top of page

Foto Miriam Zilles (Unsplash)

*DEEL HET LICHT*

Channeling Kerst 19 december 2019

(foto Les Anderson) 

Het is nog vroeg op donderdagmorgen. Ik lig nog in bed en ik heb besloten om deze channeling daar in te spreken. Het is nog lekker donker in de kamer en zo is er de minste ruis. Ik wil graag een kerstchanneling schrijven, zoals ik elk jaar doe rond deze tijd, dan zorg ik dat deze nog voor kerst online staat. Ik word stil van binnen, kijken wat er komt .... Ik zou graag de sfeer van de kersttijd, die ik zo voel, willen weergeven, misschien in een meditatie.

K./I.H.R.: Het is bijna de langste nacht van het jaar, de winterzonnewende komt eraan. Op 21 december is het de dag waarop het het vroegst donker wordt. Deze tijd staat zo in het teken van het naar binnen keren, het stil worden in jezelf. Het gaan voelen waar het nu werkelijk om gaat. Wat is nu echt belangrijk voor jou, los van alle gezelligheid en het uiterlijk vertoon. Wat is nu ten diepste belangrijk voor jou?

Heb je misschien al gedacht aan het nieuwe jaar, dat al bijna voor je ligt? Of is voor jou de winterzonnewende, de overgang naar het nieuwe jaar een alledaagse gebeurtenis? Ik zou jullie willen meenemen op een reis naar binnen, het prikkelen van al je zintuigen en ook het voelen en ervaren wat er gehoord wil worden, wat er gezien wil worden, om dan te komen tot antwoorden op jouw vragen, antwoorden die diep binnen in jouzelf al aanwezig zijn. In deze tijd die misschien voor jou heel druk is, is het heerlijk om af en toe een moment van rust voor jezelf te pakken, gewoon te nemen, te creëren in deze wereld waarin zoveel moet, waarin zoveel van jullie verwacht wordt. In deze wereld waarin zoveel ruis, zoveel hektiek is, dat het soms gewoon niet lukt om naar binnen te gaan, om daar de tijd voor te nemen. 

En dat is jammer, want juist dan heb je de mogelijkheid om te putten uit jouw diepste innerlijke wijsheid, jouw begeleiding vanuit de lichtwereld. Via jouw innerlijke kanaal.

De begeleiding die er altijd is en die ook heel graag gehoord wil worden, gevoeld wil worden. Samen met jouw Hogere Zelf is het dan zoveel gemakkelijker om de stappen te zetten in deze wereld.

Als je constant aangesloten bent op de wereld van de ruis, de wereld van de afleiding, de wereld van alle uitdagingen. Alles wat er binnenkomt op je netvlies, alles waarover je leest, wat je ziet in de kranten en in programma’s, het is allemaal maar een deel van de werkelijkheid, er is nog zoveel meer. Naast alle narigheid, alle afleiding en hectiek is er ook een wereld te betreden, een wereld in jouzelf die gevoeld wil worden, die jou wil voeden met moois, met rust, met wijsheid, met inspiratie, met liefde, met licht.

Een innerlijke inspiratie die jou wil helpen om de donkere stukken in jou, die ieder in zich draagt te belichten, te zien en te doorvoelen en te weten: dit heb ik beleefd, dit heb ik meegemaakt, dit heeft mij gevormd en nu mag het gaan, het hoeft niet constant herhaald te worden, ik heb er mijn kennis en wijsheid uitgehaald en ik mag nu verder.

In jouw verinnerlijkte wereld is vrede, is hoop op een nieuwe, mooie wereld. Is het constante weten aanwezig dat die nieuwe wereld er in jou al is en vaak om jou heen, in de wereld van alledag ook al is maar evenzo vaak nog niet wordt opgemerkt doordat er teveel afleiding om je heen is.

Ga dan eens met je aandacht naar binnen en ga dan naar dat plekje in jezelf waar je de meeste rust kunt vinden. Waar je, al is het maar even, jezelf in een soort cocon kunt plaatsen waar de ruis van alledag niet doordringt. Misschien zijn er geluiden op de achtergrond, hoor je in de verte nog stemmen van je gezin. Jij bent nu even hier en je wordt niet gestoord. Zorg daarvoor, creëer de ruimte, creëer die tijd even voor jezelf, al is het maar een half uurtje. In de tijd en ruimte die er dan ontstaat zal het veel langer lijken. Dan nemen wij je mee op reis. 

