top of page

VERLANGEN NAAR VREDE

KERSTBOODSCHAP 2016

Het is zaterdag 17 december, over een week is het Kerstmis, ik wil graag een mooie, inspirerende kerstboodschap schrijven ...

Een diep verlangen naar vrede overspoelt de wereld. Terwijl in Syrië geweerschoten klinken en bommen vallen, wordt het verlangen naar vrede groter en dieper ... Juist in deze tijd, wanneer de langste dag nadert en het feest van Licht en Vrede in aantocht is, juist nu lijken de rust en vrede verder weg dan ooit.

Soms is de vrede hier voelbaar, is de nieuwe Aarde even heel manifest aanwezig in deze drie-dimensionale wereld, maar even zo snel eist de dualiteit, de harde werkelijkheid in het leven de aandacht weer op (een paar dagen later was de aanslag in Berlijn).

Hoe kunnen wij omgaan met ons verlangen, met het weten dat het anders kan, dat het anders wordt, en soms al anders ís!

K./I.H.R.: Het is aan de mens zelf om hier verandering in te brengen. Er zal geen hulp komen van buiten af. Het is in de mens zélf aanwezig: de oplossing voor de grote Wereldproblemen, de beëindiging van oorlogen en misstanden in de wereld.

Ieder mens voor zich zal de verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven op zich mogen nemen. Alleen van binnen uit is de grote verandering mogelijk, is álles mogelijk!

Ik: Hoe gaat dit in zijn werk? Kunt u in begrijpelijke bewoordingen uitleggen hoe een mens de weg naar binnen gaat en daardoor de verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven op zich neemt? Niet iedereen kan opleidingen doen, cursussen volgen, niet iedereen heeft de tijd en het geld om een diepgaand onderzoek in zichzelf te starten. De halve wereld heeft er waarschijnlijk geen bewustzijn op dat er überhaupt iets bestaat als een innerlijke wereld, die minstens zo belangrijk is als het leven in 3D! Hoe moet ik dat zien?

K/IHR: Over de hele wereld zijn pioniers geïncarneerd:

al eeuwen lang wordt de Mensheid voorbereid op een grote shift in bewustzijn. Eeuw na eeuw werd de groep die zicht kreeg op het werkelijke grotere plan achter het wereldgebeuren groter en groter. In de tijd waarin jullie nu leven is de groep geïncarneerden op Aarde, die tijdens hun leven een zeer groot bewustzijn ontwikkelen zo groot dat een werkelijke shift mogelijk zal blijken. De Aarde roept, de Innerlijke stem roept, het Weten dat het zo niet langer kan, dat een grote ommezwaai nodig is, dit Weten is voelbaar over de gehele Aarde.

Juist doordat de mensheid zulke enorme sprongen heeft gemaakt in technologie, is het mogelijk geworden om te weten wat er zich aan de andere kant van de wereld afspeelt. Positieve en negatieve berichten wisselen elkaar af en het is aan jou om te voelen waar jouw aandacht zich op mag richten.

Ik: Wat doet deze grote groep op dit moment voor de Aarde, voor de Mensheid?

K/I.H.R.: deze mensen zijn van ongelofelijk belang voor de mondiale shift in Bewustzijn. Door hun weg naar binnen, die al eeuwenlang bezig is en zich van incarnatie op incarnatie heeft verdiept, zijn zij in staat de nieuwe wereld te leven en zichtbaar te maken waar het in het leven op Aarde om gaat.

Door hun hart-gedragen bewustzijn raken zij, met hun Zijn, moeiteloos een grote groep mensen om hen heen aan, die ieder voor zich aan een innerlijk proces van grote bewustzijnsgroei en verdieping beginnen. Dit proces is voor hen ook al eeuwenlang gaande, maar zij hebben juist dát zetje nodig om in te zien dat zich ook in hén een schat aan wonderen, een lichtbron bevindt die alleen maar meer gaat stralen als deze met aandacht wordt gevoeld en gekoesterd.

