top of page

JIJ BENT HET LICHT!     AUGUSTUS 2011

Ik zit aan het Lago Maggiore in Zwitserland, het is zomer- vakantie. Ik ben er heel rustig alleen naartoe gewandeld. Nu zit ik op een rood houten bankje aan het meer; ik luister naar het geklots van het water tegen de grote keien aan de rand, als er weer een boot langsvaart. Het uitzicht is heel mooi, het bankje staat in de schaduw, onder een grote Amerikaanse eik. Er zwemmen net twee prachtige witte zwanen voorbij… Op het fietspad, een paar meter achter mij komen af en toe mensen voorbij fietsen, maar vóór mij is er niemand...

Mr. Kuthumi, het is de hele week al aan het kriebelen, ik wil zo graag channelen, maar het komt er maar niet van…. Nu heb ik de rust en de tijd, ik schrijf graag een mooi bericht van U en de Intergalactische Hoge Raad op.

K/IHR: Zoals jij hier nu zit, heerlijk rustig aan de waterkant, met pen en papier, lijk je het voorbeeld van innerlijk evenwicht, gedachten die stil zijn gevallen, genietend van het moment, levend in het nu…

Ik: Ja, dat lijkt zo!

K/IHR: Daarom zeg ik het ook: schijn bedriegt!

Vaak denken mensen aan iemands uiterlijk, aan diens doen en laten te kunnen opmaken hoe het met deze persoon gaat, maar in werkelijkheid is de gemoedstoestand van deze man/vrouw heel anders dan de uiterlijke schijn zou doen vermoeden.

Ik: Waar wilt U naar toe?

K/IHR: Dat een mens die in een onzekere situatie verkeert, zich vaak naar beneden haalt door zich te vergelijken met andere, op het oog stabielere mensen. Mensen waarvan hij/zij denkt dat zij wel alles op orde hebben, die wel succesvol in het leven staan. Maar schijn bedriegt:

achter de facade van stabiliteit, rust, evenwicht gaat ook vaak persoon schuil met onzekerheden, problemen, innerllijke worstelingen, strubbelingen in werk of privéleven. Niets is wat het lijkt…

Blijf daarom bij jezelf en vergelijk je niet met anderen die het beter lijken te doen dan jij. Ieder gaat zijn eigen weg en maakt daarin zijn eigen keuzes: met het nemen van zware beslissingen, maar soms ook kleine wendingen die in een leven grote gevolgen blijken te hebben.

En wat door de één als zwaar wordt opgevat, zal door een ander veel luchtiger worden opgevat. Je kunt de situatie van de ene mens niet met die van een ander vergelijken.

Ik: Dat wat je op je weg tegenkomt, bepaalt denk ik ook voor een groot deel het tempo en de mate van groei van een mens….

K/IHR: En de één zal kiezen voor een sneller tempo dan een ander. De pauzes tussen de leer-situaties kunnen ook korter of langer zijn, dat is jouw eigen keuze.

Ik: Voor sommigen lijkt er aan de beproevingen, oftewel leer-situaties, maar geen einde te komen. Ik ken werkelijk mensen die de wanhoop soms nabij zijn. Zo uitzichtloos dat hun situatie soms is. En het houdt maar niet op. Leuk hoor, die vrije keuze!

(U heeft gelijk, ik ben vandaag wat baldadig, er is geen rust in mijn hoofd…..ik bedoel, er was geen rust in mijn hoofd, nu wel, anders zou ik niet kunnen ‘praten’ met U).

K/IHR: Het leven kan heel zwaar zijn en uitzichtloos lijken, maar weet dan dat ook dit een momentopname is, een moment waarin keuzes gemaakt kunnen worden. En vaak liggen deze keuzes op een veel dieper niveau dan het aardse vlak, waar de problemen zich voordoen.

Hier inzicht in te krijgen is de werkelijke uitdaging: inzien waar het nu werkelijk om gaat, wat de grote lijn is in het hele gebeuren, wat je geleerd hebt, waar je mee aan het werk kunt, wat je hebt doorleefd en achter je kunt laten en welke nieuwe uitdagingen je aan wilt gaan. Kortom: Waar sta jij nú in je leven?

