top of page

LEEF VANUIT JE HART!         OKTOBER 2011

Ik: Mr. Kuthumi, over een uurtje krijgen we bezoek, ik heb nu de tijd om te schrijven. Ik zit nog helemaal ‘in de flow’ na afgelopen donderdag. De lezing over uw ‘berichten’ in de kerk. Wat was het heerlijk om gewoon te mogen spreken over alles wat er gebeurd is en over uw prachtige boodschap. Nu mag het wel, nu word ik er niet om veroordeeld. Dank U dat U en vele andere ‘helpers’ uit de lichtwereld aanwezig waren. We konden het voelen in de ruimte! Het is nu zondagmiddag en het is wel 25 graden, zó warm, het lijkt wel juli, heel bijzonder. Maar wel heerlijk genieten zo voor een lange, koude winter! Kan ik een mooie boodschap voor iedereen opschrijven?

K./IHR: De winter is in aantocht …. Terwijl de mussen nu bij wijze van spreken van het dak vallen, is het nauwelijks voor te stellen dat binnen een paar dagen het weer kan omslaan en de warme jassen uit de kast kunnen worden gehaald.

Het is voor velen nog niet voor te stellen, dat de overgang van de Aarde naar de vijfde dimensie in aantocht is. Luister naar alle voortekens en neem deze serieus, ga ernaar leven.

Ik: Hoe bedoelt U: ‘ernaar te gaan leven’? Kunt u dit aan ons uitleggen?

K./IHR: Wij bedoelen: neem de tekens serieus en leef hiernaar: Ga luisteren naar je hart. Blijf niet in herhaling vervallen door telkens weer de oude patronen te herhalen en opnieuw te beleven terwijl dit niets meer voor je doet. Je weet de boodschap al lang, je hebt je lessen geleerd, je bent nu klaar voor een nieuwe start, een nieuw begin. Misschien is het nu echt de tijd om het roer om te gooien in je leven. Zet de stappen die je al zo lang wilde zetten, kies voor groei, niet voor stilstand…

Kijk om je heen: wie kun je meenemen op je weg? Is er iemand die je kunt aansteken met jouw enthousiasme? Iemand die ook verder wil, net zoals jij?

Doe iets wat je nog nooit hebt gedaan, zoek de grenzen op van je kunnen en zet de stap die je nooit durfde zetten. Nu is de tijd, wat heb je te verliezen. Een mens die in zijn kracht staat, deze voelt en ernaar leeft, krijgt juist positieve reacties van derden, die deze stap nog niet durven zetten.

Voel het innerlijk vuur in jezelf oplaaien als je bezig bent met dingen die je doet vanuit je hart: voel je je energie? Voel je hoe onvermoeibaar je bent? Voel je het leven tintelen in je lijf? Is dit geen heerlijk gevoel? Te leven, werkelijk te leven, te groeien in bewustzijn, je kracht te voelen.

Is deze kracht niet véél groter dan je ooit had gedacht? Als je vanuit je verbinding met je innerlijke bron leeft en doet, werkt, geniet, ben je zoveel groter en krachtiger dan wanneer je deze verbinding niet maakt.

Anderen zullen je zien en hierom bewonderen, je hierop aanspreken: leg hen dan uit dat jij bent 'ontwaakt', dat jij voelt waar het nu om gaat, dat jij nu leeft vanuit je hart, dat jouw innerlijke vonk is aangeraakt en is geworden tot een vuur dat je doorstraalt, inspireert, je leven zin geeft.

Leg hen uit hoe deze verbinding bij jou tot stand is gekomen. Hoe, dat weet alleen jij: door te lezen, cursussen te volgen, te spreken met gelijkgestemden, door een bijzondere gebeurtenis, door een innerlijk weten, een ontwaken. Raak anderen aan met jouw gevoel, daag hen uit ook te leren voelen, niet te oordelen, niet te beredeneren, maar simpelweg te voelen wat jouw woorden met hem/haar doen...

Voedt het vuur diep in jezelf door je regelmatig 'op te laden' met mooie woorden, teksten, meditaties, boswandelingen, zuiver eerlijk eten, helder water, rust en stilte.

Laat je niet verleiden weer helemaal op te gaan in de hectiek van alledag. Creëer je momenten van groei van rust, stilte, al is het maar even.

Ik: Hoe komt het dat sommige mensen eerst heel stevig in de ontkenning schieten, afwerend staan ten opzichte van spirituele ervaringen, en dan toch ineens omslaan, en dat anderen er juist helemaal niets van willen weten?

K/IHR: Bij sommigen ligt het zielsverlangen al zó aan de oppervlakte, dat er niet heel veel voor nodig is om ‘door te breken’ door het pantser van het ego heen. Om het hart geopend te zien worden en door te kunnen dringen tot iemands gevoel, iemand ‘wezen’!

Dit is altijd een zeer vreugdevolle gebeurtenis, voor de persoon in kwestie zelf, voor diegene die het proces mede in gang heeft gezet en voor de begeleiders vanuit de Lichtwereld die vanaf nu zoveel gemakkelijker toegang hebben tot het bewustzijn van deze persoon.

Anderen houden hun innerlijk diep voor anderen verborgen. Dat wil niet zeggen dat zij niet vanuit hun hart zouden kunnen leven, maar zich echt openstellen en dit delen met de buitenwereld is een ander verhaal. En natuurlijk zijn er ook mensen die niets van datgene dat buiten de gebruikelijke kaders valt willen weten. Zij hebben ervoor gekozen om in dit leven niet te ontwaken en om nog wat langer ervaringen op te doen in een driedimensionale werkelijkheid.

