top of page

HOUD MOED!

Channeling 15 april 2020

Het is een maand nadat ik de channeling ‘Woorden vol liefde’ schreef, een paar dagen voordat in Nederland alle maatregelen van kracht werden. Ik heb al een paar keer op het punt gestaan om weer te gaan schrijven, maar ik dacht telkens: wat voegt het nog toe aan alle meningen en inzichten die al dagelijks gedeeld worden? De woorden van maart galmen nog na in mijn oren en ik besluit om opnieuw in stilte te wachten op inspiratie.

Ik spreek woorden van wijsheid

Ik schrijf woorden van liefde

In woorden wordt de hemel voelbaar op Aarde

K./I.H.R.: Houd moed lieve mensen, houd moed!

Er is een maand verstreken, een maand waarin de wereld tot stilstand is gekomen. Waarin veel mensenlevens zijn te betreuren en waarin ook prachtig werk wordt verricht door de engelen in de zorg en in de ziekenhuizen.

De lente is volop uit gebroken, de zon schijnt onophoudelijk en verlicht het soms sombere bestaan. De hemel is helderblauw stralend, vol leven.

Ik: Soms bekruipt me zo’n enorm geluksgevoel als ik in stilte in de natuur ben! Het lijkt wel of de lente zich nog uitbundiger laat zien dan anders. Het voelt alsof er iets in de lucht hangt, iets van vernieuwing, van verandering, van thuis komen. Ik denk dat dát me zo blij maakt.

Dit staat los van alle ellende, eenzaamheid, ziekte en verlies, zichtbaar en voelbaar om me heen. Het lijken twee werelden: de oude wereld met alles wat daarbij hoort aan pijn, verdriet, conflicten, dualiteit, angst enz. en de nieuwe wereld die zo zichtbaar is dat zij al bijna manifest is, voelbaar, zichtbaar, tastbaar is. Is dit de nieuwe wereld? De Aarde van de vijfde dimensie die zich in al haar pracht aan ons laat zien?

K./I.H.R.: Jij zegt het. De nieuwe Aarde toont zich in volle glorie aan hen die haar willen zien, aan hen die voor haar openstaan. De grote verandering die nu plaats vindt voltrekt zich in de stilte. Er is een soort rust neergedaald op Aarde. De mens heeft zich teruggetrokken op heel veel plaatsen, in heel veel landen. Dit is tijdelijk, gedwongen door de omstandigheden. Maar deze stilte wordt gebruikt door de Aarde om zich te herstellen, om zich te tonen in wie zij is. Om ons eraan te herinneren hoe het ook kan zijn:

Met rivieren waarin, nu het zoveel minder druk is, de helderheid van het water weer zichtbaar wordt. Met de terugkeer van dolfijnen in het normaal zo overvolle Venetië. Met walvissen die vrolijk rondzwemmen in vaarwater wat normaal niet voor hen toegankelijk is vanwege alle scheepvaartverkeer.

Ik: Ik raakte gewoon ontroerd van de foto’s van de toppen van de Himalaya die na 30 jaar zichtbaar zijn vanaf 200 km afstand. Geen vervuiling, geen smog en meteen al zoveel zicht op al dat moois. Wat doen we onszelf en de wereld aan. We zijn doorgeslagen in onze drang naar meer, nóg meer, nóg beter. We zijn nooit meer tevreden.

K./I.H.R. En juist daar wordt nu van alle kanten de aandacht op gevestigd. Er is nu zoveel moois dat zichtbaar wordt, wat altijd verstopt was achter een muur van vervuiling.

Ik: Wat zou het heerlijk zijn als de mens hier echt van zou leren! Het voelt zó als een kans om het vanaf nu anders, beter te doen, met zoveel meer respect voor Gaia, Moeder Aarde, de natuur, haar dieren, voor onszelf.

