten. Daarmee bedoelen wij:

de gehechtheid aan een bepaalde uitkomst, het proberen te sturen van je leven, het invullen van verwachtingen, alle moeite die wordt gedaan om te komen tot een bepaald eindresultaat dat vaak dan toch weer niet aan de verwachtingen voldoet waarop alles weer van voren af aan begint. Vriendschappen, relaties die van tevoren al zo ingevuld en vastgelegd zijn dat het bijna niet anders kan dan dat er wrijving ontstaat door het gebrek aan vrijheid, het gewoon te laten ‘zijn’ van wat er is, zonder invulling van verwachtingen naar de toekomst.

Ik: Maar dit is zo ménselijk, het is ook zo moeilijk om die stemmetjes in je hoofd die maar praten, invullen, beredeneren stil te krijgen en gewoon te leven in het moment, zonder verwachtingen, zonder hoop op vervolmaking van de bestaande situatie.

K./I.H.R.: En juist daarin zit het mysterie, het leven, het bruisende NU. Het ZIJN zonder verwachting, te leven in het moment, te genieten, te voelen, te ervaren, te leren, soms verdrietig te zijn of het even wat minder goed te weten. Juist als je in het NU leeft is er de ruimte, de vrijheid om te groeien, om de situatie te laten zijn in alle openheid, niet ingekaderd, niet uitgelijnd. Dan ontstaat er de ruimte voor iets nieuws, iets moois, iets wat voor jou de bedoeling is, een ervaring waarvan je kunt leren, die je kunt voelen, die je kunt doorleven, waardoor je ziel kan groeien naar een hoger plan. Het is niet altijd leuk en fijn maar door de dualiteit op aarde is er juist de unieke mogelijkheid tot keuze, in vrijheid op het moment zelf te kiezen, te voelen, te bepalen wat de weg is die je wilt gaan. Zonder je druk te maken over wat anderen ervan zullen denken, wat de consequenties ervan zullen zijn. Als jij in alle kwetsbaarheid en openheid in het moment zelf bent en voelt wat JIJ wilt, dan ben je in gesprek met je ziel die precies weet wat goed voor je is, die jou de richting op zal helpen die voor jou de juiste is.

Ik: Ik ben op dit moment een prachtig boek aan het lezen:

‘De Helende Kracht van Acceptatie’ van Annemarie Postma.

Zij weet zo mooi te beschrijven hoe simpel het eigenlijk is, waar het allemaal om gaat, een eye-opener denk ik voor heel veel mensen. Zij schuwt niet om bepaalde gedachtes gewoon uit te spreken, zij is echt in het moment.

Ik heb zelf al vaak ervaren dat de woorden: ‘dat wat je los laat, komt naar je toe’ echt op waarheid berusten. Soms gaat er wat tijd overheen, maar uiteindelijk gebeurt dan toch waar je eerst zo op hoopte…wat niet gebeurde…wat je helemaal losliet…(zonder verwachtingen!) en wat uiteindelijk toch op een andere manier ‘bij’ je komt.

K./I.H.R.: Het helemaal loslaten van de verwachting op meer – beter – anders - op: 'als het toch', dáár gaat het om!

Vaak is men geneigd om in een situatie wel ‘los te laten’ omdat er niets anders op zit, omdat men zich er bijna toe gedwongen voelt, maar is er toch die hoop op de goede uitkomst

....en dan ga je het weer invullen, inkaderen, waardoor het ‘loslaten’ niet echt loslaten is.

Ik: Moeilijke materie en zoiets menselijks, ik denk dat bijna iedereen hier wel mee te maken heeft. Het heeft ook betrekking op alles in het leven: of het nu gaat om materiële zaken of om relaties, een baan, een toekomstverwachting, om je dierbaren…

Wat levert het ons op, als we echt leren ‘loslaten’? Misschien helpt het ons in dit proces, als we een vermoeden krijgen van wat de bedoeling is, van hoe het dan werkt!

K./I.H.R.: Het levert je rust op….en nu wil je eigenlijk toch weer een invulling….

(Ik: ik hoor hem bijna lachen! ....ja hoor, dat besefte ik ook al wel toen ik de vraag stelde, maar er zullen wel meer mensen zijn die het antwoord op deze vraag toch graag willen weten!)

Rust…en een basisvertrouwen dat het goed is zoals het is, zoals jij nu bent, op dit moment, IN dit moment. Het is goed, waarom zou je het anders, beter willen…

Rust, ruimte voor alles wat zou kunnen gebeuren: in vrijheid, niet vastomlijnd…

Helderheid: je bent in het NU en dat is alles waar je hoeft te zijn, je hoeft je gedachten niet te pijnigen met het invullen van hoe het anders zou kunnen zijn, wat je beter had kunnen doen, wat je verkeerd hebt gedaan.

Er is geen zelfverwijt, er zijn geen negatieve gedachtes, want je bent in het NU en het is goed zoals je bent. Wie bepaalt of jij beter of anders zou moeten zijn?

Openheid: als je de druk van verwachtingen van jezelf en van anderen los kunt laten, ben je wie je bent, in alle openheid en eerlijkheid, levend vanuit je hart.

Vrede: je voelt je vredig, rustig, tevreden: want wat er is, is het juiste voor jou, dit is je weg en de weg ligt open.

Blijheid: als de druk die je jezelf hebt opgelegd, of die je van anderen voelt wegvalt in het moment omdat het zo goed is, omdat je blij bent met wie je bent, schept dit een atmosfeer van luchtigheid, vrolijkheid, blijheid.

Ik: Het klinkt wel heel mooi, het is in ieder geval voor mijn gevoel zeer de moeite om hierbij stil te staan en te proberen hiernaar te leven, ik bedoel: om hiernaar te leven!

(in het woord ‘proberen’ zit het falen al in, heb ik ooit geleerd). Dat zal niet van het ene op het andere moment gaan, maar het geeft wel hoop aan velen.

Mr. Kuthumi, mag ik van U een passend slotwoord op deze mooie, zonnige morgen? (De blijheid hangt al voelbaar in de lentelucht….)

K./I.H.R: Het is niet altijd gemakkelijk om mens te zijn

Maar besef dat je al ‘heel’ bent

Je bent goed zoals je bent

ook al denk je dat je beter zou kunnen doen,

dat je beter zou kunnen zijn…

leef je leven zoals jij het bedoeld hebt

luister daarbij naar de stem van je ziel

die weet wat goed voor je is

neem in het moment de weg die je krijgt aangewezen door je hart

voel of je de juiste weg voor jou inslaat

ga met de stroom mee, laat je drijven

op de stroom van je leven, voel dat het goed is

voel dat je ervaringen je sterken, je doen groeien

weet dat wij met je zijn, op de stroom van je leven

weet dat jij altijd een vrije keuze hebt

en dat, wat je ook kiest, wij je blijven steunen

voel je geliefd, voel de liefde van Moeder Aarde voor jou

verbind jezelf met de aarde en voel haar kracht door je heen stromen

wij zijn blij met jou zoals je bent

voel en weet de waarheid van deze woorden

sta open voor het leven

geef het leven in jou de ruimte om te bruisen,

te stralen, te zijn

leef je leven zoals het voor jou bedoeld is

geniet en straal! Jij, mooi mensenkind!

Wij zijn één

Ga in vrede, vier het leven op aarde

Wij zijn met jullie allen

op elk moment van het leven

Mr. Kuthumi en de Intergalactische Hoge Raad

door Marit Karssens

bottom of page