top of page

DE WERKING VAN GEDACHTENKRACHT      OKTOBER 2010

Ik: Het is nu donderdag 21 oktober, ik heb ongeveer 1 ½ uur om te schrijven en ik heb veel vragen, van mijzelf en mijn zus:

K/I.H.R. Stel je vragen maar:

Ik: Het gaat over het creëren via gedachtes: met onze gedachtes creëren we onze werkelijkheid, positieve gedachtes creëren een positieve werkelijkheid, Met welk soort gedachtes kunnen we de aarde helpen in haar overgang? Moeten wij ons heel veel mooie natuur voorstellen, geen oorlog, of andere gedachtes?

K/I.H.R.: Het is inderdaad zo dat positieve gedachtenkracht een enorme uitwerking kan hebben.

Met positieve gedachtes zet je een veld van positieve trilling in beweging, hierdoor worden dingen in gang gezet. Beweging i.p.v. stagnatie en verstarring is het gevolg.

Met positieve gedachten zal de werkelijkheid ook positiever ervaren worden, want wat in beweging is stroomt, wat aan verandering onderhevig is zal gevoeld worden als lichter, positiever, en dit is weer het gevolg van de verhoging in trilling.

Het is een proces zonder einde, want als door positief denken en leven een trillingsverhoging, lees beweging, in gang wordt gezet, zal dit veld weer andere velden aanraken en in beweging zetten.

Ik: Met welke gedachtes kunnen wij de aarde helpen om de opgang naar de vijfde dimensie te vergemakkelijken? Kunt U ons daarover informeren? Zouden gedachtes aan veel prachtige natuur, gedachtes aan vrede in plaats van daaraan kunnen bijdragen?

K/I.H.R.: Alle positieve gedachtes zijn belangrijk. Elk mens voor zich die positief in het leven staat draagt ongemerkt al zijn/haar steentje bij. Maar ook het bewust genieten van de natuur, het zien van het allerkleinste wonder als een bloeiend plantje tussen de stenen, een jong veulentje in de wei, een prachtig bedauwd spinnenweb. Elke positieve emotie draagt bij aan het grotere geheel. De waardering voor de aarde, voor alles wat hier leeft, groeit en bloeit, er af en toe even bij stil staan en dankbaarheid voelen, écht voelen, van binnen in je hart, als jullie allen zouden beseffen hoe belangrijk dat is….

Ik: Hoe vaak zouden wij dat dan bewust moeten doen? Ik merk bij mijzelf dat ik me eigenlijk de hele dag door verwonder, vertederd kijk naar de poezen in de hondenmand die elkaar aan het wassen zijn, onderweg in de auto een mooie wolkenlucht… gisteravond de bijna volle maan, een roodborstje op de tuintafel enz. eigenlijk teveel om op te noemen.

Maar ik ga niet vaak bewust zitten om positieve gedachtes de wereld in te sturen. Zou dat eigenlijk wel moeten?

K/I.H.R.: Er moet helemaal niets, alles is je eigen vrije keuze. Bewust nadenken over de natuur, over een wereld vol vrede is natuurlijk nooit verkeerd, maar elke gedachte, hoe kort ook, draagt bij aan het proces.

Ik: Ik hoorde deze week iemand vertellen over de Iona Community, op het eiland Iona voor de Schotse westkust. Vanuit een Keltisch-Christelijke traditie gaan hun liederen en gebeden over de dankbaarheid van de mensen naar de aarde. Dit kan binnen een kerkelijke gemeenschap dus als heel positief worden gezien. Het doet mij denken aan de natuurvolkeren, die zo één zijn met de natuur en haar ook zoveel respect betonen. Zij doen het dus eigenlijk heel goed. Zij hebben het wel begrepen.

K/I.H.R.: De volkeren die heel dicht bij de natuur staan, zoals jullie heel vroeger, hebben het inderdaad goed begrepen. Zij voelen de verbinding met Gaia, moeder Aarde en zij eren haar.

Ik: Iedereen gaat omhoog in trilling, ook mensen die zich graag met gewelddadige spelletjes op de computer bezighouden of oorlogsfilms kijken. Hun creatiekracht wordt groter omdat ze hoger gaan trillen, hoe schadelijk zijn hun gedachtes en emoties tijdens deze films en spelletjes?

