top of page

EEN LIEFDEVOLLE CONFRONTATIE

zondag 18 juni 2017

LUISTERBESTAND VIA YOUTUBE

Ik heb onverwacht het gevoel dat dit de titel mag zijn van een nieuwe channeling, de woorden komen op in mijn gedachten en blijven zo indringend aanwezig dat ik ga zitten om te schrijven, de andere plannen moeten maar even wachten!

Vanmorgen heb ik een mooi gesprek gehad met een lieve, wijze vriend. Ik wil meer en meer vanuit mijn gevoel leven, mijn intuïtie volgen, niet oordelend zijn. Wat zijn uw woorden, uw inzichten, liefdevol en beschouwend, Mr Kuthumi? Zou U het in uw wijsheid kunnen verwoorden voor iedereen die zich erdoor aangesproken voelt op dit moment? Ik lees en hoor momenteel zoveel verschillende meningen en waarheden, dat ik mezelf soms afvraag wat ik zelf geloof. Het mooie is dat ik nu (drie dagen later) alweer zoveel bevestiging heb gekregen van anderen die precies hetzelfde meemaken, in het zelfde proces zitten).

Ik ging vanmorgen naar de kerkdienst, in de hoop om antwoorden te vinden, om mijn onrustige gevoelens en twijfels te kunnen doorvoelen. Ik hoopte op een teken, een bevestiging, en ik kreeg een prachtige tekst van een lied waar ik door geraakt werd, en een mooi gesprek nadien.

K./I.H.R.: Dit is de tijd van de Waarheid. De tijd van twijfelen is geweest, je mag nu ten volle gaan vertrouwen op je eigen, zuivere waarneming. Jij staat nu centraal: jouw gevoelens en emoties laten je nu weten wat jouw Waarheid is. Nu is het ook tijd om jouw Waarheid te gaan delen met de buitenwereld. Als je dit al deed, mag je nog eerlijker zijn naar jezelf. Is dit wérkelijk jouw visie, wie jij bent, hoe jij het voelt? Of laat je je nog meeslepen in het verhaal van een ander?

Zijn er momenten van twijfel? Wees daar dankbaar voor en grijp deze gevoelens aan om nóg dieper te duiken in je eigen gevoelsleven.

Waarom ben je onrustig?

Waarom malen je gedachten zo rond?

Waarom zoek je bevestiging en bemoediging buiten jezelf? Je weet het immers al?

Jouw gevoelens van onrust wijzen je erop dat je mag gaan onderzoeken of dat wat jij als jouw Waarheid, jouw kijk op het leven beschouwt, nog steeds kloppend is met jouw ontwikkeling in de laatste jaren.

Dieper en dieper ben je gedoken in je innerlijke belevingswereld. Steeds duidelijker werd jouw kijk op het leven, op de Mensheid, op de wereld: de wereld om je heen en verder weg van jou. Misschien kreeg je inzichten in je multi-dimensionaliteit en heb je ook daar, met vallen en opstaan een Zijn, een Weten in ontwikkeld. Jouw Waarheid wordt in de loop van de jaren getoetst, aangescherpt, helderder, transparanter. Je vindt er een soort rust: zo is het, zo wil ik dat het is, hier kan ik mee leven, dit voelt goed.

En keer op keer wordt, door gebeurtenissen in je leven, door bijzondere ontmoetingen, door wijze woorden in boeken, je Waarheid aan het wankelen gebracht. Dat wat jij als jouw visie zag, kan aan verandering onderhevig zijn. Daar is niets mis mee, juist jouw groei door de jaren heen ontstaat daar waar je gaat onderzoeken, gaat doorvoelen, gaat doorleven of dat waar jij in gelooft nog kloppend is met je innerlijke beleving.

