top of page

KOM IN BEWEGING!              OKTOBER 2012

Het is herfstvakantie, een rustige zondagmiddag. Ik heb de verwarming een graadje hoger gezet en ik zit beneden op de bank, lekker warm en knus: de hoogste tijd om te schrijven! Eigenlijk wacht buiten de herfsttuin op me, er moet nog zó veel gebeuren, maar niet vandaag….. ik wacht op de woorden die zullen komen:

K/IHR: Op een doodnormale dag als vandaag is het moeilijk om je voor te stellen dat er momenteel, op vele niveaus van bewustzijn, heel veel in beweging is. Op het aardse niveau kun je je ook niet continu verbinden met het leed in de wereld, met de levens en problemen van de mensen om je heen. Maar je wéét dat er onrust is, niet alleen in landen als Syrië, waar alle onrecht en kwaad bijeen lijkt te komen, waar het licht soms zó ver te zoeken is, maar ook in je directe nabijheid: bij je vrienden, familie, op je werk, in het land waar je woont, bij jezelf, overal is wel íets aan de hand:

Relatieproblemen, ziektes, ruzies, ontslaggolven, recessies.

Weet dat een ieder nu de kans heeft om stappen te zetten, om uitdagingen aan te gaan, om het roer om te gooien, om je ware ‘ik’ aan de buitenwereld te laten zien.

Wij zeggen niet dat dit gemakkelijk is, maar in de problemen waar je je in je dagelijkse leven mee geconfronteerd ziet, ligt de sleutel tot het vinden van de ware Zelf, het voelen van je innerlijke vonk, jouw mogelijkheid vanuit je zielsverlangen om nu de stappen te zetten waar jij innerlijk blij van wordt.

Ongeacht de ja-maars, die luid klinken in je oor, van jezelf, van je ego dat tegenstribbelt, maar ook van je omgeving, die vaak zoveel beter dan jij zelf denkt te weten wat goed voor je is.

Er is veel moed voor nodig om de stem van je hart te volgen. Al zo lang leeft de ‘gemiddelde’ mens zijn leven geheel volgens de normen en waarden die hem door de omgeving worden opgelegd, aangeleerd, aangepraat. Normen en waarden die vaak heel waardevol zijn gebleken, maar die soms de ontplooiing van een mens tot wie hij wérkelijk is en wil zijn hier op aarde gruwelijk in de weg staan. En deze mens zelf is soms wel de laatste om hier daadwerkelijk iets aan te doen, om echt in actie te komen en dingen in gang te zetten die tot een verandering in oude patronen zouden gaan leiden.

Angst staat daadkracht in de weg.

Angst om je leven werkelijk te gaan leven zoals je bedoeld had, zoals je het voor jezelf uitgedacht had voor je komst naar de aarde.

Soms, als je helemaal in verbinding bent met je Hoger Zelf, tijdens een meditatie, bij een healing, als je bezig bent met datgene wat je het allerliefste doet, dán voel je even dat alles klopt, een intense tevredenheid, dan voel je je je één met alles, een moment van geluk waarop je onbewust weet:

Hier ben ik al zo lang naar op zoek. Dit zou ik zo graag zoveel vaker willen ervaren.

En daarna valt het leven van alledag weer ‘over je heen’. Het gevoel van verbinding vervaagt en je vraagt je wanhopig af wat er nu weer verkeerd is gegaan. Verwijt jezelf niets, ook dit maakt deel uit van jouw proces tot bewustwording. Zonder deze piek- en dalervaringen zou je niet kunnen groeien, zou je niet kunnen komen tot de inzichten die je nu krijgt.

Maar, wat je jezelf wél af zou kunnen vragen is: doe ik iets met de inzichten en verworven ervaringen, of blijf ik passief afwachten tot er iets op mijn pad komt waar ik blij van word?

Enige zelfreflectie is af en toe op zijn plaats: wij zijn er om jullie te helpen: om inzichten te vergaren, om ervaringen op te doen, om jullie hierbij te steunen, maar wij vragen van jullie wel een eigen inbreng, een groei naar het staan in je eigen kracht, een soms eenzame zoektocht naar je eigen licht, je eigen liefde, naar jouw persoonlijke verbinding met je Zijn, met je Hoger Zelf.

Ga op weg, wees niet bang: bang voor afwijzing, angst om weer ‘niet gezien’ te worden. Ga júist de uitdaging aan en maak je zichtbaar, zorg ervoor dat je wél wordt gezien. Ongeacht de reacties van de buitenwereld: het gaan staan voor wie JIJ bent, het opnemen van je eigen Meesterschap, dit zorgt voor zo’n positieve energie-boost, dat juist dóórdat je deze uitdaging aangaat, je dingen in beweging gaat zetten. Of de zo gewilde waardering en het ‘gezien worden in wie jij bent’ meteen zichtbaar en voelbaar zal worden doet er in feite niet toe:

JIJ gaat staan voor wie je bent en dit is zo’n mooie ontwikkeling, het zal je vleugels geven.

