top of page

 In het NU zijn    

15 november 2022   

LUISTERBESTAND YOUTUBE

LUISTERBESTAND SOUNDCLOUD


Deze channeling schreef ik 's middags tijdens de voorbereiding op de SamenZijn avond.

Ik zit op de bank in de voorkamer, met een heerlijk warme plaid over mijn benen. Het is zo rustig en stil, ik zal langzaam weg in deze cocon van rust. Ik wacht af tot de eerste zin in mijn gedachten opkomt. Als ik dan ga schrijven volgt altijd een complete channeling van een aantal pagina's. Ik vertrouw erop dat het ook deze keer zo zal verlopen, de 91 ste keer. Ik word stil van binnen ... 


K./ I.H.R.: Natuurlijk mag je erop vertrouwen dat ook deze keer de woorden zullen stromen. Deze tijdsgeest vraagt om verstilling, vraagt erom de innerlijke rust op te zoeken, daar regelmatig tijd voor vrij te maken. Wij merken op dat het voor velen vaak zo moeilijk is om werkelijk in het moment te zijn, om te voelen wat er speelt. Om die gevoelens serieus te nemen en van binnenuit de betekenis van de gevoelens die jij hebt te onderzoeken en in de aandacht te laten transformeren tot liefdevolle energie.


Verbind jij je moeiteloos met jouw innerlijke bron? Met jouw innerlijke licht? Voel je je hart openbloeien en groeien als je jezelf liefdevolle aandacht geeft?


Het leven, jouw leven wordt zoveel fijner en lichter wanneer jij je op elk moment dat jij het nodig hebt, moeiteloos kunt verbinden met jouw Licht, met de voelbare liefde aanwezig in je hart, stromend vanuit de Bron in een onuitputtelijke stroom. Er is altijd genoeg liefde voor jou want jij BENT die liefde.


Wanneer jij je bijvoorbeeld niet gezien, niet gehoord voelt, ga dan het gevoel dat dit in je oproept eens toetsen terwijl je je bewust verbindt met de liefdevolle stroming, voelbaar in je hart. Waar gaat het hier over? Word je werkelijk niet gezien, niet gehoord, of zijn dit jouw gedachten die jou laten denken dat dit zo is? Is het in het moment, in het NU van belang of het de waarheid is, of voel je al dat er rust in jouw gedachtenstroom komt? 

Voel je meer ontspanning, meer liefde voor wie jij bent, voor wat jij doet, op welke manier dan ook? 


Kun je glimlachen om je gedachten? 


Kun je voelen dat er zove​el liefde voor jou aanwezig is, dat jouw gedachten er in dit moment helemaal niet meer toe doen? 


Geniet dan van het vrije, stromende gevoel dat dit bij je oproept. Er is geen oordeel, geen goed of kwaad, alleen de bron van liefde, het gevoel van één zijn in een oceaan van liefde en vertrouwen. Het is op dit moment goed zoals het is.


Als wereldwijd steeds meer mensen deze innerlijke weg bewandelen, op zoek gaan naar de Bron van Licht die alleen te vinden is in hen zelf, hoe zou de wereld er dan uitzien?


Een mens de de wijsheid en het Licht in zichzelf gevonden heeft, zal niet oordelen, zal niet streven naar macht, naar nog meer geld of bezit, zal geen oorlog voeren. Deze mens is tevreden, gelukkig en krijgt terug van de wereld wat hij/zij de wereld geeft. 

Al zovelen zijn jullie voorgegaan, hebben het Licht in zichzelf ontstoken. Zij stralen en zijn een lichtend voorbeeld en baken voor hen die nog tasten in de duisternis.


Dit mag jouw weg ook zijn: voel je het verlangen in je hart?

Wil ook jij helpen om het Licht op Aarde te verspreiden?

Maak jezelf dan niet langer klein en richt je op, voel je grootsheid, besef jouw waarde!


Jullie zijn allen nodig, de Aarde wordt gevoel door jullie Licht, geaard Licht, belichaamd Licht.


We nemen je nu mee op een innerlijke reis, in een meditatie die je zal laten voelen en weten dat jij ertoe doet, dat jouw alom aanwezige Licht zo belangrijk is, voor jouzelf en voor de Wereld.


Luister hier naar de meditatie via YouTube of via SOUNDCLOUD:  live gechanneld tijdens de SamenZijn avond.

Slotboodschap:


Ga dan in vrede,

Draag je licht met trots in je hart.

Jouw innerlijke Zon, 

jouw belichaming van het Licht uit de Bron is daar!

Zaai vrede op jouw weg en bloemen zullen bloeien,

in ontmoetingen zal je groeien

wanneer een ander mag zijn wie hij/zij is.

Zoals ook jij jezelf mag zijn:

open, vrij, puur en zuiver

Als een schitterende diamant,

verschillend in al zijn facetten.


Ervaar het veld van Licht om je heen,

gevoed vanuit je hart.

Raak de ander aan, omhels de ander,

wees samen ontroerd over wat er ontstaat

in een werkelijke ontmoeting van mens tot mens,

in een gesprek van ziel tot ziel.

Jouw lichtkracht geeft je vleugels,

kracht om bergen te verzetten.


Vertrouw op jouw verbinding met de Bron,

altijd aanwezig, overvloedig en rijk.

Weet je gekoesterd in onze armen

en voel onze vleugels om je heen.

Samen op weg naar een Nieuwe Wereld.

Samen, nooit meer alleen.


K./I.H.R. door Marit Karssens

bottom of page