top of page

HET GOUDEN MIDDEN

Februari 2021

OOK TE BELUISTEREN OP MIJN YOUTUBE KANAAL: KLIK HIER

Marit: Ik zou zo graag vanuit vertrouwen en positiviteit een channeling schrijven die bemoedigt, die verlicht en die vooral ook opbouwend is (ik schreef deze woorden in de week van de rellen rondom de avondklok).

K./I.H.R.: Het is juist in deze tijd waarin de wereld op haar grondvesten lijkt te schudden zo belangrijk dat je dicht bij jezelf blijft. Dat je door alle turbulentie heen de gouden weg blijft zien, de weg die leidt naar het licht, naar de nieuwe wereld. Het lijkt nu soms zo ver weg. Alleen maar meer dualiteit, meer chaos … Maar als je goed oplet is er ook een onderstroom zichtbaar. Kun je alles wat er gebeurt ook met andere ogen bekijken waardoor het draaglijker wordt. Ondanks narigheid is ook nog zo vaak het goede te ontdekken en uiteindelijk zal het goede, zal het licht zegevieren. Wees daar niet bang voor. In de wereld van de dualiteit is er het donker en is er het licht. Vooral het donker wil nog zichtbaarder, voelbaarder worden. Jullie zijn nodig, als lichtwerkers op de Aarde om stevige zuilen van licht te zijn als tegenhanger voor het donker. Velen vragen zich af: waar gaat het naar toe? Wat moet er worden van deze wereld, van dit land, met zoveel strijd en boosheid, met zoveel leed en ongemak. En toch zijn er altijd weer lichtpuntjes, komt het goede in de mens naar boven. Kwam er hulp voor gedupeerden, werden er acties opgezet, werden straten schoongeveegd. En zelfs degenen die het leed hebben aangebracht hebben soms al spijt van hun daden, lieten zich meeslepen in de waan van alledag.

Het is niet goed te keuren maar het zijn moeilijke tijden voor iedereen, ook voor de jeugd.

Houd het vertrouwen dat het einde in zicht is:

De lente komt eraan, de lente: nieuw leven, een nieuw begin. De zaadjes zijn geplant. Juist in deze tijd ligt al het nieuwe leven nog bedekt in de aarde. De zaadjes moeten nog gaan kiemen, de planten mogen nog gaan groeien. Maar zoals elk jaar weer gebeurt en ook dit jaar weer zal gebeuren, zullen de zaden ontkiemen, zal de plant gaan groeien en zal er weer geoogst kunnen worden.

Houd het vertrouwen en laat je niet meeslepen in doemscenario’s, in allerlei theorieën die de ronde gaan. Dit is allemaal gebaseerd op angst, en juist die angst kun jij neutraliseren in je hart. Want daar wordt alles zichtbaar. In het donker, in het duister zal je het licht ontdekken. En ook het licht heeft altijd een donkere kant, donker en licht kunnen niet zonder elkaar.

Zie het mooie in ieder mens, voel het mooie in ieder mens. Omring je met schoonheid.

Zelfs als de dag donker lijkt en somber, maak het dan tot een uitdaging om zelfs dan lichtpuntjes te ontdekken.

Het is werkelijk waar dat jullie in deze tijd zelf de slingers mogen ophangen. Ga het contact aan, bel iemand op …

Ga de natuur in en geniet van het prachtige dat de natuur te bieden heeft.

Geniet van de dieren om je heen, van spelende kinderen.

Eet met al je zintuigen open een heerlijke vrucht.

Blijf zuiver in je waarneming. Oordeel niet, probeer alles te bezien vanuit het gouden midden: daar waar geen oordeel is, daar waar rust is, stilte en liefde. Bekijk de wereld met ogen vol liefde en vraag je bij alles wat er gebeurt af: wat heeft dit mij te vertellen, wat heeft dit mij te zeggen? Kan ik hier iets mee?

Het is soms heel moeilijk: als je ziet dat alles kort en klein wordt geslagen zou je het liefst ontzettend boos worden. Frustratie en onmacht leiden soms tot uitbarstingen en dat is nooit goed te praten maar ook jij hebt momenten waarin je boosheid voelt opwellen, waarin je je onmachtig voelt, hulpeloos en gefrustreerd.

Kijk eens in je nabije omgeving of er iemand is die je bij kunt staan, of er iemand is die je kunt helpen. Soms zijn het maar kleine dingen die voor de ander een wereld van verschil kunnen uitmaken. Want samen maken jullie de wereld weer een stukje mooier, leefbaarder.

Marit: Wat kan de Lichtwereld voor ons doen op dit moment, hoe kunnen mensen erop vertrouwen dat het goed zal komen, dat er een uitweg is uit deze ellende, uit deze crisis?

K./I.H.R.: Wij zijn altijd bij jullie. Als jullie ons willen ervaren zullen jullie ons ook ervaren. Het begint met een uitnodiging. Vraag ons in je leven en wij zullen er zijn. En dan zullen er tekenen zijn, kleine of grote waarin onze aanwezigheid voelbaar en tastbaar wordt. Dat kan zich uiten in synchroniciteit in je leven, in het ervaren van een flow, in bijzondere ontmoetingen met dieren, met mensen, In bruisende nieuwe ideeën die geïnspireerd lijken te worden vanuit een andere hoek, die jou een andere kijk op het leven geven. En vooral zullen jullie onze hulp en aanwezigheid in je leven ervaren van binnen, een diep gevoel van vertrouwen, van blijdschap.

