top of page

HET LICHT IN JEZELF         FEBRUARI 2011

Ik: Mr. Kuthumi, over een uur gaan we eten, mag ik nu een ‘lezing’ van U voor ons noteren?

K/IHR: Jazeker mag je dat, wij zijn blij als wij onze boodschappen aan jullie door kunnen geven.

Ik: Ik zit klaar, het is ‘even’ heerlijk stil en rustig hier…

K/I.H.R.: Wij komen steeds dichter bij de voor jullie ‘magische grens’ van 2012.

Velen van jullie ‘voelen’ de verandering die eraan staat te komen in je lichaam, in je weten, in de scherpe observatie van de situatie in de wereld. Het kan niet meer ontkend worden:

Er is iets gaande, zo groots dat het zijn weerga niet kent. Op het wereldtoneel is een turbulente ommezwaai gaande. Zoals reeds eerder aangekondigd in de vorige channeling: de onderste steen komt boven.

Niets wat onuitgesproken was, kan bedekt blijven…Openheid, het in de openbaarheid brengen van…, het zich uitspreken van eeuwenoude geheimen is nu aan de orde van de dag. Nu is de tijd om in het reine te komen met jezelf, met je omgeving, met de omstandigheden waarin je leeft. Het juk dat al eeuwenlang door velen wordt getorst mag en kan nu eindelijk afgeworpen worden. De eerste stappen naar heelwording en Eenheid zijn gezet, vele zullen volgen.

Vertrouw in deze roerige tijden op de rust in je hart, op je innerlijk weten. Hieruit kun je putten, hier krijg je inzicht in de weg die je wilt gaan. Hierop kun je vertrouwen, vol overgave aan het weten dat je gevoel juist is, als je maar in verbinding bent met diegene die jij werkelijk bent, met je Wezen, je Zijn….

Ik: Mag ik even iets vragen?

K/I.H.R.: Natuurlijk, ga je gang:

Ik: Hoe weet een mens, die nog niet zoveel bezig is geweest met spiritualiteit, hoe hij in verbinding kan komen met zijn innerlijk weten? En áls hij die verbinding heeft gemaakt, hoe weet hij dan of dat werkelijk zo is? Kunt U dit voor hen duidelijk maken?

K/I.H.R.: een mens vindt zichzelf in de stilte, in de natuur, tijdens een meditatie. Ineens weet je dan:

dit wat ik nu voel, ervaar…is zoveel groter dan diegene die ik denk te zijn. Denk dan niet dat het hier gaat om iets buiten jezelf, maar besef dat je op zo’n moment rechtstreeks in verbinding staat met je Hoger Zelf… Dat ben jij óók, voel deze ervaring en weet voortaan dat die verbinding er is zodra jij het wilt, op elk moment van de dag. Je weet het omdat je een rotsvast vertrouwen voelt in jezelf, in je eigen weten en kunnen. Dát is je verbinding, je lijntje met je Hoger Zelf, zó groots ben jij, werkelijk waar!

Voel het licht in je hart gloeien, voel de warmte, de tinteling die zich verspreidt door je lichaam, voel de vreugde en de verwondering die dit met zich meebrengt.

Wees trots op jezelf, jij, prachtig wezen van Licht hier op aarde, gekomen om je taak te vervullen, gekomen om een rol te spelen, hoe groot of hoe klein dan ook, in het actuele wereldgebeuren, in de overgang van de aarde van de derde naar de vijfde dimensie.

Voel en weet en ervaar, en twijfel niet meer aan jezelf!

Ik: Mooi! Oh, als ieder mens deze ervaring toch zou kunnen hebben, wat zou de wereld er dan mooi uitzien!

K/I.H.R.: Steeds meer mensen hébben deze ervaring, maken deze verbinding. Vraag ons als je twijfelt om je te helpen, je te steunen. Zoek de rust in jezelf, wij zijn er al voor jou….nu is het jouw beurt…!