Op welk punt ben je nu aangekomen? Kun je de grote lijn zien in al die gebeurtenissen die je gemaakt hebben tot wie jij nu bent? Kun je zien, inzien hoe je gegroeid bent? Dat jij je veel kleiner maakt dan je werkelijk bent?

Ga eens volledig in je kracht staan, met al je ervaring en alles wie jij bent voelbaar in je lichaam. Sta je dan meer rechtop? Voel je je sterker? Dit is de basiskracht, jouw basiskracht waarop je kunt vertrouwen. Met deze kracht voelbaar in je lichaam hoef je je niet te vergelijken met anderen. Zij doen het op hun manier en jij op de jouwe, en dat is goed, daar is niets op aan te merken!

Wees trots op jouw bewustzijnsgroei, op jouw licht dat je uitstraalt. Wees trots op wat je bereikt hebt en kijk vol vertrouwen uit naar de weg die voor je ligt, die zich voor je ogen stukje bij beetje zal ontvouwen…

Ik: Dit zijn prachtige woorden en ik voel de waarheid ook. Maar toch zijn er zo velen, in mijn directe kring, die al het bovenstaande al zo goed mogelijk doen, die zich bewust zijn van hun proces, die niet bang zijn voor verandering, die hun gave willen inzetten voor een betere wereld, als therapeut, coach, kortom mensen die andere mensen willen helpen met hun groei, maar die het niet van de grond krijgen door geldgebrek. In de wereld van vandaag, waarin alles aan wetten en regeltjes is verbonden, heb je geld nodig om iets te beginnen waarmee je in je onderhoud kunt voorzien. Het kan toch niet zo zijn dat een goede energetisch therapeut bij wijze van spreken zijn/haar huis moet verkopen omdat de praktijk niet van de grond komt! Wat is nu de bedoeling?

K/IHR: Jullie zijn tot zo veel meer in staat dan jullie denken. Als een mens stopt zichzelf kleiner te maken dan hij is en werkelijk voelt en gelooft hoe groots hij is, dan ligt de wereld voor hem open.

Ga de uitdaging aan, ga een stap verder dan je denkt aan te kunnen en je zult zien, dat je verder bent dan je denkt te zijn. Voel dat je er klaar voor bent om neer te gaan zetten wat jij wílt neerzetten hier op aarde. Leven na leven ben jij bezig geweest met groei, groeien naar wie jij nu bent: in dit leven.

Nu lichtwerker te zijn op aarde is de wens van velen, geïncarneerd in deze overgangstijd. Voel of dit ook jouw waarheid is, voelbaar in je hart.

En weet dat ook jij gesteund wordt door je begeleiders: als jij openstaat voor hun steun en raad, willen ze deze graag aan je geven.

Weet dat zij trots zijn op jou, op de uitdaging die jij bent aangegaan om hier nu op aarde te zijn.

Je hebt niet de gemakkelijkste weg gekozen, maar wel een weg die leidt tot grote groei en mogelijkheid tot vervolmaking van de doelstellingen die jij in dit leven tot uitdaging en doel hebt gesteld.

Ik: Dus men moet moed houden en hopen op betere tijden…

K/IHR: Positieve gedachtenkracht is heel belangrijk in dit proces. Een onwankelbaar geloof in jezelf en in je kunnen leidt tot een positief energieveld om je heen, waarop andere mensen kunnen resoneren en waarmee je anderen ook opmerkzaam kunt maken op jouw gaves en capaciteiten.

Geloof in je kracht, draag het uit, straal het uit en zet het zo ook neer:

Als jouw persoonlijke inbreng, anders dan die van ieder ander:

Jij bent uniek! Wees daarvan overtuigd en leef ernaar. Het zal niet onopgemerkt blijven!

Het is inmiddels 2 dagen later, ik ben weer naar ‘mijn’ bankje aan het meer gewandeld, er is veel gebeurd. Ik hoop op een mooi slotwoord van Mr. Kuthumi, bemoedigende woorden zijn welkom.

