top of page

EEN FRISSE WIND                                         FEBRUARI 2015

Het is maandagmorgen 2 februari, hier binnen op de bank is het heerlijk warm, ik voel me intens tevreden. De redelijk drukke week die voor me ligt lijkt ineens totaal ontspannen en relaxed. Ik wil graag een mooie boodschap opschrijven, ik hoor ineens een hard ‘tuut’-geluid in mijn linkeroor en wacht rustig af. Inmiddels is poes Kiki innig tevreden in het holletje van mijn linkerarm komen liggen.

Ik vond het fijn om te horen dat de kerstboodschap goed werd ontvangen. Er waren mensen die mij vertelden dat ze deze voorgelezen hebben aan familie tijdens de kerstdagen, toch wel bijzonder. Zelf vond ik de vragen fijn, samen met een groep vrouwen hebben we er over gesproken tijdens een ontmoetingsochtend in de ‘Hooimijt’.

K./I.H.R.: Dat was ook de bedoeling, dat er een gesprek op gang zou komen. De kerstperiode nodigde uit tot rust en bezinning.

Misschien is er tijd geweest om na te denken en te voelen hoe je nu in het leven staat. Ben je tevreden met het leven dat je nu leeft, of mis je iets, is er een vaag gevoel van verlangen naar ... meer ... anders ... dieper ...

Veel mensen hebben zich in het nieuwe jaar voorgenomen dingen anders te doen. Tijdens de rust die ervaren werd, ontstond er ruimte voor nieuwe ideeën, was er ineens inspiratie, ontstond er de drang tot vernieuwing, verandering. De inspiratie was zo voelbaar, bijna tastbaar en dit maakte je blij en verrast, gaf je energie, gaf je vleugels.

In het nieuwe jaar, als de dingen van alledag jou weer helemaal in beslag nemen, ebt dit gevoel weg. Je enthousiasme over je nieuwe plannen lijkt zo ver weg. En nog even en je bent vergeten waar je zo blij van werd.

Dit enthousiasme, datgene wat jou zo raakte en inspireerde, kwam voort uit je zielsverlangen, uit jouw directe verbinding met je Hogere Zelf. Dat deel van jou dat je kan laten voelen wat jouw komst naar de aarde betekende, wat je bedoeling was. 

Jouw leven op aarde staat in het teken van het ontwaken en het voelen en ontdekken van jouw Zielsmissie hier op aarde. 

Sommige mensen hebben een leven lang nodig om te voelen wat hun werkelijke zielsverlangen is. Anderen leven hun missie al van jongs af aan. En velen, lichtwerkers, mensen met passie en vol inspiratie, raken gaandeweg het leven de verbinding met hun Hoger Zelf kwijt, raken verward in de onontwarbare kluwen van de wereld in de derde dimensie. 

Natuurlijk is deze verbinding er altijd, maar voor een mens op aarde kan de verdichting in energie zo zwaar zijn, dat het echt moeite kost om de sluier naar de Lichtwereld een stukje op te lichten.

Voel nu eens dat je de rust en inspiratie altijd kunt ervaren als jij dat wilt:

Ga even zitten op een stil moment en sluit je ogen.

Adem rustig in en uit en richt je aandacht op je buik.

Wees nieuwsgierig, als een kind, vol verwachting naar wat komen gaat.

Voel je voeten op de grond, op de aarde, Moeder Aarde en voel hoe je zwaarder lijkt te worden als je zo zit.

Voel je een stroming vanuit je voeten naar de aarde gaan? Bij een inademing voel je energie in je lichaam stromen ....

Voel hoe je lichaam zacht gaat tintelen en bruisen.

Je ogen lijken nu wel iets naar achteren te draaien in je hoofd, terwijl je rustig doorgaat met ademen.

Luister dan naar het antwoord als je jezelf nu de vraag stelt:

‘Wie ben ik?’

Blijf helemaal rustig, in jezelf, voel je lichaam ...

Voel je verbinding met de Aarde, met je buik:

‘Wie ben ik?’

En stel jezelf dan de vraag:

‘Wat maakt mij blij?’

Blijf voelen, blijf ervaren... misschien komen er beelden, misschien ontstaat er een ‘weten’, misschien voel je je blij.

Alles is goed, je bent jezelf nu aan het trainen om direct in contact te zijn met je Hogere Zelf.

En als er niets gebeurt, als je de rust nog niet kunt vinden, wanhoop dan niet.

Als je deze momenten van stilte regelmatig ‘inbouwt’ in je drukke leven, zal er een moment komen van inzicht,

van vertrouwen, van weten en ervaren.

Geef niet op, je grotere ‘JIJ’ is er altijd, een kleine opening in het dikke gordijn dat jouw zicht op meer in de weg staat

is voldoende om je te raken en te inspireren. Een eerste stap naar het openschuiven van dat wat jouw zicht vertroebelt.