Ik: Mag ik nu de vraag van H. stellen? Ik neem deze vraag op in de algemene channeling met haar toestemming.

Vraag van H.

Ik heb het gevoel dat dit jaar heel veel tweelingvlammen/duaalzielen (ik weet niet precies wat nou de juiste term is, maar ik bedoel dus echt je andere zielenhelft) herenigd gaan worden. De vraag is of deze hereniging al als ziel gekozen is en dus ook al vastligt. Of is het zo dat we, ongeacht de zielskeuze, alsnog een andere keuze kunnen maken zodra we op aarde zijn. Dus kunnen we kiezen om in angst te blijven of zullen we altijd gehoor gaan geven aan dat wat de ziel altijd al van plan was. Ik vraag dit, omdat ik in het geven van consulten aan mensen waarbij één van beiden nog vastzit in angst, ik altijd het gevoel heb dat degene die 'vastzit' uiteindelijk wel in zijn/haar gevoel gaat komen en niet vast zal blijven zitten in die angst. Hierbij ga ik er ook vanuit dat het proces van in contact komen met je gevoel en ernaar gaan luisteren ook ondersteund wordt vanuit de lichtwereld. Hoe ziet Mr. Kuthumi dit? 

Kortom, wat ligt al vast voordat we naar de aarde komen en worden we dan altijd hoe dan ook die kant op gestuurd?

K/I.H.R.: Als twee zielsdelen voor de incarnatie, nog in de zielenwereld hebben afgesproken om elkaar hier te treffen en om herenigd te worden, zal dit proces normaal gesproken op aarde doorgang vinden. Echter, de mens beschikt over een vrije wil en als de twijfel groot is en de angst voor verandering en het nemen van grote, onomkeerbare beslissingen overheerst, zal het zielenplan een andere wending kunnen nemen.

Tegen de vrije wil van de mens is niets in te brengen en ook de Lichtwereld zal deze vrije wil respecteren. Wat niet wil zeggen dat er geen openingen tot inkeer, inzichten, synchroniciteit kunnen worden gecreëerd. Maar de mens heeft het laatste woord en is helemaal vrij om die beslissing te nemen die hij in zijn hart voelt als waar.

Ik: Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig naar de ontmoeting met buitenaardsen. Volgens sommigen zouden de ET’s hun opwachting op aarde zeer binnenkort gaan maken. Kunt U hier iets over zeggen? En wat is onze taak als dit gaat gebeuren?

K/I.H.R.: De termijn waarop de buitenaardsen hun opwachting op aarde zullen gaan maken ligt nog niet vast, maar de sluiers tussen de aardse werkelijkheid en de meerdimensionale realiteit worden dunner en dunner. Steeds vaker wordt er melding gemaakt van UFO waarnemingen, bezoeken van buitenaardse wezens, het fenomeen graancirkel wordt steeds serieuzer genomen.

De buitenaardsen zijn al sinds mensenheugnis en nog ver daarvoor met de mensen in contact geweest, zij dragen de Mensheid een warm hart toe en ook willen zij graag hun positieve bijdrage leveren aan de opgang van de aarde. Samenwerking is hierbij een heel belangrijk gegeven.

Ik: En onze taak?

K/I.H.R.: Die heeft met die samenwerking te maken. Als jullie goed voorbereid zijn op het contact met buitenaardsen en geen angstgevoelens ondervinden, kunnen jullie dit vertrouwen ook uitstralen naar de onwetende, angstige mensen. Hun angst en wantrouwen wegnemen is het belangrijkste in de eerste contacten. Van samenwerking kan pas sprake zijn als alle angst en achterdocht weggenomen is. Dan ligt de weg open naar vruchtbare samenwerking en het leren van elkaars capaciteiten.

Het wegnemen van angsten, vooroordelen, het oplossen van nog aanwezige trauma’s, zal zeker helpen de weg naar een open en vruchtbare samenwerking te openen.

