top of page

KERSTBOODSCHAP 2011

Het is woensdag 21 december, een uur of vier. Het is heel stil in huis, en ik heb het koud…ik zet de verwarming toch maar een graadje hoger. Buiten is het al schemerig aan het worden, ik installeer me op de bank in de voorkamer, met de hond aan mijn voeten. Ik ben vol verwachting, ik weet dat er een Kerstboodschap geschreven gaat worden, daar zou ik zo blij mee zijn.

‘Mr. Kuthumi, u was bij me afgelopen week tijdens een energiebehandeling die ik onderging, heeft U nu een kerstboodschap voor ons?’ Een kwartier later heb ik nog geen letter op papier, wil ik te graag? Gedachten gaan af en aan door mijn hoofd, maar dit zijn toch echt mijn gedachten…waar blijft de kerstboodschap nou? We proberen het opnieuw… 

K./I.H.R.: Vorig jaar rond deze tijd lag de wereld verstopt onder een deken van sneeuw, alles verstilde, de kerstsfeer was soms bijna voelbaar als jullie naar buiten keken. Nu is het koud, nat en somber, dit weerspiegelt de gemoedstoestand van velen, de economische crisis, de vele geweldsuitbarstingen, de natuur die zich roert…

Er is veel ellende, zichtbaar en onzichtbaar. Hoe kan de kerstgedachte nu voelbaar zijn in deze sombere wereld waar pijn, verdriet, ziekte en ellende soms de bovenhand dreigen te voeren. Vrede op aarde is nog ver te zoeken en het menselijk ego staat compassie en mededogen vaak in de weg.

Houd moed! Geef de hoop op betere tijden niet op! Jullie licht kan het tij doen keren! Geloof in jezelf, in de kracht die schuilt in ieder mens die gaat leven vanuit zijn hart, die zijn lichtkracht volledig gaat inzetten voor de nieuwe wereld. Die gelooft dat hij er toe doet, dat het wel degelijk uitmaakt wat hij zegt, wat hij doet, uitdraagt, hoe hij in het leven staat!

Maak jezelf niet klein, ga staan voor wie je wérkelijk bent, voor diegene die jij voelt diep van binnen. Diegene die wijs is, daadkrachtig, rustig, weloverwogen, gecenterd, vol compassie en die weet wat hij wil en waar hij voor gaat. Diegene diep van binnen die het licht is en dat uitstraalt, die liefde is en dat leeft. Deze persoon bij jij ook, je bent het alleen even vergeten of je bent de verbinding met je innerlijke lichtkracht kwijtgeraakt, dat is tenminste wat jij denkt….

Je bent het niet kwijt, het is er immers al, in volle glorie ligt jouw licht op je te wachten. Leven na leven was het daar al, diep in jou aanwezig, wachtend op het moment van het besef:

Het is er allemaal al en het is nooit weggeweest!

Al vanaf het moment van de afsplitsing van de Oerbron, dragen jullie het licht in je mee en het is in dit leven op aarde dat jullie je opnieuw willen verbinden met de innerlijke vonk, dat jullie je deze verbinding willen herinneren.

Velen zijn momenteel bezig met dit proces, overal op de wereld worden mensen geraakt door de blijde boodschap van het licht en de liefde van de nieuwe aarde en ze voelen dat zij juist nu hier zijn om een belangrijke bijdrage te leveren aan het tot stand komen van de overgang van de aarde naar de vijfde dimensie. Het is niet voor niets dat jullie nu hier zijn, hier hebben jullie je leven na leven op voorbereid. Luister naar je innerlijke stem, voel hoe je je voelt bij deze woorden:

Komt er hoop, borrelen er gevoelens van vreugde en van verwachting op dat wat komen gaat bij je naar boven?