Ga nog even in gedachten terug naar de vreugdevolle inspiratie die je al bijna weer vergeten was:

maak dit eens groter, ga voelen wat jou nou zo blij maakte.

Wat is er nu, op dit moment nodig voor jou, in jouw leven om een stap te zetten,

al is het maar één klein stapje in de richting van jouw droom, jouw ‘missie’ hier op aarde.

Weet dat het belopen van de weg naar jouw doel, naar jouw missie de grootste uitdaging is.

Deze weg is zelfs belangrijker dan het eindresultaat, want onderweg doe je onschatbare ervaringen

op die jou maken tot wie jij bent, wérkelijk bent. 

het is even 'stil .... Ik kijk naar buiten ...

K./I.H.R.: Als je zo uitkijkt over de koude wintertuin, waar alles tot stilstand gekomen lijkt hoor je de vogels fluiten: zij voelen het al: de lente is in aantocht. En ook jij weet, zonder woorden, dat in die verstilling van alles gaande is, dat het inwendig bruist en stroomt. Niets is zoals het lijkt.

Misschien is het zo ook in je leven: er lijkt soms een stilstand te zijn, een rust, een zijns-toestand.

Dit kan heel aangenaam zijn, maar voor velen hoeft zo’n pauze-stand niet al te lang te duren. Je wordt ongedurig: komt er nog wat van? Je wilt vooruit! Ook in jou bruist het, stroomt het, en vanuit de stilte, de bezinning wordt het alleen maar duidelijker wat zich wil laten zien. 

Je mag gaan spelen! In de speeltuin van het leven liggen voor jou alle mogelijkheden open, als je maar durft te vertrouwen op je innerlijke impuls die zich roert diep van binnen:

Ga op pad! Maak die nieuwe contacten, lég verbindingen, zet een workshop of cursus op, gééf die les, jouw les, doorstroomd van jouw energie en jouw weten. Maak die reis, laat je niet tegenhouden maar volg de stroom van je hart, geef je over aan het vertrouwen dat je voelt en dat je zal dragen. In het spel dat leven heet ga je soms op je neus, doe je jezelf soms pijn, loopt niet alles zoals jij het graag had gezien. Maar je lééft, groeit, weet, leert en kunt altijd weer terugkeren naar jouw basis, naar jouw stabiele uitgangssituatie, voelbaar van binnen in jou, van waaruit jij mag stromen en inspireren.

De mooiste mensen zijn zij die uitdagingen aan durven gaan, die zich niets aantrekken van wat ‘men’ er wel niet van zal vinden. Zij gaan hun weg omdat dat de enige weg is die zij kúnnen gaan, er is geen andere weg.

Zij inspireren, irriteren, spiegelen. Zij léven, een leven dat ook jij kunt leven als je vertrouwt op jouw bron van innerlijke wijsheid, die jou keer op keer aanwijzingen geeft en uitnodigt te kijken, te ervaren. De bron die jou uitnodigt een stap te zetten op jouw levenspad:

Word inspiratie,

word levenslust,

word licht en stralend, verbonden met het grootste licht, de mooiste levensenergie die er bestaat: de Bron van Al dat Is.

Ga dan in vrede

En lever jouw bijdrage aan de wereld

Wat je ook doet

Laat het komen vanuit je hart

Laat het verbonden zijn met de bron van weten

die in jou huist

Raak met jouw inspiratie mensen aan

Zet de wereld om je heen in beweging

Dat gaat vanzelf als jij je impulsen volgt.

Als jij jezelf zichtbaar maakt in je doen, in je zijn

ontmoet je gelijkgestemden

Zij gaan met jou op weg

Een ieder op zijn eigen manier

Maar als in co-creatie samenwerking ontstaat

Zal dit bijdragen aan een betere wereld

met een andere kijk op kwaliteiten en beloningen.

Zet een positieve energie neer op aarde

En vertrouw dat jij ertoe doet!

Jij, zo vol inspiratie, zo vol levenslust:

Laat het stromen, bruisen, sprankelen

En geniet met volle teugen van alles wat je doet.

De weg is het leven, speel en ervaar,

groei en leer

En voel in alles wat je doet

dat wij je met een glimlach gadeslaan

Trots als een ouder kan zijn op een kind dat leert lopen

vervuld met liefde en compassie voor jou

Voel onze steun, je kúnt het, je bént het

Ga in vrede met het licht op je pad

Lief mensenkind op aarde

Neem een aanloop, sla je vleugels uit en vlíeg!

Zet neer wat jij komt brengen

Vol vreugde, vol liefde

Met jou,

Mr. Kuthumi en de I.H.R.

bottom of page