Er zijn zelfs mensen die Living Arc (serie lichtfrequenties van Healing Arts met zeer hoge trilling) innemen en nog graag naar geweldadige films kijken terwijl hun manifestatiekracht al heel groot is. Maken wij ons hier terecht zorgen over?

K/I.H.R.: Jullie maken je terecht zorgen, in zoverre, dat de manifestatiekracht van een persoon die hoger in trilling komt toeneemt en dat het dus heel belangrijk is dat deze persoon zuiver is en beseft dat het manifesteren alleen plaats mag vinden als hij/zij zuiver is, integer en zich bewust van de krachten die ter beschikking komen. Hij mag deze krachten alleen zeer weldoordacht en puur gebruiken om het goede te creëren.

Ik: Maar is het dan ook zo dat als iemand die al heel hoog in trilling is en bijvoorbeeld een schietspelletje doet op de computer of een oorlogsfilm kijkt, heel verkeerd bezig is?

K/I.H.R.: Zolang dit als ‘onschuldig tijdverdrijf’ gezien kan worden hoef je je hierom geen zorgen te maken. Liever zouden wij zien dat alle films en spelletjes waar negatieve trilling in voorkomt, niet zouden bestaan. Maar als het met mate gebeurt en als het puur als nutteloos tijdverdrijf gezien kan worden, zal het geen negatieve bijwerkingen hebben. Het is wat anders als mensen zogenaamd verslaafd raken aan dergelijke geweldaddige spellen en daarbij de realiteit uit het oog verliezen. Dit is zeer gevaarlijk en ouders zouden hun kinderen hiervoor moeten waarschuwen. Dit kan zeer negatieve, trillingsverlagende gevolgen hebben. En dan hebben wij het nog niet eens gehad over entiteiten die hier hun voordeel mee zouden kunnen doen!

Ik: Hebben films met een positieve ‘lading’ zoals natuurfilms, liefdesfilms, lachfilms o.i.d. een positief effect, als er veel mensen tegelijkertijd naar kijken?

K/I.H.R.: Een positief effect van bijvoorbeeld een lachfilm, een mooie natuurfilm of een film over liefde is zelfs voelbaar en merkbaar in de filmzaal tijdens en na de film. Deze positieve emotie, trillingsverhogend, blijft zelfs nog ‘hangen’ bij de mensen die ernaar gekeken hebben. Dit brengt zeker een positief effect teweeg.

Een heel geweldadige film heeft dan ook juist het omgekeerde effect, op het individu, op de groep, op de algehele uitstraling van allen die in de bioscoopzaal aanwezig zijn.

Het hangt van het individu af hoe lang en in welke mate dit trillingsverlagende gevoel blijft ‘hangen’ en doorwerkt. Producenten van films vol geweld en sadisme zouden dit moeten beseffen.

Ik: Dus feel-good movies, typische ‘vrouwenfilms’ zijn dus zo gek nog niet!!

Ik: Depressieve mensen zijn vaak bang dat zij niet mee kunnen gaan met de overgang naar de vijfde dimensie omdat ze zulke negatieve gedachtes hebben; ze denken daardoor laag in trilling te blijven, hoe zien jullie dat? Wat kunt U hierover zeggen?

K/I.H.R.: Een depressie is een ziekte, die weliswaar een tijdelijke trillingsverlaging met zich meebrengt omdat de persoon in kwestie weinig tot geen positieve gedachtenkracht kan opbrengen, maar die niet als een belemmering hoeft te worden gezien om de opgang van de aarde mee te kunnen maken. De persoon in kwestie treft nl. geen blaam, hij kan er niets aan doen, dat door de ziekte die hem treft zijn trilling tijdelijk verlaagt. Door zijn depressie zal deze persoon juist eerder met zijn kern in contact komen, met die hij in Wezen is, als alle uiterlijk vertoon, als alle ‘schillen’ zijn afgevallen. Zodra hij in contact komt met zijn ‘Zijn’, met zijn ‘Ik Ben’, met zijn ‘Wezen’, de Goddelijke kern, zal hij weten waarom hij voor deze ervaring gekozen heeft en waar deze ontdekking in zijn leven toe zal gaan leiden.

Als deze persoon dan werkelijk de weg gaat die hem door zijn innerlijk wordt aangewezen, zal dit juist een sterke trillingsverhoging met zich mee gaan brengen.

Velen worden zich na een depressie juist bewust van wat zij wel en wat zij zeker niet meer willen in het leven.

