top of page

KERSTBOODSCHAP 2014

Het is maandagmiddag, ik heb me teruggetrokken op zolder, daar is het heerlijk stil. Ik zit in een dekbed gewikkeld op de bank, de poes is er natuurlijk weer bij gekropen, ligt dicht tegen me aan. Hoe hij toch ineens weet dat ik hier zit? Grappig ...

Ik: Mr. Kuthumi, ik stroom óver van de energie, laat ik dit nu maar eens omzetten in een mooie channeling: de Kerstboodschap van december 2014.

Jopie (de kater) is intussen flink aandacht aan het vragen, elke keer komt er een grote poot hengelen naar de knopen van de houtje touwtje sluiting van mijn vest. 

Ik merk dat ik zo verzacht bij de aanwezigheid van deze kat, sowieso, bij dieren in het algemeen. Ik voel me gewoon zakken in een cocon van liefde, onvoorwaardelijke liefde, warmte, lichtheid en ook vrolijkheid.

Mr. K/I.H.R.: Wat dieren mensen te bieden hebben is niet niks: ze nemen in hun ‘zijn’ een groot bewustzijnsveld met zich mee en een mens kan zich hierdoor laten raken of niet. Dit is een bewuste keuze. Laat je je raken, dan zal je meteen het effect ervan voelen in je lichaam. Je zult beter aarden, je lichaam beter bewonen, want alleen dan zal je het grote liefdesveld dat een dier je biedt volledig kunnen doorvoelen.

Ik: ouders die kinderen bij dieren weghouden, bijv. uit angst voor viezigheid, ontnemen zij de kinderen niet heel veel?

K/I.H.R.: Een kind dat met dieren opgroeit en er veelvuldig mee in aanraking komt, zal daar zeker profijt van hebben. Juist het onvoorwaardelijke dat een dier uitstraalt, de liefde die het geeft, vormt een prachtige bevestiging voor een kind op aarde.

(Jopie voelt zich erg aangesproken, zijn voorpoten liggen u ongeveer óp de schrijfmap, mijn kristallen schedeltje tussen zijn poten).

K/I.H.R.: In deze voor velen zo drukke decembermaand wil ik jullie vragen ook af en toe even stil te worden en de volgende vragen op je in te laten werken.

Juist nu, in de donkere wintermaanden, is het goed om stil te staan bij je leven, bij wie je bent en waar je staat:

- Waar ben je nu, en is dit ook waar je wilt zijn?

- Kun je jezelf zijn, helemaal? Of houd je je nog ‘in’ uit angst voor het oordeel van

derden?

- Waar was je mee bezig toen je de laatste keer écht blij was, uitgelaten blij, en dat ook

mocht tonen van jezelf?

- Als je één stapje verder zou gaan, verder dan je eigenlijk durft, wat zou er dan

gebeuren? Wat zou er veranderen in je leven?

- Ben je op dit moment eerlijk naar jezelf?

Dit zijn vragen die je uitnodigen om ‘naar binnen’ te gaan en diep van binnen, vanuit je hart, de antwoorden op de vragen te laten opborrelen, zonder dat je gedachten, je oordelen, je veroordelende gedachten zich ermee bemoeien.

Stel jezelf de vragen niet allemaal tegelijk, maar neem er rustig de tijd voor. Slechts één vraag per keer, als je even helemaal stil bent, tijdens een meditatief moment, voor het slapen gaan of juist ’s morgens voordat de hectiek van alledag weer begint.

Het gaat erom dat je weer opnieuw contact maakt met je zielsverlangen. Een ieder van jullie weet wat ik daarmee bedoel: je ware essentie wil zo graag geleefd worden op aarde en jullie zijn daar ook zo mee bezig:

De één al zijn leven lang, de ander sinds kortere tijd, maar in de loop van het leven in de drie-dimensionale realiteit is het zo logisch en menselijk dat je afdwaalt van je oorspronkelijke pad.

Met alles wat er zich in je leven aandient, is het soms zo moeilijk om koers te houden, om werkelijk te voelen wat je wilt, waar jij naar verlangt. Langzaam maar zeker dwaal je af, raak je van de weg, raak je van de wijs, verward, niet meer zo zeker van je zaak omdat je de verbinding, de wáre verbinding met je zielsverlangen laat verdwijnen achter de sluiers van de illusie.