Weet je dat ook jij jouw rol wilt gaan spelen, jouw zelfgekozen taak wilt gaan vervullen? Voel en je zult het weten. Stel jezelf open voor je gevoel en laat de gedachten die rondtollen in je hoofd nu even niet de boventoon voeren. Voel wat je taak is hier, wat je hier komt doen en hoe je jouw missie hier op aarde het beste vorm zou kunnen geven.

Ik: Mag ik hier even tussendoor een vraag stellen die E.W., een bezoeker van mijn site, stelde:

E.W.: ‘2012 wordt economisch een zwaar jaar. Sommige lichtwerkers ervaren de drang hun missie uit te voeren waarvoor ze hier op aarde gekomen zijn. Hoe kunnen zij gevoel en verstand met elkaar verenigen, zodat zij enerzijds hun missie kunnen beginnen en anderzijds genoeg inkomen hebben voor hun eigen levensonderhoud?’

K/IHR: Zeer vele lichtwerkers ervaren op dit moment het gevoel dat het nu of nooit is: dat voor hen juist nú het moment is aangebroken om hun boodschap van Licht uit te dragen in de wereld. Ze zijn enthousiast, gedreven en voelen zich zeker van hun taak, van hun missie. Het is voor hen in de loop van de tijd steeds duidelijker geworden waarvoor zij op aarde gekomen zijn en welke boodschap zij hier willen brengen, welke taak zij hier willen vervullen. Velen zijn hier al jaren naar toe aan het werken en hebben hun leven op een dusdanige manier kunnen inrichten dat een mooi evenwicht is ontstaan tussen het verwerven van inkomen enerzijds en het doen van activiteiten die met hun missie te maken hebben anderzijds. Soms lukt het mensen om geheel met hun spirituele opdracht bezig te zijn en juist daarmee in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Dit hangt van zoveel factoren af en het is aan de persoon in kwestie om daar op eigen wijze invulling aan te geven.

Sommigen gaan de weg naar hun persoonlijke openbaring heel snel of zijn zich er eigenlijk nog maar net van bewust wie zij zijn en wat zij op aarde komen doen.

Dan is het vaak heel moeilijk om je te blijven bewegen in de kringen waarin je altijd al verkeerde, waarin je gewend bent om je brood te verdienen. Je hart roept en je zou het liefst de stem van je hart volgen, maar je verstand zegt je te blijven nadenken en ook te zorgen dat er een vaste bron van inkomsten is. De gulden middenweg vinden is moeilijk en maakt vaak ook deel uit van het (leer) proces waar de persoon mee bezig is. Probeer tijd vrij te maken om bezig te kunnen zijn met dat wat je het liefste zou doen:

Het geven van healings, gesprekken met gelijkgestemden, het geven van lezingen, het informeren van zoekenden, het doen van wat jij voelt dat je komt doen. Vraag de Lichtwereld je hierbij te helpen om deze tijd te vinden, om synchroniciteit in je leven toe te laten, zodat je juist die personen zult ontmoeten die je verder kunnen helpen. Zodat je oog juist valt op die kans die klaar ligt voor jou om te grijpen.

Vaak is het ook zeer wel mogelijk om zelfs in je huidige functie je boodschap voorzichtig uit te dragen. Aan je houding, aan wie jij bent, zullen mensen, collega’s zien dat er iets veranderd is, en zo kun jij ook daar een begin maken met de bewustwording van mensen. Probeer zo de weg te vinden die voor jou het meest geschikt is, enerzijds de stem van je hart volgen, maar anderzijds de verantwoordelijkheid die je draagt voor het levensonderhoud van jezelf en de jouwen niet te veronachtzamen.

Let op de aanwijzingen die je krijgt en voel je gesteund in je zijn. Wij zijn blij met wie jij bent en in hoe jij het doet, en wij willen jou daarbij behulpzaam zijn door je te steunen op je pad.

