top of page

EEN HEALING ARTS SESSIE

In een Healing Arts sessie werk ik samen met jou in een in een hoger bewustzijnsveld. Het dagbewustzijn blijft tijdens de sessie gewoon aanwezig (anders dan bij hypnose) maar de hogere bewustzijnsvelden brengen je in contact met informatie uit je jeugd, je kindertijd, vorige levens en met de heelheid van je Hoger Zelf. 

Ik maak gebruik van de Healing Arts Lichtremedies die verdieping en heling geven tijdens de sessie. Je staat rechtop en voelt je veilig om te voelen en te doorleven wat er in het lichaam gebeurt als de innerlijke informatie vrijkomt, dit gebeurt binnen mijn veilige liefdesveld. Binnen dit veld van onvoorwaardelijke liefde werk ik intuïtief om samen met jou dat trauma te helen dat jouw groei in de weg staat. Op liefdevolle wijze krijg je inzicht in de thema's die spelen op jouw weg naar een hoger bewustzijn.

Oude blokkades worden blijvend opgelost, met de Healing Arts lichtremedies, gemaakt door Joanne van Wijgerden, wordt een hogere lichtenergie in je lichaam voelbaar waardoor je meer geluk, liefde en passie voor het leven zal voelen. Je liefdesveld wordt vergroot!

Het allermooiste is dat de jij zelf het eigenlijke werk doet, zo kun je ervaren hoe groots jij eigenlijk bent als je in verbinding met je Hogere Zelf staat!

Jij bent degene, die jezelf op een hoger plan brengt en verder niets of niemand.

Ik begeleid het proces, maar jij doet het uiteindelijke werk.

De snelheid en de diepgang waarmee de healingen plaatsvinden is vaak onvoorstelbaar. Ook het gemak waarbij cliënten toegang hebben tot hun liefde en zelfhelend vermogen verbaast mij nog elke keer.

Kom je het een keer ervaren? Neem gerust contact op voor meer informatie.

Een sessie 'Healing Arts' van 1 uur kost € 70,= incl. 21% BTW

KINDERCOACHING HEALING ARTS

Ik heb in maart 2011 de opleiding tot kindercoach volgens de Healing Arts methode afgerond. Ik vind het heerlijk om met kinderen te werken, ze zijn zo eerlijk, open en onvoorspelbaar. Het mooie maar soms ook moeilijke is dat ouders en hun kinderen heel sterk met elkaar verweven zijn. Dit houdt in dat de ouders die bij mij komen met hun kind ook bereid moeten zijn om aan zichzelf te werken om het kind goed te kunnen begeleiden in diens proces. In een sessie met een kind is de ouder er daarom ook bijna altijd bij. Soms is het daarna heel belangrijk dat de ouder ook alleen voor een behandeling bij mij komt. Ik help het kind om zich veiliger te voelen op aarde, in het eigen lichaam. Vaak hebben de ouders geen besef van de bewustzijnsvelden die het kind heeft, tijdens een sessie komt er veel meer begrip voor het kind waardoor de ouders het kind een veilige omgeving kunnen bieden zodat het kind rustiger, minder angstig, vrolijker wordt.

Mijn streven is dat het kind zich weer goed voelt, lekker in zijn vel zit, vrolijk is en zijn liefde weer kan voelen en uitdragen. Kortom: een kind dat in zijn kracht staat is een prachtig en sterk kind!

Prijs: per sessie € 70,00 incl. 21% BTW

Een prachtige uitleg over Healing Arts Kindercoaching volgt hieronder: 

Een kind wint tijdens een sessie niet aan inzicht en bewustwording zoals een volwassene en sommige pubers. Bij kinderen herstelt de energie zich; dat is voor hen nodig. Een kind dat zich gehoord voelt en zijn emotie kan uiten, heeft geen heelwordingsproces nodig. Het is voldoende dat de emotie de ruimte krijgt in de onvoorwaardelijke aanwezigheid van de ander. Jonge kinderen zijn onmiddellijk weer blij. Ook bij kinderen kun je het onvoorwaardelijk zijn benoemen als de Ik Ben.

De visie op het coachen van kinderen heeft een aantal uitgangspunten:

Een ervan is dat in de collectieve ontwikkeling van de mensheid altijd al fijngevoelige, creatieve, hoogbegaafde en soms paranormale kinderen werden geboren. Maar in de huidige tijd komt het veel vaker voor dan voorheen. De groei in bewustzijn van de huidige generatie volwassenen vormt een spiritueel draagvlak waarop hoger ontwikkelde zielen kunnen incarneren.

Een tweede uitgangspunt is dat, mee door de geestelijke ontwikkeling van de mens, de sluier tussen ons aardse bestaan en onze kosmische afkomst transparanter wordt. Vooral bij kinderen is dit letterlijk waarneembaar. Zij kunnen zich vaker herinneren wie zij waren in een vorig leven, zijn zich bewust van hun geestelijke begeleiders en zien de fijnstoffelijke werkelijkheid. Zij herinneren zich de geestelijke vermogens die ze in vele levens hebben opgebouwd en hebben deze van jongs af aan tot hun beschikking. Zij weten al heel veel en hoeven dit niet meer te leren.

Het derde uitgangspunt is dat wij leven in een dimensionale overgangstijd. De mensheid heeft een keuze om werkelijk te leven naar het hart en naar de hogere aspecten van mens-zijn. De kinderen van nu zijn de volwassenen van de tijd na die overgang. Zij hebben als zielen de keuze voor liefde gemaakt en komen ons helpen in deze overgangstijd. Hun liefde en talenten zijn NU nodig en niet pas als zij volwassen zijn.

Het vierde uitgangspunt gaat over de bijzondere ontwikkeling dat steeds meer volwassenen oog hebben voor de talenten van deze kinderen. Ze zien in dat wij anders met hen om kunnen gaan. Wel hebben we nog een weg te gaan om deze inzichten te vertalen naar structurele maatschappelijke aanpassingen op bijvoorbeeld scholen. Want scholen zijn er nog overwegend op gericht om kinderen iets te leren in plaats van hen te helpen herinneren.

ZIE OOK DE ALGEMENE VOORWAARDEN

DIE VAN TOEPASSING ZIJN

bottom of page