top of page

JE BENT NIET ALLEEN        JANUARI 2011

Het is zaterdagavond, 22.00 uur, ruim twee weken na de Kerstboodschap.

Ik heb me boven op bed geïnstalleerd, heb even in mijn behandelkamer op mijn eigen tafel gelegen om me goed te concentreren en om de energie te voelen stromen.

K/IHR: Het jaar 2011 is turbulent begonnen, van rust en evenwicht is nog geen sprake, integendeel:

De natuur roert zich, wereldwijd staat alles op zijn kop. Overstromingen daar waar juist droogte heerste; oproer, daar waar het schijnbaar rustig was. Het onderste komt boven, in alle opzichten.

En dit gebeurt niet alleen op het wereldtoneel:

Nog nooit zijn zo veel zaken in de openbaarheid gekomen, die het Licht nooit mochten zien. Nu is de tijd, het kan niet meer verborgen blijven.

In het licht komt wordt alles zichtbaar wat zich in het donker verscholen hield met alle verstrekkende gevolgen van dien.

Er treedt een verschuiving op, op alle fronten worden mensen wakker geschud die voor hun eigen Waarheid gaan staan en deze gaan uitspreken.

Zij gaan naar hun Waarheid leven, ze kúnnen niet anders meer. De innerlijke stem wordt nu eindelijk gehoord en er wordt niet alleen naar geluisterd, maar het moment is gekomen dat tot actie wordt overgegaan.

Ondanks de angst voor de verandering volgen mensen nu de stem van hun hart, omdat ze door schade en schande wijs geworden, nu tot de ware zielsovertuiging zijn gekomen dat dit de enige weg is die zij willen gaan, de juiste weg, ingegeven door hun weten.

Het zijn niet alleen de grote wereldgebeurtenissen die de aandacht vragen, ook op het persoonlijke vlak staat bij velen onder jullie de wereld op zijn kop.

Zoals gezegd: de onderste steen komt boven en dit is niet altijd een prettige gewaarwording.

Het is vaak een heel pijnlijk proces om te ervaren dat de weg van groei en van spiritualiteit niet altijd rechtstreeks leidt tot een gevoel van vreugde en verlichting.

Dat wat nog niet doorvoeld en verwerkt was komt nu naar boven en laat zich zien.

Ik: Maar dat betekent toch nog niet dat je er daadwerkelijk mee aan de gang moet? Dit zou voor de persoon in kwestie toch ook een vrije keuze moeten zijn, of zie ik dat verkeerd? Ga je koste wat kost altijd dit proces in, min of meer noodgedwongen?

Ik schrok deze week van het bericht in de nieuwsbrief van Pamela Kribbe dat zij zeker een jaar lang zwaar depressief is geweest en nu pas weer beter is en toekomt aan de verwerking van wat haar overkomen is.

K/IHR: zoals je weet, een mens heeft altijd de vrije keuze om datgene te doen wat hij wil, waar hij voor kiest.

Het is wel zo dat iemand die geproefd heeft van wat de weg naar ‘binnen’ hem zou kunnen opleveren, zogezegd iemand die ‘wakker’ aan het worden is, er vaak niet omheen kan te gaan voelen waar de blokkades zitten die zich aandienen en waar het hier werkelijk om gaat.

Er is een innerlijk ‘weten’ dat dit proces, dat je zelf aan moet gaan, de weg zal openen naar zoiets moois. Het zal je zoveel opleveren dat het echt de moeite en de pijn loont om daadwerkelijk de zware weg naar binnen te gaan en te voelen, te doorleven, waar het hier werkelijk om gaat. Wat je in de weg staat om voluit, voor de volle 100% de keuze te maken waar je zo naar verlangt.

Ik: Er zijn zovelen in mijn nabijheid, die in twijfel zijn, die niet meer weten wat ze moeten doen, niet meer voelen waar het werkelijk om gaat. Ze smeken om hulp, om tekens, om synchroniciteit in hun leven en zij lijken soms ‘dood’ te lopen op hun weg naar het Licht, de weg die ze zeer zeker zijn ingeslagen: ik ben er getuige van en ik vind dit zo erg.

