top of page

INNERLIJKE (LICHT)KRACHT            MAART 2017

Ik heb net heerlijk gemediteerd, vanuit het Licht van de Bron is het voor mij nog gemakkelijker om met U te 'praten'.

Afgelopen week ben ik een hele week alleen in Oostenrijk geweest, alleen in de stilte, alleen met mijn gedachten, mooie inspirerende boeken, geleide meditaties en de aanwezigheid van liefdevolle energieën in en om mij heen. Ik heb er zo van genoten, dag na dag gedisciplineerd werken aan mijn boek, en ik ben er echt een flink eind verder gekomen! 75 pagina's zijn nu een feit en dat is nog zonder de al geschreven channelings. Het werd dag na dag ook duidelijker wat ik wilde doorgeven, wat nu eigenlijk de bedoeling is.

Ik zou nu graag een nieuwe channeling schrijven.

Mr. K./I.H.R.: Fijn dat het nu voor jou nog gemakkelijker is om je af te stemmen, er volgt nu een nieuwe boodschap, bestemd voor allen die het soms nog moeilijk vinden om in hun innerlijke (licht)kracht te geloven.

Komend vanuit de Bron, vanuit de Eenheid leek het zo eenvoudig om op Aarde, in de dualiteit ervaringen op te doen. Ervaringen die jullie wakker zouden maken en doen groeien naar het bewustworden van het Licht in jezelf.

Leven na leven groeiden jullie in kracht, in licht-bewustzijn. Jullie maakten het allemaal mee: levens van weelde, van geluk en overvloed, maar ook levens in de marge, met pijn en onmacht. Jullie waren daders en jullie beleefden ten diepste het slachtofferschap.

In dit leven willen jullie nu alle dualiteit kunnen ontstijgen om zo jullie zaden van Licht te planten op Aarde. Jullie wisten voor jullie komst hoe nodig jullie lichtkracht is in deze soms zo donkere tijden. Jullie waren er klaar voor en kozen vol overtuiging voor een belichaming op Aarde, voor een leven waarin het ontwaken en het doorgroeien naar een groot Bewustzijn en een groot innerlijk Licht het hoofddoel zou zijn.

Diep van binnen voelen jullie nog het enthousiasme, de blijheid, het zekere weten dat jullie er nu bij wilden zijn. Jullie daalden weer af naar de verdichting van het leven in de derde dimensie en soms begon, al voor de geboorte, het besef door te dringen dat het deze keer misschien tóch weer moeilijk zou zijn. Voel je de benauwdheid? Voel je het verlangen om direct weer terug te keren naar het licht en de ruimtelijkheid van waar je vandaan kwam, van waar je Ziel huist?

Maar je werd geboren en ging door de sluier der vergetelheid. Je was een baby, een klein kind, dat nog onbevangen naar de wereld keek en soms daar al ervaringen op deed die je terug deden verlangen naar huis. Maar je zette dapper door. Ergens diep in jou was een koppige zekerheid aanwezig:

‘Ik wil erbij zijn! Ik moet hier nu zijn!’

Je groeide op en kreeg te maken met de groeipijnen van een gevoelig kind dat in de verdichte sfeer van de derde dimensie vaak tegen onbegrip en veroordeling aanliep. Je maakte je klein, je trok je licht dichter naar je toe, tot van de stralende baby, de vrolijke kleuter nog slechts een bescheiden schijnsel waarneembaar was.

Zij die ervoor openstonden zagen jou in volle glorie, zij die veroordeelden zagen gewoon een mens met onzekerheden, die niet graag de aandacht trok.

En nu sta je hier, je bent ‘wakker’ geworden uit de slaap der vergetelheid, door een ervaring die je leven soms gedeeltelijk op zijn kop zette. Je ging je verdiepen in spiritualiteit, je ging weer luisteren naar je intuïtie en langzamerhand groeide je bewustzijn, begreep je meer en meer wat de bedoeling was van jouw leven hier op Aarde.

Er zijn momenten dat je er heel blij van wordt, en dat je de Waarheid van deze woorden ten diepste kunt voelen, maar er zijn ook tijden dat het van jou allemaal niet meer hoeft, dat je moe bent en somber en dat het leven in deze aardse werkelijkheid jou gestolen kan worden.

Lieve mensen, weet dan dat je het zó goed doet! Waarom ben je zo streng voor jezelf?

Waarom val je jezelf zo af?

De dualiteit brengt het met zich mede dat jullie ervaringen opdoen waardoor je bewustzijnsgroei nog sneller zal verlopen. Het zou voor jullie zo veel moeitelozer gaan als je, ondanks de turbulentie om jullie heen, voelbaar verbonden zouden blijven met jullie innerlijk Weten, met je innerlijke Kern, met de Lichtkracht die daar huist.

Vanuit dat centrum, waar stilte is, waar vertrouwen is, rust en vrede, vanuit dat centrum kun je de wereld aan, weet je dat jouw lichtkracht onaantastbaar is, dat niemand jou dat af kan nemen.

Zie jezelf staan, als een lichtbaken te midden van de woelige zee, schepen koersen om je heen, ontwijken je ternauwernood. Harde windstoten brengen je in beweging, de golven beuken aan je basis, maar te midden van al dit tumult schijn jij je licht, en wijst hen die het willen zien de weg naar betere tijden.

