top of page

KERSTBOODSCHAP         DECEMBER 2010

Ik: Mr. Kuthumi, ik heb al kippenvel, bent U daar?

K.: Dat hoef je niet te vragen

Ik: Het is net voor Kerstmis, het lijkt me zo mooi om van U een Kerstboodschap te ontvangen,voor iedereen!

K./I.H.R.: Lieve mensen, dit is een tijd van bezinning, van verstilling van het leven van alledag. De deken van sneeuw die over het land ligt zorgt ervoor dat mensen rustiger worden, zich terugtrekken in hun huis en gaan voelen hoe heerlijk het is om de tijd voor jezelf te nemen en in jezelf te keren. Even géén afspraken, even niet de hektiek van alledag, maar in de eigen vertrouwde omgeving even aandacht voor waar het werkelijk om gaat, geen afleiding, maar rust en stilte…

En in die stilte kunnen wij jullie bereiken, kunnen wij tot jullie doordringen, dan kunnen jullie vóelen dat wij met jullie bezig zijn. Want dat is wat velen onder jullie op dit moment beseffen:

Dat er met je gewerkt wordt, heel hard gewerkt wordt op een voor jullie meestal onbewust niveau om je klaar te stomen voor de tijd die komen gaat. In je dromen worden jullie onderwezen, wordt er hard met je gewerkt. Soms besef je bij het ontwaken dat er iets in jou is geactiveerd, is wakker geschud, maar je kunt er je vinger niet op leggen. Wees er zeker van dat je gevoel klopt, dat je werkelijk informatie doorkrijgt tijdens je slaap. Je hoger bewustzijn is op het hoogste niveau bezig om kennis te vergaren en om zich ‘op te laden’.

Ik: Wat merken wij hier dan in het dagelijkse leven van? Als ik vragen mag…?

K./IHR: Je zult merken dat puzzelstukjes op hun plaats gaan vallen, dat je bepaalde situaties ineens beter kunt begrijpen, beter kunt overzien. Dat je boven bepaalde ontwikkelingen kunt staan zodat je het geheel beter overziet voordat je stelling voor of tegen neemt. Je zult beter kunnen verwoorden waar je mee bezig bent, wat je innerlijk bezig houdt. Je zult jezelf wijze woorden horen spreken. Je zult mooie inzichten krijgen, waar je in je werk of bijvoorbeeld bij een behandeling je voordeel mee zult kunnen doen. 

Kortom: Let op de gebeurtenissen in je leven, voel hoe je erin staat, toets je gevoelens op hartsniveau en voel dat het ego meer en meer naar de achtergrond wordt geschoven. Je groei is een feit, je persoonlijke weg naar het Licht zal je steeds duidelijker worden.

Ik: Wat houdt sommige mensen dan toch zo tegen? Is het de angst voor verandering? De angst om zich over te geven en zich open te stellen voor……

K/IHR Dit is inderdaad vaak een valkuil. Luisteren naar jezelf, naar de stem in je hart, ga werkelijk voelen wat voor jou de bedoeling is…..De weg die zich voor jou uitkristalliseert en die jij zelf gekozen hebt, is vaak moeilijk te ‘vatten’ voor sommige mensen. Het oude, vertrouwde is er al, was er altijd al en de verandering waar het hart om roept, boezemt angst en wantrouwen in.

Ik: En dan…dan blijf je stil staan? Of toch niet? Wordt er dan op onbewust niveau toch op groei aangestuurd?

K/IHR: Stilstaan is geen optie. In de Lichtwereld wordt constant gewerkt aan de groei van ieder mens. Is het niet op bewust niveau, bij dagbewustzijn, in het aardse leven, dan is het wel op onbewust niveau: tijdens je dromen. Het leerproces is in gang gezet en zal doorgang vinden. Het zielsverlangen van de mens wordt aangewakkerd en het is aan de mens zelf of deze bij dagbewustzijn luistert naar die stem in zijn hart, roepend vanuit de stilte, nauwelijks hoorbaar in de ruis van het leven van alledag.

Ik: Wat zal het voor de Lichtwereld frustrerend zijn om iemands zielsverlangen te zien hunkeren naar bevestiging, naar werkelijke groei, terwijl in het aardse leven deze persoon totaal geen aandacht heeft voor zijn innerlijk weten!

K/IHR: Wij geven de moed nooit op, wij zijn bij met elke kleine vooruitgang, geduld is een schone zaak.

Ik: Maar er is toch niet zo veel tijd meer voor de mens om wakker te worden?

K/IHR: Er zijn zovelen, wereldwijd, die inmiddels ontwaakt zijn en die momenteel een enorme spirituele groei doormaken, hierover verheugen wij ons enorm, nog nooit is zo’n intens ontwakingsproces op gang gekomen.

Ik: Dan kom ik meteen op een volgende vraag, omdat ik na gesprekken met diverse Lichtwerkers hier een lijn in begin te ontdekken, het gaat hier niet om één geval op zich: Deze Lichtwerkers maken op de één of andere manier ineens een enorme groei door, op spiritueel gebied. Een groei zó intens, dat ze er af en toe verdrietig van worden, of juist helemaal hyper, of dat ze soms na een intense energietoename ineens terug bij af lijken te zijn. Ook fysieke problemen doen zich voor: hoofdpijn, migraine, intense moeheid, tijdelijke neerslachtige gevoelens, zich miskend voelen, twijfelen aan zichzelf. U heeft mij dit al eens uitgelegd, wilt u het in deze lezing alstublieft nogmaals verduidelijken? 