Ik: Jammer dat 98 % (voor mijn gevoel) van de wereldbevolking nog steeds gaat steigeren als je over buitenaardsen begint te spreken.

K/I.H.R.: Dit gaat vanzelf veranderen, heb vertrouwen in jullie taak en bereid je voor op wat komen gaat.

Ik: Daarbij willen wij ook graag jullie hulp, om duidelijk te krijgen wat we moeten doen en om goed te voelen wat wel onze aandacht nodig heeft en wat niet.

K/I.H.R: Vertrouw hierbij op je intuïtie, ‘in verbinding’ weten jullie de weg die je moet gaan.

Het is inmiddels 17 februari 2011, ik hoop op een ‘vervolg’ op het eerste deel van de channeling.

Ik vraag Mr. Kuthumi mij te helpen om goede vragen te formuleren. En ja hoor, meteen begin ik te schrijven, er komt geen eind aan…. (zo grappig om dat te ervaren):

Ik: Mr. Kuthumi: ik zie in mijn omgeving veel mensen die open staan voor verandering, die beslissingen vanuit hun hart nemen in het volste vertrouwen dat de weg die zij willen gaan aan hen wordt geopenbaard zodra zij zelf de eerste stappen zetten:

Een prachtige ontwikkeling, vaak ook vol spanning en onzekerheid, maar ook vol van onverwachte gebeurtenissen en ontmoetingen, en met een groeiend besef dat het kader waarin wij leven zóveel groter is, oneindig veel groter dan wij denken te weten….

Maar ook zie ik mensen die wel iets opgevangen hebben van de veranderingen die komen gaan, maar die compleet in de verdediging en de ontkenning schieten. Soms, omdat ze ouder zijn, maar ook jongere mensen weigeren ook zelfs maar na te denken over wat zou kunnen zijn. Ze zijn ‘onbereikbaar’ voor de roep om groei, om verandering.

Wat is de weg die zij zullen gaan? Ik zie verstarring, boosheid, ontkenning, slachtofferschap, angst, verlangen naar hoe het was…

Wat kunt U hierover zeggen? Ze lijken zo ver weg en onbereikbaar, en toch blijven ze in mijn gedachten komen…

K/I.H.R.: Deze mensen gaan hun eigen weg, zij lopen hun eigen zoektocht op weg naar het Licht.

Langzaam gaan zij vooruit, één stap vooruit betekent voor hen vaak twee stappen terug. Vanuit een achtergrond, een verleden van angst en onzekerheid, worden zij geblokkeerd om grote stappen te durven zetten. Let wel, dit zijn hun eigen blokkades, opgeworpen om bepaalde stappen niet te hoeven zetten. Zij staan bijna stil op het pad van openbaring, van verlichting.

Zij zijn hier gekomen om op aarde te leven, te voelen, te leren. Hun weg naar het Licht staat niet op de eerste plaats. Of zij wakker worden of niet in dit leven is voor hen van ondergeschikt belang. De mogelijkheid is er, tot groei, tot spirituele ontwikkeling, maar het is niet het doel van hun bestaan hier in de aardse realiteit.

Zij zijn gekomen om bepaalde lessen te leren, te leren om te gaan met bepaalde gevoelens, zij zullen nog verschillende levens in een drie-dimensionale realiteit mee willen maken voordat zij zelf de stap naar verlichting en groei gaan zetten.

Ik: Maar Mr. Kuthumi, dit durf ik eigenlijk bijna niet te vragen, maar U heeft hierover al eerder iets gezegd:

Als zij doorleven in een drie dimensionale realiteit, dan betekent het dus (een goed verstaander heeft hier maar een half woord nodig) dat zij niet mee over zullen gaan naar de vijfde dimensie als de aarde haar opgang zal gaan maken, binnen welke termijn dan ook!

K/I.H.R.: Dat heb je inderdaad goed geconcludeerd: sommige incarnaties hebben er, vóór hun komst op aarde, voor gekozen om niet mee te gaan in de opgang naar de vijfde dimensie. Zij voelen dat zij er nog niet klaar voor zijn en dat zij eerst nog willen leren en ontwikkelen binnen de 3D realiteit.

