top of page

GELOOF IN VERANDERING          MAART 2011

K/IHR: Lieve mensen, Werkers van het Licht,

Er is veel gaande momenteel op aarde. Zoals al veel eerder gezegd: de aarde is in opstand gekomen.

Gaia roert zich, en voorlopig zal er nog geen einde komen aan velerlei natuurverschijnselen, veroorzaakt door Gaia, die opstandig is en zich in alle bochten draait om gehoord en gezien te worden. Blijf kalm, blijf rustig en gecenterd in je eigen kracht en weten dat dit alles nodig is om de weg vrij te maken voor de opgang naar de vijfde dimensie. Daar waar de aarde weer in harmonie zal zijn met de mensen, planten en de dieren die met en van haar leven.  

Het is moeilijk voor te stellen en uit te leggen dat datgene wat er nu gaande is, een proces is dat tot voleinding moet worden gebracht om wezenlijke veranderingen in gang te zetten. Veranderingen ten positieve die blijvend zijn en die de weg openen naar een samenleving in harmonie met mens en natuur. Wees niet bang voor deze veranderingen, maar sta open voor alle positieve bijdragen aan een aarde die tot rust komt en in balans is met al wat leeft en groeit.

Ik: Hoe kunnen wij mensen die hier werkelijk totaal geen interesse in hebben over informeren?

Voor ons is dit alles geen nieuws meer, ook al begrijp ik nog steeds niet wat er allemaal gaat gebeuren. Ik voel wel dat het heel belangrijk is dat wij alle informatie die tot ons komt proberen te begrijpen en te plaatsen zodat áls er hier dingen gaan veranderen, wij aanspreekpunt kunnen zijn voor mensen die bij wijze van spreken de grond onder hun voeten weg voelen zakken. Maar kunnen wij nu al iets doen? En zo ja, hoe dan?

Ik: Hoe kunnen wij mensen die hier werkelijk totaal geen interesse in hebben over informeren?

Voor ons is dit alles geen nieuws meer, ook al begrijp ik nog steeds niet wat er allemaal gaat gebeuren. Ik voel wel dat het heel belangrijk is dat wij alle informatie die tot ons komt proberen te begrijpen en te plaatsen zodat áls er hier dingen gaan veranderen, wij aanspreekpunt kunnen zijn voor mensen die bij wijze van spreken de grond onder hun voeten weg voelen zakken. Maar kunnen wij nu al iets doen? En zo ja, hoe dan?

K/IHR: Jullie mogen je nog meer gaan uitspreken naar de onwetende mensen toe. Het maakt niet uit of ze je voor gek verklaren of dat ze er het hunne van denken. Geef door wat je weet, wat jij denkt en voelt. Verwoord je onrustgevoelens, je ‘weten’ dat de overgangsfase in gang is gezet. Leg uit wat jij denkt dat dit betekent. Op deze manier kun je, zonder onrustgevoelens te creëren, wel subtiel de aandacht vestigen op het feit dat jij er zeker van bent dat er dingen in de wereld zullen gaan veranderen, waarom dit gebeurt, en waar dit toe zal leiden.  

Ook al gelooft men je niet en zal men je soms meewarig aankijken of tegenspreken, je woorden zullen onbewust toch blijven hangen en men zal zich jou herinneren op het moment dat zal blijken dat jouw woorden bewaarheid worden. Voor deze nog onwetenden zal het fijn zijn een persoon te weten waar ze met hun vragen terecht kunnen en waar ze hun onrustgevoelens kunnen uiten.

Ik: Het wordt nu toch wel heel serieus, voel ik, ik word er niet onrustig van, maar kan me er absoluut geen voorstelling van maken wat er hier zal gaan gebeuren.

En dan glipt de gedachte door mijn hoofd:

….dat wisten ze in Japan ook niet tot voor kort….

