top of page

ONTMOET DE ANDER IN JEZELF                    KERSTBOODSCHAP DECEMBER 2013

De rust is teruggekeerd in huis, de kerstboom staat te pronken in de kamer. Heerlijk deze rust, het is echt heel stil... Ik zou graag een mooie kerstboodschap willen schrijven, over twee weken is het alweer Kerstmis! Ben ik in ieder geval op tijd!

Tijdens het schrijven van deze channeling zal het 11-12-’13 14.15 uur worden …. Toch wel heel bijzonder besef ik ...

K/I.H.R.:

Lieve mensen,

Er is weer bijna een jaar voorbij gegaan, een jaar waarin veel gebeurd is. Voor velen onder jullie was 2013 geen jaar van rust, maar van veel emoties, bijzondere, onverwachte gebeurtenissen, een jaar van persoonlijke groei maar ook een jaar waarin verwondering, soms verdriet, onbegrip, verwachting en hoop hand in hand gingen:

‘Wat is nou de bedoeling? Welke weg moet ik gaan? Waarom weet ik nu nog steeds niet hoe het verder moet? Wat is er veel verdriet op de wereld, houdt dit nou echt nooit op?’

Ik: En als je je juist heel fijn voelt, zou je je bijna schuldig gaan voelen t.o.v. al die anderen die worstelen en in de put zitten.

K/I.H.R.: Je hoeft je niet schuldig te voelen als je, te midden van alle tumult in de wereld in je rust kunt blijven. Als je je goed voelt, blij voelt als je met je diepste Zijn verbonden bent.

Het wil niet zeggen dat jouw leven dan soms niet moeilijk is, maar het betekent dat je ondanks eventuele tegenslagen altijd blijft voelen, diep van binnen, dat er een kracht is die je ‘draagt’, dat je gesteund wordt, dat je deel uitmaakt van een groter geheel en dat dit jou een gevoel van geborgenheid, van evenwicht, van kracht en lichtheid geeft.

Ik: Dat zou je toch wensen voor iedereen op aarde. Wat als ieder mens deze verbinding tot stand zou kunnen brengen, ik bedoel: zou kunnen vóelen, want de verbinding ís er al, bij iedereen!

K/I.H.R.: Dan zou de wereld er heel anders uit zien. Dan was er geen oordeel, geen veroordeling, dan waren er geen ruzies of oorlogen. Dan deed men een ander mens of dier geen pijn. Dat zou men ook niet kúnnen omdat het gevoel van verbondenheid zo sterk zou zijn dat je jezelf pijn zou doen als de ander gekwetst werd.

Ik: Dit is een prachtige kerstgedachte: Vrede op aarde door de ander te zien als een deel van jezelf …

K/I.H.R.: Dat de onderste steen boven komt, in allerlei opzichten, op allerlei gebieden, is ook iets dat voor veel onrust zorgt. Niets lijkt bij het oude te blijven: Oude structuren worden omver gehaald, allerlei ‘vaste’ overtuigingen worden in twijfel getrokken, misbruik komt aan het licht. 

Uit alles blijkt dat er vaak ook een donkere, niet belichte kant aan mensen, aan situaties, verbonden blijkt te zijn. Dit is soms moeilijk te bevatten. Rechtlijnige standpunten, eenduidige meningen moeten vaak worden herzien, als de andere kant van de zaak aan het licht komt.

Ik: Wat raadt U de mensen aan? Het is zo gemakkelijk om alle vertrouwen te verliezen als iemand waar je in geloofde, die zich voor het goede inzette, ook een andere kant blijkt te hebben. 

Dit geldt voor mensen in het algemeen, voor politici, gezaghebbers, maar soms blijkt dat ook ‘groene’ milieu-oplossingen een andere, donkere kant hebben (ik heb net een stuk gelezen over de ons zo vertrouwde windturbines en de schade die het opwekken van het benodigde neodymium in China oplevert).