Deze meditatie heb ik ingesproken en op mijn YouTube kanaal gezet:

Meditatie:

Ga even rustig zitten en sluit je ogen:

Adem een paar keer diep in naar je buik, en adem rustig weer uit.

Voel je lichaam, laat dan vanuit je basis, vanuit je eerste chakra bij je stuitje een anker van licht de Aarde inzakken, door alle aardlagen heen zakt het, dieper en dieper omlaag totdat je uitkomt bij het middelpunt van de Aarde, bij het grote, prachtige kernkristal.

Veranker daar jouw Aardkoord. Maak jouw anker van Licht stevig vast in het centrum van Gaia.

Voel dan hoe haar rustgevende energie bij elke inademing liefdevol en warm bij je naar binnenstroomt, via jouw lichtkoord. Geniet daarvan, van jouw verbinding met Gaia, met Moeder Aarde die zo blij is met jouw komst.

Vul jezelf dan helemaal op met deze energie, vul je lichaam op. Voel het stromen vanuit je basis naar je benen, naar je buik, je lijf, je armen, je hoofd en richt dan je aandacht op de ruimte om je heen, en vul je aura, jouw bel van licht met deze energie.

Neem hier rustig de tijd voor, en als je zover bent laat je vanuit het kruinchakra, het zevende chakra boven op je hoofd, de lichtkracht van de kosmische zon boven jou binnenstromen. Vul je ook met deze energie, met het licht van jouw zon en meng deze energieën: de energie van de Aarde via jouw lichtkoord, en van de kosmische zon boven je in jouw lichaam en aura.

Neem hier ook weer rustig de tijd voor.

Denk dan aan jouw komst naar deze prachtige planeet Aarde. Ga eens helemaal terug naar het moment waarop jij besloot om hier op Aarde geboren te worden in deze bijzondere tijd. Voel je diep van binnen iets gaan sprankelen? Vol je vaag je herinnering aan jouw enthousiasme, voel je je blijdschap, jouw verwachting, jouw nieuwsgierigheid?

Voel je misschien ook jouw vastberadenheid? De belofte aan Gaia, dat jij met jouw komst zou bijdragen aan haar proces van ascensie?

Maak dit allesomvattende gevoel van vreugde, blijdschap, van enthousiasme en kinderlijke verwachting en speelsheid nu eens groter … en nog wat groter …

Voel dan wat deze vreugde in jouw lichaam met je doet

Waar voel jij deze blijdschap?

Koester dit gevoel en geef het een plekje, laat het daar veilig zijn en mogen groeien.

Kijk dan vanuit deze plek nu eens naar de wereld om je heen. Naar alle serieuze plannen, naar de drukte, naar de zwaarte van het bestaan, naar de eeuwige onvrede met jezelf, met wie jij bent, of naar de onvrede met je omgeving.

En meng jouw vreugde en sprankelende verwachting nu eens met het leven van alledag op Aarde.

Terwijl je in jouw centrum van Weten, daar waar jouw blijdschap huist blijft, bekijk je nu de Wereld waarin je leeft met andere ogen. Met ogen vol verwachting. Met ogen die het mooie zien in de kleine dingen. Met ogen die je ’s morgens in de spiegel aankijken, twinkelend, die je zeggen:

‘we maken er weer een mooie dag van!’

Er is altijd wel een moment om even van te genieten.

Kijk naar de wereld met de ogen van een kind en verwonder je. Laat elke keer dat je geraakt wordt of verwonderd bent, die sprankeling, die vreugde diep van binnen groeien zodat je jouw licht dat gevoed wordt en groeit gaat uitstralen naar de wereld om je heen.

Met jouw licht raak je mensen aan, met jouw licht ontsteek je het licht van de vreugde in je medemens:

Bezie jezelf zo als wij jullie zien:

Als prachtige lichtwezens, als engelen, in een Aardse belichaming, die zo dapper, moedig en krachtig zijn geweest dat ze naar de Aarde zijn afgedaald.

Weet dat alleen al jouw Zijn op aarde vreugde schenkt. Voel onze bewondering en voel ook onze steun: vraag ons om jou te begeleiden op jouw weg en wij zullen met jou zijn.

Voel je lichaam, wees trots op wie je bent. Voel hoe je verbonden bent met Moeder aarde, koester de vreugde in je hart. 

Kom dan weer rustig terug in het hier en nu, dat vanaf nu een speeltuin der ontdekking zal zijn!

Slotboodschap:

Ga dan op weg

Koester de mooie momenten

Wees trots op jezelf en voedt het licht dat opflakkert van binnen

Wijs jezelf niet af, maar wees dankbaar voor wie je bent:

Je bent volmaakt! Prachtig!

Een speels mensenkind op Aarde.

Verbind jouw licht met haar innerlijke kern en voed ook zo Gaia

Met jouw Zijn op haar bodem

Wie lichtpuntjes zaait zal vreugde oogsten

Wacht niet langer en wees wie jij wilt zijn

Als een kind zo vrij, vrolijk en open

Trek de sluier van niet-weten weg

En zie er openbaart zich een wereld vol wonderen

Wees verrukt, wees nieuwsgierig,

Speel het spel dat leven heet.

Ga genieten, ga je verwonderen en laat het Licht in jou groeien

Wij lopen met je mee

Samen de zon tegemoet

Mr. Kuthumi en de Intergalactische Hoge Raad

Door Marit Karssens 

bottom of page