Het is inmiddels 31 maart 2011 geworden. Ik heb pas geleden, op 28 februari, een heel bijzondere droom gehad. Ik heb de droom opgeschreven, en nu ineens voel ik dat ik een uitleg wil vragen aan Mr. Kuthumi.

Ik zal eerst mijn droom vertellen:

Ik sta met een fotograaf naast me in een grote ronde ruimte. Voor mij brede trappen, uitlopend in een lange gang. Heel in de verte, aan het einde van de gang, zie ik bedrijvigheid, het lijkt een soort overdekt winkelcentrum of zo. Er zijn meer mensen bij ons, ze staan naast mij. In de ronde ruimte, die ook heel hoog blijkt te zijn, wachten wij op iets bijzonders, iets vreugdevols. Ineens loopt de fotograaf weg, naar rechts. Ik blijf staan en dan ploft er een figuur, in het rood gekleed neer op de trap voor mij, hij blijft doodstil liggen. Er klinkt gejuich… is het feest nu begonnen? Ik denk nog even: waar is de fotograaf gebleven, het gaat nét beginnen en nu is hij weg maar dan....

Vlak voor mijn voeten ploft een tweede persoon neer, en valt te pletter op de grond midden in de ronde ruimte. Ik kan mijn ogen niet geloven, maar al snel valt de derde er bovenop, en nog één en nog één. Ik ben geschokt! Om mij heen beginnen alle mensen nu te juichen, het spektakel is begonnen.

Ik roep: ‘Nee, zo moet het niet, dit is niet goed!’

Ik gil harder en harder om over de juichende menigte heen te schreeuwen. Het vallen gaat door, nog iemand, en nog één, een hele stapel mensen, wel een stuk of 25… Het gaat eindeloos door…

Ik schreeuw dan met al mijn kracht: ‘God, laat dit stoppen!!!’

Het stopt accuut. Ik kijk omhoog, de hoge ‘toren’ in en zie op zo’n 70 meter hoogte 4 figuren vanaf de balustrade naar beneden kijken. Het is klaar, ze ‘vieren’ dit door hun armen omhoog te steken als teken van overwinning. Ik word wakker. Ik heb in mijn droom niet naar de grote stapel lijken durven kijken. 

Mr. Kuthumi, mag ik U vragen om deze droom voor mij uit te leggen?

K/IHR: Jazeker, deze droom van vallende mensen is een metafoor voor de toestand in de wereld op dit moment. Heilige huisjes worden omvergeblazen, veel staat op z’n kop, en velen zoals jij, worden geraakt door datgene wat zich nu wereldwijd afspeelt. Niemand blijft onberoerd, onaangeraakt…

Het gegeven dat de mensen staan te juichen en absoluut de ernst niet inzien van wat er momenteel gebeurt of staat te gebeuren, roept bij vele lichtwerkers gevoelens van ongeloof en verbazing op. Verbazing over het feit dat alle tumult in de wereld wordt afgedaan met de woorden:

‘Toeval, dat is altijd al zo geweest’; ‘Hoe kom je erbij te denken dat er een verband bestaat tussen de aardbevingen, tsunami’s, opstanden, oproer, omwentelingen, ziektes, depressies enz. enz.’.

Weet dat jij hier al een jaar lang berichten over binnen hebt gekregen. Wij hebben jullie erop attent gemaakt wat er gaande is, wat er gaat gebeuren. Gaia, Moeder Aarde, moet zich nu kenbaar maken, op alle mogelijke manieren, dat is overduidelijk.

Ik: Ik voelde in mijn droom zo’n onmacht, de mensen bléven maar vallen, hoe hard ik ook riep, niemand zag de ernst van de situatie in. Ik was echt wanhopig en pas toen ik roep: ‘God, laat dit ophouden’ stopte het, maar toen was er boven ook niemand meer over die naar beneden kon vallen. Alleen die 4 juichende, trotse mensen…..ik voelde me zo intens verdrietig…

K/IHR: Wat moet gebeuren, zal ook gebeuren, daar is niets aan te veranderen. Wat wel mogelijk is, doen velen van jullie al:

Jullie kennis en ‘weten’ delen met de onwetenden, met hen die maar niet wakker willen worden. Zoals je weet berust dit vaak op een vrije keuze. Sommigen wíllen ook niet ontwaken, kiezen ervoor om onwetend te blijven.