K/I.H.R.: Waar licht is, is ook donker, dit geldt voor mensen, voor situaties: Op aarde, in de wereld van de dualiteit, doet een mens zijn ervaringen op en komt op deze manier in aanraking met het donker én met het licht in zichzelf en in de ander…

In deze tijd is het wel heel bijzonder dat er zoveel mensen zijn die zich bewust verbinden met hun Hoger Zelf, met hun diepste zielsverbinding. Dat het weten wat het goede, het juiste is steeds gemakkelijker voelbaar wordt in hun hart.

Vanuit dit weten is er meer compassie voor het donker om hen heen, is er het diepe besef dat ook in die ander die jou kwaad berokkent, die je pijnt doet een kiem van licht is. Dat ook die ander verbonden is met de Bron. Dat ook in die ander een licht schijnt dat meer en meer voelbaar wordt als je je daarop gaat richten, als jij vanuit compassie en onvoorwaardelijke liefde die ander kunt zien zoals hij werkelijk is.

Ik: Voor veel mensen is dit heel erg moeilijk, zo niet onmogelijk …

K/I.H.R.: En toch kom je er zo veel verder mee: je beroepen op je pijn, je gevoel van niet gezien zijn, van onrecht, zorgt binnen in jou voor zoveel onrust, voor zo veel negativiteit, dat je dit ook uit zult stralen en ook aan zult trekken. Je krijgt in die ander een terugspiegeling van wat zich binnen in jou roert.

Als je het om zou kunnen draaien: als je zou kunnen voelen diep van binnen dat je elke dag leert en groeit door alles wat er gebeurt. Als je zou kunnen beseffen dat jouw groeimomenten ontstaan in moeilijke situaties. Dat je juist dán de kans krijgt om je compassie te tonen, te voelen dat het goed is zoals het is. Dat je rustig kunt blijven en kunt voelen dat jou diep van binnen niets wordt aangedaan. Dat je te allen tijden kunt blijven wie je bent: een lichtwezen op aarde, verbonden met het Al, licht, blij, warm, vrolijk, vol compassie en stromend van onvoorwaardelijke liefde, zelfs naar diegene die je het liefst níet wilt zien en ontmoeten, liever niet in je leven toe wilt laten....

Dan wordt je leven rustiger, dan verandert de onbedwingbare, woest stromende rivier in een kabbelend beekje dat, ondanks dat het grote stenen en obstakels tegenkomt op zijn weg, vrolijk spetterend verder stroomt, ruwe rotsblokken langzaam verzacht tot organisch gevormde stenen …

Iedereen heeft hierin een keuze:

kies je voor verzet, voor stagnatie, voor boosheid, verongelijkt zijn, voor angst ....

Of laat je het stromen, de vrije loop gaan, ongeacht het verloop, vertrouwend op het proces, de positieve gebeurtenissen benadrukkend, en in elke op spetterende waterdruppel in de zon een regenboog aan mogelijkheden en uitdagingen ziend?

Aan jou de keuze!

De wereld heeft behoefte aan mensen zoals jij! Jij die dit leest en blij wordt van deze woorden!

Sta open voor het nieuwe, geloof in de aanwijzingen die je krijgt, in de onverwachte toevalligheden die je overkomen. Voel dat ook jij diep van binnen weet dat je op de goede weg bent, dat ook jij er mag zijn, dat je van waarde bent!

Straal je licht uit naar de ander en raak de ander aan in zijn Zijn, ondanks een donkere uitstraling, ondanks een negatief gevoel dat de ander bij je oproept. Prik er doorheen en zie dat ook de ander licht uit kan stralen, licht dat misschien heel diep verstopt zit onder een laag van afweer, van bescherming, van angst voor pijn. Laat het je niet weerhouden jouw licht in de ander te spiegelen zodat je hem kunt herinneren aan wie hij werkelijk is.

