top of page

HET HOGERE DELEN

 channeling OKTOBER 2015

…. Daar zit ik dan weer, bijna een week na het eerste deel van de channeling. Een handgeschreven stuk tekst dat ik nog niet uitgetypt had: het zat in mijn tas die is gestolen uit de auto bij een beroving op klaarlichte dag voor een stoplicht in Parijs.

Er zit niets anders op dan helemaal opnieuw te beginnen. Vorige week bleef de channeling even steken op de vervolgvraag ... Nou, dat probleem heb ik nu niet meer! Ik loop over van vragen en wacht op antwoorden!

Ik stel opnieuw mijn vraag:

Europa wordt momenteel overspoeld met vluchtelingen, mensen op de vlucht voor oorlog, mishandeling, discriminatie, geweld. Enerzijds worden ze welkom geheten en anderzijds groeit de angst ... en de wanhoop blijft.

Hoe kunnen wij de groeiende negatieve gevoelens tegen deze grote groep ontheemden het hoofd bieden? Wilt U nogmaals uw licht hierover laten schijnen?

Mr. Kuthumi/I.H.R.: Natuurlijk willen we dat doen. Fijn dat je deze vraag stelt en er niet voor wegloopt.

De mensen die Europa binnenkomen zijn wanhopig. Ze verlaten huis en haard, soms hun familie om te overleven in een ander land, om daar een kans op een beter leven, op léven te vinden. 

Ieder mens wil gezien worden, wil van waarde zijn, wil iets betekenen. Ook deze mensen, die niets meer hebben. Soms is hun telefoon het enige tastbare contact met het thuisfront. Bedenk dat zij ook trotse mensen zijn, zij hadden het ook goed voor elkaar en leefden in vrede totdat ....

Heet hen welkom en verschaf hen onderdak. Laat hen zich weer mens voelen, laat hen voelen dat ze er toe doen, dat zij serieus genomen worden. Dit wordt zo veel gemakkelijker als men het hart opent naar de ander. Als de ander vanuit deze positieve energie benaderd wordt, zal hij zich gezien weten.

De oplossing voor het vluchtelingenvraagstuk is nog niet in zicht en het is aan de ontvangende partij om zich open en vol compassie op te stellen.

De grote aantallen mensen uit andere werelddelen, met andere gewoontes en gebruiken zullen ook waardevolle, nieuwe energie meenemen. 

De energie van hoop en vertrouwen, vermengd met de trotse, waardevolle, eeuwenoude kennis en oorspronkelijkheid zullen het energieniveau verhogen. Jullie leren van hen, zij leren van jullie. De energie-uitwisseling zal zorgen voor een positieve verhoging van trilling. Er is nu een grote gelegenheid tot samenwerking, tot het samenvloeien van afgescheiden energieën. Het is tijd voor verandering, wees niet bang, het zal ook zoveel moois opleveren.

Zak niet weg in de trillingsverlagende emotie van wantrouwen, veroordeling, angst en uitzichtloosheid, maar open je hart en zie de ander in wie hij is:

Een trots mens, waard om hier te zijn, vechtend voor een beter leven, strijdend voor de toekomst van zijn kinderen.

Benader dit vluchtelingenvraagstuk vanuit je hart en voel wat het dan met je doet:

Laat je je raken? Voel je ontroering, ontzetting bij het zien van al dit leed?

Blijf vanuit je centrum toetsen en voelen en spreek dan vol compassie over deze toestroom van zoekenden, vluchtenden, van prachtige mensen.

Niets blijft bij het oude, stel je flexibel op en verwelkom deze nieuwe stroom van andere, onbekende energie en bedenk: misschien is deze toevoer van dit overweldigende nieuwe veld vol hoop wel juist de sleutel die nodig is om het oude, vastzittende veld van veroordeling uit het ik-tijdperk los te laten!

Sta open voor het nieuwe onbekende en maak ruimte voor iets nieuws, wie weet zet het openen van de deur van jouw hart wel een veel groter veld van compassie in beweging.

Omzien naar elkaar: ook zij hebben jou veel te bieden. Laat je nieuwsgierigheid de bovenhand nemen en leer van elkaar, er is zoveel moois te ontdekken! Vertrouw op de wijsheid van je hart, op de verbinding met je Hoger Zelf en wanhoop niet, maar laat jouw licht en liefde schijnen op hen in nood.

Ik: Ik vond het toch wel heel bijzonder dat in de gestolen tas het nét aangeschafte boek van Ton van der Kroon: ‘Lichtwerkers gezocht’ zat, een nieuw Maria-beeldje, gekocht in de Sacré Coeur, mijn halve channeling, en wel tien afbeeldingen van heiligen, voor mijn collage workshops. Voor mij was dit alles van waarde, de overvallers hebben er helemaal níets aan!

Ik was ook niet eens geschrokken, terwijl de scherven van de ingeslagen achterruit tot op mijn voorstoel lagen.

Ik schreef nog aan Ton: ‘Hopelijk zorgt de mooie energie van de inhoud van de tas voor iets goeds daar ...’