Door de boodschap te verspreiden, bieden jullie de mensen in ieder geval de mogelijkheid om iets te doen met deze informatie. De keuze is aan hen.

Voel je hier ook niet verdrietig om of afgewezen. Het zij zo.

Ik: Wie stonden er nou te juichen boven aan de balustrade, het had zoiets van: ‘Hoera! Missie volbracht!” Maar ik was helemaal niet blij….en toen werd ik wakker…

K/IHR: Het zal voor Gaia uiteindelijk een gevoel van opluchting geven als de lucht geklaard is, als de turbulentie voorbij is, als de rust zal wederkeren en het nieuwe Gouden Tijdperk aangebroken is. Dit gevoel is euforisch, het gevoel van blijdschap zal de boventoon voeren.

Blijft het feit dat er ook verdriet zal zijn om wat is blijven liggen, kansen die niet gegrepen zijn, gevoelens van onmacht over de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden, dat het zo moeilijk is gebleken voor de Mensheid om de veranderingen, die al zo lang werden aangekondigd, als Waarheid te accepteren en ernaar te leven…..

Ik: Ik vind het aardig heftig, dank U voor Uw uitleg.

Mag ik dan nu van U de slotboodschap?

K/IHR: Lieve mensen,

Het is een moeilijke tijd, waarin jullie nu leven.

Veel is aan verandering onderhevig, en jullie voelen de zwaarte van hetgeen gaande is in de wereld in jullie systeem.

Geef er aandacht aan en laat los. Verbind je in gedachten met datgene waar je hart naar uitgaat, en laat het weer los.

Met positieve gedachtenkracht kun je veel bereiken, ook voor jezelf.

Probeer positief te blijven en in verbinding met je innerlijk weten. Daar zul je de rust en de kalmte vinden en voelen die nodig is om je staande te houden in deze roerige tijden.

Voel de waarheid van deze woorden in je hart. Voel en weet de betekenis van alles wat zich nu afspeelt.

Wees niet bang, wij zijn met jullie allen. Wij zijn samen met jullie op weg naar een toekomst vol hoop, liefde, vreugde en vrede Een leven in gelijkheid en in afstemming met alles om je heen, met de mensen, de natuur, de dieren, met de aarde.

Werk aan je oude angsten, laat deze los, ze dienen je niet meer. Zoek hulp om deze te lijf te gaan en om je hart volledig te kunnen openen voor de liefde. Want als je je hart kunt openstellen voor de liefde van Al dat Is....zul je de liefde ervaren in je Wezen, in je

in je weten, in je Zijn.

Sta als een huis, wees als een rots in de branding, als een baken van licht in de duisternis voor hen die nog zoekende zijn.

Wijs hen de weg, hun weg van Licht en Liefde. Wees open en straal je liefde uit, de Aarde heeft jullie licht zo nodig.

Verspreid het licht en vertrouw op wie jij bent:

Kind van Licht hier op aarde met een missie:

In deze prachtige overgangstijd Gaia te begeleiden en te helpen op haar weg naar de vijfde dimensie. Wij zijn met jullie en steunen jullie werk.

Vertrouw op je kracht en weet hoe groot je bent!

Wij zijn trots op alle Werkers van het Licht. Jullie taak is niet gemakkelijk. Maar een uitdaging is er om overwonnen te worden.

Niets staat jullie in de weg om datgene te doen waar je voor gekomen bent:

HET LICHT TE ZIJN OP AARDE

Wees gegroet,

Kinderen van het Licht

Mr. Kuthumi en de Intergalactische Hoge Raad

door Marit Karssens

bottom of page