Ik: De bel gaat net en de nieuwe doos Manifesting Miracles van Healing Arts wordt afgeleverd! Net nu, tijdens het schrijven van deze channeling. Ik werd er zo blij van en het raakte me ook… Nu weer verder, ik heb flesje 12 in mijn hand, mooi als je zo kunt voelen dat iets helemaal de bedoeling is, dat er wonderen gemanifesteerd mogen gaan worden…

K/I.H.R.: Alles is aanwezig om wonderen te verrichten, als jullie ten diepste zouden geloven in jullie creatiekracht, in jullie grootsheid, in jullie kracht, lichtkracht.

Ik: ‘Herinner je wie je werkelijk bent’ de ondertitel van deze site, zo mooi en zo waar …

K/I.H.R.: Sta open voor het nieuwe, voor het andere, het ongeziene, het onverwachte …

Wees niet bang voor het onbekende maar voel of je echt bang bent of dat het je ego is dat je laat dénken dat je bang bent… Als het gaat om je nieuwsgierigheid naar datgene waar mensen soms nogal huiverig voor zijn:

Ontmoetingen met engelen, heiligen, Herrezen meesters, personen die zijn overgegaan of met buitenaardsen:

Ga voorbij je ego en voel ten diepste wat een dergelijke nieuwsgierigheid met je doet. Het duidt op een al dan niet bewust verlangen naar een dergelijk contact.

Als je weet en voelt dat je er blij van wordt, blij en nieuwsgierig, verrast, als je er vol verwondering over bent, weet dan dat het goed is, dat jouw zielsverlangen ervoor heeft gezorgd dat dit op je pad komt en dat je het nader mag onderzoeken. 

Laat het mentale onderzoeken dan even achterwege, niet alles is nog te verklaren maar laat je gevoel spreken en wees attent op gewaarwordingen als: Kippenvel, onverwachte diepe ontroering, hevige blijdschap, euforie, golven van energie door je lichaam heen:

Dit zijn onmiskenbare tekenen voor jou dat je erop mag vertrouwen dat je intuïtie goed werkt. Misschien ben jij gezegend met helderziendheid: dan wordt alles in één blik duidelijker voor jou. Maar onderschat niet de gave van heldervoelendheid, het helderhorend of – wetend zijn.

Blijf voelen en deel je bevindingen met anderen, vindt gelijkgestemden en maak zo jouw waarnemingen tot een deel van jouw leven, ter verrijking en groei …

Voel en zie het licht dat schijnt

In deze donkere tijd van het jaar

Binnen in jou en om je heen

Komend vanuit de harten van mensen

Harten die geopend worden naar elkaar

Ga met de stroom van het leven

Wees verrast en blij met de weg die je gaat

Vertrouw op je innerlijke leiding

Jij weet precies welke richting je wilt gaan

Neem het roer in handen en stuur waar nodig bij

Wees een licht in het duister voor mensen om je heen

Zodat een ander zijn eigen licht kan gaan ontdekken.

Straal, deel en voel je innerlijke kracht

Stroom over van onvoorwaardelijke liefde

Zie de perfectie in de imperfectie

En deel je vreugde en liefde met anderen

Zodat zij hun verdriet en zorgen met jou kunnen delen

Bemoedig elkaar door de ander te zien

In zijn Zijn, in zijn kracht, in zijn licht

Dat soms verborgen is achter vele lagen van angst

Maar dat er altijd is

Aan jou de prachtige kans dit licht te ontdekken

En de grootsheid in de ander te zien

Samen is meer dan de som der delen

Wees verrast en sta open voor al het nieuwe

Nodig de lichtwereld uit in jouw leven

Zie het donker en het licht en besef

Zonder het één kan het ander niet bestaan

Voel de vrede in je hart en deel

Maak anderen deelgenoot van wie jij bent

Van wat jij ervaart, van jouw Weg naar het Licht

Met ons aan je zijde kunt je kerst vieren in je hart

Voel je licht worden …

Voel je vrijheid…

Voel de blijdschap …

Wij zijn met jullie allen,

Een prachtig Kerstfeest in liefde

Mr. Kuthumi en de Intergalactische Hoge Raad

bottom of page