Ik: Hoe zit het met de effecten op manifestatiegebied wat gevoelens betreft? Er zijn ook dagen dat je heel gelukkig bent zonder daar nou veel gedachtes bij te hebben.

K/I.H.R.: Je kunt ook gewoon ‘gelukkig’ zijn zonder daar veel moeite voor te doen, alhoewel je vaak die ‘moeite’ in het voorafgaande traject wel gedaan hebt.

Maar het blijft een feit dat positieve gedachten een grote bijdrage leveren aan het welbevinden van een mens. Probeer het mooie te zien in alles om je heen, in mensen, dieren, in dingen die gebeuren. Het is soms zelfs mogelijk om aan een gebeurtenis die negatieve gevoelens oproept een positieve draai te geven, door er op een andere manier naar te kijken…er even ‘boven’ te staan, als toeschouwer en te zien waar het hier in essentie om gaat.

Wat zou de les zijn die jij hieruit zou kunnen leren? En zou dat dan een bijdrage kunnen zijn aan jouw groei, aan jouw ontwikkeling?

Als je datgene wat je overkomt binnen het grotere verband zou kunnen zien dan weet je vaak achteraf:

Doordat die gebeurtenis plaats vond in mijn leven, ben ik wel op het pad naar mijn eigen zielsontwikkeling gezet, en ben ik meer gaan voelen, gaan denken, gaan overwegen….

Dit zou je dan weer als een positieve ontwikkeling kunnen gaan zien.

Ik: Men zegt dat klanken kunnen helen, kunnen klanken ook helend werken als je ze in je gedachten hoort, zingt?

K/I.H.R.: Al eeuwenlang worden klanken gebruikt om helingsprocessen in gang te zetten, alle natuurvolkeren gebruiken klank bij heling. Klank kan ook worden gebruikt om eeuwenoude coderingen die opgeslagen liggen in de DNA structuur van de mens te activeren. Dit is wat er gebeurt bij de activaties van GrandMa Chandra.

De klanken, tonen die worden gezongen zijn de dragers, de geleiders waarop Chandra haar prachtige werk kan doen. Net zoals water een goede geleider is…

De sjamanen die S. bij de eerste activatie bij Chandra ontmoette, hebben haar persoonlijke coderingen geactiveerd met het doorgeven van haar eigen klanken: Zing ze hardop, herhaal ze in je hoofd en zet daarmee je eigen activeringsproces in gang.

Ik: In verschillende channelings staat: er is hulp onderweg, je hoeft het niet alleen te doen, wat voor hulp is dat dan?

Is dat buitenaardse hulp? Is het hulp uit de derde dimensie die iedereen kan zien en ervaren, of is het ‘innerlijke' hulp?

K.: We begrijpen jullie ongeduld, jullie zouden liever vandaag dan morgen aan de slag gaan, maar de tijd is nog niet rijp. Processen zijn in gang gezet en er gebeurt op dit moment al heel veel op allerlei fronten. Gaia gaat zeer zeker over naar de vijfde dimensie, maar de processen hebben tijd nodig om tot wasdom, tot groei te komen. Jullie moeten toch nog even geduld hebben, maar in de tussentijd is er voor jullie genoeg te doen:

Het kenbaar maken aan de Mensheid van wat er staat te gebeuren.

Ik: Okee, speelt het jaar 2012 hierin nog een belangrijke rol?

K.: De datum waarop de opgang van de aarde plaats zal gaan vinden is nog niet bekend en van velerlei factoren afhankelijk. Veel mensen worden zich echter, nu we richting 2012 gaan, wel bewust van het feit dat er veranderingen op komst zijn. Hun aandacht is getrokken, hun nieuwsgierigheid is geprikkeld.

Ik: En over die hulp die onderweg is, hoe zit dat dan?

K.: Wij hebben het hier over velerlei soorten hulp, hulp in synchroniciteit, dat belangrijke dingen gebeuren die nodig zijn om bij jullie bepaalde processen in gang te zetten.

Hulp in de vorm van jullie onbekende mensen die hun diensten aanbieden, belangeloos.

Hulp op energetisch niveau, hulp in de vorm van inzichten. Hulp uit de Lichtwereld, niet waarneembaar op 3D niveau, maar wel zeer krachtige hulp.

Ik: En van buitenaardsen?