Ik : Dat brengt me op de vraag van H.:

Wat is de hogere gedachte achter de ervaringen die leden van een bepaald soort sekte willen opdoen in dit leven, de vreselijke dingen die er gebeuren:

Waarom zou je ervoor kiezen dit te doen of mee te moeten maken? Wat is hiervan het grotere perspectief?

K/IHR: De vreselijke gebeurtenissen en ervaringen, waar H. op doelt zijn de laatste naweeën van een tijdperk waarin het licht van de mensen af en toe ver te zoeken is, zo niet onvindbaar is… Het is van alle tijden dat zielen op zoek gaan naar de extremen in het leven, enerzijds om ervaringen op te doen, om te ervaren wat het is om dader of om slachtoffer te zijn.

Deze ervaringen hebben jullie allen opgedaan, in de vele levens die jullie hebben geleid. Daardoor zijn jullie gegroeid en geworden tot wie jullie nu zijn. Toch zijn er nog steeds zielen die deze ontwikkeling nog nodig hebben, zij zijn nog niet de weg gegaan die jullie zijn gegaan. Voor hen rest het leerproces in de dualiteit. Hier bovenuit te groeien in dit leven is een grote prestatie, een ware krachtsinspanning, maar het is mogelijk een enorme groei door te maken in dit leven en te komen tot een besef van innerlijke groei en vergeving.

Het is altijd mogelijk om uit de cyclus van geweld en vernedering te stappen, dit vereist wel grote moed en kracht.

Ik: Ik blijf het heel moeilijk vinden dat iemand hiervoor zou kiezen in een leven, maar ik heb al lang begrepen dat wij, vanuit ons aardse perspectief, het grotere verband nooit helemaal zullen kunnen bevatten…

K/IHR: Je doet in ieder geval een poging!

Ik: Waarom droom ik zo vaak over hele kleine kinderen die ik moet redden: ze lopen bijna in een greppel, sloot, kanaal, ik vang ze op als je uit een boom vallen, ik moet ze troosten enz. Wat is de boodschap achter deze dromen? Ik ben wel gek op kleine kinderen, maar ik ben er niet in gedachten vaak mee bezig, waarom zou ik erover dromen? Ik vraag eigenlijk bijna nooit iets wat mijzelf aangaat, maar ik heb het gevoel dat dit ook niet alleen mij aangaat... 

K/IHR: Dat klopt:

Het gaat hier om de komst van een nieuwe energie met een heel hoog trillingsgehalte op aarde, de energie die de kinderen op aarde nu nodig hebben om helemaal te kunnen zijn wie ze in werkelijkheid zijn en zo hun aandeel bij te kunnen dragen in de opgang van de aarde naar de vijfde dimensie. Tot nu toe was het nog niet mogelijk voor deze energie om in te dalen tot op het aardse niveau, er was gewoon nog geen ‘bedding’ voor.

Na de intense trillingsverhoging van Moeder Aarde zelf en het prachtige werk dat inmiddels verricht is door vele lichtwerkers die hun velden van licht hebben verankerd in de aarde, is de bedding voor deze nieuwe hoge lichtenergie veilig geworden om in te dalen op aarde.

Veel kinderen zullen hier direct van profiteren. Ze zullen zich meer ‘thuis’ voelen op aarde en zullen hun lichtwerk gemakkelijker ten uitvoer kunnen brengen.

Ik: Hebben volwassenen hier ook nog profijt van?

K/IHR: Ook volwassenen lichtwerkers zullen deze nieuwe energie in hun lichaam kunnen integreren. Als je eraan toe bent en deze energie kunt ‘dragen’ zal ook een volwassene er zijn/haar voordeel mee kunnen doen.

Ik: Moet je hier nog iets speciaals voor doen?

K/IHR: in de omgang met kinderen zal de overdracht van deze nieuwe energie als vanzelf plaatsvinden, mits je eraan toe bent.

Ik: Mag ik dan nu uw slotwoord? Ik val bijna in slaap boven mijn blaadje, maar wil het zo graag afmaken vanavond.

K/IHR:

Lieve mensen,

Dit zijn bijzondere tijden, wees je hier wel van bewust. Denk niet dat alles bij het oude zal blijven,

denk niet dat veranderingen aan jou voorbij zullen gaan…

Verheug je over datgene dat komen gaat

Verheug je op een verandering ten goede,

een verbetering van het leven op aarde

Blijf in je kracht, veroordeel niet, sta open voor al het nieuwe.

Blijf positief, vertrouw op de loop van de gebeurtenissen

Blijf gerust, al valt wat gebeurt buiten de lijn der verwachtingen

Wij zijn met jullie allen.

Weet dit, voel dit, ook al voel je je soms alleen

Laat ons binnen, binnen in je hart, daar waar ruimte genoeg is om oordeelloos en onvoorwaardelijk lief te hebben

Leef je leven vanuit liefde

Neem je beslissingen vanuit je hart

Oordeel niet en je zult niet veroordeeld worden

Houd van ons, wij houden van jou

Lief, mooi mens op aarde, in deze overgangstijd

Wij zijn trots op jullie, voel onze waardering

Voel onze steun, wij zijn met jullie allen

Ga je weg, naar licht, naar vrede

Ga samen, je hoeft het niet alleen te doen

Wees licht, wees liefde, oogst vrede

Wees gegroet

Mr. Kuthumi en de Intergalactische Hoge Raad

door Marit Karssens

bottom of page