top of page

LIEFDE VOOR JEZELF                    JULI 2011

Ik heb me geïnstalleerd voor het raam in de zon, in de eetkamer. Buiten is het net te fris, de zon verdwijnt nog vaak even achter de wolken, maar er is de belofte van mooi weer, heerlijk! Het is heel stil in huis, iedereen is weg, en ik heb een uur of twee voordat het voorbij is met de rust: tijd voor een nieuwe boodschap. Mr. Kuthumi, is er iets dat ik zou kunnen opschrijven?

K/IHR: De Mensheid staat op het punt om een kwantumsprong in bewustzijn te maken. De voorbereidingen hiervoor zijn al tijden aan de gang, maar nu nadert de tijd waarop datgene mogelijk is waar al eeuwenlang op wordt gehoopt en naar wordt verlangd:

De komst van het gedragen hartsbewustzijn hier op aarde.

Ik: Bedoelt U hiermee de overgang van de derde naar de vijfde dimensie?

K/IHR: Deze overgang zal geleidelijk plaats vinden. Wereldwijd is een onomkeerbaar proces aan de gang, mensen gaan leven vanuit hun hart, vanuit hun gevoel, vanuit het innerlijk weten:

Dit is goed, dit voelt goed, dit ben ik en zo zal ik zijn!

Steeds meer mensen gaan staan voor wie zij zijn, laten zich niet langer onderdrukken, komen in opstand, gaan op weg naar een toekomst die onzeker is, maar die voor hun gevoel zoveel beter is en zoveel zuiverder aanvoelt dan de situatie waarin zij nu verkeren: In onderdrukking, in aangepast gedrag, in niet kunnen zijn wie zij in essentie zijn.

Met elke verhoging van de trilling van de aarde komt dit proces nog sterker op gang. Zelfs Gaia is in opstand gekomen, zij eist respect, compassie en liefde voor haar Wezen op.

Het is zo groot wat er momenteel gaande is, vanuit de Lichtwereld en vanuit de diverse sterrenstelsels en beschavingen waar jullie geen weet van hebben, wordt de opgang van de aarde nauwlettend gevolgd. Wat er op aarde gebeurt heeft zijn weerslag op het hele universum. Immers, alles is met elkaar verbonden.

Ga maar voelen:

Voel je dat er iets veranderd is als je in de natuur bent? Ben je vaker buiten? Geniet je meer dan vroeger van een mooie bloem? Van vogels die in de tuin rond- zwerven, van de prachtige wolkenluchten? Stel je je hier meer dan anders voor open? Eet je gezonder? Lees je boeken over zingeving, over spiritualiteit? Ben je op zoek naar antwoorden op de vragen in je leven en ben je bereid daarvoor ‘naar binnen’ te gaan? Kijk eens naar de mensen om je heen: Zijn ook zij bezig met bewustwording? Is er voor je gevoel een verandering op komst? Heb je onbewust een vaag gevoel van verwachting, van vertrouwen, van hoop?

De komst van het hartsbewustzijn hier op aarde is al gaande, wereldwijd vinden veranderingen plaats.

Binnen mensen individueel, maar ook binnen de overtuigingen van grotere groepen.

De roep om vrijheid, het begaan zijn met de natuur, met de dieren, met Gaia, alles heeft verband met elkaar. 

Het hartsbewustzijn komt meer en meer aan de oppervlakte en jullie kunnen er niet meer omheen, jullie willen het gevoel in jezelf ook niet langer meer ontkennen.

Nu is de tijd om gehoor te geven aan de roep van het hart, van jouw hart, en te gaan doen wat je altijd al wilde:

Jezelf zijn, in alle pracht en glorie, zonder beperkingen, zonder angst, zonder terughoudendheid, zonder zelfverloochening.

Ik: Ja, daar zegt u iets: ik kom toch nog steeds veel mensen tegen die al zo bewust bezig zijn, maar die zichzelf blíjven neerhalen, blijven kleineren, klein maken, die niet datgene doen wat ze zo graag willen. En daar soms ook zelfs geen beeld van hebben omdat hun beeldvorming wordt vertroebeld door negatieve gedachten, belemmerende, beperkende overtuigingen over zichzelf.

Kortom: mensen die niet van zichzelf houden.

Kunt U hen helpen? Een hart onder de riem steken?

( Harrie Jekkers heeft hier trouwens een prachtig liedje overgemaakt, te vinden op YouTube. Het heet: ‘Ik hou van mij’, met zo’n diepe waarheid in die woorden…

https://www.youtube.com/watch?v=I-4bq4tuTfA )

K/IHR: Vele mensen hebben diep van binnen nog de overtuiging dat zij niet goed genoeg, niet mooi genoeg, niet creatief enz. genoeg zijn om datgene neer te gaan zetten wat ze éigenlijk, vanuit hun hartsverlangen, zo graag zouden willen. Deze overtuigingen zijn niet ontstaan in dit leven, maar hier gaan vele levens op aarde en in andere sterrenstelsels aan vooraf. Ook daar zijn levens bij geweest die hebben bijgedragen aan een gevoel van: niet kunnen, niet goed genoeg zijn, nooit klaar zijn voor de taak die je op je genomen hebt en zou

willen gaan uitoefenen hier op aarde, in welke vorm dan ook. Al deze trauma’s , beperkende overtuigingen, al deze patronen, leven op leven doorgegeven, hebben je uiteindelijk wel gemaakt tot wie jij nú bent:

Een prachtig mens, een Lichtwezen hier op aarde, juist nu geïncarneerd in deze overgangstijd om NU te kunnen zijn en worden wie je altijd al was!

