top of page

LEER VAN HET LEVEN           AUGUSTUS 2012

Ik: Het is al laat op de avond, ik zit lekker rustig boven op mijn bed, klaar voor een nieuwe channeling. Ik ben de laatste dagen vol verwachting, heel vrolijk, ik droom weer ontroerende dromen over kinderen. Zou het te maken hebben met het boek ‘Hemels Aarden’ van mijn zus Sigrid, dat vandaag in de boekenwinkels komt te liggen? Ik hoop dat er weer veel in beweging zal komen, deze turbulente tijden zorgen er in ieder geval voor dat we ons níet zullen vervelen! Inmiddels is het alweer bijna september, driekwart van het bijzondere jaar 2012 zit erop, wat zullen de komende maanden ons brengen?

K./I.H.R.: Het valt mensen momenteel zwaar om in hun kracht te blijven. Het lijkt wel alsof er zich keer op keer nieuwe uitdagingen voordoen die je van je stuk proberen te brengen, die je onderuit proberen te halen. Het lijkt nóg moeilijker om gecentered te blijven, in de verbinding, in je kracht. Dat waar je eerst zo zeker over was, wordt met een paar woorden of een klein zetje aan het wankelen gebracht en je blijft achter vol vertwijfeling, verbazing en ongeloof.

Wat gebeurt er, hoe kan dit, waarom lukt het je toch wéér niet om in jezelf te blijven geloven, om echt in je kracht te blijven staan?

Het gaat hier toch nog steeds om levenslessen die ervaren en beleefd mogen worden, om uitdagingen die je opnieuw voor een keuze zetten, om beproevingen op weg naar jouw meesterschap.

Het valt soms zwaar om onder ogen te zien dat dezelfde lessen zich opnieuw, in een andere vorm gegoten aandienen. Je hád deze problemen toch al het hoofd geboden, je wás hier toch al tijden mee bezig geweest? Waarom nu opnieuw en mogelijk nog zwaarder in de beleving dan de vorige keer?

Wanhoop niet, maar kijk of je verbanden kunt zien tussen de gebeurtenissen die zich voordoen in je leven. Begrijp je waar hier hierover gaat? Vaak gaat het om eeuwenoude patronen, zo met iemand verweven, dat het ook heel lastig is om deze patronen te doorbreken en het leven te gaan leven op de manier die jij voor jezelf bedacht hebt.

Heb geduld met jezelf, veroordeel het niet, maar vergeef jezelf je onvolkomenheden, je ongeduld, je onmacht, je vertwijfeling. Neem het kleine kind dat zich roert diep van binnen bij je en troost het, koester het, zie het wérkelijk in zijn angst, woede, verdriet of frustratie. Doorvoel zijn gevoelens en weet: jij bent zoveel groter dan al deze frustraties, jij bent het Licht, jij kunt boven jezelf uitstijgen, als je bereid bent om alles wat jij bent te zien en te aanvaarden.

Het is goed zoals het is, accepteer het kind in jezelf, het kind dat aandacht vraagt. Zie het met ogen vol compassie, vol van onvoorwaardelijke liefde. Leer van jezelf te houden en laat alle veroordelingen en valse verwachtingen over jezelf los.

Kun je dan voelen wat een ruimte, wat een vrijheid dit oplevert? In het loslaten van al je verwachtingen over wie jij van jezelf zou moeten zijn, ontstaat een ruimte, een niets, een leegte.

Die leegte mag er zijn, in die ruimte ontstaat de mogelijkheid voor iets nieuws. Er ontstaat een speelsheid, openheid, een verwachting van iets nieuws, vrolijkheid, helderheid.

Voel jezelf vrij en licht, vrij van veroordeling, vrij van alle druk die jij jezelf hebt opgelegd. Als jij vol liefde kunt kijken naar jezelf, zullen anderen jou ook met andere ogen bekijken. Er verandert niet alleen iets bij jou zelf, maar ook in je omgeving.

Ik: Het klinkt als: Verbeter de wereld, en begin bij jezelf…

Hebben de vele lessen, gebeurtenissen en problemen die men heeft ook te maken met het steeds hoger wordende trillingsgetal op de aarde?

K./I.H.R.: Jazeker, waar het leven vroeger rustig voortkabbelde en er tijd genoeg was om ervaringen op te doen en de lessen te leren, is er nu zo’n tijdsversnelling opgetreden dat de ene gebeurtenis nog niet is doorleefd of de andere dient zich alweer aan. Men wil heel veel leren in een zeer korte tijdspanne en er is bijna geen adempauze tussen de ene les en de andere.

Ik: Het valt geloof ik niet mee om mens te zijn op aarde…

K./I.H.R.: Hebben wij dit ooit gezegd? Dat het een gemakkelijke keuze zou zijn om (weer) een aards leven te leiden?

Ik: En dan ook nog in deze tijd, maar spannend is het wel én …. never a dull moment! …..

K./I.H.R.: Wij zijn trots op jullie, op alles wat jullie doormaken, wat jullie leren, hoe je bewustzijn meer en meer ontwaakt. De groei die jullie momenteel doormaken is uniek en nooit eerder vertoond. Vanuit de verste uithoeken van het heelal worden jullie met bewondering gadegeslagen. Jullie vorderingen hebben zijn weerslag op het gehele universum.

Ik: Kunnen jullie de mensen die soms worstelen met hun groei nog een hart onder de riem steken? Als zovelen trots zijn op wat hier gepresteerd wordt, kan het dan soms niet wat vergemakkelijkt worden?

K./I.H.R.: Maar dat is juist waar jullie voor gekozen hebben: de grootste bewustzijnsgroei treedt op in de situaties die jullie zelf bedacht hebben, hoe complexer, hoe beter.