K/IHR: Als alles om je heen lijkt in te storten, niet letterlijk, maar als je het gevoel hebt dat de grondvesten waarop je je bestaan op aarde hebt gebouwd, staan te schudden, voel dan je innerlijke kracht.

In de donkerste nacht, op het dieptepunt van je bestaan, gloeit de kiem van de wederopstanding van het Licht, het Licht in jou, overschaduwd door gebeurtenissen in je leven, overschaduwd door wanhoop en vertwijfeling.

Dit licht is er altijd, het is als een baken in de nacht, als een vuurtoren voor een dolend schip. Het licht is er al, jij bent het Licht! Voel diep van binnen hoe het licht in jou gloeit, hoe het verwoede pogingen doet om contact met je te maken, keer op keer.

Voel het licht, vestig je aandacht op de lichtbron diep van binnen en voel hoe je dit licht groter kunt maken als je je aandacht erop vestigt.

Laat het licht opgloeien, verspreiden vanuit jouw diepste zijn naar de rest van je lichaam. Je wordt nu warmer, blijer, lichter, vrolijker:

Dit ben jij!

Dit licht, die warmte, dit thuiskomen: dit ben jij!

Dit is de verbinding met je Hoger Zelf, een verbinding die iedereen kan maken, als je vanuit het diepst van je hart je Licht wilt voelen, zul je merken dat het er al is, dat het er altijd al geweest is…

En vanuit deze verbinding kun jij de wereld aan, de wereld die soms pijn doet, veroordeelt, uitsluit…

Voel dat dit geen vat op jou heeft. Jij bent zo veel groter dan dat, jij laat je niet meer klein maken:

Het oordeel van anderen over jou raakt je niet meer. Dit is hun perceptie, van een voorval, jouw beleving is anders, en is ook goed omdat het jouw persoonlijke beleving is.

Sta in je kracht, blijf in verbinding met je Zijn, met jouw Licht en straal dit uit over de wereld. Verwarm andere mensen met jouw licht, met jouw Boodschap van Licht en Liefde en raak zo in hen de vonk aan die gloeit in hun hart.

Jullie beseffen nog steeds niet hoe bijzonder jullie zijn, mensen, geïncarneerde Lichtwezens op Aarde, de Goddelijke vonk dragend in je hart. Ga hiernaar leven, voel de Waarheid van deze woorden, voel het gloeien diep van binnen.....

Ga op weg, in vertrouwen dat jouw weg de enige juiste weg is die JIJ mag gaan!

Voel vanuit de verbinding met jouw Licht jouw persoonlijke inbreng hier op aarde!

Leef ernaar en zet jouw boodschap hier neer, in de materie, in creativiteit, in zorg of hulp aan anderen op hun weg naar het Licht, in onderwijs, in alles waarin jij jezelf kunt zijn en waarin jij jouw Licht mag laten stralen!

Ga voor het leven, ga voor de zon in je leven, in je Zijn.

Wees jezelf, Jij, prachtig Lichtwezen hier op Aarde.

Wij zijn met jullie allen, wij begeleiden jullie in je proces.

Veroordeel jezelf niet, dit haalt je naar beneden, zie je weg, je ontsporingen, je teleurstellingen als iets dat je nodig hebt om nog verder te groeien.

Denk positief, voel je licht, uit je creativiteit!

Dans, lach, zing, straal en leef je leven in vrijheid, laat je niet aan banden leggen:

JIJ bepaalt de richting van Jouw leven!

Ga lief mens, bewaar deze woorden in je hart,

Ze helpen je je weg te gaan

Visualiseer je levensweg stralend in het zonlicht

Een weg die kronkelt, soms over bergen, dan weer door dalen maar steeds prachtig en waardevol.

Neem een pauze in de zon voordat je weer verder gaat, vol goede moed…

Ga in vrede, vol verwachting,

Wij zijn met jullie allen

Mr. Kuthumi en de Intergalactische Hoge Raad

door Marit Karssens

bottom of page