Noem het inspiratie: soms ontmoet je iemand waarbij je je zo op je gemak voelt, nuchter én spiritueel, gegrond én vol inspiratie en levenslust, wijs én speels tegelijkertijd. Moeiteloos, maar voelbaar drager van een innerlijk licht dat uitstraalt, zelfs voorbij de persoonlijkheid.

We spreken hier niet over goeroe’s, over grote leiders met een schare volgelingen, maar juist over mensen, gewone mensen die je zo maar kunt ontmoeten. Zij raken je aan tijdens een ontmoeting, tijdens een gesprek, bij een workshop, cursus o.i.d. Ergens diep van binnen in jou begint iets te bruisen, te borrelen. Zonder dat je weet of begrijpt waarom, voel je je beter, anders na zo’n ontmoeting. De ander stuurt hier niet op aan, hij/zij IS en toch gebeurt er iets heel bijzonders:

In jou zelf wordt die al aanwezige vonk van licht aangeraakt en deze laat zich voelen. Als er dán tijd genomen wordt om te voelen en te beseffen wat er in jou gebeurt, dán ontstaat er een proces van groei en bewustwording. Dán wordt iets in gang gezet dat onomkeerbaar is, dat groter en groter mag worden maar wat jouw aandacht en tijd vraagt ….

Zulke ontmoetingen die jou op je innerlijke weg kunnen stimuleren, komen vaker voor in je leven. Telkens weer zullen de omstandigheiden, zal de synchroniciteit * je brengen in situaties waarin je ziel geraakt kan worden en de innerlijke vonk meer kan gaan gloeien.

Wat je daar mee doet is aan jou: jij alleen bent verantwoordelijk voor de innerlijke groei in jouw leven. Niemand zal je dwingen om de weg naar binnen te gaan, om te gaan luisteren naar de stem van je hart.

Wij zien de bewustwording van de mens in LICHT op Aarde. Misschien kunnen jullie het je op dit moment helemaal niet voorstellen, maar er is momenteel een zeer grote toename van Licht op Aarde waarneembaar. Zo velen zetten de stap naar een nieuwe wereld, naar vrede in zichzelf, naar een Zijn op Aarde met een hart vol liefde dat wil verbinden, dat het goede in de ander wil zien, dat wil raken en wil samenwerken. Dit is zichtbaar: een golf van Licht verspreidt zich over de Aarde, ondanks oorlog en ellende, ondanks ziekte en verdriet, juist nú is het licht groeiende, is het hart-gedragen bewustzijn aan het groeien.

Dit bewustzijn, ook wel het Christusbewustzijn genoemd, heeft niets meer met een geloof of met de aanbidding van een heilige of martelaar te maken. Zij gingen ons voor, zij hebben met hun leven getoond hoe het mogelijk is om Licht te zijn en dit uit te stralen naar de Wereld. Nu is het jullie beurt om ieder voor zich je licht op te halen, diep in jezelf, en dit te tonen aan de buitenwereld en uit te stralen, om te raken en te verbinden.

En ja … dit zal veranderingen met zich mee brengen. Ja ... er is een rotsvast vertrouwen voor nodig.

Deze innerlijke weg gaande zal het zeer bijzondere voelbaar worden: hoe dieper je gaat, hoe groter de impact op je dagelijks leven zal zijn en hoe rotsvaster je vertrouwen zal blijken te zijn.

Herinner je wie je werkelijk bent! Herinner je je grootsheid en wees niet bang!

De wereld heeft mensen zoals jij nodig, de wereld wacht op jou.

De meditatie die volgt is een manier om de Goddelijke vonk in jezelf te voeden, te koesteren en te doen groeien:

Het is fijn als je kunt gaan liggen:

Zorg dat je rustig ligt en dat er niets is dat afleidt

Zorg dat je niet gestoord zult worden

Adem rustig in en uit, naar je buik

Blijf zo doorademen terwijl je voelt hoe je ligt

Waar raakt je lichaam de ondergrond?

