top of page

JE BENT NOOIT ALLEEN

 10 december 2015

Ook dit jaar doet het ons weer genoegen om een mooie Kerstboodschap aan jullie door te geven. Wij hopen dat jullie even rustig de tijd zullen nemen om deze woorden te laten bezinken en te voelen wat het met je doet.

Weer is er een jaar voorbij, een jaar met hoogte- en dieptepunten, een jaar waarin weer zo veel is aangeraakt dat het soms bijna te veel werd. Velen zijn daarop de weg naar binnen gegaan, hebben zich terug getrokken, willen het wereldtoneel met alle zwaarte het liefst buiten sluiten, willen doen of het er niet is.

Binnen in jezelf kom je thuis, is er warmte, is er liefde, voelt het licht en onbezorgd. Binnen is er het vertrouwen, een rotsvast vertrouwen dat voelbaar is zodra je in contact bent met je innerlijk weten, met je Bron.

En vanuit die verbinding zou ik je willen vragen: kijk nu eens met je ogen, vol compassie, vanuit je hart, vol liefde naar de wereld, naar het wereldtoneel.

Er is een strijd gaande, dat zal niemand ontkennen, maar het licht in jezelf is zo nodig, de wereld heeft mensen nodig zoals jij, die de ogen niet sluiten, maar diep van binnen voelen dat het klopt om zich te verbinden met alles wat er is, met het donker en met het licht.

Ook jij bent niet alleen licht....

Ook jij bestaat uit het volkomen geheel van licht en duister. 

Hoe dieper het besef reikt dat ook in jou delen huizen die het predicaat ‘donker’ zouden krijgen, vanuit menselijke ordening bezien, hoe groter jouw invloed op het grotere geheel van Donker en Licht zal zijn als dit besef tot jou doordringt.

Vanuit dit weten ontstaat compassie, een diep voelen, een warme emotie naar alles wat er is, naar alles wat zich aandient, of het nu onbekend, vreemd, als ‘fout’ bestempeld of zelfs liefdeloos lijkt. Deze levenshouding, gevoed vanuit de verbinding met jouw innerlijke Bron, zal ervoor zorgen dat je rustig bent, krachtig, dat je een uitstraling zult hebben die een positieve uitwerking heeft op je omgeving. 

Jouw Zijn op Aarde heeft een werking die je zelf onderschat:

weet dat je meehelpt om de wereld te helen als je je op deze manier durft te verbinden. Dan werk je vanuit jouw licht dat is gegrond, dan werk en leef je vanuit jouw Zijn dat diep verbonden is met Moeder Aarde. Dan zal jouw bijdrage er ook werkelijk toe doen, omdat jij jouw licht en liefde moeiteloos de wereld in laat gaan vanuit een diepe gronding. 

In de werkelijkheid van alledag is de uitwerking van jouw levenshouding onmiskenbaar: in de ontmoeting met een ander, wie dit ook is, word jij gezien. Je mag je uitspreken, je wordt gehoord. Vanuit jouw houding vol compassie voelt de ander zich ook gezien en gehoord. Maak contact, ook met hen waar je eigenlijk nooit aan zou denken om contact mee te maken: Glimlach naar de zwerver op de hoek, doe iets onverwachts voor iemand, gewoon omdat het kan, niet omdat je iets terug verwacht.

In de onverwachte ontmoeting schuilt een mogelijkheid tot het delen van jouw licht, jouw liefde, gewoon omdat het stroomt, moeiteloos.

Deze dagen zijn donker en vol verwachting, het feest van Licht is in aantocht. Verstilling, vrede op Aarde is voelbaar in de harten van de mensen. Deel jouw gevoel, wees als een zuil van licht voor hen die in het donker leven. Strooi lichtpuntjes om je heen. In het kleine gebaar schuilt een groot gevoel. Durf de ander te raken, open jezelf en wees het Licht der wereld.

Weet dat wij jullie niet vergeten zijn, er is steun, de Lichtwereld leeft met jullie mee. Het grotere geheel is voor ons zichtbaar, wij tillen af en toe een tipje van de sluier op. Wees opmerkzaam en voel onze aanwezigheid, zie de kleine wonderen om je heen. Laat de liefde toe in je leven, in je hart en laat het oordelen achterwege. Wie ben jij om te oordelen, om te wegen en iemand te licht te bevinden. Laat je omarmen door de liefde, door de warmte van een ontmoeting. In de ogen van God mag een ieder er zijn. Zie het mooie in de ander en voel vanuit een open hart wat de ontmoeting je brengt.

Je bent niet alleen deze kerst, wij zijn met jou, en soms kunnen wij door jou heen die engel zijn voor de ander.

Als wij je mogen inzetten voor dit mooie ‘werk’ vraag ons dan om jou te benaderen, er zijn zoveel engelen nodig op aarde, ook jij mag je engel in jezelf omarmen.

Voel de vleugels op je rug, misschien nog klein en stevig opgevouwen.

Met jouw aandacht mogen ze gaan groeien, zodat jij weldra je vleugels uit mag slaan. Vleugels vol compassie, liefde verspreidend om je heen, vederlichte strelingen uitdelend aan niets vermoedende voorbijgangers. Raak de ander en laat je raken, dat is de kerstboodschap van dit jaar ….

Laten we samen de boodschap van Licht en Liefde over de wereld verspreiden:

Voel je vleugels

Wees als een engel voor de ander

Spreek de woorden: ik zie je

Tegen de mensen om je heen

Ik zie je, je bestaat voor mij

Je mag zijn wie je bent, je bent een prachtig mens

Ik houd van jou

Houd jij ook van mij?

Vlieg je met me mee?

Dan gaan we samen vreugde brengen

Licht verspreiden in de duisternis

Vanuit de warme bedding in Moeder aarde

Reikt ons licht tot ver in het heelal

Laten we samen de wereld helen

Laten we samen een zijn in vrede

Laten we zonder oordeel zijn

Het goede in de ander voelen

Voel de blijdschap van deze woorden

Voel de intentie tot diep in je hart

Je bent niet alleen, we horen bij elkaar

Samen kunnen we bergen verzetten

Bouwen aan een wereld van vrede

Voel je vleugels en vlieg met me mee

Met licht en liefde in je hart

Een kerst van vrede in verbinding

Dat is wat wij jullie wensen

Mr. Kuthumi en de Intergalactische Hoge Raad 

bottom of page