Juist NU zonder alle beperkingen, zogenaamde tekortkomingen, blokkades, negatieve gedachtenpatronen!

Nu is de tijd rijp, je hebt dit niet meer nodig! Grijp nu je kans, het geluk ligt voor je voeten, zie je kansen! Ga nu voor de overwinning op jezelf. Je hebt het niet meer nodig, alles wat je klein heeft gehouden dient je nu niet meer, beperkt je alleen in je Zijn:

In het zijn van de prachtige mens die je bent, met al je talenten, met je compassie, met alle liefde die je voelt in jezelf voor je medemens:

Geef deze liefde nu eens aan JEZELF en voel wat dit met je doet.

Geef je liefde onvoorwaardelijk, vol overgave, zonder vooroordeel NU aan jezelf.

En stel je open, laat het binnenkomen, voel tot in elke cel hoe je liefde je verwarmt, hoe je lichaam gaat reageren:

Voel je opluchting? Voel je ontroering? Komen er tranen?

Laat ze stromen! Het zijn tranen van bevrijding, van het besef dat jij het zelf bent die zichzelf beperkt, kleineert, kort houdt, blokkeert!

Voel, ga mediteren, ga liggen in het gras en kijk naar de wolken. Geef je liefde aan jezelf, onvoorwaardelijk en zet het proces van genezing, van geestelijke genezing in gang….

Ik: Als de levenskracht dan gaat stromen, denk ik dat ook de energie, creativiteit, de ondernemingslust enz. gaat toenemen.

Als je lichaam wakker wordt en voelt dat er van haar gehouden wordt, niet alleen door anderen, maar vooral ook door jezelf, zal dit een positief effect hebben op het hele functioneren...

K/IHR: het is eigenlijk zo eenvoudig, alles heeft te maken met het vertrouwen dat je in jezelf, als persoon hebt. Houden van jezelf impliceert ook:

Jezelf vergeven, af en toe met een glimlach kunnen kijken naar onvolkomenheden, want niemand is volmaakt. Ieder mens is uniek in zijn Zijn, in zijn functioneren, al zijn wij uiteindelijk in de diepste essentie allen één, afkomstig van dezelfde bron, dragen we allen de verbinding met Al dat Is in ons mee, en dat is ook een prachtige gedachte.

Een ieder mag op zijn unieke manier, vanuit zijn eigen gezichtspunt, overtuiging, basisvertrouwen zijn bijdrage gaan leveren aan een betere wereld waarin ook plaats zal zijn voor verschillende uitgangspunten, overtuigingen. Want uiteindelijk is het gezamenlijk belang en het doel van allen:

het hartsbewustzijn op aarde mogelijk maken en het een veilige bedding geven, gedragen door de liefde van velen, zodat het zich kan uitbreiden over de wereld als een olievlek.

Ik: Maar het begint uiteindelijk wel bij jezelf: een hoopvolle mooie gedachte, maar het geeft ook een gevoel van:

Er ligt ook een grote verantwoordelijkheid bij ieder mens, en wat doe je daar mee? Negeer je deze roep vanuit je hart? Voel je überhaupt dat je geroepen wordt en ga je ernaar handelen, ernaar leven?

Zo vrijblijvend is het niet….

K/IHR: En zoals je weet: iedere mens beschikt over een eigen vrije wil en heeft zelf de keuze om datgene te gaan doen waarvan hij voelt dat het nodig is. En daar hoort ook bij: niets doen, niet voelen, blijven waar je bent. Dat is je eigen vrije keuze….

Ik: Ik denk dat het zo heel duidelijk is.

Mag ik U nog even iets heel anders vragen voordat u het slotwoord doorgeeft?

K/IHR: Stel je vraag:

Ik: Iemand vroeg mij: hoe zit het nu eigenlijk met bijna-dood-ervaringen, met de tunnel van licht, met het terugkomen op aarde terwijl je eigenlijk al dood was?

K/IHR: Ik zal proberen het jullie duidelijk te maken:

Soms gebeurt het dat iemand overlijdt en dat er nog zaken zijn blijven liggen. Deze persoon beseft dan (als hij bewustzijn krijgt op zijn overlijden en met zijn begeleiders kijkt naar zijn leven op aarde en naar het doel dat hij zichzelf had gesteld voor zijn komst naar de aarde) dat het nog niet af is, nog niet klaar is, dat er duidelijk iets heel belangrijks in het ontwikkelingsproces van de ziel is blijven liggen.