Ik: Ja, dat dachten we toen we hier nog niet waren! Ik merk in mijn praktijk zo dat velen de zwaarte van het menselijk bestaan al heel vroeg voelden en er als een berg tegenop zagen, hier eigenlijk bij nader inzien niet willen zijn. Gelukkig komen ze tot andere inzichten als men er zich van bewust wordt dat het een eigen keuze is geweest, maar toch …

K./I.H.R.: Wees niet bang om keuzes te maken, gebruik hierbij de stem van je hart als leidraad. Voel wat je wilt, voel waar jij blij van wordt en als je de keuze maakt volledig vanuit je hart, in verbinding met je Ik Ben, waag dan de sprong. Laat het oude, beperkende, belerende los en ga voor het nieuwe, het uitdagende. Los van wat anderen denken, los van hoe het eigenlijk altijd gaat, los van hoe het volgens de buitenwereld zou moeten. Ga voor jouw gevoel, jouw intuïtie, volg je hart en luister naar je innerlijke stem. Steeds meer mensen volgen hun hart en slaan andere, nieuwe, onverwachte wegen in.

Ik: Ik sprak er deze week nog over met een vriendin: men kan het niet meer volhouden om weer al die verplichtingen aan te gaan, omdat je dat altijd al zo deed. Het lijkt wel of mensen ineens wakker zijn geschud en zich afvragen: wil ik dit eigenlijk nog wel? Waarom doe ik dit nog steeds?

K./I.H.R.: maar toch is het dan nog steeds een grote beslissing om de stap te nemen en het echt anders te gaan doen.

Ik: Maar als je dáár eenmaal aan begint, dan is er geen houden meer aan!!!

Mag ik iets vragen over voedsel?

Kan het zijn dat, ook al eet je altijd al gezond, er toch een verandering optreedt in je voedingspatroon als je hoger in trilling komt, als je groeit in bewustzijn? Dat je lichaam andere behoeftes krijgt dan jij met je normale voedingspatroon gewend bent?

K./I.H.R.: Een lichaam dat hoger in trilling komt verandert ook op het fysieke vlak, de behoefte van het lichaam aan voedsel verandert. Veel mensen gaan al over op biologische producten, eten veel minder vlees of worden vegetariër. De behoefte aan vet en ongezond eten neemt af en producten als groente, fruit, noten, vruchten, zaden komen ervoor in de plaats.

De lichaamsstructuur wordt meer en meer kristallijn.

Soms is het nog moeilijk om werkelijk te luisteren naar wat je lichaam je aangeeft, maar als je goed voelt, zul je weten wat goed voor je is. Of je ernaar kunt leven is aan jou. De verleidingen van de consumptiemaatschappij liggen op de loer en eten is ook vaak een sociale aangelegenheid. Een grote

ommezwaai is op dit gebied nog niet op heel korte termijn te verwachten.

Ik: Wat wil ‘leven van het prana’ zeggen? Ik heb gehoord van mensen die hun lichaam willen zuiveren en voorbereiden op de integratie van bewustzijnsvelden van een heel hoog trillingsniveau, zij eten soms dagen niet en leven van prana.

K./I.H.R.: Dit is een heel ander verhaal: hier gaat het om het loslaten van alle vaste overtuigingen die de mensheid al eeuwenlang met zich meedraagt, overtuigingen die te maken hebben met eten en drinken, met dat wat nodig is om te voorzien in de levensbehoeften van een mens.

Ik: Maar is dat dan niet zo?

K./I.H.R.: Wij doen hier liever geen uitspraak over, vanwege het precaire gehalte van een dergelijk vasten, als dit niet onder zeer goede deskundige begeleiding wordt uitgevoerd. Maar dan zijn ook bijzondere resultaten te verwachten. Je leert het leven in te ademen en om te zetten naar voeding voor geest en lichaam.

Ik: Mag ik dan nu van U de slotboodschap?

Lieve mensen, zeker, onzeker, vrolijk of verdrietig, vol verwachting of vol van de eigen problemen…

Wij zien jullie zoals jullie werkelijk zijn

Niet in je aardse manifestatie

Maar in je licht, grootsheid, helderheid en pracht

Als wij jullie zien, is er geen onderscheid in rangen of standen

In uiterlijkheden, in jong of oud

Wij zien jullie als krachtige lichtwezens

Volkomen in verbinding met je Ik Ben

Dwars door alle uiterlijk vertoon heen zien wij jou

Als stralend lichtwezen in een aardse belichaming

Daar waar jullie vol twijfels en frustratie zijn

over dingen die anders lopen dan je zou willen

over doelen die je jezelf stelde, maar niet kunt bereiken

Daar zien wij de hoop, de groei, de volharding, de kracht

Dag na dag groei je in bewustzijn

Dag na dag groei je toe naar het accepteren van jezelf

Want wie je ook bent en wat je ook doet

Je blijft een groot wezen van Licht, ja ook jij … en jij ….!

Voel hoe mooi je bent

Hoe licht en stralend, vol liefde en zuiverheid

Dit ben jij óók, herinner je wie je werkelijk bent

En leer je lessen hier op aarde

Groei, leer, lach en leef

Als je leert leven vanuit dit weten

Is elk probleem een uitdaging

Is een tegenslag een kans op groei

Is liefde geven liefde ontvangen

Is je levenswijsheid delen samen groeien

Leef, groei, bloei als de mooiste bloem

Keer je gezicht naar de zon en voel haar stralende warmte

Wij zien jullie zoals jullie werkelijk zijn

Voel onze trots, onze liefde en hoop

Wij zijn met jullie allen

Mr. Kuthumi en de Intergalactische Hoge Raad

door Marit Karssens

bottom of page