Wees daar niet bang voor! Juist nu is het de juiste tijd om jouw Zijn hier op Aarde volledig in te zetten. Juist nu heeft de wereld grote behoefte aan krachtige 'lichtwerkers' die juist helemaal diegene belichamen die zij ten diepste zijn. Zonder angst voor het oordeel van de buitenwereld, zonder twijfels of zij zichzelf wel mógen zijn. Zonder zichzelf te spiegelen aan het oordeel van die ánder. Laat de ander zich spiegelen aan jou. Laat zien wie jij bent: in je diepste openheid, in je meest tere kwetsbaarheid. Wees als dat kind dat helemaal zichzelf durft te zijn en juist in het zijn van wie het is, de werkelijke ontmoeting met de ander meemaakt. De ander ziet de vrolijkheid, het onbevangen zijn, de innerlijke vreugde die het kind uitstraalt. Daar is geen plaats voor veroordeling, daar is slechts ruimte voor ontroering en een oprechte glimlach om datgene wat in de ander wordt aangeraakt: diens innerlijke kind dat ook zo graag wil spelen, wil delen, gezien wil worden.

Wees ook niet bang voor de confrontatie. Als jij helemaal leeft wie je ten diepste bent, dan zal er soms in een ontmoeting een confrontatie ontstaan met de ander. Hij/zij mag zijn wie hij/zij is, maar weet dat jouw onrustgevoelens gezien zullen worden en iets in gang zullen zetten. Als jij niets anders meer kunt zijn dan wie je wérkelijk bent, zullen relaties met anderen veranderen.

Je kunt nu niet anders meer dan ZIJN en zo ook de ander confronteren met die laag in jou, die je tot nu toe voor de wereld verborgen hebt weten te houden. Het omzeilen van werkelijke confrontaties heeft ervoor gezorgd dat verhoudingen misschien scheef zijn gegroeid. Misschien heb jij teveel ruimte gegeven, heb jij je grenzen niet goed genoeg aangegeven, misschien ben jij over je grenzen heen gegaan, heb je wel gevoeld dat iets voor jou niet meer kloppend was, maar heb je jouw gevoelens van twijfel en onrust weer diep weggestopt.

Nu is het tijd om je gevoelens te gaan delen, om je uit te spreken over datgene wat jou ten diepste bezig houdt. In jouw woorden mag je je verdriet , je onrust en je onmacht laten voelen. Woorden stromend vanuit je hart dat nu volkomen open staat mogen in liefde worden ontvangen. Wees ten diepste jezelf en spreek zonder oordeel, zonder angst, maar vol waardigheid en in verbinding met jouw Kern, daar waar het Weten huist. Dan zal elke confrontatie, elke ontmoeting waarin de Waarheid gesproken wil worden er één zijn vol liefde, compassie en innerlijke vrede.

Ga zo op weg

vergeet je angsten

voel ten diepste je verbinding

laat je leiden door je gevoel

het gevoel dat jou de weg wijst

de weg naar een toekomst vol liefde, vreugde en licht

vol oprechtheid, eerlijkheid en verlangen

verlangen naar het elkaar zien

het wérkelijk zien van elkaars kwaliteiten

elkaars licht, liefde, waarde

waar nog afgunst is ... doorvoel het

waar nog onrust is ... onderzoek het

waar nog angst is ... zet het in het licht van de waarheid

en kijk wat er overblijft

zie de liefde, in de mensen, in het leven

in de ontmoeting met anders denkenden

blijf bij jezelf en wees trouw aan wie jij bent

hier - nu - op deze Aarde - in deze tijd

wees wie je altijd al ten diepste wilde zijn

dát BEN jij, dáárom ben je hier

draag in jouw leven jouw Boodschap uit

en verbind je met de ander

alleen samen, wérkelijk samen

zal de Eenheid op Aarde realiteit worden

Doen jullie mee?

Spreek je uit, straal je lichtkracht

en herinner je wie je werkelijk bent

belichaam dit voor de volle 100 procent

wij zijn met je, op jouw weg naar het licht

het Licht door jouzelf belichaamd

In vrede

Mr. Kuthumi en de I. H. Raad

bottom of page