Neem rustig de tijd om je hele lichaam te voelen

Concentreer je dan op je ademhaling en voel hoe je lichaam

zwaarder en zwaarder wordt

Je lijkt te versmelten met de ondergrond waar je op ligt

Je wordt één met de ondergrond

Ga dan in gedachten naar een moment van blijdschap

Een moment waarop je je werkelijk echt blij en ontspannen voelde,

Gelukkig .... even was er niets dan dat moment van gelukzaligheid en totale gedachtenloosheid.

Alles klopte op dat moment … je lichaam tintelde van enthousiasme, een diep warm gevoel binnen in je buik bevestigde je geluksgevoel. Je straalde, lachte, je was helemaal JIJ

Dat gevoel, moeiteloos, dat was er ineens:

De reden doet er nu niet toe, maar je kent dit gevoel …

Ga in je lichaam eens voelen waar dit geluk, deze vreugde voor jou aanwezig is, nu, op dit moment, als je je verbindt met de herinnering aan dit mooie, heerlijke gevoel van geluk.

Waarschijnlijk voel jij dit ook bij je vierde chakra, het hartchakra:

Ze zeggen niet voor niets: ‘mijn hart barst bijna van geluk’

Zet je hartchakra, het gebied rondom je hart maar wijd open, en voel het geluk,

Voel je verbinding met blijdschap, met deze lichte, sprankelende energie en maak het dan groter

Zo dat het voor jou fijn blijft aanvoelen.

Het hart-gebied wordt nu lichter en lichter en gaat stralen, voel hoe moeiteloos dit gaat,

Je intentie is voldoende:

Verruim mijn hart met dit licht, met deze blijdschap, met mijn innerlijk licht

Voel dan hoe je deze lichte, sprankelende energie door je hele lichaam kunt laten stromen.

Hef de begrenzingen maar op en geef je over aan het licht dat stroomt, dat zich wil verspreiden, dat warm en fijn aanvoelt.

Je bent nu één stralende zon, boordevol licht en liefde, vervuld van een energie die onuitputtelijk gevoed wordt vanuit de Bron, de Bron waarmee jij altijd verbonden bent!

Deze energie, dit licht in jou is er altijd! Wees daarvan overtuigd. Je hebt het je nu herinnerd:

Deze aanwezigheid van Licht, liefde, energie, wijsheid is er altijd. Jouw innerlijke Bron, jouw Licht dooft nooit en zal sterker en sterker zichtbaar en voelbaar worden als jij je er bewust mee verbindt.

Blijf nog even heerlijk liggen, geniet maar na van wie jij bent, wérkelijk bent, en besef dat jij met dit licht in jou de Wereld in mag gaan en anderen mag aanraken vanuit jouw Licht, vanuit jouw kracht.

Als je zo ver bent, keer je in gedachten weer terug naar waar je begon. Voel hoe je lichaam ligt op de ondergrond, adem nog een paar keer diep in en uit en kom dan rustig terug in het hier en nu.

Kijk zo maar eens in de spiegel: Je straalt als nooit tevoren!  

Slotboodschap:

Lieve mensen,

Wees een drager van Licht

Wees niet bang om jouw licht te laten zien aan de buitenwereld.

Daar kun je anderen raken

Daar ontstaat de verbinding

Open je hart voor jezelf én naar de ander

Straal jouw licht uit om je heen

Rondom ieder mens die licht is

Zal een kring van licht ontstaan

Samen op weg naar een andere wereld

Samen op weg naar meer liefde en verdraagzaamheid

Leven vanuit liefde, vanuit vertrouwen

De ander raken en geraakt worden

Wij wensen jullie een prachtig feest van Licht

Laaf je aan het licht en herinner je wie je werkelijk bent

Jouw Goddelijke vonk gloeit diep van binnen

Maak er een stralend innerlijk vuur van

Ga in vrede

Een prachtig Kerstfeest voor jullie allen

Mr. Kuthumi en de I.H. Raad door Marit Karssens

bottom of page