Zorg dat je lekker warm zit of ligt en neem even de tijd om het voor jezelf comfortabel te maken, zodat je heerlijk kunt zakken in jouw eigen cocon van rust, warm, in een liefdevolle bedding, in een liefdevolle omarming, omhelzing, in een thuiskomen bij jezelf.

En voel maar eens hoe je lichaam nu aanvoelt. Jouw lichaam is jouw heilige tempel, waar je in dit leven de beschikking over hebt. Het lichaam dat jou draagt en laat zijn wie je in dit leven wilt zijn;

Koester dit lichaam en adem een paar keer heel diep in in de richting van je buik en rustig weer uit en denk er niet teveel over na, maar voel dat met elke rustige en diepe inademing en uitademing jouw lichaam ontspant en verder wegzakt in de onderlaag of tegen de leuning. Hoe je dieper landt in je bekken als je zit. En de ademhaling mag vanzelf gaan, je hoeft er niet over na te denken, je wordt geademd.

Je hebt je ogen gesloten en je zakt nu langzaam weg in een wereld van verstilling, van verwondering, waar zou het naartoe gaan?

Het is kersttijd, tijd van omkijken naar je naasten, van het gezellig maken misschien, voor jezelf, voor familie of vrienden. Je haalt de lichtjes naar binnen in je huis, misschien in je tuin om extra licht in deze donkere tijd te brengen. Je voelt misschien dat het fijn is om een tegenwicht te bieden aan de donkerte om je heen. Deze donkerte zorgt er ook voor dat je rustiger kunt worden, dat je dieper kunt zakken in jouw wereld van verstilling, in jouw diepe innerlijke kern. Reis daar maar naar toe, ga naar die plek in je lijf waar het meest rustig is, waar jij helemaal bij jezelf kunt komen en waar alles wat er nog speelt naar de achtergrond wordt geschoven zodat alleen jij daar belangrijk bent.

foto Rodolpho Marquez

Het is tijd lieve mensen, tijd om je te verbinden, je opnieuw te herinneren wie je werkelijk bent. Het is tijd om je te herinneren aan jouw Grootsheid, aan dat wat jij komt brengen op Aarde. Het is tijd om je te herinneren aan jouw Goddelijke vonk. Aan het licht dat jij met je meebracht vanuit de lichtwereld en dat nu zo graag op Aarde door jou neergezet wil worden, wil stromen. Het licht dat zich wil uitbreiden, het licht dat zich wil verbinden met de ander om zo samen nog veel feller te kunnen schijnen.

Kijk eens om je heen, daar waar je nu bent, in je innerlijke kern en herinner je dan de Goddelijke vonk die jij bij je draagt, waarvan je heel goed weet dat deze er is, maar waar je je nu even bewust heel sterk mee mag verbinden. Je bent nu in jouw stilteplaats, in jouw heilige tempel, in jouw Goddelijke kern en als je om je heen kijkt zie je dat een zacht schijnsel je omstraalt. Dit schijnsel komt niet alleen van boven, maar ook van opzij en van onder je, je wordt helemaal omhuld door dit schijnsel en je voelt het ook in jezelf, het is overal. Dit schijnsel geeft je een gevoel van diepe, diepe vrede, van thuis komen in jezelf. Voel en zie hoe het nu groter wordt, hoe de ruimte om je heen groter wordt en hoe het licht feller gaat stralen, op jou, om jou, door je heen, van binnenuit. Alles is licht. En in dat licht klinkt een stem, een stem die jou laat horen hoe zeer jij de moeite waard bent, hoe bijzonder je bent, hoe lief jij bent, hoe waardevol je bent. En deze stem geeft jou een woord, een woord waarmee jij verder mag in het leven van alledag. Een woord dat je met je mee mag nemen op jouw reis in dit leven. Luister maar naar de stem en vraag om het woord. Misschien komt er een beeld, misschien komt er een gevoel van herkenning, misschien weet je het al. Misschien is er nu een woord voor jou, een woord of een zin of een beeld. Jouw wijsheid toont zich in allerlei vormen, het is voor iedereen verschillend. Lang niet iedereen ziet of hoort. Misschien weet je het gewoon, en word je ineens nog wat blijer, dan is dat jouw antwoord.