Ik weet, het is hun proces, maar ik zie dat het zoveel pijn doet, en de uitzichtloosheid is datgene dat ik zo vrees voor hen. Als ze het maar niet opgeven, als ze maar niet terugzakken in het gewone leven van alledag, waarin geen plaats is voor spiritualiteit, maar waar, als je wilt, het leven opgaat in werken en leven op de automatische piloot, om maar niet te hoeven voelen.

Wat kunt U, wat kunnen jullie, wat kan er hier voor hen gedaan worden, wat voor raad heeft u voor hen?

Dit raakt mij erg, merk ik, het gaat mij letterlijk aan het hart….

K/IHR: Dat weten wij, wij voelen ook jullie gevoelens van onmacht als het niet lijkt te lukken om deze persoon in kwestie werkelijk te bereiken en een opening te bieden uit de uitzichtloze toestand.

Maar weet dat de mensen waar jij over spreekt, juist in deze tijd van trillingsverhogingen en tijdsversnelling nu de unieke kans hebben om met zichzelf aan de slag te gaan. De trauma’s en blokkades komen nu sneller aan het licht en in deze bijzondere tijd, is het ook gemakkelijker om vanuit liefde naar jezelf te kijken en te voelen waar het hier werkelijk om gaat.

Vraag ons om hulp, om inzicht te krijgen in datgene waar het hier om gaat, en vervul je met Licht, met het licht van jouw innerlijke Bron, je verbinding met jouw Heelheid, met jouw Ik Ben, van waaruit jouw licht naar binnen kan stromen en je helemaal kan vervullen met het gouden licht van liefde. De onvoorwaardelijke stroom van liefde voor jezelf, voor diegene die jij in diepste wezen bent. Dan treedt heling op, dan worden de donkere plekken van de blokkades vervuld met het helende licht van de verbinding met de Bron van Heelheid.

Je zult je beter voelen, het vertrouwen terugkrijgen als je je kunt overgeven aan het proces en daadwerkelijk wilt zien wat de donkere kanten zijn die je tot nu toe onbewust onderdrukt hebt.

Ik: Kunt U ons namen noemen van helpers uit de Lichtwereld die mensen kunnen aanroepen om de trauma’s boven water te krijgen en om te helpen om de verbinding met hun Ik Ben te maken?

K/IHR: De Lichtwereld staat voor jullie klaar, roep diegene aan die voor jou het beste voelt en de hulp zal komen. Voel en weet dat jullie dit niet alleen hoeven doen.

Ik: Nee, dat weet ik. Ik vraag U om de hulp die dan komt zó sterk voelbaar te maken, dat er geen twijfel over mogelijk is, dat de hulp gekomen is. Al deze mensen zijn het zó waard om verder te komen, om het licht in zichzelf weer te zien en te voelen, en vooral ook:

Om hun werk hier op aarde te mogen gaan doen. In deze overgangstijd hebben zij er toch zelf voor gekozen om nu hier op aarde aanwezig te zijn. Hun wacht een belangrijke taak, voor jullie in de Lichtwereld is het toch ook zo vreselijk belangrijk dat deze mensen sterk en krachtig worden om hun taak te kunnen volbrengen!

En op hun beurt kunnen zij weer anderen gaan ‘helpen’ en steunen in hun proces.

Alstublieft, help hen in deze moeilijke tijd, laat hen de juiste mensen ontmoeten die hen mede de weg kunnen wijzen, hulp kunnen bieden, openingen aan het licht kunnen brengen waardoor zij weer het vertrouwen kunnen voelen om hun weg te gaan.

Pffffftt, nou dat moest ik even kwijt, sorry, U was aan het woord…

K/IHR: Jij mag jouw gevoelens ook onder woorden brengen, we zijn in gesprek en het verwoorden van wat jij voelt brengt ons weer op het geven van de juiste antwoorden.

