top of page

HET PROCES VAN HET ONTWAKEN               APRIL 2010

Het is woensdagmorgen 7 april 2010, 3.20 uur. Ik ben gaan slapen terwijl ik wist dat ik vannacht weer wakker zou worden. Om 3.10 uur ben ik inderdaad ineens klaarwakker, ik zit al snel klaar op het bed in mijn behandelkamer, een stapel kussens in mijn rug, fleece deken omgeslagen:

Kunt U ons meer informatie geven over vragen die mensen gaan stellen en antwoorden hierop? Waarom is dit zo’n belangrijke tijd? Wat kunnen de mensen nu weten en voelen in deze specifieke tijd dat anders is?

K/ I.H.R.: Er is een heleboel aan het veranderen, de kinderen die geboren worden zijn ‘anders’. Er zijn nog nooit zoveel bijzondere, talentvolle kinderen geboren als in deze tijd. Allemaal zielen die ervoor gekozen hebben nu te leven en een rol te spelen in het leven van hun ouders, hen te helpen bij de opgang van de aarde naar de vijfde dimensie. Zij zijn geboren met het weten dat al in hen ontwaakt is, zij dragen de boodschap van Licht en Liefde al uit vanaf hun geboorte. 

Ik: Ik zie meteen de schilderijen van Akiane voor me, ik ontdekte haar site gisteravond. Zij is zó bijzonder: in haar schilderijen zie je het contact dat zij heeft, altijd al had met Maria, de natuur, verre planeten, zó bijzonder (www.artakiane.com). Maar is het voldoende om mensen wakker te schudden? Begrijpen zij de boodschap die dit kind (dat al prachtig tekende toen ze vier jaar oud was) uitdraagt?

K/I.H.R.: kinderen zoals zij kunnen jullie weer helpen met het uitdragen van de Boodschap en met het alert maken, het wakker schudden van de onwetenden.

Ik: Ik heb het gevoel dat het balletje binnenkort pas écht gaat rollen, dat er iets staat te gebeuren, Ik ben heel benieuwd en wacht af. Veel mensen nemen deze boodschappen in ieder geval heel serieus.

K/I.H.R.: En terecht, zij weten de informatie op waarde te schatten. De kring van Lichtwerkers die zich hierin aan het verdiepen is wordt hoe langer hoe groter.

De foto is van een onbekende artiest, door mij in een winkel in Jeruzalem gemaakt, op de foto's van Akiane zit copyright.

Ik: Waarom zijn op dit moment zoveel mensen onrustig, niet lekker in hun vel, bezig met zichzelf, met hun toekomst. Ik heb al een tijd het gevoel dat hun aantal niet afneemt maar eerder toeneemt.

Heeft dit met dit ontwakende bewustzijn te maken? Wij noemen dit hier een burn-out, maar is het dat ook? En wat moeten zij doen?

K/I.H.R.: Op de hele wereld is dit het geval: steeds meer mensen gaan bij zichzelf te rade en stuiten op gevoelens van onrust, wanhoop, angst, onzekerheid, twijfel…

Zij doen er goed aan hiermee aan het werk te gaan, want dit gevoel komt van heel diep van binnen. Hun innerlijk weten is aan het ontwaken en zet dingen in beweging. Alles wat tot dan toe zo vanzelfsprekend was, begint nu op zijn grondvesten te schudden en met deze gevoelens moet zeer zorgvuldig worden omgegaan. Ze mogen zeker niet ontkend of weggestopt worden, want het

gaat hier om het overlevingsmechanisme van ieder mens, de vonk in het hart, bij ieder mens aanwezig. Als het van binnen gaat gloeien, probeer er dan vanuit je hart naar te luisteren en de gevoelens ook serieus te nemen.

Ik: Als dit zich zo voordoet, wat kunnen mensen dan het beste doen? Vaak worden dan alle zekerheden waarop een mens zijn bestaan baseert onzekerheden en het voelt als een bestaansrecht dat aan het wankelen wordt gebracht. Een heel onzeker en angstig gevoel. En dus ook een trilling verlagend gevoel!

K/I.H.R.: Ja, dit is zeer zeker een trilling verlagend gevoel en daarom is het zo belangrijk dat dit onderkend wordt en dat er iets mee gedaan wordt, dat eraan wordt gewerkt.

Ik: De tijd gaat steeds sneller, de problemen komen sneller en volgen elkaar eerder op, kan dan ook de ‘genezing’, het ‘ontwaken’ sneller verlopen?

K/I.H.R.: Dat kan zeker het geval zijn. Als deze personen zich helemaal geven, hun hart openstellen en écht luisteren naar de boodschap van hun ziel, dan zullen er op de zeer korte termijn dingen gaan veranderen. Ze zullen voelen dat er steun voor hen aanwezig is, dat ook zij bijzondere mensen zijn, het waard om energie in te steken, waardevol voor hun gezin, voor zichzelf, voor hun omgeving.

Er zullen mensen op hun pad komen die hen kunnen helpen. Ze zullen voelen, diep in hun hart, dat ze er niet alleen voor staan.

Weet van de kracht waarover jullie mensen beschikken:

In een ieder van jullie huist een bijzondere kracht, een overlevingsdrang, een ‘weten’ dat bergen kan verzetten, als het maar aan de oppervlakte mag komen en serieus wordt genomen door de persoon in kwestie. 