Voel in deze cocon van licht dat dit licht jou ook voedt en steunt en dat er temidden van al deze wijsheid ook voor jou een verbinding ligt naar jouw innerlijke kracht en wijsheid. Op deze plek in jou is deze verbinding er altijd. Je hoeft er in gedachten alleen maar naar toe te gaan, dan ben je er al. Zo gemakkelijk als het nu gaat, kan het altijd gaan.

foto Kacper Szczechla

En hoe mooi zou het dan zijn als in deze kersttijd, in deze tijd waarin ook zoveel donkerte voelbaar is op Aarde, jij het innerlijke licht mag laten stralen, niet vanuit buiten jou, maar vanuit jouw innerlijke kern waardoor het ook meteen via jou neergezet kan worden op Aarde en anderen mag raken. Dit is niet zo moeilijk als je denkt dat het zou zijn. Dit innerlijke licht straalt door jou heen:

Vanuit je ogen in een liefdevolle blik.

Vanuit je mond in woorden vol compassie, woorden die de ander laten weten dat jij hem of haar ziet, dat jij er voor hem of haar bent. In woorden die liefde spreken, woorden die de waarheid spreken, woorden die zuiver zijn, zuiver en oprecht, woorden zonder lading, zonder bijbedoeling, zonder sturing. Gewoon jouw zuivere Zijn verwoord in het leven van alledag, naar die ander toe die jou met open hart zal verwelkomen.

Maar het licht straalt ook door je oren waardoor je zult horen of iets wat jij ontvangt klopt: een gesproken woord, iets wat je hoort via de media. Je hoort of het zuiver is, of de woorden die je tot jou neemt wel echt voor jou bedoeld zijn. Jij mag altijd bij jezelf toetsen of datgene waar iedereen het over heeft, of dat voor jou wel klopt. Je hoeft niet altijd met anderen mee te doen. Soms is het juist heerlijk om te voelen of het voor JOU de waarheid is. Niet iedereen gaat dezelfde weg, niet iedereen loopt hetzelfde pad, niet iedereen sluit aan op dezelfde trilling, per persoon is dit anders. Dus voel waar jouw waarheid is, voel waar jouw zuiverheid ligt. Voel vooral waar jij blij van wordt. Toets ook daar de woorden vanuit het licht in jouw hart.

foto Aachal Lal

En verspreid het licht ook via je handen. Jouw handen kunnen stralen, kunnen jouw licht en warmte uitstralen naar mensen die daar behoefte aan hebben. Als je jouw hand legt op de schouder van iemand die het even moeilijk heeft, zal die ander ook daar jouw licht en liefde voelen, al is het maar even. Jouw handdruk, jouw bezielde handdruk zal gevoeld worden.

En ook in een omhelzing, in een begroeting, kan je met jouw hele lichaam, met jouw hele Wezen de ander in jouw omarming van Licht omsluiten. Al duurt het maar een paar seconden (het liefst langer), maar al is het maar kort, de ander zal voelen dat hij er helemaal mag zijn voor jou en dat je hem laat delen in jouw licht, in jouw omarming, in jouw begroeting. En dat is voelbaar, weet dat het aankomt, en dat de ander zich misschien zal verwonderen over zoveel liefde die voelbaar is, over zoveel blijdschap die ook hij/zij ontvangt op dat moment. En geef zo jouw boodschap van licht en liefde en wat jij wilt delen met de wereld door.

Schroom niet om contact te leggen. Luister naar jouw innerlijke stem die rechtstreeks komt vanuit de Wereld van Licht binnen in jezelf, vanuit jouw innerlijke verbinding met je Hogere Zelf.

Als jij voelt of weet: hier moet ik zijn, hier mag ik even mijn licht neerzetten: door woorden, door een zin, door een omarming, door een handdruk, door een liefdevolle blik, doe dat dan gewoon, luister naar die innerlijke stem en laat jouw liefde stromen. Het hoeft niet allemaal zo groots te zijn, het mag ook in het kleine, dat is net zo waardevol, maar deel het met de wereld. Niet allleen deze kersttijd, deze tijd waar sowieso de harten open zijn en waarin jezelf zoveel liefde voelt stromen, je mag dit ook meenemen naar het nieuwe jaar. Het nieuwe jaar waarin weer zoveel voor jullie open ligt, waarin zoveel mogelijk is, waarin de trilling weer zo verhoogd gaat worden dat het allemaal gemakkelijker mag gaan en waarin jij jouw licht weer mag delen met de wereld en met de mensen om je heen.