Elk mens die op de één of andere manier bezig is met bewustwording, met het in zichzelf voelen en aftasten van wie hij is en wil zijn, kan rekenen op onze steun, op een glimlach uit de wereld van het Licht. Wij zijn zo blij met een ieder die deze weg inslaat, die wakker wordt. Hoe snel of minder snel het ook gaat. Er is vaak veel tijd nodig. Néém dan ook die tijd: dit is jouw proces en alleen jij weet op welke manier jij je levenspad wilt lopen:

Weloverwogen elke stap zettend of rennend over de paden, je verbazend over je groei, maar ook struikelend en obstakels tegenkomend… Het is jouw weg, jouw pad en het is goed zoals jij het doet!

Ik: dankuwel Mr. Kuthumi!

Is er nog iets dat U zou willen zeggen?

K/IHR: het komende jaar zal voor velen een jaar zijn van verandering, van het je aanpassen aan de nog hogere trillingsfrequenties die op aarde voelbaar zijn, van bewustwording van het feit dat datgene dat je vermoedt dat er zal komen nog zo veel groter zal zijn dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden.

Ook dit zal aanpassing van de mens vragen, zekerheden zullen soms onzekerheden worden en het is zaak om je hierdoor niet van je stuk te laten brengen maar om bij je zelf te blijven, bij jouw innerlijk licht, bij jouw innerlijk weten dat je gerust zal stellen, dat je zal laten voelen dat je erop kunt vertrouwen dat datgene gebeurt dat nodig is om de nieuwe aarde vorm te kunnen geven. Blijf daarom gecenterd, blijf in je Zijn, vertrouw op je weten, daar ligt jouw verbinding met de Bron. Vanuit dat weten bekijk je de wereld met andere ogen, kun je relativeren, kun je anderen geruststellen, kun je positief zijn en blijven. Omdat je voelt en weet dat dit de enige weg is die leidt naar het Licht, jouw Licht, hun Licht, een ieders Licht, het Licht dat zal schijnen over de nieuwe Aarde.

Ga daarom vol vertrouwen, wetend dat wij met jullie allen zijn. Ga en verspreid je licht over de wereld, maak anderen blij met de mooie boodschap van vrede, licht en liefde. Een wereld die zal komen als ook jullie je schouders eronder willen zetten, door te vertrouwen, te geloven, te weten…  

Elk licht dat ontstoken wordt in de nacht zal opgemerkt worden door een zoekende, door iemand dolend in het duister. Maak het zo mogelijk dat je licht zich vermenigvuldigt, zich uitbreidt, zich verspreidt.

Dit is waar al eeuwen op gewacht en naar verlangd wordt. Nu is het moment daar, aarzel niet, maar volg de stem van je hart, toets je bevindingen met je hart, voel je bestemming in je ziel.

Ga staan voor wie jij bent, aarzel niet langer, vertrouw op jezelf, hoor de zachte stem die je al zo lang roept…die smeekt om gehoord te worden: de stem van je hart, jouw stem. 

Ga voor een nieuw begin

Ga vol vertrouwen, luisterend naar de stem van je hart....

De stem is er altijd, het is aan jou om te horen.

Weet dat je niet alleen bent,

velen gaan deze weg met jou,

ieder op zijn eigen wijze

Vertrouw op de weg die zich voor jouw ogen zal openbaren

Weet je gesteund, wij lopen deze weg met je mee

Voel onze steun, weet dat wij er zijn

Vertrouw op je verbinding met je bron

Vier het Kerstfeest, het feest van Licht en Vrede

als nooit tevoren...

De nieuwe aarde is als het mooiste Kerstfeest

Liefde in de mensen, onvoorwaardelijk en puur

Geef je liefde aan een ieder die deze wil ontvangen

Geef je liefde gul en zonder voorbehoud

In de ander zul je jezelf ontmoeten

Ga in vrede lief mens, draag de liefde in je hart

Straal je licht uit over de wereld

Word licht,

Gezegend Kerstfeest voor jullie allen

Mr. Kuthumi en de Intergalactische Hoge Raad

door Marit Karssens

bottom of page