En door het in beweging zetten van de lucht om je heen, doordat jij je vleugels uitslaat, zal je iets in gang zetten: er komt beweging in de dichte, vaste structuur om je heen!

In je vlucht zal je mensen achter je laten, soms tijdelijk, soms voorgoed. Maar weet dat je anderen zult stimuleren om hetzelfde te doen, om je te volgen op je vlucht, op je tocht: een ieder op zijn eigen manier, elke vleugelslag is anders…

Voel je dan vrij, laat je voeren op de thermiek en bepaal vanuit een hemels overzicht, in verbinding met Al dat Is, waar de stroming je heen zal gaan voeren. Jij geeft de richting aan, jíj voelt waar je naartoe wilt vliegen:

JIJ bent de stuurman over je eigen leven!

JIJ kunt bergen verzetten, met jouw kracht, met jouw verlangen om te komen tot een mooiere wereld.

Jouw inbreng is gewild, je bent nodig, nu, hier op de aarde. Door jouw vleugelslag komt er iets in beweging, weet dat het nooit meer hetzelfde zal zijn.

Weet dit, en voel hoe goed dit je doet, want jíj vaart jouw eigen koers, jíj bepaalt de richting, het verloop van jouw leven ….

Ik: Mooi!!!

Ik ga vanavond voor het eerst naar een meditatie-bijeenkomst van ‘Stadsverlichting’ Eindhoven. Zo’n mooi initiatief: mensen komen in stilte in een huiskamer bij iemand bijeen en bundelen hun positieve kracht tijdens de meditatie: (citaat) ‘Het idee dat je door samen te mediteren een positieve invloed kunt hebben op het energieveld waarin we leven en dus op de wereld’…

Ik vind het zo mooi dat steeds meer mensen hiervoor open staan en weten: ook mijn inbreng doet ertoe!

K/IHR: Wij juichen dit soort initiatieven van harte toe, samen staan jullie nóg sterker, en de positieve energie die van een dergelijke bijeenkomst uitstraalt, heeft zeer zeker een effect op de omgeving en op de aanwezigen. Ieder voor zich gaat na de meditatie ‘opgeladen’ naar huis en verspreidt zijn licht in zijn directe omgeving. Velen kunnen zo worden ‘aangeraakt’ waardoor hun zielsverlangen de kans krijgt zichtbaar en voelbaar te worden.

(www.stadsverlichting.nu een initiatief van Tijn Touber)

Kunt U onze hoop en ons verlangen naar een nieuwe wereld, naar een ommezwaai, naar vrede en liefde voor allen

verwoorden in een prachtig slotwoord?

K/IHR (lachend) Wij doen ons best: 

Lieve mensen, kinderen van het licht, in hart en ziel,

Ook wij verlangen samen met jullie naar een grote verandering,

naar een andere wereld: nieuw, mooi, open en vrij

met plaats voor iedereen, ongeacht rassen, rangen, standen,

met eerbied voor het dieren- en plantenrijk

met respect en dankbaarheid voor Gaia, Moeder Aarde.

Deze aarde is mogelijk, deze wordt al gecreëerd

door alle mensen die zich laten raken

die NEE zeggen tegen onrecht

die zorgzaam omgaan met mens, plant en dier

die veranderingen niet tegenhouden, maar stimuleren

veranderingen in hun persoonlijk leven, maar ook voor het grotere geheel....

Mensen die hun angst in de ogen zien en hun hart volgen,

het pad van verandering durven te gaan,

die de voorlopers zien in hun Zijn

en durven te volgen, over versgebaande paden....

Mensen die wars van de verstarde werkelijkheid,

wars van de bekende normen en waarden

durven te kiezen voor anders, voor een onzekere uitkomst...

Die met hart en ziel kiezen voor de weg van het hart,

de weg van het gevoel, van het vertrouwen op jouw innerlijk kompas.

Deze mensen creëren de Nieuwe Aarde

Nu al voelbaar voor hen die ‘weten’

Nu al zichtbaar voor hen die ‘zien’

Dat ook anderen zich durven te openen

durven te vertrouwen op hun gevoel, op hun weten, hun zien

De nieuwe aarde is geen droom

werk mee en bouw samen aan een betere toekomst. 

Doe wat je kunt, wat goed voelt voor jou

In co-creatie zullen wonderen geschieden

Jij, ook jij mag je bijdrage leveren

Ja, ook jij bent van belang voor het geheel

Voel je waarde, voel wie je bent:

van grote waarde voor jezelf en voor de ander

Maak jezelf niet klein, maar groei in je kracht

zet jezelf neer, jij als kind van de zon

Verwarm je met haar stralen en laat jouw licht dan schijnen

direct om je heen en ver daarbuiten

Ja, ook jij bent van het grootste belang!

Verschuil je niet langer achter onzekerheid en angst

Maar voel je kracht en weet je gesteund

Je bent nooit alleen, voel de Waarheid van deze woorden

Ga je weg, samen naar het Licht

Het Licht van een nieuwe wereld,

Voor jou en jullie allen

Wees gezegend,

Mr. Kuthumi en de I.H.R.

bottom of page