Wij vragen de mensen alleen om zich helemaal open te stellen en ons te voelen. Wij zijn er wel, wij zijn er altijd, maar er is zoveel ‘ruis’ op de wereld dat het soms zó moeilijk is om tot iemand door te dringenl

Ik: Doe het dan tijdens de slaap, in een droom, dromen hebben mij zó goed geholpen in mijn proces!

K/IHR: En nogmaals: let op de synchroniciteit in je leven. Neem niet alles klakkeloos aan als toeval, als een toevallige gebeurtenis, maar wees attent op de diepere betekenis achter de kleine dingen.

Mediteer, neem de tijd voor jezelf om innerlijk stil te worden. Schrijf je dromen op, houd je ogen en oren wijd open en luister naar de stem van je hart, deze spreekt de Waarheid.

 Ik: Mr. Kuthumi, mag ik van U een bemoedigende slotboodschap (dat kunnen wij allen wel gebruiken)? 

K/IHR: Lieve mensen, op weg naar het Licht:

Wij zijn ons er terdege van bewust dat de weg die jullie momenteel gaan, geen gemakkelijke weg is. Wij willen jullie dan ook met deze woorden bemoedigen om het niet op te geven en om dapper en vol vertrouwen verder te gaan op de weg die je gekozen hebt, of die zich aan je openbaart.

Weet dat je hier niet alleen in staat, je kunt onze hulp voelen en ervaren als je je hiervoor openstelt, echt openstelt, op hartsniveau:

Kwetsbaar, vol vertrouwen , vol overgave, als een klein kind… 

Probeer jezelf niet te veroordelen, een ander is niet beter dan jij. Deze ander gaat alleen een andere weg, doorloopt een ander proces.

Spiegel je niet aan die ander, maar blijf bij jezelf en voel je kracht.

Zie jezelf als het stralende lichtwezen dat je bent. Jij, ja JIJ bent een Lichtwezen, puur en vol Licht en Liefde, hier op aarde gekomen om een belangrijke bijdrage te leveren aan de opgang van de aarde.

Voel de waarheid van deze woorden in je hart en, hoe moeilijk het soms ook is, als de situatie uitzichtloos lijkt, laat dit kleine lichtpuntje in je hart groeien en groter worden. Geloof met heel je wezen dat ook jij dat Lichtwezen bent en maak weer de verbinding met je Zijn, met jouw bron. 

Er is hulp voor je aanwezig, je begeleiders, de engelen, de Lichtwereld is met je en staat achter je, al lijkt het soms van niet. Vraag ons om hulp, accepteer onze hulp en voel ons Licht bij je binnen stromen.

Voel ook de hulp en de steun van de mensen om je heen.

Voel en weet wie jou behulpzaam kunnen zijn in je proces en schroom niet hen om hulp te vragen.

Ook zij zijn er voor jou en ook zij staan voor je klaar. Niets is mooier dan iemand op weg te helpen om de weg naar het Licht te vinden.

Geef je vertrouwen, voel met je hart wie het waard is om in vertrouwen genomen te worden. Spreek je uit, schaam je niet voor je gevoelens van twijfel en onrust, en weet dat wij tegen je spreken, soms door mensen heen…

Voel de woorden, doorvoel de essentie en toets de Waarheid van het gesprokene in je hart. Daar zul je voelen wat jouw Waarheid is en waar jouw weg naar Licht en Liefde over gaat.

Je kunt er zeker van zijn dat je gevoelens juist zijn als dit je een gevoel van vreugde, lichtheid, verrukking, enthousiasme en liefde oplevert. Dan zul je weten:

Ik ben op de goede weg.

Wij zijn met jullie allen, iedereen gaat momenteel door een proces, ook Gaia, Moeder Aarde heeft het moeilijk. Weet dat dit uiteindelijk heel veel moois zal opleveren, een nieuwe aarde, de overgang

naar de vijfde dimensie, een wereld vol licht, liefde en verdraagzaamheid, compassie en vrolijkheid, jullie aarde, voor jullie allen! 

Wees in vrede, ga in vrede jullie weg

Vol liefde, vol licht, vol vertrouwen,

Jullie Mr. Kuthumi en de Intergalactische Hoge Raad

door Marit Karssens

bottom of page