Ik: In jezelf geloven is heel belangrijk geloof ik…

K/I.H.R. Het begint allemaal bij jezelf:

Als je luistert naar je innerlijk weten, naar de boodschap van je hart, als je je openstelt voor je werkelijke gevoelens, zal er een moment komen dat je ineens in verbinding staat met wie je in werkelijkheid bent:

Een Lichtwezen, een kind van God, één met Al wat Is.

De gevoelens van vreugde zullen zo overstelpend groot zijn dat het niet langer ontkend kan worden:

Je bent bijzonder, je mag er zijn, je bent een belangrijke schakel in het grotere geheel. Je kunt niet gemist worden, er wordt van je gehouden, je bent een kind van het Licht.

Het proces van ontwaken gaat ook gepaard met veel vreugde aan onze kant:

Als er een opening komt naar het innerlijk weten komt bijna altijd ook het besef: er is meer op deze aarde dan alleen dat wat ik zie, er is zóveel meer. 

Dan komt het besef dat hulp altijd aanwezig is, dat je je er alleen maar voor open hoeft te stellen en (héél belangrijk!) dat je er alleen maar om hoeft te vragen!

Het is er al, net als het innerlijk weten, het moet alleen uitgenodigd worden een rol te gaan spelen in je leven.Dit besef zal veel vreugde en positieve trilling met zich meebrengen. De neerwaartse spiraal wordt omgebogen naar een opgaande lijn van verwachting, vertrouwen op dat wat komen gaat, energie om verder te gaan, om plannen te maken, om te praten, na te denken, te leren en vooral ook te genieten!

Onderschat de positieve werking van het zijn in de natuur niet. Al zit je maar een paar minuten gedachteloos te genieten in de tuin of tijdens de lunchpauze. Luister naar het lied van de vogels, zij zingen ook voor jou. Voel de wind, de zonnestralen.

Besef hoe belangrijk de natuur voor de mens is en ga er voortaan nog zorgvuldiger mee om. Maak contact met de aarde onder je voeten. Voel dat Gaia, Moeder Aarde ook een wezen is met bewustzijn. Voel de kracht via je voeten bij je naar binnen stromen. Verbind je met deze oerkracht en nodig de energie uit je te vullen en je te versterken. Als je dit eenmaal hebt gevoeld, zal je verbinding met de aarde anders zijn. Je zult kracht putten uit de natuur, jezelf opladen bij elke ademteug. Het genezings – en bewustwordingsproces zal hierdoor versterkt worden.

Ik: Ik word moe, is er nog iets dat U wilt doorgeven?

K/I.H.R.:

Twijfel niet aan jezelf, maar vertrouw erop dat datgene wat voor jou het beste is, uiteindelijk ook voor jou werkelijkheid zal worden.

De kracht van het positief denken is heel erg belangrijk. Positieve gedachten hebben de kracht van creatie, scheppingskracht.

Het zijn enorme trillingsverhogende elementen die niet onderschat moeten worden.

Denk positief en bedenk welke uitwerking je woorden zullen hebben. Alleen al hierdoor zet je een stroom van positieve energie in beweging.

Een positieve boodschap, gebracht door iemand die ook staat voor wat hij zegt, zal een groots effect op de mensen hebben.

Het werkt aanstekelijk, een veld met positieve trilling werkt door van mens tot mens en zo zullen zeer velen bereikt kunnen worden.

Ik: Wat is de boodschap waar ik mee af mag sluiten? Het is inmiddels 4.30 uur en buiten beginnen de vogels al weer te fluiten….

H.R.: Wij zijn blij met jullie! Met mensen zoals jij die zichzelf voor ons opengesteld hebben, die we nu rechtstreeks kunnen bereiken. Bereid tot samenwerking, tot samenbundeling van ieders krachten. Gebaseerd op liefde en vertrouwen, egoloos, zonder gevoelens van afgunst naar anderen toe.

Alleen zo zullen bergen verzet kunnen worden, zal bereikt kunnen worden wat nu zo vreselijk belangrijk is:

Het bewustwordingsproces van de mens in het algemeen.

Wij zijn er om jullie hierbij te helpen, om jullie die steun en kracht te geven, die jullie nodig zullen hebben om dit proces tot een goed einde te brengen:

De opgang van de aarde naar de vijfde dimensie.

Wij zijn vol vreugde over jullie vorderingen op dit gebied: er gaat nog veel meer gebeuren. Zolang jullie er klaar voor zijn en bereid om namens ons de boodschap uit te dragen als jullie eigen waarheid, gevoeld als ‘weten’ in je hart, zal het pad dat jullie de komende tijd bewandelen een pad zijn van vreugde en licht, op weg naar een betere toekomst voor iedereen die er open voor staat.

De weg naar het Licht is nooit eenvoudig geweest, vele levens lang hebben jullie geprobeerd de Boodschap uit te dragen en jullie hebben hierbij zeer veel tegenwerking ondervonden. Men was er nog niet klaar voor, men was er nog niet aan toe…

Nú is de tijd rijp, de tijd is gekomen, de tijd dringt!

Ga met ons de weg, vertrouw op jezelf, geef jezelf de kans om datgene te doen dat je hart je ingeeft.

Een keuze vanuit je hart is altijd de beste keuze en weet je hierbij ondersteund vanuit de Lichtwereld.

Wij kijken naar jullie vol plezier en vol verwachting (op het moment dat ik dit typ sta ik stijf van het kippenvel).

Samen gaan we op weg en samen zullen we er komen!

Wees gegroet, Mr. Kuthumi en een afvaardiging van de Intergalactische Hoge raad.

Zij die jullie allen zullen helpen de opgang van de aarde mogelijk te maken

bottom of page