Ik: Zijn er onder hen ook uitzonderingen? Kan van dit ‘plan’, door hen zelf bedacht, afgeweken worden?

Ik voel dit zelf zo als: is er voor hen dan nog hoop? Het druist zó tegen mijn gevoelens in dat niet iedereen goed genoeg zou zijn om mee te mogen. We zijn toch allen gelijk, zegt men altijd!

K/I.H.R.: Natuurlijk kan een mens afwijken van zijn vooraf ingenomen standpunt. Een ziel kan in een mensenleven zo’n enorme ontwikkeling meemaken, dat bepaalde aannames worden herschreven en aangepast. Maar weet wel: dit alles is een proces van vrije keuze. Elk mens is vrij te kiezen voor het licht, iedereen krijgt deze kans.

Ik: hmmm, moeilijke materie vind ik het, en het ligt heel gevoelig…

Mag ik dan nu van U een slotwoord?

Lieve bewoners van deze prachtige aarde, 

Het is moeilijk standvastig te blijven, te blijven geloven en hopen op een nieuwe tijd die komen gaat, als alles om je heen in elkaar dreigt te storten. Een ieder van jullie ziet hoe de grote gebeurtenissen op wereldniveau elkaar opvolgen. Het ene probleem is nog niet opgelost en het andere conflict dient zich alweer aan. Let wel, dit zijn de laatste stuiptrekkingen voordat de aarde zich mag gaan verheugen in een vreugdevolle gebeurtenis: De opgang naar de vijfde dimensie.

Wanhoop niet, wat nu gebeurt is noodzakelijk om iedereen duidelijk te maken dat de weg naar het Licht de weg van het Hart is.

De liefde zal zegevieren. Dit wordt al eeuwenlang verkondigd, maar nu is de tijd dat de hartenergie voor iedereen voelbaar en bereikbaar zal zijn.

En dit zal deuren openen, poorten naar compassie en mededogen, naar gelijkheid en broederschap, naar vrede en welzijn voor iedereen. Naar een schonere aarde, naar liefdevolle aandacht voor Gaia, de natuur, de dieren…

Heb geduld, jullie zijn al zó op de goede weg. Voel je eigen hartsbewustzijn groeien en verbind je zoveel als mogelijk met anderen, gelijkgestemden.

In de samenwerking ligt de sleutel naar de groei van een universeel hartsbewustzijn.

Let op de synchroniciteit in je leven, doe datgene dat goed voor je voelt, ontmoet mensen die iets toevoegen aan je leven.

Sta open voor raad en nieuwe inzichten.

Luister, open je hart voor al het nieuwe, voor de veranderingen die zich aandienen in je leven.

Blijf niet zitten in je angst en onzekerheid, maar ontsluit je hart, voel de nieuwe energieën binnenkomen en omarm de verandering die komen gaat.

In de overgave ligt zoveel licht besloten, dat een mens bijna niet zal kunnen geloven dat dit werkelijk de weg is die hij mag gaan. 

Maar jij, JIJ…. mooi mens op aarde, bent óók aangeraakt door de Goddelijke vonk, deze woont in jou, in je hart, en wacht op jou:

Op je acceptatie, op jouw bedding van liefde, vertrouwen en overgave.

Zonder angst, zonder zelf opgeworpen belemmeringen.

Vertrouw op ons, op de Lichtwereld. Je begeleiding is er al.

Nodig ons uit jou op je weg te helpen.

Accepteer onze hulp, zichtbaar, onzichtbaar, voelbaar, een ‘weten’ in je hart.

Wij zien jullie gaan, vol trots bezien wij jullie proces, weet dit en verheug je over wat komen gaat, wij verheugen ons met jullie 

Vol liefde, in liefde

Mr. Kuthumi en de Intergalactische Hoge Raad

door Marit Karssens

bottom of page