K./I.H.R.: Een enorme verhoging in trilling, want dat is waar het in wezen om gaat, gaat soms gepaard met een tijdelijke terugval. Weet wel: jullie hebben er in dit leven voor gekozen om mens te zijn op aarde. Mens met zijn individuele fysieke beperkingen. Met een lichaam dat vaak helemaal nog niet ingesteld is op deze hogere trillingsfrequenties. En ook al wil jij wel snel groeien, je lichaam moet soms enige tijd pas op de plaats maken. Je groei moet indalen in je lijf, integreren, wennen. Je lichaam leert zich aan te passen, maar dat kost energie en tijd. Laat deze druk los, accepteer dat je soms even stil lijkt te staan. Neem die tijd, die rust om even bij jezelf te komen. Wees niet bang dat je de verbinding, waar je zo blij mee was verloren bent, alles is er al, het is in jou en het blijft in jou. Het heeft alleen even de tijd en de ruimte nodig om zich in je te verankeren. 

Ik: En die verdrietige, depressieve gevoelens, hangen die daar dan ook mee samen?

K./I.H.R.: onbewust voel je dat je meer zou willen, sneller zou willen. Vanuit je innerlijk weten is er het bewustzijn op hoe het kan zijn, vanuit eerder geleefde planetaire levens of verblijf in de Lichtwereld. Toen had je al deze kennis en energie, hoge trilling al tot je beschikking. En nu moet je er zo’n moeite voor doen, dat stemt verdrietig. Maar weet: je aardse lichaam heb je nodig om hier op aarde te manifesteren wat je vanuit de Lichtwereld als opdracht aan jezelf hebt meegegeven. Dit lichaam hier moet wel het werk doen. Gun jezelf de tijd en de ruimte om uiteindelijk die bergen te gaan verzetten die je je hebt voorgenomen te gaan verzetten.

Ik: Ik vind het een heel duidelijke en mooie uitleg, dáár kunnen we wat mee! Bedankt! 

Ik: Heeft u tot slot voor ons een mooie Kerst-slotboodschap?

K./I.H.R.: Vrede op aarde, de Kerstboodschap bij uitstek, zo gewenst en zo ver weg, naar het schijnt…

Weet dat wij met jullie op weg zijn naar het Gouden Tijdperk, naar de Wereld van Licht waarin de duisternis geen rol meer zal spelen, omdat alle duister aan het Licht zal komen en het Licht de duisternis zal zijn. Zonder Goed is er geen Kwaad, en in de tijden die gaan komen zal het donker niet meer nodig zijn om de lessen uit te leren omdat alle lessen geleerd en alle ervaringen ervaren zullen zijn.

Het is nu de tijd om schoon schip te maken met oude trauma’s, om blokkades in jezelf aan het Licht te brengen, om te beseffen dat jij deze beperkingen niet meer nodig hebt om te ZIJN.

Laat deze los in vrede en sta open voor het nieuwe, dat al op de drempel staat om binnengelaten te worden. Zet de deur wijd open, laat al het oude zeer los en vertrouw erop dat de nieuwe energieën je compleet zullen vullen en verwarmen met hun licht, het gouden Licht van het nieuwe tijdperk. Wij zijn met jullie om deze weg te gaan, je begeleiders staan achter jullie, ze vangen je op als je dreigt te vallen.

De Lichtwereld stuurt je onafgebroken hun steun, vraag om kracht, vraag om energie en het zal je gegeven worden. Als jij je openstelt, kunnen wij met je aan het werk. De Lichtwereld staat te popelen om samen met jullie aan de slag te gaan, op basis van gelijkwaardigheid. Jullie doen het werk op aarde, met jullie aardse belichaming, met jullie fysieke beperkingen.

Wij zijn zó trots op jullie. Een aards leven is niet de gemakkelijkste weg om voor te kiezen. Besef dit terdege en wees trots op jezelf dat je al zó ver gekomen bent. Wees zuinig op je lichaam, houd van je lijf, eer je lichaam, het is zo belangrijk. Voel de energie van de aarde binnenstromen, het neerzetten van jullie werk op aarde gaat alleen via een zeer goede aarding, gronding.

Eer Moeder Aarde, Gaia, haar bewustzijn is met jullie: Zij voelt jullie compassie voor haar ‘Zijn’ en zij laadt jullie op met haar liefdevolle, grondende energie.

Ga zo jullie weg, ieder persoonlijk zijn eigen pad op weg naar Licht en Liefde, vol vertrouwen, met compassie, vol overgave aan je levensdoel.

Voel onze onaflatende steun, voel de kracht van Gaia, voel je eigen verbinding, sterker en sterker aanwezig...

Voed je met de kracht in de natuur, straal je energie uit naar anderen en raak in hen het zielsverlangen aan dat erom smeekt gehoord te worden.

Spreek vanuit je hart, leef je leven vanuit je gevoel, in verbinding met je Zijn. Vertrouw op je groei, vertrouw op wie jij bent, een bijzonder mens, Lichtwerker, Mens van Licht.

Wees trots op jezelf, mens op aarde, wij zijn trots op jou!

Een prachtig, hartverwarmend Feest van Licht gewenst,

Mr. Kuthumi en de Intergalactische Hoge Raad

door Marit Karssens

bottom of page