Mr.K/I.H.R.: Het zal misschien raar klinken, maar ook deze onverwachte gebeurtenis maakt deel uit van een groter plan. Als individu is dit vaak niet te bevatten, maar in het grotere geheel is er iets in de energie gebeurd daar, op die plek, in het leven van deze jonge mannen: er is iets in gang gezet.

Jij zult nooit weten wat het gevolg in hun leven is van dit gebeuren, maar weet dat een hogere trilling een lagere trillingslaag in beweging kan zetten en dat een straaltje licht een hele donkere kamer kan verlichten. Niets zal meer hetzelfde zijn, de energie doet zijn werk. Weet dat er iets moois uit voort zal vloeien, daar in het donkere St. Denis.

Ik: Dat zou mooi zijn, daar hoopte ik al op!

Afgelopen weekend heb ik een prachtige ‘healing voor de Aarde’ mee mogen maken met een groep lieve vrouwen, vriendinnen op een afgeschermd stukje natuur in de Veluwe. Het was zo bijzonder, we begrijpen eigenlijk nog niet helemaal wat er precies gebeurde ...

Er was mij in augustus gezegd dat er een driehoekige steen met afgeronde hoeken op mijn pad zou komen en ik besef zojuist dat ik ‘zomaar’ een gave, driehoekige steen mee naar huis heb genomen (met toestemming de hoedster van dit stukje heilige Aarde). Ik voel nu zo’n sterke energie door me heen stromen, wat is de bedoeling? Ezekiel Bashar, mijn buitenaardse verbinding was ook zó sterk aanwezig de dagen daar!

Mr. K./I.H.R.: Jullie zijn daar bekrachtigd in jullie Zijn. De verbinding met Gaia, Moeder Aarde en de energieën tot de 12 de dimensie en verder, zijn verankerd in jullie lichaam. Jullie werden bewogen en hebben zo letterlijk toegang gekregen tot jullie diepste weten. Daar waar jullie voorheen nog ongelovig waren over je kracht, kunnen, vermogens, verbinding zijn de twijfels nu weg.

Je mag er gaan staan! Je bent nu geankerd tot in het diepste kristal en vanuit deze aarding mag je gaan delen: het Hogere delen. Ieder op zijn eigen gebied, ieder met zijn eigen kwaliteiten.

Spreek je uit, wees niet langer stil, vertel wat je te zeggen hebt, wat je voelt, wat je bezig houdt en zwijg niet langer. Je hebt de kracht gevoeld, dat ben jij! Geen twijfels meer, ga dit uitdragen, ga dit gevoel delen: in het delen ligt de sleutel tot verandering. Als jij deelt, opent de ander zich. 

Als jij deelt vanuit deze verbinding, komt de boodschap binnen. De ander mag dan ook gaan delen, in verwondering, maar vol overtuiging. Laat je raken en je zult de ander raken.

Wees open en stel je sterk maar kwetsbaar op. Alleen dan, zal je open hart resoneren bij de ander. Delen vanuit kwetsbaarheid is zo waardevol: de energieën zullen stromen en de ander zal geraakt worden en delen in de hogere trilling. Gaat heen en vermenigvuldigt U, deze woorden zijn nu zeer zeker van toepassing.

Ik: Zo mooi! Het is nog bijna niet te geloven, maar ik kan voelen dat het klopt, er is zoveel vreugde in mijn lijf!

In de steencirkel heeft Bashar gesproken, zijn woorden zijn te lezen als je op deze link klikt.

Message in the stone circle (link komt nog)

Slotboodschap:

Lieve mensen,

Wanhoop niet langer

Wij zijn bij jullie, je bent niet alleen

Vertrouw op je eigen vermogen om te voelen

Te ijken, te toetsen, de waarheid te weten

Kijk verder dan wat je ziet, hoort of leest

Weet dat er zo veel meer speelt dan jullie beseffen

Voel het grotere plan, dat uitgaat van de liefde

Dat uitgaat van compassie, van omzien naar elkaar

Zak niet weg in angst, in veroordeling

Maar blijf open en sluit je hart niet af

Waar gaat jouw angst over? Betrek het eens op jezelf

Als deze angst, jouw angst zich aan jou toont

Is het dan niet slechts een illusie?

Een vooroordeel, een aanname, de mening van een ander?

Voel zelf diep in je hart of jij daar de angst ook voelt

Of is daar slechts ruimte voor liefde, voor compassie, voor vertrouwen?

Laat je leiden door deze gevoelens, waar je ook gaat

En voel dat je niet alleen bent in dit vertrouwen

Wij sterken je in deze hartverbinding

Jij laat je nu drijven in een oneindig veld

Van rust, vol van liefde, onvoorwaardelijke liefde

Dit veld van compassie groeit met de dag

Sluit je ook aan met jouw licht, vanuit jouw liefde

Belichaam deze stroming die zo nodig is op Aarde

Toon zo de weg aan hen die nog twijfelen

Wijs met jouw Zijn de weg naar het hart

Het hartgedragen lichtbewustzijn op Aarde

Voel je sterk, verbonden, krachtig en mooi

Zo zien wij jou, in al je licht

Met jullie allen

Mr. Kuthumi en de Intergalactische Hoge raad

bottom of page