Voel dan in jezelf hoe het nu met je is, of jij nu voldoende bent opgeladen om de wereld weer tegemoet te treden. Of je ook een diep vertrouwen en een zekerheid kunt voelen in jezelf dat het zo mag gaan. Vanuit deze plek kun je je altijd verbinden met de wereld buiten jou. Dat licht via jouw innerlijke bron is onuitputtelijk groot. Via meditatie, in gedachten mag je je verbinden met het grotere geheel, met het licht van anderen dat ook rond straalt op deze wereld. Maak samen een prachtige kring van licht, maak het licht maar groter, het is zo nodig op deze Aarde. Ook de plekken waar het nog niet voelbaar is, mogen bereikt worden. Zodra jij je in gedachten verbindt met de ander die ook het licht uitstraalt, vermenigvuldigt het zich nog meer. Zet zo jouw veld van licht neer op Aarde in deze tijd en voel maar wat er gebeurt, voel maar wat je doet. Misschien kun je zien dat het licht alleen maar groter wordt en als het de ander ontmoet dat het groeit, dat het nog feller wordt en dat het in een onuitputtelijke stroom de wereld mag helen.

Laat dit dan jouw kerstboodschap zijn voor de wereld: het licht dat gedeeld wordt mag groeien en groter en sterker worden en mag alles aanraken wat aangeraakt mag worden, wat aangeraakt wil worden. En zelfs dat wat donker wil blijven, stuur er je licht maar naar toe, ook al verdwijnt het in de duisternis, wordt het niet ontvangen, toch zal het herinneren aan dat wat er ook is aan de andere kant van de medaille, donker en licht.

Blijf moeiteloos stromen en vergeet ook niet dat jij vanaf deze plek in je hart of vanuit waar jij deze meditatie doet, dat jij ook een wezen bent op Aarde. Dat jij ook jouw wortels hebt naar het allerdiepste kernkristal in Moeder Aarde waarmee jij je ook mag verbinden, van waaruit je ook gevoed wordt. Ook zij mag profiteren, mag genieten van jouw stroom met jouw innerlijk licht zodat jij ook Moeder Aarde voedt. Het wordt eigenlijk een wisselwerking. Jij mag jouzelf gronden en verbinden met haar zodat je vanuit een innerlijke aarding jouw licht mag neerzetten in de wereld en jouw licht mag laten stromen tot aan de sterren.

Weet dan dat jij een wezen bent van Licht op deze prachtige aarde, deze Aarde die jullie liefde ook zo mag voelen. Weet dat jij van uit jouw innerlijke kern zo krachtig bent dat jij moeder Aarde ook mag laten weten dat jij er bent voor Haar, dat jij ook voor Haar zult zorgen in wie je bent en in wat je doet en dat je je voetafdruk op deze aarde zo klein mogelijk wilt maken door bewust te leven, door bewust te eten, door bewust hier te zijn. Zo zal het hier een prachtige wereld kunnen worden waaraan we allemaal ons steentje bijdragen.

Ga dan de wereld in, als je zo terugkomt in het hier en nu:

Weet en voel: jij bent een wezen van Licht,

Jij zet je voetstappen op deze Aarde en laat een lichtend spoor na.

In elke voetstap veranker jij Jouw liefde, jouw Zijn en jouw bijdrage aan deze wereld.

Niet alleen in deze kersttijd maar altijd.

Voel jezelf gesteund, voel hoe je gevoed wordt

vanuit je innerlijke kern. Voel hoe jij het licht bent en de aarde tegelijkertijd.

Voel hoe jij mag stralen. Jouw boodschap van licht in deze tijd in een onuitputtelijke stroom.

Raak de ander met je blik, met je woorden, met je Zijn,

met jouw weten dat zuiver is.

Zet jouw zuiverheid neer in deze wereld en kijk om je heen

of er anderen zijn die dit ook doen en verbind je met hen

Vanuit jouw innerlijke zuivere kern, reik je met je hand naar de ander

Verbind je met elkaar en vorm zo een prachtige kring van licht.

Samen mogen jullie het neerzetten, het is nu tijd, de hoogste tijd

dat liefde en licht mogen stromen, in een onuitputtelijke stroom.

Een gezegend kerstfeest voor jullie allen,

wij zijn ook met jullie allen, voel ons maar,

voel ook ons licht vanuit de lichtwereld via jouw innerlijke kern stromen.

In liefde, in licht, in wijsheid

Mr. Kuthumi en de I.H.R.

Door Marit Karssens

Als luisterbestand te vinden op mijn You Tube kanaal: Marit Karssens

KLIK HIER

bottom of page