K.: Ook zij hebben er belang bij dat de opgang van de aarde goed verloopt, en zij zullen jullie hun diensten aanbieden. Vanuit de Intergalactische Hoge raad volgt iedereen het proces op aarde op de voet, wij verliezen jullie niet uit het oog.

Een vraag over tekenen voor de mensheid die direct waarneembaar zijn:

Buitenaardsen maken zich nu aan ons bekend d.m.v. graancirkels, zeer duidelijk zichtbaar, 3D en toch gelooft bijna niemand in hun bestaan en dat ze door buitenaardsen gecreëerd zijn.

Komt er voor ons een duidelijk bewijs, anders dan in ons ‘innerlijk weten’?

K.: D.m.v. de creatie van graancirkels wordt al tijdenlang geprobeerd om boodschappen uit het universum aan de Mensheid door te geven.

Slechts een heel beperkte groep bewusten pikt deze aanwijzingen en boodschappen op. Toch zal er steeds meer bewijs komen dat de meeste van deze graancirkels inderdaad coderingen bevatten en zeer hoge trillingsvelden omvatten.

Wetenschappelijk kan dit momenteel al aangetoond worden, alleen de afstand tussen de spiritualiteit en de wetenschappelijke wereld is nog zo groot, dat dit bewijs zwart op wit voor het grote publiek nog even op zich zal laten wachten.

Wat betreft andere tekenen: Wat dachten jullie van UFO waarnemingen, ontkend door de interne regeringen, maar steeds vaker en duidelijker waargenomen en in beeld gebracht.

Ik: Waarom landen ze nou nooit eens in MIJN achtertuin (wel oppassen op de plantjes graag!)

K.: We zullen het doorgeven: ontmoetingen tussen mensen en wezens, afgezanten van andere planeten, uit verre sterrenstelsels vinden nu al plaats, maar vaak nog in het onderbewuste. Zodra de mensen genoeg op hun komst zijn voorbereid, en daar ligt voor jullie een grote taak, zullen deze ontmoetingen in het dagbewustzijn plaatsvinden.

Lieve mensen,

In deze channeling staat weer heel veel nieuwe informatie, wij hopen dat jullie er blij mee zijn.

Vaak weten jullie op onbewust niveau het antwoord op de vele vragen wel, maar door de vragen te stellen en ons in de gelegenheid te stellen de vragen goed en duidelijk te beantwoorden, wordt steeds meer en meer duidelijk waar het nu om gaat:

De boodschap van Licht en Liefde uit te dragen in de wereld van alledag.

Wij reiken jullie handvatten aan waarmee jullie aan de slag kunnen gaan, want dat er veel moet gebeuren op het gebied van bewustwording van de mensheid is zo langzamerhand wel duidelijk voor jullie.

Wij zijn erg blij dat velen onder jullie aan ons hebben aangegeven dat jullie hiertoe bereid zijn en dat wij jullie voor dit prachtige werk mogen benaderen en inschakelen.

Vanuit de Lichtwereld wordt zo meer en meer de verbinding gevoeld tussen jullie mensen, Lichtwerkers en ons, jullie gelijken, dragers van dezelfde Goddelijke vonk.

Wij verheugen ons bijzonder over deze vooruitgang, er is iets in gang gezet, wat groter en groter mag worden en waar jullie allen bij betrokken zullen zijn. De overgang naar de vijfde dimensie zal zoveel vreugde opleveren, verheug jullie op de tijden die komen gaan, wees niet bang, wij zijn met jullie en dragen jullie in onze handen.

Ga jullie weg, in licht en vrede,

Vertrouw op jezelf, de weg die jij gaat als je luistert naar je hart is de goede weg.

Wij zijn met jullie en beseffen dat nog lang niet alles duidelijk is voor jullie...

Vraag ons om hulp, wij werken al met je in je dromen, vraag om hier bewustzijn op te krijgen,

Zie je persoonlijke groei als een wonderlijke weg vol licht en nieuwe ervaringen

Vertrouw op ons, wij zijn er om jullie te helpen, bij te staan in je zorgen en twijfels

Voel onze hulp, stel je vragen, hoor onze antwoorden…

Wij danken jullie voor jullie liefde en inzet

Wij zijn er zo blij mee, jullie vreugde resoneert in onze harten

Ga jullie weg, in liefde en vertrouwen

Met ons

Mr. Kuthumi en de Intergalactische Hoge raad

bottom of page