Voel nu of je de waarheid van deze woorden diep van binnen voelt resoneren. Voel je je een beetje ongemakkelijk worden? Of word je juist opstandig, wat geïrriteerd?

Ga maar eens kijken waarom het geschrevene deze gevoelens bij je oproept. Wees eerlijk naar jezelf. Misschien wil je erover praten met een goede vriend, vriendin. Als je jezelf kunt spiegelen in de antwoorden van de ander, kun je vaak grote stappen zetten en tot mooie inzichten komen. 

Laat het geschrevene je helemaal koud, graaf dan eens wat dieper. Laat het je werkelijk onverschillig, of is er heel ver weg in je innerlijk Zijn een klein sprankje hoop dat je voelt gloeien? Hoop op verandering, hoop op inzicht, hoop op het luisteren naar je innerlijke stem, die reeds zo lang roept in de duisternis?

Ga de uitdaging aan, want dat is het: een uitdaging om naar binnen te keren, om de ontmoeting met je ware Zijn aan te gaan, en te luisteren naar wat er diep van binnen in je leeft, wat zo graag gehoord wil worden.

De Kerstboodschap is een boodschap van liefde, van liefde en licht in de donkere tijden.

Liefde voor jezelf, voor wie je bent, nu, met al je eventuele tekortkomingen, met je grote hart dat al zo vaak geraakt is door harde worden, door liefdeloosheid, door de wereld om je heen. Je hebt sluiers opgetrokken, om je grote licht niet meer te laten zien aan de buitenwereld, dit heeft je leven na leven zoveel pijn gedaan: het niet kunnen zijn wie je werkelijk bent, dat je jezelf hebt teruggetrokken:

je hebt jezelf begrensd, bewust donkerder gemaakt, onopvallender, je bent als een grijze muis geworden die niet meer opvalt tussen alle anderen. 

Maar is dit wat je wilt? Ben jij zo grauw en grijs of wil je eindelijk je licht weer laten stralen? Jouw licht, verankerd in je Zijn. Jouw stralende aanwezigheid hier op aarde, zo mooi en liefdevol dat het anderen soms tijdelijk zal verblinden. Jouw licht raakt het licht in hen aan. 

Vrees niet voor de gevolgen van het zijn van wie jij werkelijk bent. Vrees jouw licht-essentie niet, wees jezelf, wees het Licht der Wereld.

Met kerst wordt ieder jaar de geboorde van het Licht der Wereld, het kerstkind Jezus gevierd:

Laten wij dit jaar jóuw geboorte mogen vieren:

De geboorte van een gouden lichtwezen op aarde, geïncarneerd in een prachtig mens,

ingedaald in zijn lichaam, vol liefde, met een hart van goud dat overstroomt naar de mensen

en dieren om zich heen, gouden licht dat hij uitstraalt naar Moeder Aarde.

Word geboren lief mens:

in onze liefdevolle bedding mag jij er zijn, eindelijk Zijn.

Weet je gekoesterd, weet je omarmd en ontmoet je medemens in het licht van jouw uitstraling.

Slotboodschap:

Wees welkom op Aarde

Wees welkom zoals je bent

In al je glorie ... in al je pracht

Hoor hoe je komst bezongen wordt

Engelenkoren vieren je geboorte

Straal je licht uit in de wereld

Voel hoe welkom je bent

Voel hoe jouw komst de harten van mensen verwarmt

Heb geen angst meer om jezelf te zijn

Jij mag er zijn, laat je zien

Houd je niet langer in

Verberg jezelf niet meer

Wij wachten op jou

Voel ons verlangen

Voel Moeder Aarde

Jij bent nodig, nu!

In je volle potentieel

In je volle essentie!

In alles wie je bent

Je mag er zijn!

Wees licht

Wees liefde

Voel je vrijheid

Een gloedvol Lichtfeest voor jullie allen!

Mr. Kuthumi en de Intergalactische Hoge Raad

Door Marit Karssens

bottom of page