K./I.H.R.: De mens staat nu op een kantelpunt, waar kiest zij voor? Voor de terugkeer naar de maatschappij waarin alles mogelijk was? Verre reizen, korte stedentrips, eten altijd beschikbaar vanuit alle delen van de wereld, een economie gericht op groei, winst? Of mag het vanaf nu anders? Een maatschappij gericht op elkaar, op samenwerking, op gezondheid geïnspireerd op gezond leven, op frisse lucht zonder vervuiling, op minder auto- en vliegverkeer. Aan de mens de keuze. Nooit eerder in jullie jachtige maatschappij van de afgelopen tientallen jaren was de boodschap zó duidelijk. De nieuwe Aarde is er al, voor velen al zo voelbaar en zichtbaar, daar waar de mens zich niet mengt in de natuur, daar waar wordt nagedacht over liefdevol omgaan met mens, dier en planeet.

Richt je op de mooiste uitkomst, laat je inspireren door de rust, de frisheid, de uitbottende knoppen van bomen en planten. Verhoog zo je persoonlijke trilling, richt je op zuiverheid, op liefde, op verbinding. Laat je raken door de mooie initiatieven die in deze, voor velen zo moeilijke tijd, zichtbaar worden.

Richt je op het leven dat doorgaat, ondanks de ziekte, ondanks alle beperkingen. Zie de groei en voel de boodschap die in dit alles verscholen ligt:

Time for change.

Nu is de tijd om de verandering te zijn in de wereld. Ieder mens is nu zo belangrijk. Samen wordt de nieuwe Aarde voelbaar voor iedereen. In alle ellende die er is, is de boodschap van verandering ten goede te lezen, voor hen die deze boodschap willen horen.

Ik: Wat kunnen wij, ieder als individu doen om deze unieke kans die zich nu zo duidelijk voordoet aan te grijpen met 2 handen, als ware het een reddingsboei?

K./I.H.R.: Dat is een mooie metafoor: een reddingsboei die jullie laat weten: Houd moed! Heb vertrouwen. In jou ligt de verandering besloten. In jouw Zijn hier op Aarde, in jouw doen en laten. In jouw commitment om het anders te gaan doen. Om werkelijk te geven om Moeder Aarde, om naar haar te luisteren, haar te eren als een levend Wezen. Om haar met alle respect te behandelen.

De verandering komt van binnen uit, vanuit het innerlijk weten dat het anders kan, dat de wereld waar velen zo naar verlangen mogelijk is. Als mensen nadenken over de gevolgen die de huidige consumptiemaatschappij gericht op groei en winst heeft voor de natuur, voor de rivieren, voor de lucht en het leven: het kan anders. Be the change you want to see in het world. Deze woorden waren nooit eerder meer van toepassing als in het huidige moment, in de actuele tijdsgeest.

Weet dan dat wij met jullie zijn.

Wij horen het juichen van Moeder Aarde,

Zo blij met de rust, de stilte, de inkeer.

Wij zien ook het leed dat deze tijd met zich meebrengt.

Voel onze troost en steun,

Weet dat wij de zielen die nu overgaan begeleiden.

Vraag onze steun en wij omhullen je met licht.

Voel onze liefde, wij zijn er zo graag voor jullie allen.

Neem dan de tijd om stil te worden,

Om tot inkeer te komen,

Verlichting te voelen vanuit die innerlijke kern.

Daar waar de wijsheid en de liefde zo voelbaar zijn.

Voel de roep van de Aarde,

Maak contact met haar Wezen.

Via meditatie, in de natuur, daar waar jij kunt zijn.

Zuiver je gedachten, breng haar positieve trilling dan tot in je kern.

Wees liefdevol in je daden,

kijk met ogen vol compassie naar de wereld om je heen.

Wees als een baken van licht en straal jouw rust uit naar de woelige baren om je heen

Raak zo de mensen aan die in verwarring zijn,

Die angstig zijn en moe, stuurloos, eenzaam en bozig.

Laad hen op door er te Zijn, door licht en rust te verspreiden.

De zee zal weer bedaren, de horizon komt in zicht.

De nieuwe Aarde wordt voelbaar voor allen die meegaan met de stroom.

Voel haar in je hart en laat je daden spreken.

Maak haar zichtbaar door jouw Zijn,

Het begint in JOU.

In liefde, in vertrouwen,

Mr. Kuthumi en de Intergalactische Hoge Raad

Door Marit Karssens

bottom of page