Marit: En hoe moeten we omgaan met sommigen die zo vastzitten in het doemdenken, in het steeds verder weg zakken in allerlei nare theorieën waar ikzelf zo weinig mee kan, maar die mij ook aan het twijfelen brengen, waarvan ik merk dat het mijn trilling meteen heel erg omlaag brengt.

K./I.H.R.: Daarop is maar één antwoord mogelijk: Blijf alles toetsen in je hart. Daar in de wijsheid van je hart zal je, kan je voelen wat kloppend is voor jou en wat niet. Als het voor jou niet resoneert hoef jij er niet in mee te gaan. Niet alles is voor jou van toepassing. In allerlei tijdslijnen spelen er zich gebeurtenissen af en jij hebt gekozen voor het hier en nu. In jouw realiteit, datgene wat jij gaat ervaren, wilt ervaren, daarin zul jij jouw waarheid vinden.

Marit: Hoe toets je of iets zuiver is. Ik weet soms zo stellig dat iets voor mij niet goed voelt, dat ik er niets mee wil. Hoe kan ik er nu zeker van zijn dat het niet de kop in het zand steken is.

K./I.H.R.: Ook daar geldt weer: lees je iets of hoor je iets waar je een naar gevoel bij krijgt, waarvan jij het gevoel hebt: het kan niet waar zijn. Ga de stilte in, ga voelen wat de energie van dat moment met jou deed. Leg het neer in de zuivere omgeving van je hart en kijk wat er dan van overblijft. Wordt het heel helder, voel je geestdrift, enthousiasme in je opborrelen. Voel je jezelf helemaal opgeladen worden om dit tot in de puntjes uit te zoeken met een positieve energie, vanuit een positieve flow, vanuit nieuwsgierigheid. Ga er dan mee door, dan ben je op het goede spoor, dan is dit voor jou de bedoeling.

Als je in tegendeel een gevoel van onrust krijgt, een naar gevoel in je lijf. Als het gevoel blijft: het klopt niet voor mij, dit kan ik niet geloven, dit is niet mijn waarheid. Als je dit zo stellig en zeker voelt, als je er ook rust bij voelt en een gevoel van vastberadenheid: dit is mijn waarheid níet, hier hoef ik níets mee, hier ga ik níet in mee. Dan is dat jouw weg en jouw waarheid. En al het andere mag je op die manier bekijken. Houd het voor je als een spiegel, toets het met het gevoel in je hart, vanuit jouw aanwezigheid daar, vanuit jouw zuiverheid, vanuit jouw licht.

Marit: Ik denk dat ik het zo ook doe, dat ik hier echt wel blij mee ben, met dit antwoord.

Heeft u voor ons nog een slotboodschap misschien?

K./I.H.R.: Altijd:

Lieve mensen,

We komen op deze aarde om hier bij te zijn in deze tijd.

Weet dat het bijzondere tijden zijn.

Weet dat het lijkt alsof alles aan verandering onderhevig is.

Jullie zijn op weg, op weg naar de Nieuwe Wereld die soms al zo voelbaar is en soms ook helemaal niet.

Jullie zijn op weg en jullie doen zo je best,

daar zijn wij allen zo ontzettend blij mee.

Achter een ieder van jullie staat een legioen engelen

en herrezen Meesters

klaar om jullie bij te staan, Klaar om jullie te steunen.

Klaar om jullie te bemoedigen, te verlichten.

Weet dat wij met jullie zijn,

dat wij trots zijn op een ieder van jullie die deze weg hier nu loopt,

deels door het donker, deels in het licht.

Alles is voelbaar op dit moment, voel waar jouw Waarheid is.

Voel en weet dat jouw zuiverheid je zal leiden naar het licht.

Wees dan die engel van licht voor een ander,

dat baken van licht midden op de zee dat uitstraalt naar alle kanten,

waardoor niemand zal verdwalen,

waardoor niemand verloren hoeft te gaan.

Er is altijd een lichtpunt om op te focussen.

Weet dat jij dat lichtpunt mag zijn.

Als jij dit lichtpunt wilt zijn, wéés dan dit lichtpunt

Daar hoef je weinig meer voor te doen dan te zijn wie je nu al bent.

Het licht zijn in deze wereld, het licht dúrven te zijn,

het dúrven uit te stralen, dat is je taak, dat is je missie.

Dan zullen anderen je vinden.

Wij hoeven jou niet meer te vinden, wij zijn er al lang.

Dat was Jouw missie op deze Aarde.

Straal dan je licht en verlicht zo de weg voor de ander die nog in het donker tast.

Wijs hem of haar de weg, ook al denk je zelf soms dat je er nog lang niet bent.

Voel diep van binnen het vertrouwen dat je het goed doet,

dat jij er mag zijn, dat jij stevigheid biedt aan anderen.

Geniet dan van dit gevoel. Het mag ook goed zijn en fijn.

Vergeet niet de rust en de stilte op te zoeken in deze tijd,

om je op te laden, om je licht te bekrachtigen,

om je te verbinden met ons, met de Lichtwereld.

Om zo te putten uit de onuitputtelijke bron van waaruit jij komt,

de onuitputtelijke bron van waaruit jij straalt.

Geloof in jezelf, wij geloven in jou:

Wees het licht, nu, morgen, altijd.

Wij zijn met jullie: in vertrouwen, in blijdschap.

Ga dan in vrede en zie het goede in ieder mens.

Mr. Kuthumi/ de Intergalactische Hoge Raad

Door Marit Karssens

bottom of page