Zodra daar bewustzijn op komt, en jullie moeten beseffen dat er in de hogere sferen, in die andere dimensies, geen sprake is van tijd, is er voldoende ruimte om na te denken over wat deze persoon nu werkelijk wil. De Lichtwereld lonkt, het gevoel van eindelijk thuiskomen en herenigd worden met de Hogere Zelven, het gevoel van één zijn is zo sterk, dat de ziel ernaar verlangt daar te blijven…

De begeleiders echter hebben zicht op het grotere geheel en laten deze persoon zien wat is blijven liggen. Op aarde kunnen gevoelens geleefd worden, kunnen ervaringen worden opgedaan. De aarde is één grote ontdekkings- en ontwikkelingsreis voor de ziel. Aan deze ontwikkeling is nu abrupt een einde gekomen. Is dat de wens van deze ziel of wenst hij terug te keren om aan de zichzelf opgenomen taak te gaan voldoen, verder te groeien, zich te ontwikkelen.

Dat is het moment dat de ziel soms besluit (en dat is een heel heftig proces want de Lichtwereld is in zicht) om toch terug te keren naar zijn lichaam en zich te verbinden met het aardse proces waar pijn, leed, teleurstelling ook bij horen, juist deel van uitmaken om te kunnen groeien.

Ik: Vaak hoor je wel dat er met zo’n persoon die terugkeert in zijn lichaam na een bijna-dood-ervaring, iets bijzonders is gebeurd, dat er veel steun wordt ervaren, dat er veel meer bewustzijn is op het hoe en waarom en dat diens begeleiding sterker voelbaar is. Het lijkt dan of zo’n persoon ineens echt wakker geworden is en heel anders in het leven staat.

K/IHR: Dat is ook wat er dan gebeurt: Er is een gevoel bij gekomen, een weten waar je het voor doet, duidelijkheid over wat de bedoeling is van jouw leven hier, levens zullen nadien veranderen en dat is mooi om te zien.

Ik: Misschien een stoute gedachte, maar dit is wel een drastische manier om duidelijkheid te krijgen over de reden van je bestaan: iedereen die bezig is met bewustwording zou dit ook wel zo willen voelen en weten!

K/IHR: Gelukkig is een bijna-dood-ervaring niet af te dwingen. En dat is ook niet de bedoeling!

Ieder mens kan over de informatie beschikken die vrijkomt bij een bijna-dood-ervaring. De informatie over jouw levensweg ligt immers in jou zelf besloten.

Om hier toegang toe te krijgen is de enige weg: De weg naar binnen.

Leren te luisteren naar de stem van je hart, naar je innerlijk weten.

Erop vertrouwen (op jezelf te vertrouwen, op jouw eigen beoordelingsvermogen, op jouw gevoelens) dat je dan zult voelen en weten wat de bedoeling is van jouw persoonlijke leven hier op aarde.

Waarom ben jij hier, nu, in deze tijd:

Wat is jouw belang hier, wat wil jij nu in dit leven leren, voelen, begrijpen, ervaren. Wat bepaalt jouw groei?

Weet dan dat ook jij begeleiding krijgt:

Je hoeft het niet alleen te doen! Begeleiding van mensen om je heen, leraren, ouders, vrienden, mensen die jou weer een stapje verder brengen in je proces. Mensen die je iets laten ervaren, waar jij weer van kunt leren en door kunt groeien, of de situatie nu fijn is of niet.

Vertrouw op je intuïtie, vraag je begeleiders je te helpen en voel de aanwijzingen die je krijgt, hoe subtiel soms ook.

Ze zijn bij je, daar kun je op vertrouwen. Als je in de stilte bent en nadenkt over je leven, voel dan met je hart hoe het met je gaat, met jou, in essentie: voel je je warmte? Voel je je liefde stromen? De liefde voor je zelf, voor de prachtige mens die jij nu bent, in deze aardse belichaming?

Weet dat wij trots op jullie zijn, de aardse leerschool is niet de gemakkelijkste leerweg, maar deze leidt wel naar grote sprongen in bewustzijn, naar grote geestelijke groei, weet dit en voel dit als waarheid in je hart. 

Ga jullie weg, ieder zijn eigen pad, kronkelend, over bergen, door dalen, door het donker en door het licht. Zie het goede, maar ook het kwade, alles maakt deel uit van het geheel.

Wij gaan met jullie mee, volgen jullie op je weg naar het Licht en wij kijken met bewondering naar de prachtige wezens die jullie zijn, vol hoop, vol verwachting op een mooie toekomst die er met jullie inzet en jullie compassie zeker komen gaat! 

Ga in liefde, ontvang onze steun, voel je kracht en houd van jezelf,

Je bent goed zoals je bent, lief mens

Ga in vrede

Mr. Kuthumi en de Intergalactische Hoge Raad

door Marit Karssens

bottom of page